JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Plasstillitsvalgt Kristin Adams streiket for høyere minstelønnssatser for to år siden. Hun forstår ikke hvorfor Frelsesarmeen er medlem i NHO.

Plasstillitsvalgt Kristin Adams streiket for høyere minstelønnssatser for to år siden. Hun forstår ikke hvorfor Frelsesarmeen er medlem i NHO.

Bjørn A. Grimstad

Streik

Kristin i barnehagen streiker for pensjon igjen: – Dette må vi kjempe for

Fagforbundets medlemmer i Frelsesarmeens barnehager vil ha hybridpensjon som andre ansatte i private barnehager. Det vil ikke NHO gå med på.17.02.2023
14:23
18.02.2023 08:28

ida.wangberg@fagbladet.no

I et møterom i Oslo sentrum sitter 22 kampklare Fagforbundet-medlemmer.

Til vanlig jobber de i Teisentoppen barnehage, som drives av Frelsesarmeen.

Nå er de tatt ut i streik for å kjempe for den samme pensjonsordningen som andre private barnehager har.

De streikende ønsker seg hybridpensjon, som sikrer pensjonsutbetaling så lenge de lever og like høye utbetalinger for kvinner som for menn.

Det vil ikke arbeidsgiveren deres Frelsesarmeen og arbeidsgiverorganisasjonen NHO gå med på.

Ny streik: 42 ansatte i private barnehager er tatt ut. Her blir det streik

STÅR PÅ KRAVA: Katrine Adams, Arig Salman, Margarita Antihuala, Karen Hauan og Geeta Negi streiker for hybridpensjon i Frelsesarmeens barnehager og andre barnehager organisert i NHO. – En sak vi er villige til å kjempe for, sier de til Fagbladet.

STÅR PÅ KRAVA: Katrine Adams, Arig Salman, Margarita Antihuala, Karen Hauan og Geeta Negi streiker for hybridpensjon i Frelsesarmeens barnehager og andre barnehager organisert i NHO. – En sak vi er villige til å kjempe for, sier de til Fagbladet.

Bjørn A. Grimstad

– Viktig å kjempe for

Stemningen rundt møterommet er god mens streikevaktene fordeles.

– Det er leit at det har blitt streik, men dette er noe vi må kjempe for, sier plasstillitsvalgt Kristin Adams.

Hun er trøtt etter å ha sittet i mekling til langt på natt, men likevel klar til kamp.

– Det er viktig for oss å få på plass en pensjonsordning som varer livet ut, sier hun.

VIL TARIFFESTE PENSJON: Plasstillitsvalgt Kristin Adams vil ha pensjon inn i den sentrale tariffavtalen for barnehager i NHO, fordi hun mener det gir mer trygghet for de ansatte.

VIL TARIFFESTE PENSJON: Plasstillitsvalgt Kristin Adams vil ha pensjon inn i den sentrale tariffavtalen for barnehager i NHO, fordi hun mener det gir mer trygghet for de ansatte.

Bjørn A. Grimstad

Innskuddspensjonen de har i dag utbetales bare i noen år, som regel ti.

Den gir også lavere pensjonsutbetalinger for kvinner enn for menn, ettersom den oppsparte pensjonspotten fordeles på antall år man er forventet å leve, og kvinner lever lengre enn menn.

Hybridpensjonen gir derimot like høye pensjonsutbetalinger for kvinner og menn, livet ut.

Vil tariffeste pensjon

Rett før meklingen fikk Adams og de andre lokalt tillitsvalgte tilbud fra sine arbeidsgivere om seks prosent av lønna i innskuddspensjon fra arbeidsgiver, gjennom lokale særavtaler.

Fagforbundets krav er fem prosent, men altså som hybridpensjon. Det innebærer at arbeidsgiver må dekke et kvinnetillegg for alle kvinnelige ansatte på omtrent en prosent av lønna, for å sikre like høye pensjonsutbetalinger for kvinner som for menn livet ut.

Adams takket ikke ja til tilbudet. Hun mener det ikke er bra nok å avtale pensjonsvilkår lokalt.

– Ligger pensjonsrettighetene våre i den sentrale tariffavtalen, er de bedre sikret. Da blir det ikke så lett å endre dem for arbeidsgiver, dersom de skulle ønske det, sier hun.

Tvungen lønnsnemnd: Arbeidsgiverne vinner nesten alltid når en konflikt ender i tvungen lønnsnemnd

NHO: – Ikke aktuelt

Birgit Abrahamsen, forhandlingsleder i NHO Abelia, mener tilbudet de har kommet med om innskuddspensjon på seks prosent er minst like godt som det Fagforbundet krever.

– Hybridpensjon er et uforutsigbart produkt, som vi ikke kan nok om. Vi har tilbudt en like bra eller bedre ordning som innskuddspensjon, som er et produkt vi er godt kjent med, og som er utbredt i privat sektor. Løsningen vi har tilbudt gjør at Fagforbundets medlemmer kan velge en hybridløsning dersom de ønsker det.

VIL IKKE FØLGE DE ANDRE: – Det er ikke aktuelt for oss å tariffeste pensjon, sier Birgit Abrahamsen, forhandlingsleder i NHO Abeila til Fagbladet.

VIL IKKE FØLGE DE ANDRE: – Det er ikke aktuelt for oss å tariffeste pensjon, sier Birgit Abrahamsen, forhandlingsleder i NHO Abeila til Fagbladet.

Ilja C. Hendel

– Tilbudet dere har kommet gjelder kun i lokale særavtaler. Hvorfor ønsker dere ikke pensjonsbestemmelser inn i den sentrale tariffavtalen?

– Det har vært NHOs politikk de siste ti årene. Representantskap etter representantskap har fastslått at vi ikke skal tariffeste pensjon, så det er ikke aktuelt for oss å ta det inn i sentrale tariffavtaler.

Trygdeoppgjøret: Alle pensjonister får etterbetalt flere tusen kroner av staten

– Må ta høyde for bedriftenes økonomi

Abrahamsen mener frykten for at arbeidsgiverne skal endre pensjonsvilkårene de har tilbudt i de lokale avtalene er ubegrunnet.

Arbeidsgiverne er opptatt av å tilby gode lønns- og arbeidsvilkår, og gjør det. Vår politikk går på at det barnehagene får i offentlig tilskudd til pensjon, skal brukes til pensjon. Men vi må selvsagt ta høyde for at bedriftene skal ha økonomi til å betale lønn og drifte på den måten de er satt til. Så hvis de offentlige tilskuddene til pensjon blir lavere, vil det kunne få betydning for sparesatsene i pensjonsordningen, sier hun.

– Nå har de andre private barnehagene gått med på samme ordning som Fagforbundet krever, så det har blitt en slags bransjestandard. Hvorfor vil ikke dere følge denne?

– Vi mener at det vi har tilbudt er like godt, om ikke bedre. Det at andre har gjort sine valg, får de stå for – det betyr ikke at vi gjør de samme vurderingene som dem, sier Abrahamsen.

Hun viser til at rammevilkårene til barnehagene er forskjellige ut fra hvilken kommune de driver i, og at det derfor er vanskelig å få til helt like lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i hele barnehagesektoren.

– Vi er enige i at det skal være noenlunde like lønns- og arbeidsvilkår, men det er vanskelig å garantere at alt skal være helt likt så lenge rammevilkårene er forskjellige. Det er heller ikke vanlig i privat sektor. Alle bedrifter har sin egenart, ingen er helt like, selv om de er i samme bransje. Så like lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i barnehagesektoren er en fin politisk ambisjon, men vanskelig å få til i praksis, siden rammevilkårene er så forskjellige.

Frykter tariffhopping

Fagbladet har tidligere skrevet om at den kommersielle barnehagekjeden Espira har meldt seg inn i NHO. De er forpliktet av tariffavtalen til PBL fram til 2024, men kan da bli fullverdig medlem av NHO. Da vil de bli omfattet av den samme tariffavtalen som Fagforbundets medlemmer nå streiker om.

Forhandlingsleder i Fagforbundet Anne Green Nilsen frykter at enda flere vil følge etter, dersom NHO-barnehagene ikke går med på Fagforbundets krav om å tariffeste hybridpensjon.

FRYKTER DÅRLIGERE VILKÅR: Fagforbundets forhanslingsleder frykter at flere barnehageeiere skal melde overgang til NHO dersom Fagforbundet ikke vinner denne streiken.

FRYKTER DÅRLIGERE VILKÅR: Fagforbundets forhanslingsleder frykter at flere barnehageeiere skal melde overgang til NHO dersom Fagforbundet ikke vinner denne streiken.

Leif Martin Kirknes

– Dette handler om å hindre muligheten til tariffhopping til dårligere vilkår. Vi jobber for at medlemmene våre skal ha like vilkår uansett hvilken barnehage de jobber i, og hvem som eier den. Det ønsker vi både når det gjelder pensjon, og lønns- og arbeidsvilkår. Og skal det gjelde i praksis, må vi ha pensjon og andre rettigheter inn i de sentrale tariffavtalene, sier hun.

Green Nilsen er også overrasket over tidspunktet arbeidsgiverne har kommet med tilbud om lokale pensjonsavtaler til de lokalt tillitsvalgte på.

– Vi opplever det som svært spesielt at man kommer med den typen henvendelser til våre lokalt tillitsvalgte når det foregår forhandlinger og man skal inn i mekling, sier hun.

Birgit Abrahamsen i NHO Abelia sier at de informerte Fagforbundet i forkant om at arbeidsgiverne ville fremsette lokale tilbud.

– Vi forstår ikke kritikken. Det har vært et poeng for oss å synliggjøre hva som er alternativet. Det er vanskelig når meklingen er i gang, sier hun.

Forstår ikke hvorfor Frelsesarmeen er i NHO

Kristin Adams, plasstillitsvalgt i Teisentoppen barnehage, synes også det er spesielt at disse tilbudene kom rett før mekling.

Selv er hun nærmest oppvokst i Frelsesarmeen, der foreldrene også jobber, og er generelt fornøyd med egen arbeidsgiver.

– Frelsesarmeen er en god arbeidsgiver med et godt menneskesyn, som har omsorg for sine ansatte, sier hun.

For to år siden var hun og kollegaene i streik for økt minstelønn i den tariffavtalen de da var omfattet av. Selv om lønna i Frelsesarmeen lå høyere, streiket de for sine kollegaer i andre virksomheter, som hadde lavere lønn og som ikke kunne streike på grunn av faren for tvungen lønnsnemnd, ettersom de fleste jobber i omsorgsinstitusjoner der en streik kan bety fare for liv og helse.

Nå har barnehagene i NHO fått en egen tariffavtale, men igjen må de ansatte i Frelsesarmeen-barnehagene altså ut i streik for å sikre like vilkår som sine kollegaer i andre private barnehager.

– Jeg har aldri skjønt hvorfor Frelsesarmeen gikk inn i NHO, som ikke ønsker å forplikte seg til de samme vilkårene som andre barnehager har, sier Adams.

Forberedt på å streike lenge

Streiken i PBL-barnehagene om pensjon i høst varte i 31 dager. Kristin Adams er forberedt på at også denne streiken kan bli langvarig, men håper de slipper å streike så lenge.

– Jeg håper vi kan komme til enighet før det, ikke minst for barnas beste, sier hun.

NHO er også forberedt på en langvarig streik.

– Det har vært lange streiker i de andre tariffområdene innen barnehage, så vi er forberedt på å stå lenge i denne konflikten, sier Birgit Abrahamsen, forhandlingsleder i NHO Abelia.

Dette er hybridpensjon

• Livsvarig: Pensjonsutbetaling så lenge du lever. Med innskuddspensjon får du bare utbetalinger i noen år, som regel ti.

• Kjønnsnøytral: Arbeidsgiver betaler et kvinnetillegg for sine kvinnelige ansatte, som fører til at kvinner ikke får lavere pensjonsutbetalinger enn menn, selv om de har høyere forventet levealder.

• Mindre risikop for arbeidstaker: Med innskuddspensjon bærer arbeidstaker all risiko, og kan ende opp med å tape pensjon dersom aksjemarkedet går dårlig. Med hybridpensjon er risiko fordelt mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og pensjonsforsikringsselskapet.

• Dør du tidlig, går pengene til andres pensjon: Dør du før du har fått utbetalt hele pensjonsbeholdningen din, går pengene til barna dine dersom du har innskuddspensjon. Har du hybridpensjon, går pengene til høyere pensjon for de andre i ordningen.

Kilde: Fagforbundet

Disse barnehagene er tatt ut i streik

Til sammen 42 medlemmer av Fagforbundet er tatt ut i streik, fordelt på disse barnehagene:

• Auglendsdalen, Frelsesarmeen barnehage i Stavanger AS

• Solgry, Frelsesarmeens barnehage i Drøbak

• Trollstua, Frelsesarmeens barnehage i Asker AS

• Teisentoppen, Frelsesarmeens barnehage i Oslo AS

• Birralee internasjonale Kindergarten, Trondheim

• Ås barnehage, Stord

17.02.2023
14:23
18.02.2023 08:28

Dette er hybridpensjon

• Livsvarig: Pensjonsutbetaling så lenge du lever. Med innskuddspensjon får du bare utbetalinger i noen år, som regel ti.

• Kjønnsnøytral: Arbeidsgiver betaler et kvinnetillegg for sine kvinnelige ansatte, som fører til at kvinner ikke får lavere pensjonsutbetalinger enn menn, selv om de har høyere forventet levealder.

• Mindre risikop for arbeidstaker: Med innskuddspensjon bærer arbeidstaker all risiko, og kan ende opp med å tape pensjon dersom aksjemarkedet går dårlig. Med hybridpensjon er risiko fordelt mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og pensjonsforsikringsselskapet.

• Dør du tidlig, går pengene til andres pensjon: Dør du før du har fått utbetalt hele pensjonsbeholdningen din, går pengene til barna dine dersom du har innskuddspensjon. Har du hybridpensjon, går pengene til høyere pensjon for de andre i ordningen.

Kilde: Fagforbundet

Disse barnehagene er tatt ut i streik

Til sammen 42 medlemmer av Fagforbundet er tatt ut i streik, fordelt på disse barnehagene:

• Auglendsdalen, Frelsesarmeen barnehage i Stavanger AS

• Solgry, Frelsesarmeens barnehage i Drøbak

• Trollstua, Frelsesarmeens barnehage i Asker AS

• Teisentoppen, Frelsesarmeens barnehage i Oslo AS

• Birralee internasjonale Kindergarten, Trondheim

• Ås barnehage, Stord
Mest lest

Debatt

Så klart det går an å bli rammet av inflasjon og rentesjokk uten å gi avkall på fredagskosen, skriver Selma Brodrej.

Så klart det går an å bli rammet av inflasjon og rentesjokk uten å gi avkall på fredagskosen, skriver Selma Brodrej.

Helena Yankovska/Unsplash

Jeg fryder meg over middelklassens økonomiske krise

Mennene vil jobbe for å minske frykt for barnevernet i det somaliske miljøet i Skien. F.v: Abdirahman Hasan, Siidali Omar og Abdirahman Hassan Adow.

Mennene vil jobbe for å minske frykt for barnevernet i det somaliske miljøet i Skien. F.v: Abdirahman Hasan, Siidali Omar og Abdirahman Hassan Adow.

Hanna Skotheim

– Det er sykt at somaliere reiser ut av Norge fordi de er redde

Politiets manglende kunnskap om hva sosialarbeidere gjør, kan få konsekvenser for hjelpen de gir, mener John Kjetil Støle.

Politiets manglende kunnskap om hva sosialarbeidere gjør, kan få konsekvenser for hjelpen de gir, mener John Kjetil Støle.

Erling Slyngstad-Hægeland

I sju år var John Kjetil ute av politiet. Da innså han noe viktig

Hanna Skotheim

Forsinkelser i utbetalinger

Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen og deltar på flere arrangementer for å snakke om saken.

Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen og deltar på flere arrangementer for å snakke om saken.

Hanna Skotheim

Nav skriver vedtak det er helt umulig å forstå, mener AAP-lederen

HOTELLFØLELSEN: I toppetasjen til IT-bedriften Intility kan de ansatte spise lunsj fra «hotellbuffet» hver dag. Stian Aas er svært fornøyd med tilbudet.

HOTELLFØLELSEN: I toppetasjen til IT-bedriften Intility kan de ansatte spise lunsj fra «hotellbuffet» hver dag. Stian Aas er svært fornøyd med tilbudet.

Sissel M. Rasmussen

Bli med på lunsj i fire ulike bransjer. Forskjellene er enorme

En utbredt misforståelse er at IA-avtalen ikke gjelder lenger, forteller rådgiver i LO, Gry Gundersen.

En utbredt misforståelse er at IA-avtalen ikke gjelder lenger, forteller rådgiver i LO, Gry Gundersen.

Eirik Dahl Viggen

Sykefravær: Arbeidsgivere kutter i egenmeldingsdager

Brian Cliff Olguin

Kristin jobber gratis 240 timer i året for å få vaktplanen til å gå opp

«Kari» ble utfryst og mobbet av arbeidskollegaene om bord, hvor hun bodde 28 dager i strekk. (Illustrasjonsfoto)

«Kari» ble utfryst og mobbet av arbeidskollegaene om bord, hvor hun bodde 28 dager i strekk. (Illustrasjonsfoto)

Martin Guttormsen Slørdal

I flere år ble «Kari» trakassert: – Helt forferdelig å være på jobb

Avgjørelser i Arbeidsretten er endelige, og kan ikke ankes.

Avgjørelser i Arbeidsretten er endelige, og kan ikke ankes.

Håvard Sæbø

Ble syk etter én dag i ny jobb – nå må kommunen betale sykepenger

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Eirik Dahl Viggen

Flere fengsles etter selvmordsforsøk. Bak murene blir det bare verre

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

Torstein Bøe / NTB

Etter Nav-drapet: 25 ansatte ved kontoret har sluttet hittil i år

Oljearbeideren har jobbet mange år i bransjen før han ble skadet og ufør etter bruk av trange vernesko på en plattform på britisk sokkel. Illustrasjonsfoto er tatt på norsk side.

Oljearbeideren har jobbet mange år i bransjen før han ble skadet og ufør etter bruk av trange vernesko på en plattform på britisk sokkel. Illustrasjonsfoto er tatt på norsk side.

Erlend Angelo

Arbeider ble ufør av for trange vernesko – avvist av Høyesterett

I årets oppgjør økte grunnbeløpet i folketrygden med 7.143 kroner – fra 111.477 kroner til 118.620 kroner fra 1. mai 2023. Det tilsvarer 6,41 prosent.

I årets oppgjør økte grunnbeløpet i folketrygden med 7.143 kroner – fra 111.477 kroner til 118.620 kroner fra 1. mai 2023. Det tilsvarer 6,41 prosent.

Colourbox

SV vil gi mer til trygdede og minstepensjonister. Se hva regjeringa svarer

Sužinokite, kiek šįmet Norvegijoje didės atlyginimai

Sužinokite, kiek šįmet Norvegijoje didės atlyginimai

Brian Cliff Olguin

Kiek šįmet Norvegijoje didės atlyginimai

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Gorm Kallestad / NTB

Tre av fire unge på Nav-ordning har psykiske lidelser

Den takhøyden som liksom er så høy … den er ikke alltid så høy likevel, mener Olav Neerland om organisasjonen han er medlem av.

Den takhøyden som liksom er så høy … den er ikke alltid så høy likevel, mener Olav Neerland om organisasjonen han er medlem av.

Hanna Skotheim

Olav ble kalt kvinnehater: – Jeg er ikke redd for å stikke hodet fram

Lønnstyveri er nå ifølge den mest brukte metoden for arbeidslivskriminalitet, ifølge Lars Mamen i Fair Play Bygg.

Lønnstyveri er nå ifølge den mest brukte metoden for arbeidslivskriminalitet, ifølge Lars Mamen i Fair Play Bygg.

Torgny Hasås

Etterlyser straff ved lønnstyveri: – Det er ikke likhet for loven

Morten Eitran (til høyre) har det fint. Arbeidsmandens journalist (til venstre) har det ikke så fint.

Morten Eitran (til høyre) har det fint. Arbeidsmandens journalist (til venstre) har det ikke så fint.

Martin Guttormsen Slørdal

Camilla har ikke kjørt på 10 år. Slik gikk det da hun kjørte opp på nytt

Kommentar

Vi er vitne til en urovekkende utvikling som fagbevegelsen, med LO i spissen, må møte med aktive grep, skriver Kjell Werner.

Vi er vitne til en urovekkende utvikling som fagbevegelsen, med LO i spissen, må møte med aktive grep, skriver Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

LO-jubel med bitter bismak


Flere saker