JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

En offensiv forvaltning av skogressursene

Vi stiller krav til regjeringen og de politiske partiene foran Stortingsvalget om forvaltning av landets skogressurser og verdiskapning i treforedlingsnæringa.11.04.2013
14:20
16.12.2013 22:21

Landet vårt er rikt på ikke-fornybare ressurser som olje, gass og mineraler. Dessuten har vi store mengder fornybare ressurser som vannkraft og biologiske ressurser i havet og på land, deriblant skog.

Over tid er disse ressursene av den største betydning for den nasjonale verdiskapning og sysselsetting.

Derfor har våre rikspolitikere utviklet forvaltningsregimer med lover og en rekke andre politiske vedtak.

Historisk sett har sosialdemokratiet gått i spissen og utviklet strategiene for nasjonal kontroll, investeringer, styring og forvaltning av våre naturressurser samt industrialisering basert på disse, ved å sørge for lovgivning (For eksempel havrett) og opprettelse av statlige selskaper, eller selskaper med offentlig majoritetseierskap. (Eks: Statoil, Statkraft, Norsk Hydro)

Hvorfor forvaltes og utnyttes ikke skogressursene på linje med olje og gass?

Fordi man høster skogressursene miljøvennlig (fornybart) er skogsindustrien evighetsindustrien, tilnærmet i pakt med den økologiske balansen; en vinner i den voksende, grønne økonomien.

Med andre ord: Skogressursene gir grunnlag for ny, framtidsrettet miljøriktig industri i Norge.

Dette er et av de viktigste politiske spørsmål i nasjonal og global sammenheng.

Tar ikke samfunnsansvar

Det er for oss en gåte at rikspolitikerne ikke har utviklet et lovverk og forvaltningsregime for skogbruket og skogbasert industri, som gir dem verktøy og makt til å realisere samfunnets interesser og mål. Det er heller ikke lagt til rette med rammevilkår for denne næringen som gjør oss i stand til å konkurrere med våre naboland.

Våre folkevalgte har et særlig samfunnsansvar for at de fornybare skogressursene og industriproduksjon basert på disse, forvaltes riktig med kontinuitet i denne næringskjeden.

Vi stiller derfor følgende spørsmål til de politiske partiene:

Er det et nasjonalt, overordnet mål at skogbasert miljøindustri skal ivaretas og utvikles? Hvis ja, hvilket nasjonalt, konkret politisk program og handlingsplan for å bygge framtidas miljøindustri har partiene? Vil man sørge for å bidra til storstilte investeringer, som kreves for å få dette realisert?

Vil man vedta et lov og forvaltningsregime på linje med det som gjelder for olje og gassnæringen, slik at man får politiske verktøy til å utøve makt og styre i henhold til vedtatte mål?

Bedriftsnedlegginger

Den tradisjonelle treforedlingsindustrien legges ned:

Union i Skien, Union Geithus, Peterson, Hunsfos og Follum. Hellefoss/Vafoss er nylig slått konkurs. Det er høyst usikkert for Follafoss, og på Skogn blir en papirmaskin midlertidig nedstengt til sommeren.

Sødra Cell har varslet nedlegging av fabrikken på Tofte, allerede fra 1. mai.

300 ansatte kan bli arbeidsledige og lokalsamfunnet hardt rammet.

Det har kommet inn bud fra seriøse kjøpere som ønsker å drive bedriften videre. Det kan se ut som Sødra Cell ikke vil selge. Dersom de legger ned bedriften er det kynisme av verste slaget.

Men denne nedleggelse vil også true hele skognæringen! Uten treforedlingsindustri (som forbruker slipdelen av tømmerstokken) vil det radikalt svekke grunnlaget for lønnsomme sagbruk.

Vi stiller oss solidariske med de ansattes kamp for bedriften og forventer at regjeringen tar i bruk alle mulige virkemidler og legger press på Sødra Cell for å hindre nedleggelse.

Oppsummering

Utviklingen i bransjen viser at markedets og eiernes styringsrett alene ikke fører til ivaretakelse av samfunnets interesser og en verdiskapende industriell utvikling.

Med nedleggelsene forsvinner også det industrielle eierskapet. Bedriftseiere og skogbruksnæringen har et stort ansvar for bransjens tilstand. Deres manglende, eller feilaktige strategi for omstilling og utvikling, fra hver sin «tue», har (med få unntak) ført til krise.

Våre folkevalgte på Stortinget og i Regjering må utvikle og revidere lovgivning og iverksette konkrete tiltak som ivaretar forvaltningen og foredlingen av vårt «grønne gull».

Lovverket gir bedriftsstyrer stor makt og rett til å vedta nedlegginger, på tvers av de demokratisk valgte rikspolitikeres vedtak og mål. Slik kan vi ikke ha det i fortsettelsen. Myndighetene må skaffe seg styringsverktøy og utøve makt for å ivareta samfunnsinteressene, som minst må være like kraftfulle som i konkurrentlandene.

3-partssamarbeid for utvikling av ny skogbasert miljøindustri

Eksisterende rammebetingelser må forbedres og nye må iverksettes.

Det må foretas store statlige investeringer for å omstille og utvikle ny, framtidsretta og lønnsom industri basert på skogen som råstoff.

Prosjekter må realiseres gjennom offentlig/ privat partnerskap og 3-partssamarbeid.

Viken Skogs prosjekt med Treklyngen på Follum har startet et løp for utvikling av ny skogbasert industri, med omstillinger i hele verdikjeden. Myndighetene må støtte dette prosjektet både med videreutvikling av rammevilkår, virkemidler, statlig eierskap og konkret økonomisk støtte i stort omfang.

Skognæringen og industrieiere, i partnerskap med arbeidslivets organisasjoner og myndighetene, må sammen ta aktive, nye grep for omstillinger, utvikling og realisering av ny, lønnsom industri og verdiskapning i Norge.

11.04.2013
14:20
16.12.2013 22:21Mest lest

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Anna Granqvist/Hanna Skotheim (Innfelt)

Snart øker trygdene. Se hele lista her

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

Tormod Ytrehus

Ann Kristin må vente på sjukepengar frå Nav: – Eg har ikkje råd

colourbox.com

Her er de nye satsene for kjøregodtgjørelse

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

Bjørn Leirvik

Gudmund kjempet alene og vant over Nav

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Sissel M. Rasmussen

Lønnsoppgjøret til Vigdis forsvant i en sky av økte priser

Arbeidsgivernes representant, NHOs Ole Erik Almlid tjener mer enn dobbelt så mye som LOs Peggy Hessen Følsvik

Arbeidsgivernes representant, NHOs Ole Erik Almlid tjener mer enn dobbelt så mye som LOs Peggy Hessen Følsvik

Jan-Erik Østlie

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

Sissel M. Rasmussen

Jamals lønnsøkning på 15.000 blir spist opp av høye priser

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

Tormod Ytrehus

Rehana (20) jobber på landets travleste kaffebar. Nå har hun fått til noe ingen har klart

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

Jan-Erik Østlie

Lærere skal ha blitt trakassert av kolleger på jobb. LO-lederen er rystet

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

Håvard Sæbø

Jan vil helst bli kalt søppelmann

Erlend Angelo

Vedum varsler endringer av lakseskatten

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Aslak Bodahl

Renholder Przemek må holde igjen på alt. Hvert kjøp blir nøye planlagt

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Stian Lysberg Solum / NTB

Frykter at engangsutbetalingen til uføre kan forsvinne

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

Sissel M. Rasmussen

FHI-ansatte må si ja eller nei til sluttpakke innen lille julaften

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Eivind Senneset

Det er krise i Ap. Fauzia mener partiet trenger folk som henne nå

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Håvard Sæbø

Nye innleieregler vedtas mandag. Her er en oppsummering

Brian Cliff Olguin

Lærerne tapte trolig 10.000 hver på streiken

Kommentar

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Berit Roald / NTB

«Vi må få mer åpne og lettere tilgjengelige skattelister»

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

NTB og privat

Kunder langer ut mot strømselskap: Jan Arve krever penger tilbake

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Erlend Angelo

Olje-lederne streiket. Nå har de fått ny lønn


Flere saker