JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Forskjellene øker i kommunesektoren

Sykepleiere og lærere var blant lønnsvinnerne i fjor

De med de laveste lønningene i kommunene hadde den dårligste lønnsutviklingen i 2021, viser tall fra partene i kommuneoppgjøret.
 Sykepleierne er blant yrkesgruppene i kommunen som hadde best lønnsutvikling i 2021. (Illustrasjonsfoto)

Sykepleierne er blant yrkesgruppene i kommunen som hadde best lønnsutvikling i 2021. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

torgny@lomedia.no

Det er assistentene som er de store lønnstaperne i kommunesektoren i fjor. Sykepleierne, adjunktene og lektorene er de yrkesgruppene i kommunen som hadde best lønnsutvikling i 2021. Dette viser tall som partene i kommunesektoren har kommet fram til, og er enige om.

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjøret (TBU) lager rapporter for hele arbeidslivet. Tilsvarende rapport for kommunesektoren (TBSK) kom i forrige uke. Den viser at det er de med laveste lønn som har hatt den svakeste lønnsutviklingen. De som hadde svakest lønnsøkning i 2021, var assistenter, hjelpepleiere og fagarbeidere, de som hadde den laveste lønna i utgangspunktet.

Debatt: «Nei, FriFagbevegelse – lærerne og sykepleierne er ikke lønnsvinnere»

Lønnsøkning 2021 i kroner

Når en sammenlikner månedslønna 1.12.2020 og 1.12.2021 for ulike grupper i kommunal sektor, finner en at lektorene, adjunktene og de kommunalt ansatt sykepleierne har fått et dobbelt så høyt lønnstillegg som de dårligst betalte i kommunen, assistentene.

Med i disse tallene er ikke overtidsbetaling. Dersom for eksempel kommunale sykepleiere har jobbet lange dager, og også tatt ekstravakter for å hjelpe til med vaksinering, så kommer overtidsbetalingen i tillegg til disse tallene.

Nå er det vedtatt: Unio krever høyere lønnsvekst enn frontfaget

Det er to måter å regne lønnsutvikling på. En kan se hvor mange prosent økningen som er gitt, eller en kan telle antall kroner. Ved begge måter viser det seg at det er de med lavest inntekt i kommunene i 2021, er de som har hatt den dårligste lønnsutviklingen i 2021.

TBSK er et partssammensatt utvalg. Formålet med utvalget er å gjøre unna regnearbeidet før oppgjøret starter. Slik slipper partene å bruke tid under forhandlingene til å finne ut hvordan situasjonen i virkeligheten er. Dette arbeidet er unnagjort på forhånd. I utvalget stiller Arbeidsgiverne i KS med fem representanter, LO med to, YS med én, Unio med tre og Akademikerne med tre. Alle parter skal derfor være enige om tallgrunnlaget. Det er ingen dissens om tallgrunnlaget.

Lønnsvekst i prosent

Lønnsveksten her er beregnet ut fra såkalt datolønnsvekst. En sammenligner månedslønna på to datoer, i dette tilfellet 1.12.2020 og 1.12.2021. Selv om en ser på prosenttillegget og ikke kronetillegget, er det de best betalte i kommunesektoren som har hatt den største lønnsveksten.

Tallene som her er presentert er ikke uten videre sammenlignbare med tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU).

TBSK-tallene sammenligner desemberlønna i 2020 med desemberlønna i 2021.

TBU-tallene viser årslønnsveksten. Det vil si hvor mange penger hver enkelt ansatt har tjent i løpet av 2021.

TBSK har også gjort de samme beregningene som TBU, og sett på årslønnsveksten.

Debatt: «LO har lite å tjene på å holde sykepleiernes lønn nede»

Også med denne måten å se på lønnsutviklingen kommer de dårligst lønte dårligst ut. De kommunalt ansatte uten krav til utdanning og fagarbeiderne har i 2021 hatt lønnsvekst på 2,5 prosent. De stillingene hvor det har vært krav til utdanning, som lærere og sykepleiere, har hatt en lønnsvekst på 2,7 prosent. De bemerker også at dette tallet er lavt fordi lærernes streik førte til at utbetalingstidspunktet ble sent på året. Uten streiken, men med de samme tilleggene hadde tillegget vært på 2,9 prosent.

Lederne i kommunal sektor hadde en årslønnsvekst på 3,5 prosent i 2021. Til sammenligning hadde industrien en årslønnsvekst på 3,0 prosent. Industriarbeiderne en årslønnsvekst på 2,75 prosent.

Debatt: «Norge manglar sjukepleiarar, ein nærmar seg ei krise i mange kommunar»

Warning
Annonse
Annonse