JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
3. oktober er den høytidelige åpninga av neste sesjon i Stortinget. Her fra åpninga i fjor.

3. oktober er den høytidelige åpninga av neste sesjon i Stortinget. Her fra åpninga i fjor.

Torstein Bøe / NTB

Fra arbeidsmiljø til strøm

Hva skjer på ditt område? Sjekk hva politikerne jobber med i høst

Styrking av retten til heltid og innstramminger i bemanningsbransjen er blant de viktigste sakene som skal behandles denne høsten. Her får du en oversikt over hva som skjer politisk framover.26.09.2022
06:00
30.09.2022 09:55

herman@lomedia.no

Snart går Stortinget ut av den nesten fire måneder lange sommerdvalen.

Med unntak av det ekstraordinære strømmøtet 19. september, møtes Stortinget for første gang etter ferien 30. september. Det er siste gang Stortinget møtes i den nåværende sesjonen.

Den neste sesjonen i Stortinget åpnes med at Stortinget møtes og konstituerer seg 1. oktober, den høytidelige åpninga av Stortinget er 3. oktober.

Flere viktige saker som går ut over arbeidslivet og arbeidsfolk skal behandles av Stortinget og regjeringa denne høsten.

Her kan du få et overblikk over hva som skjer politisk framover.

Forslag fra regjeringa

• 6. oktober legger Støre-regjeringa fram statsbudsjettet og nasjonalbudsjettet for 2022. Regjeringa har varsla et statsbudsjett med flere innstramminger. Pengebruken skal ned, men det gjenstår å se hvordan det vil påvirke arbeidslivet.

• Regjeringa har levert et lovforslag om å stramme inn i bemanningsbransjen. Regjeringa vil oppheve adgangen til innleie av arbeidskraft «når arbeidet er av midlertidig karakter». De vil også styrke innleide arbeidstakeres rettigheter til fast ansettelse etter tre år. De vil også åpne for å forby innleie fra bemanningsforetak i byggebransjen noen steder i Norge. Ligger til arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

• Regjeringa har levert et lovforslag om å styrke retten til heltid. Regjeringa vil ha en bestemmelse inn i arbeidsmiljøloven om at heltidsansettelse skal være hovedregelen, og at behov for deltidsansettelse skal dokumenteres av arbeidsgiver. Spørsmål om deltidsansettelse skal også drøftes med tillitsvalgte, foreslår regjeringa. Ligger til arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

• Regjeringa har ute flere høringer om EU-direktiv 2019/1152 om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår i EU. Direktivet går ut på å forbedre arbeidsvilkåra gjennom å fremme mer gjennomsiktige og forutsigbare arbeidsforhold. Det vil innebære endringer i arbeidsmiljøloven, statsansatteloven og skipsarbeiderloven.

• Regjeringa kommer med et lovforslag om krav til norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk som jobber på skip i norske farvann, norsk økonomisk sone og på sokkelen. Høringsfristen var 31. august.

Tips oss: Kjenner du til noen viktige arbeidslivssaker regjeringa eller andre politikere jobber med, tips oss gjerne! Du kan sende epost til herman@lomedia.no eller frifagbevegelse@lomedia.no.

Strøm

Under det ekstraordinære strømmøtet 19. september ble det fremma 94 ulike forslag for å løse problemene rundt de høye strømprisene.

MDG, Rødt og Frp ber om hurtigbehandling av strømforslaga, melder NTB.

Men leder av energi- og miljøkomiteen Marianne Sivertsen Næss (Ap) advarer mot det, og vil sikre at alle forslaga blir forsvarlig behandla i stortingskomiteene.

16. september la regjeringa fram en tiltakspakke for næringslivet, de kommer med en sak til Stortinget under møtet 30. september.

Strømprisene vil uten tvil bli et hett tema på Stortinget i månedene som kommer.

Fra partia

• Rødt foreslår å fjerne Arbeidstilsynets øvre gebyrgrense. I dag er det høyeste gebyret tilsynet kan gi for brudd på arbeidsmiljøloven 15 ganger grunnbeløpet i folketrygda. I dag tilsvarer det litt over 1,6 millioner kroner. De forsvarer forslaget ved å vise til at Konkurransetilsynet ikke har noen øvre gebyrgrense.

• Rødt vil også sikre at ansatte i utelivsbransjen får allmenngjort lønn.

• Rødt har også levert et forslag om å sikre reell streikerett. De foreslår at regjeringa skal gjennomgå og foreslå endringer i bruken av tvungen lønnsnemnd. Foreløpig behandlingsdato i Stortinget er 10. november.

• Rødt har varsla at de vil kalle inn samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til Stortinget for å forsvare regjeringas jernbanepolitikk denne høsten.

• Sosialistisk Venstreparti (SV) har varsla at de vil levere et forslag om stoppe oppdelinga av jernbanen på Østlandet.

• SV har levert inn et forslag for å om å styrke konkurransekraften til norske sjøfolk. Forslaget handler om å endre på tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk – blant annet å fjerne makstakene.

• Høyre har levert inn forslag om raskere saksbehandling for arbeidsinnvandrere utenfor EØS-området. De vil blant annet ha forenklinger for de som søker om fornyelse av arbeidstillatelse, og innføre en hurtig-ordning for høykompetent arbeidskraft.

• Venstre har levert inn forslag om en omstillingspakke for Finnmark. De vil blant annet gjennomgå skatte-, avgifts- og støttesystemet og vurdere forsterka økonomiske tiltak for økt bosetting og næringsaktivitet. De vil også se på utbygging av havvind i Finnmark, og støtte opp under utvikling av havbruksnæringa.

Utvalgsarbeid og lignende

• Fougner-utvalget leverte i fjor sin utredning (NOU) om den norske modellen og framtidas arbeidsliv. Regjeringa skal legge fram et stortingsforslag med bakgrunn i utvalgsarbeidet denne høsten. Her er forslagene fra Fougner-utvalget.

• I lys av pilotstreiken i SAS varsla regjeringa at de vil komme med en strategi for norsk luftfart denne høsten. De varsla også at de jobber med flere endringer i arbeidsmiljøloven som vil påvirke luftfarten, blant annet å lovfeste at arbeidsgiveransvaret i et konsern skal ligge på selskapet som styrer hverdagen til de ansatte, ikke datterselskapene.

• Den nye eierskapsmeldinga kommer i høst. Der vil regjeringa gå gjennom statens eierskap i selskaper, og komme med forslag til endringer. Et forslag kan for eksempel være å begrense lederlønninger i statseide selskaper. Staten har direkte eierskap i 71 selskaper, ifølge regjeringa.

• Regjeringa jobber også med en handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Ut fra det man kan se i statens innsynsportal, eInnsyn, er et utkast til handlingsplanen sendt ut til departementene.

• Det jobbes også med en egen handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i transportsektoren.

• Regjeringa har også åpna opp for å sende inn innspill til en handlingsplan mot rasisme og diskriminering, med høringsfrist 1. desember. Det blir nok derfor ikke lagt fram noen plan før tidligst våren 2023.

• Stortinget vedtok tidligere i år at regjeringa skal sette ned et utvalg som skal utrede og legge fram forslag til lovendringer for å styrke ansattes vern mot natt- og aleinearbeid. Utvalgsarbeidet skal være særlig retta mot ansatte i varehandelen.

Mye lest: Ann-Karina synes uføre burde betale halv skatt

26.09.2022
06:00
30.09.2022 09:55Mest lest

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Anna Granqvist/Hanna Skotheim (Innfelt)

Snart øker trygdene. Se hele lista her

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Martin Guttormsen Slørdal

Bjørn (64) har aldri fått en så stor lønnsøkning

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

Martin Guttormsen Slørdal

Da Skatteetaten ringte, ble Morten positivt overrasket

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

Håvard Sæbø

Støtte til strømsparing går til de rikeste

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Slik ville Høyre og Frp styrt Norge. Se hva de bruker pengene på

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

Bjørn Leirvik

Gudmund kjempet alene og vant over Nav

TOPPSJEF: Peter Hebblethwaite, administrerende direktør i rederiet P&O Ferries, er kåret til verdens verste sjef av Den internasjonale faglige samorganisasjonen.

TOPPSJEF: Peter Hebblethwaite, administrerende direktør i rederiet P&O Ferries, er kåret til verdens verste sjef av Den internasjonale faglige samorganisasjonen.

House of Commons / Pa Photos / NTB

Sparket 800 ansatte via Zoom. Nå er han kåret til verdens verste sjef

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

Sissel M. Rasmussen

Jamals lønnsøkning på 15.000 blir spist opp av høye priser

Hanna Skotheim

Tusenvis risikerte dagpengekutt. Nå kan de puste lettet ut

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

Sissel M. Rasmussen

FHI-ansatte må si ja eller nei til sluttpakke innen lille julaften

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

Herman Bjørnson Hagen

Oljestans er uansvarlig, mener LO. – Et riktig skritt på veien, mener Fagforbundet

Per Flakstad

Anngunn prøvde å skjule at hun var syk. Helt til naboen trodde hun hadde forlatt mann og barn

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Colourbox

Politimann kan havne i fengsel etter at han stjal fra jobben

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

Jan-Erik Østlie

Lærere skal ha blitt trakassert av kolleger på jobb. LO-lederen er rystet

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

NTB og privat

Kunder langer ut mot strømselskap: Jan Arve krever penger tilbake

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

Ole Palmstrøm

NRK varsler store kutt. Slik reagerer de tillitsvalgte

Knut Viggen

Strømstøtte til bedriftene minner mest om Lotto, mener NHO-organisasjon

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Erlend Angelo

Olje-lederne streiket. Nå har de fått ny lønn

POLITI: Politiets Utlendingsinternat på Trandum skal vurderes overført til Kriminalomsorgen.

POLITI: Politiets Utlendingsinternat på Trandum skal vurderes overført til Kriminalomsorgen.

Sissel M. Rasmussen

Kritikken har haglet: Slik er livet på innsiden av Trandum

Mimmi Kvisvik ber om at statens satser for økonomisk sosialhjelp heves.

Mimmi Kvisvik ber om at statens satser for økonomisk sosialhjelp heves.

Hanna Skotheim

FO-lederen vil gjøre det enklere å få sosialhjelp: – Ingen skal leve under fattigdomsgrensa


Flere saker