JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Debatt

Ta til deg budskapet, regiondirektør

Elefanten i rommet er nok synlig for de fleste. Det er for få faste fengselsbetjenter og det er ikke ledelsen på Indre Østfold fengsel sin skyld, skriver Tommy Fredriksen.

Elefanten i rommet er nok synlig for de fleste. Det er for få faste fengselsbetjenter og det er ikke ledelsen på Indre Østfold fengsel sin skyld, skriver Tommy Fredriksen.

Arash Nejad

Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og kronikkinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no
Warning
Hadde Eidsberg fått lov til å rekruttere og beholde fengselsbetjenter når de kunne, så hadde antakelig ikke Eidsberg hatt de problemene de har i dag med å rekruttere og beholde.

Jeg vet at regiondirektøren mener godt, men jeg får ikke inntrykk av at han har fulgt med i timen her. Jeg får ikke følelsen av at han vil forstå budskapet og hvorfor søkelyset ble rettet mot Eidsberg.

Det er sammenheng mellom bemanning og arbeidsforhold. For liten fast bemanning fører til for dårlig arbeidsforhold. Det ene fører til det andre. På Eidsberg eskalerte det og jeg beskriver hvorfor. Å ikke se hvorfor slår tilbake og skaper distanse.

Jeg synes det er spesielt å gå i forsvar i stedet for å anerkjenne at betjentene går den ekstra mila for både innsatte, andre ansatte og virksomheten som sådan under dårlige arbeidsforhold.

Dårlige arbeidsforhold er det også for mellomlederne og ledelsen, som er nedlesset med arbeid. Det produserer belastninger.

Bakgrunn: God bemanning hjelper lite hvis ansatte som skal være på jobb faktisk ikke er der

Så kan det jo hende at det nettopp er fordi det har vært noen feilslåtte strategier at regiondirektøren går i forsvar. Elefanten i rommet er nok synlig for de fleste. Det er for få faste fengselsbetjenter og det er ikke ledelsen på Indre Østfold fengsel sin skyld.

Når jeg sier det var en feilslått strategi å ikke tilsette pliktårsbetjenter så sikter jeg selvfølgelig ikke til pliktårsbetjenter som eventuelt ikke var skikket til videre tjeneste. Jeg sikter til alle de andre som var det, men som ikke fikk fortsette.

Det var feil å ikke ansette pliktårsbetjenter og andre fengselsbetjenter fast når man kunne. I stedet ble det benyttet store summer på overtid og ufaglærte, fordi regionen mente bemanningen på IØF var for dyr.

Før kriminalomsorgen fikk effekten av samordnet opptak på fengselsskolen, hadde pliktårsbetjentene sin rutinemessige siste arbeidsdag 30. november. Som regel fikk de videre tjeneste, men ikke alltid. Og nettopp her ligger skjelettet i skapet til IØF.

For perioden 1. desember til og med 31. desember, altså den perioden som belyser behovet for å tilsette pliktårsbetjenter og andre fengselsbetjenter, benyttet Indre Østfold fengsel i desember 2019 hele 2417 vakttimer på overtid og ufaglærte. For desember 2020 benyttet fengselet 2944 timer og for desember 2021 benyttet de 2727 timer.

Tar man i betraktning at fengselsbetjenter i turnus har 35,5 timers uker, tilsvarte bruken av overtid og ufaglærte henholdsvis 17, 20 og 19 heltidsstillinger. I 2022 var den totale bruken av overtid og timebetalte 34 796 timer. I 2023 var den totale bruken 41 384 timer.

Man kan nok hevde med rette at dette må ha vært en enorm merbelastning som nok har bidratt til de problemene fengselet har med å rekruttere og beholde i dag. Derfor mener jeg det var en feilslått strategi å ikke tillate fengselet å tilsette flere faste ansatte i de foregående år.

Jeg sier ikke at etaten har tilstrekkelig med ressurser. Langt derifra. Regiondirektøren kan i dette tilfellet egentlig ikke skylde på stram økonomi, da overtid er adskillig dyrere enn vanlig arbeidstid. Videre må man også kunne hevde at faglært arbeidskraft er å foretrekke fremfor ufaglærte.

Summen av dette må man også kunne si at har forsterket belastningen på de gjenværende faste ansatte. Det er vel heller ikke usannsynlig at dette har skapt utfordringer med å beholde fengselsbetjentene når de kan få helsefremmende arbeid andre steder.

Med dette så gjør jeg et poeng ut av hvordan tilgjengelige midler ble disponert og hvordan nivåene mangler samhandling. NFF lokalt, regionalt og sentralt sa ifra, men ble ikke lyttet til.

Kan hende noen heller vil kalle det systemsvikt. Det var uansett ikke en strategi eller et system som i hensyntok ansatte, innsatte og virksomheten.

Videre forstår jeg ikke hvorfor regiondirektøren gjør et poeng av at bemanningsfaktoren på Eidsberg er 0,75 og Halden 0,60 når han samtidig vet det er 16 ledige turnuslinjer og at ny minstebemanning er ny bemanningsplan. Da er bemanningsfaktoren på Eidsberg 0,58. Tar man i betraktning at spareplanen går helt ned til 10 fengselsbetjenter så kan den være så lav som 0,10.

Årsaken til at Halden også har lav bemanningsfaktor er som direktøren vet at de har erstattet en bemanningsplan med ledige turnuslinjer av samme årsak som Eidsberg, med en bemanningsplan uten ledige linjer på grunn av nedbemanning. Halden hadde vesentlig høyere bemanningsfaktor tidligere før nedbemanningen startet. Felles for de begge er at de i dag ikke er bærekraftige. Det er for øvrig ikke de aller fleste andre fengsler heller.

Det er spesielt av regiondirektøren å spørre om hvorfor nestlederen i NFF ikke fokuserer på rekrutteringsutfordringer. Det er jo akkurat det jeg gjorde med kronikken.

IØF fikk ikke lov å rekruttere, noe som bidro til dårlige arbeidsforhold. Nå får de ikke rekruttert og beholdt på grunn av for dårlige arbeidsforhold. Det henger sammen med feil bemanningsstrategi.

Å hevde dette synes jeg verken er upresist eller direkte feil. Bra at IØF får 14 pliktårsbetjenter. I 2019 fikk de 15.

Annonse
Annonse