JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Forhandlingsleder i Unio, Klemet Rønning-Aaby, mener det ikke stemmer at lærere og sykepleiere var blant lønnsvinnerne i fjor.

Forhandlingsleder i Unio, Klemet Rønning-Aaby, mener det ikke stemmer at lærere og sykepleiere var blant lønnsvinnerne i fjor.

colourbox.com

Debatt

«Nei, FriFagbevegelse – lærerne og sykepleierne er ikke lønnsvinnere»

For Unio framstår FriFagbevegelses dekning av offentlige lønnsoppgjør som et gigantisk arbeid for å svekke arbeidstakersidens sak.
28.03.2022
12:12
29.03.2022 16:21
Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no

Dette tjener ikke FriFagbevegelse til ære, og er vanskelig å forstå. Sist med påstanden om at lærere og sykepleierne var «lønnsvinnerne» i fjor.

Det er snodig at FriFagbevegelse stiller seg på arbeidgivernes side mens undervisningsansatte og helsepersonell selv roper ut sin misnøye i streiker og uravstemminger.

Les saken her: Sykepleiere og lærere var blant lønnsvinnerne i fjor

FriFagbevegelses påstand om «lønnsvinnere» i kommunesektoren trenger en oppklaring. Sammenligner du lærernes lønn med  ledere (rådmenn/kommunedirektører mfl) og de med kun lokal forhandlingsrett (de langtidsutdannede og ingeniør-stillingene) i kommunen, så ligger lærerne langt under i både lønnsnivå og lønnsvekst.

I gjennomsnitt over 15-20 år er forskjellen i lønnsvekst opp til 0,7 prosent per år. Det unnlater FriFagbevegelse å nevne. Sammenligner du lærernes og sykepleierne lønn med sammenlignbare grupper i privat sektor, er lønnsforskjellene skyhøye. Det unnlater FriFagbevegelse å nevne.

Er dette begrunnet i at å gjøre noe med de relative lønninger krever høyere rammer hvis ikke noen andre skal betale for løftet vi krever for utdanningsgruppene? Hvis man ikke skal gjøre noe i 2022 med kommunesektorens lønnsnivå, med dagens inntekter til stat og kommune og dagens handelsbalanse med utlandet; Når skal man gjøre noe da?

Sammensettingseffektenes virkning

I 2020 og 2021 skjedde det en kraftig endring i anvendelsen av frontfagsmodellen. I begge årene - i motsetning til årene 2014-2019 ble resultatet vesentlig høyere enn anslaget. I årene før ble resultatet likt eller lavere enn anslaget, hovedsakelig på grunn av endringer i arbeidsstokken. Dette var særlig kraftfullt i 2016 da anslaget var 2,4, men resultatet ble 1,9 i industrien. Resultatet ble så lavt fordi både industriarbeidere og -funksjonærer i oljerelatert industri fikk sluttpakker i et omfang vi ikke har sett før i Norge. Statoil/Equinor bokførte blant annet over 4 milliarder kroner i sluttpakker det året, ifølge Dagens Næringsliv.

2016-tallene svekker industriens lønnsvekst kraftig for de perioder dette året tas med. Den dårlige veksten skyldessammensettingseffekter, og har intet med lønnstillegg å gjøre. Sammensettingseffektene i 2016 var større enn hva noen annen arbeidstakergruppe av betydning har opplevd maken til i norsk arbeidslivs historie.

Det er ingen tilsvarende forklaring på 2020 og 2021-tallene, da industriens arbeidsstokk her var stabil. Når FriFagbevegelse framstiller offentlig sektors utvikling, sammenlignes altså resultatet over tid og ikke anslagene over tid. At offentlig sektor har forholdt seg til anslagene, og at sammensettingseffekter har trukket industrien ned helt til 2020 og 2021, er underkommunisert.

Det nevnes heller ikke at fjorårets tall for offentlig sektors Spekter Helse på 3,5 prosent blant annet skyldes flere legeårsverk, uklarheter om periodisering av lønnstillegg, samt korona-tiltakslønn. Staten og kommunene hadde 2,7-2,8 prosent. Helseforetakene trekker tallene for offentlig sektor opp til 3 som (tilfeldigvis?) er likt den samlede veksten i industrien i den foreløpige rapporten.

Debatt: «Det er feil at sykepleierne er lønnstapere. Her er elleve fakta du må få med deg om lønnstilleggene i 2021»

Lønnsutvikling og lønnsnivå

Unio har til nå kun snakket om rammene for oppgjøret i hele offentlig sektor, hvilket også omfatter LO sine grupper i staten, KS, Oslo kommune og helseforetakene. Samtidig har vi påpekt lærernes dårlige lønnsutvikling i hele den tid kommunesektoren har hatt forhandlingsansvaret (siden 2004). Dette er det ingen som bestrider.

I tillegg har vi blant annet snakket om sykepleiernes lønnsnivå da det er en felles erkjent mangel nå og framover på sykepleiere. Sykepleierne, og en rekke kvinnedominerte utdanningsgrupper har et lønnsnivå som klart ligger under sammenlignbare mannsdominerte utdanningsgrupper i privat sektor, som for eksempel i industrien.

Dette er en likelønnsutfordring som LO ikke målbærer og til dels motarbeider, selv om kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet klart synliggjør situasjonen.

Utelater bevisst lederne og legene

Når vi påpeker at våre utfordringer ikke kan løses uten høyere rammer i offentlig sektor, blir vi angrepet av LO på en uforståelig måte. Når FriFagbevegelse nå finner det for godt å kommentere tallene i KS-området, så legger de fram et begrenset bilde av hva som har skjedd mellom to datoer for et utvalg stillingskoder i fjor.

Valgene av stillingskoder er påfallende fordi de spiller på å splitte arbeidstakersiden (særlig LO Kommune og Unio), og utelater ledere (HTA kap 3.4) og høyere stillinger ellers (HTA kap 5) med kun lokal lønnsdannelse.

På KS sine nettsider er det dokumentert at kapittel 5 har hatt 0,7 prosent per år i gjennomsnittlig høyere lønnsvekst siden dette ble etablert i 2002. Da undervisningspersonell kom til KS i 2004 hadde de en snittlønn omtrent likt med kapittel 5. I dag er forskjellen over 80.000 pr år i lærernes disfavør. Ja forskjellene øker i kommunesektoren, men det er helt marginalt innad i KS-områdets kapittel 4, sammenlignet med forskjellene mellom kapitlene 3.4, 4 og 5 over tid. Kommuneansatte lavt lønna – unntatt legene

Forskjellene øker tydelig i alle andre deler av arbeidslivet sammenlignet med kommunesektoren som gjennomgående ligger lavt for alle grupper. Generelt over tid er det sånn at utdanningsgruppene i offentlig sektor har kommet dårlig ut. Dette ble nylig dokumentert også i det statlige tariffområdet.

Noen unntak finnes, og det er særlig legene som bidrar her. Sykehuslegene har holdt følge med privat sektor og blant annet bidratt til høye lederlønninger i helseforetak og regionale helseforetak. Kommuneleger/fastleger får som regel innfridd sine krav, og Regjering og Storting har vel bevilget godt over en milliard til drøyt 5000 årsverk fastleger over et par år. Lederlønningene har de senere årene nådd et nivå som er vanskelig å akseptere uten at øvrige grupper får tilsvarende utvikling.

Høyere ramme for alle

Streiken i 2021 var ikke begrunnet i fordelingen, men at rammen var for lav både i 2020 og 2021.

Nei i uravstemming i både Utdanningsforbundet og NSF i 2020, viste medlemmers og tillitsvalgtes misnøye. Etter vårt syn var KS-oppgjøret i 2021 også for dårlig for de ufaglærte og fagarbeiderne, og er en av flere grunner til at vi mener det er nødvendig med høyere rammer i KS-området enn i industrien i 2022.

Hvis ikke 2022 viser en positiv kurs, kan sikkert dette beskrives som et problem for Unio. Men det vil nok være mer enn det. Trolig vil mange se det som et samfunnsproblem hvis skolen svekkes og helsetilbudet bli dårlig, i en tid med aldrende befolkning, pandemi, behov for grønt skifte og med, krig og flyktninger i Europa.

Samtidig har staten og mange kommuner himmelhøye kraftinntekter og skatte- og avgiftsinntekter.

Handelsbalansen med utlandet har dessuten aldri vært bedre. LO og FriFagbevegelses kjør mot Unio foran årets oppgjør er i en slik sammenheng helt og fullstendig ubegripelig.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
28.03.2022
12:12
29.03.2022 16:21Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige