JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kommentar

Regjeringen er på ville og smale veier

Det er et faktum at det skjer svært få alvorlige ulykker på de beste motorveiene, skriver Kjell Werner.

Det er et faktum at det skjer svært få alvorlige ulykker på de beste motorveiene, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Dette er et meningsinnlegg. Send inn debattinnlegg til debatt@lomedia.no
Motorveier bør være av god standard.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) vil gjøre motorveiene smalere og hastigheten lavere. Dette er i korthet den nye normen for veibygging.

Nå skal det bygges to- og trefelts veier flere steder der hvor det i dag er krav om fire felts motorvei. Og farten skal reduseres fra 110 til 100 eller 90 kilometer i timen.

«Vi ser på dette som et riktig grep, blant annet fordi vi kan ta bedre vare på naturen vår og at det gir utbyggere mulighet til å bygge billigere», sier Jon-Ivar Nygård.

Den nye normen er basert på faglig begrunnede forslag fra Statens vegvesen og vil ifølge ministeren ikke bidra til å redusere trafikksikkerheten. Den eksiterende veinormen har ifølge Nygård vært «for råflott, for ekspansiv, har tatt for mye natur og vært for kostbar».

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) poengterer at ved å heve terskelen for firefelts vei blir natur og matjord i større grad spart for inngrep. Og lavere fartsgrenser vil bidra til mindre klimagassutslipp, støy, svevestøv og mikroplast. Det vil også bli mulig med mer gjenbruk av eksisterende vei og bli større fleksibilitet for mer skånsom plassering av veier i landskapet.

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud kritiserer omleggingen som helt feil løsning.

«Det regjeringen holder på med nå, er å gå tilbake til fortidens måte å bygge veier på», sier Hoksrud. Han vil ha flere firefelts veier, og mange fortsatt med 110-grense, siden det vil gi best trafikksikkerhet og raskere framkommelighet.

Det er et faktum at det skjer svært få alvorlige ulykker på de beste motorveiene.

Men regjeringen har likevel lagt seg på en gjerrig linje. Dette må sees på som et forsøk på å senke forventningene til den nye nasjonale transportplanen, som etter planen skal legges fram neste år.

Det kan selvsagt diskuteres hvor mange motorveier vi bør bygge her til lands. Men når vi først skal anlegge slike – så bør de være av god standard. Mellomløsninger blir ofte verken fugl eller fisk.   

Mandag startet Arbeiderpartiet en bred prosess med selvransakelse for å finne ut hvorfor partiet gjorde et historisk dårlig lokalvalg.

Samme dag kom ett talende svar, i nyheten om at terskelen for å bygge fire felts veier blir hevet. Regjeringen har dårlig veigrep. Det er nemlig lite som tyder på at Ap og Sp vil få flere velgere med denne innstrammingen, snarere tvert om.

Ap vinner nok noen velgere på Grünerløkka i Oslo med en slik politikk, men partiet vil tape desto mer terreng i resten av landet. Ap kan ikke velge den smale sti når målet er å favne bredere ved neste korsvei.

Warning
Annonse
Annonse