JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Like muligheter til utdanning og kompetanseutvikling gir oss frihet til å skape et godt liv uavhengig av hvilken familie vi er født inn i, skriver Julie Lødrup og Trude Tinnlund. (Illustrasjonsfoto)

Like muligheter til utdanning og kompetanseutvikling gir oss frihet til å skape et godt liv uavhengig av hvilken familie vi er født inn i, skriver Julie Lødrup og Trude Tinnlund. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Debatt

«Ulikhet i utdanning»

Økonomisk ulikhet har fått økt oppmerksomhet i samfunnsdebatten, mens andre dimensjoner av ulikhet har vært alt for lite diskutert. Utdanning og livslang læring er en slik viktig dimensjon.
01.12.2020
10:30
09.12.2020 13:52
Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no

Mens mobiliteten i inntekt mellom generasjoner i Norge er høy i internasjonal sammenheng, skiller vi oss ikke like positivt ut når det gjelder mobilitet i utdanning. Foreldres utdanningsnivå har fortsatt mye å si for hva barna ender opp med selv. Vi trenger mer debatt om hvordan vi kan løse opp i samfunnsstrukturene som bidrar til ulikhet i utdanning og livslang læring. Nedenfor argumenterer vi for at styrking av fellesskolen og utbygging av høyere yrkesfaglig utdanning må være en viktig del av svaret. Men først: Hvorfor er det så viktig å diskutere utdanningspolitikk i ulikhetssammenheng, slik LO-Aktuelt nylig skrev om i et eget tema?

Les mer: Foreldrenes utdanning påvirker barnas skoleprestasjoner og muligheter i arbeidslivet

Like muligheter til utdanning og kompetanseutvikling gir oss frihet til å skape et godt liv uavhengig av hvilken familie vi er født inn i. Skjevhetene i tilgang til utdanning og kompetanseutvikling har en tendens til å vare gjennom hele livet, noe som kan forsterke ulikheter på flere områder. Det gjelder f.eks. mulighetene for innflytelse og aktiv deltakelse i arbeidsliv og samfunn, for å få jobber der det er et godt arbeidsmiljø med gode læringsmuligheter, for å kunne få et langt liv, og generelt for å kunne takle et samfunn som blir stadig mer komplekst.

For å ta eksemplet med levealder: I flere yrker med krav til lang høyere utdanning kan menn i Norge forvente å leve i 83 år, mot 76 – 77 år i noen yrker uten krav om høy utdanning. Det er også relativt stor forskjell i forventet levealder for kvinner fordelt etter yrkeskategorier. Noe av levealdersforskjellene kan tilskrives at arbeidsmiljøet er mer belastende i yrker med små krav til utdanning[1]. Arbeidstakere med kortere utdanningslengde har ofte mer belastende arbeid, blant annet i form av tungt fysisk arbeid og belastende arbeidsstillinger, høyere nivåer av fysiske og kje¬miske eksponeringer, samt mindre selvbestemmelse og mer ensidig arbeid. Utdanning kan også påvirke helse og levealder indirekte gjennom at høy utdanning oftere er forbundet med mer sunn livsstil, bedre forutsetninger til å sette seg inn i informasjon om helse mm.

Mye lest: Advokat Trude Marie (53) vokste opp med å skjære torsketunger: – Vi kunne bli det vi ville, bare vi klarte oss selv

Ulempen ved å bli født inn i en familie med lite ressurser er blitt større gjennom de siste tiårene. Økende krav til utdanning og kompetanse i arbeidsliv og samfunn ligger bak. Utdannings- og kompetansepolitikken har dermed fått en viktigere rolle i forhold til å motvirke ulikhet.

I Norge er det ikke noe eksplisitt mål i skolen om å motvirke sosial ulikhet. Gjennom «fellesskolekonseptet» er det imidlertid implisitt et slikt mål. Men er fellesskolen det den opprinnelig var tenkt å være? Fellesskolen er en sentral del av den norske modellen. En viktig tanke har vært at barn skal treffes på tvers av sosial bakgrunn for bl.a. å utvikle samarbeidsferdigheter og tillit. Et viktig mål har vært å «utvikle hele mennesket», og å få fram selvstendige kritiske individer.

Fått med deg denne? Én er tidligere gruvearbeider og én er pilot. Bli kjent med LO-toppenes yrkesvalg

I en tid der elever opplever sterkt karakterpress, skolen er blitt mer segregert, der det er blitt mer vanlig at ressurssterke familier kjøper leksehjelp til sine barn, og det er tydelig ubalanse i vektleggingen av erfaringsbasert og teoretisk kunnskap i skolen, kan det være grunn til å stille spørsmålstegn ved om fellesskolekonseptet er i ferd med å utvannes.

Et tegn på at vi er inne i en uheldig utvikling kan også være økningen i psykiske plager blant unge. Årsakene her er selvsagt sammensatt, men manglende muligheter for mestring gjennom å få utvikle både «hode og hender» i skolen kan være en av de bakenforliggende faktorene. En for teoritung skole favoriserer barn fra akademikerforeldre. Høy prioritet av lese-, skrive- og regneferdigheter er selvsagt viktig. Men det er også håndverksfag.

Forskning tyder dessuten på at mer satsing på praktisk estetiske fag kan gjennom mestringsopplevelsene smitte positivt over på læring også av andre fag. Høyere prioritering av yrkesfaglig kompetanse i grunnskolen vil dessuten styrke grunnlaget for senere utvikling av framragende yrkesfaglig kompetanse. Det igjen kan smitte positivt over på statusen til den yrkesfaglige utdanningsretningen, noe som også er bra for sosial mobilitet.

Denne skaper debatt: Astrid er lærer og har dysleksi: – Vi overlater for mye til foreldrene

En misforstått forståelse av sosial mobilitet er at flest mulig barn av foreldre med lite utdanning bør ende opp med universitetsgrader. Sosial mobilitet skjer like gjerne gjennom at flere får mulighet til læring gjennom den erfaringsbaserte yrkesfaglige utdanningsretningen. Vi trenger både flere med universitetsutdanning og med høyere yrkesfaglig utdanning, men i dag er det en kraftig ubalanse i samfunnets satsing på de to utdanningsretningene. Gratisprinsippet gjelder i praksis kun for studieforberedende og høyere akademisk utdanning. For yrkesfag koster det for elevene allerede på videregående skole fordi utstyrsstipendene ikke er tilstrekkelig, skolene mangler utstyr og det er et stort innslag av egenbetaling av fagskolestudier.

Det offentlige bidrar i dag med nær 41 milliarder kroner til universitets- og høyskoleutdanninger mot bare vel én milliard til det yrkesfaglige motsvaret; fagskoleutdanning. Å satse mer på den yrkesfaglige utdanningsretningen hele veien via fellesskolen til høyere yrkesfaglige utdanningstilbud er viktig for å dekke samfunnets behov for kompetanse, men også for å styrke den sosiale mobiliteten.

Og det er på tide å stille spørsmålet om mobilitet bare handler om å bevege seg oppover i utdanningssystemet? Mye læring og utvikling skjer gjennom generelt gode vilkår for å lære og utvikle seg gjennom livsløpet, gjennom å oppnå bred og dyp kompetanse. Utvidet rett til videregående opplæring, økte muligheter for å kombinere yrkesfaglig og akademisk utdanning, bedre tilgang på korte utdanningstilbud innen alle områder er her viktige stikkord.

Stort intervju: Da Sun Heidi startet på barneskolen på 80-tallet, var det lite som tydet på at hun skulle gjøre toppkarriere

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
01.12.2020
10:30
09.12.2020 13:52Mest lest

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Ida Bing og husleie.no

Dette «klesskapet» ble leid ut for 6.200 kroner i måneden: – Leiemarkedet blir bare verre og verre

STENGT: Klokka 12 lørdag formiddag stengte butikkene i Oslo og ni nabokommuner. Dagligvarebutikker og apotek er det eneste unntaket.

STENGT: Klokka 12 lørdag formiddag stengte butikkene i Oslo og ni nabokommuner. Dagligvarebutikker og apotek er det eneste unntaket.

Lene Svenning

Nytt korona-sjokk: Tusenvis av ansatte i varehandelen på Østlandet står i fare for å bli permittert

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

Jan Inge Haga

Hege Berit fikk hakeslepp da bedriften ville fjerne sluttpakken: – Respektløst overfor oss ansatte

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

Aina Fladset

Frank Robert ble fratatt sykelønn da bedriften permitterte ansatte: – Overraskende

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Amanda Iversen Orlich/Dagsavisen

Erik mister 9.000 kroner i støtte og kan havne på gata

Håvard Sæbø

Arbeidstilsynet sladder lønna på underbetalte arbeidere. Nå må Røe Isaksen svare på hvorfor

Kjersti Stenseng

Kjersti Stenseng

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet har mistet over 5.000 medlemmer

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Jan-Erik Østlie

Regjeringens nye veiselskap kan bli lagt ned. Fire LO-forbund mener det holder med Statens vegvesen

Tormod Ytrehus

Klubbleder Adrian fikk sparken. Nå får han penger fra LO for å ha noe å leve av fram til rettssaken starter

Afaransis Yassin (28) har ingen mulighet til å få økonomisk støtte fra familiemedlemmer. Da blir det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet, mener hun.

Afaransis Yassin (28) har ingen mulighet til å få økonomisk støtte fra familiemedlemmer. Da blir det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet, mener hun.

Ida Bing

Afaransis (28) får ikke økonomisk hjelp hjemmefra: – Jeg er sjanseløs på boligmarkedet

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Jan-Erik Østlie

Meieriansatte får ny lønn: Her er resultatet

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Sissel M. Rasmussen

Frp ville ikke være med på å forlenge AAP-perioden

Debatt

LO og forbundene våkne opp av dvalen og svinge pisken slik at tillitsvalgte og medlemmer våkner opp?, spør Arne Eide.

LO og forbundene våkne opp av dvalen og svinge pisken slik at tillitsvalgte og medlemmer våkner opp?, spør Arne Eide.

Jan-Erik Østlie

«Har LO vendt Arbeiderpartiet ryggen?»

Koronapandemien har bokstavelig talt kostet både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg dyrt, i form av titusenvis av overtidstimer til både ledere og øvrige ansatte. Den regningen må også helseminister Bent Høie (her på skjermen bak) forholde seg til.

Koronapandemien har bokstavelig talt kostet både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg dyrt, i form av titusenvis av overtidstimer til både ledere og øvrige ansatte. Den regningen må også helseminister Bent Høie (her på skjermen bak) forholde seg til.

Lise Åserud / NTB

FHI-ansatte jobbet over 300 timer overtid i 2020 – ledere fikk millioner i kompensasjon

Bent Høie

Bent Høie

Leif Martin Kirknes

Skjenkereglene endres: – For tidlig, mener Bent Høie

Kommentar

Erna Solberg sa selv fra Stortingets talerstol at hun vet at krisen slår skjevt ut, skriver Tirild Rustand Halvorsen. (Arkivfoto)

Erna Solberg sa selv fra Stortingets talerstol at hun vet at krisen slår skjevt ut, skriver Tirild Rustand Halvorsen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

«Regjeringen snakker som om deres egen kompensasjonsordning er perfekt. Det er den ikke»

BESKYTTER ARBEIDSPLASSER: Rune Mjelde (til venstre), hovedtillitsvalgt i Store Norske, og Svein Jonny Albrigtsen, leder av LO Svalbard, mener at det fortsatt kan hentes ut kull fra Gruve 7 på Svalbard selv om kullkraftverket i Longyearbyen legges ned.

BESKYTTER ARBEIDSPLASSER: Rune Mjelde (til venstre), hovedtillitsvalgt i Store Norske, og Svein Jonny Albrigtsen, leder av LO Svalbard, mener at det fortsatt kan hentes ut kull fra Gruve 7 på Svalbard selv om kullkraftverket i Longyearbyen legges ned.

Katharina Dale Håkonsen

Rune og Svein Jonny kjemper for arbeidsplassene i den siste norske kullgruva på Svalbard

FERDIG: Deni Taramov er ferdig for student for denne gang. Nå søker han jobber.

FERDIG: Deni Taramov er ferdig for student for denne gang. Nå søker han jobber.

Marius Fiskum

Deni ble permittert uten dagpenger og så seg nødt til å slutte på studie: – Jeg følte på en skam

SKIDE GODT: Lillestrøm kommune kuttet kraftig i dopapirutgiftene og sparte renholderne mye jobb ved å bli smartere til å telle papirmetere.

SKIDE GODT: Lillestrøm kommune kuttet kraftig i dopapirutgiftene og sparte renholderne mye jobb ved å bli smartere til å telle papirmetere.

Stockthings/Colourbox

Dopapiret de sparte med ett enkelt triks tilsvarer reisen fra Hamar til Roma

Malin Brusveen og Mette Nordahl savner mer anerkjennelse for jobben de gjør.

Malin Brusveen og Mette Nordahl savner mer anerkjennelse for jobben de gjør.

Amanda Iversen Orlich

Barnehageansatte Malin og Mette fortviler: – Det kommer stadig nye veiledere om hvordan vi skal gjøre jobben vår