JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kommentar

«Vi har lenge tatt demokrati, velferd og trygghet i arbeidslivet for gitt»

LO-leder Peggy Hessen Fløsvik.

LO-leder Peggy Hessen Fløsvik.

Sissel M. Rasmussen

Dette er et meningsinnlegg. Send inn debattinnlegg til debatt@lomedia.no
De globale utfordringene vi står ovenfor tyder på at nordisk samarbeid vil bli enda viktigere de neste 50 årene.

Vi har lenge tatt demokrati, velferd og trygghet i arbeidslivet for gitt. Dette er nå under press. Norsk og nordisk fagbevegelse utfordres av globalisering med økt konkurranse, investeringer på tvers av landegrensene, endrede arbeidsmarkeder – og nå en storkrig i Europa. Konsekvensen er økt press mot fagbevegelsen og opparbeidede rettigheter.

For LO er et tettere nordisk samarbeid, både politisk og faglig, ett svar på mange av de utfordringene. I år er det 50 år siden LO i Norge var med på å stifte Nordens faglige samorganisasjon, NFS. Det markeres i disse dager i Oslo, hvor stiftelsen i sin tid fant sted. Det nordiske samarbeidet har vært grunnpilaren i vårt internasjonale samarbeid de siste 50 årene. De globale utfordringene vi står ovenfor tyder på at nordisk samarbeid vil bli enda viktigere de neste 50 årene.

Når vi ser tilbake på alle disse årene med samarbeid, ser vi en periode preget av vekst, velstand og fred. De nordiske landene er i et globalt perspektiv små og åpne økonomier. Derfor har handel basert på like og rettferdige vilkår med omverden vært viktig for oss. Vi har samtidig hatt et åpent og felles nordisk arbeidsmarked. Over tid har måten vi har organisert samfunn og arbeidsliv på, blitt døpt til den nordiske modellen.

Det som kjennetegner, og som er avgjørende, for den nordiske modellen er sterke parter i arbeidslivet, kollektive forhandlinger og trepartssamarbeid mellom partene og myndighetene. Alle som vil lære av den nordiske modellen må begynne her. Partene i arbeidslivet har vært viktige for utviklingen på arbeidsplassene og i arbeidslivet i sin helhet. Også i den økonomiske utviklingen og oppbyggingen og utviklingen av velferdsstaten har trepartssamarbeidet spilt en viktig rolle, og gjør det fortsatt.

Vi har sett at dialog og samarbeid har ringvirkninger, som økt tillit i arbeidslivet og i samfunnet ellers. Vår arbeidsform har gjort det mulig å utvikle et konkurransedyktig næringsliv, styrke økonomien og bygge en velferdsstat. Dette er en felles nordisk erfaring. Det er også en felles utfordring å ivareta dette i en verden som stadig er i endring og som vil føre med seg enorme politiske og økonomiske utfordringer i årene som kommer.

Vi må omstille oss til å bli klimanøytrale. Den digitale omstillingen er avgjørende for om vi vil forbli konkurransedyktige i fremtiden. Begge omstillingsprosesser som vil kreve mye av oss. Den nordiske modellen gir oss et forsprang fordi vi allerede er giret for samarbeid. Partene i arbeidslivet har tillit til hverandre fordi vi har en felles forståelse og erfaring med at store oppgaver og omstillinger best løses i fellesskap.

Les også: Hva skjer på ditt område? Sjekk hva politikerne jobber med i høst

EUs østutvidelse åpnet det nordiske arbeidsmarkedet for store grupper av nye arbeidstakere. Det skapte lavlønnskonkurranse som ga uheldige utslag i form av sosial dumping. Mye av ansvaret ligger på useriøse arbeidsgivere. Svaret ligger i gode reguleringer. Også der har vi noe å lære på tvers av landegrensene i Norden.

Samtidig skjer det mange trodde var umulig. I 2022 startet Russland krigen mot Ukraina. Den minner oss om at det finnes store aktører som er villig til å bruke makt ovenfor andre land for å vinne fordeler for seg selv. Med krigen sier også Russland med store bokstaver at folket i Ukraina ikke har selvråderett til å bestemme sin egen fremtid.

Ringvirkningene av krigen er mangesidig. Vi ser det daglig på energipriser og matpriser. Vi blir hver dag minnet på at dagens samfunn er tett koblet sammen med omverden på nesten alle områder i samfunnet. Energi, matproduksjon, digitalisering, finanspolitikken, arbeidsmarkedet og utdanning for å nevne noen få eksempler.

At vi kan dra på ferie til andre land er også muliggjort fordi vi har inngått samarbeid med andre land om luftfart og finansielle løsninger som gjør det mulig å ta ut penger eller bruke bankkort i andre land.

De nordiske landene er små land. Vi og mange andre land er avhengig av en verdensorden hvor vi alle følger og respekterer felles regler. Enten det handler om demokrati, menneskerettigheter eller handel. Det er fundamentet i organisasjoner som Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Dette er også samarbeidsarenaer som utfordres, og til og med undergraves. Donald Trump førte som USAs president en politikk som satte WTO ut av spill. Presidentskiftet i USA har dessverre ikke ført til at WTO er fullt ut fungerende igjen. Dette er bekymringsfulle utviklingstrekk. Vi står i en brytningstid hvor mye står på spill. Dette vil prege vårt arbeid de neste 50 årene.   

Vår erfaring er at samarbeid løser utfordringer. LO skal være en pådriver for å styrke det nordiske samarbeid. I Norden kan vi både finne felles løsninger på våre utfordringer, og vi kan finne felles behov og posisjoner for hvordan vi kan bidra til å løse utfordringene regionalt og globalt. Det er avgjørende at Norden står samlet som pådrivere for et velfungerende samarbeid enten det er i Norden, Europa eller globalt. 

Les også: Så mye sparer staten på at rekordmange er i jobb

Warning
Annonse
Annonse