JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– I Nav-skandalen, der trygdede ble feilaktig dømt, tok juriststanden i stor grad på seg ansvaret. Det ser ut til å være fraværende på barnevernsfeltet, sier Merete Havre. (Illustrasjonsfoto)

– I Nav-skandalen, der trygdede ble feilaktig dømt, tok juriststanden i stor grad på seg ansvaret. Det ser ut til å være fraværende på barnevernsfeltet, sier Merete Havre. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

– Barnevernet alene kan ikke bære skylden for menneskerettsbrudd

Norsk jurist mener hennes egen stand må bære mer av ansvaret.15.09.2023
16:04
16.09.2023 12:28

anne@lomedia.no

– Det er åpenbart at dommene i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) går ut over barnevernets omdømme, sier Merete Havre, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved institutt for sosialt arbeid, OsloMet.

Norge ble dømt i ni saker i Domstolen i Strasbourg tirsdag denne uken, og frikjent i 12 saker torsdag.

Klagene i de 12 siste sakene ble funnet grunnløse av Domstolen. Klagerne fikk ikke medhold i at retten til familieliv er krenket.

– Årevis med feil

Antallet saker Norges dømmes i er ikke så relevant for omdømmet, mener Havre.

Hun påpeker at Norge stort sett dømmes for det samme i alle sakene. Det vises tydelig i de nyeste sakene, som har fått felles behandling.

– Krenkelsene konstateres med et par setninger, sier Havre.

Selv om Norge er frikjent i 12 saker denne uken, forventer hun at det kan bli flere fellelser framover.

Alle saker som er avsagt før mars 2020 vil i større eller mindre grad innebære menneskerettsbrudd, ifølge Havre.

– Systemfeilene som er gjort ligger i nesten alle sakene, og feilene er begått i årevis, sier hun.

Havre har i flere år forsket på de menneskerettslige begrensningene for tvangsinngrep og sier selv at hun har forutsett disse domfellelsene i lang tid før den første dommen mot Norge falt.

– Hvor mange av sakene som vil føre til domfellelser i EMD, kommer an på hvor mange familier som tar omkostningen med å bringe saken til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, påpeker hun.  

– Systemfeilene som er gjort ligger i nesten alle sakene, og feilene er begått i årevis, sier Merete Havre.

– Systemfeilene som er gjort ligger i nesten alle sakene, og feilene er begått i årevis, sier Merete Havre.

Privat

Barnevernet får skylden

– Så, hvem må ta på seg skylden for at Norge har brutt menneskerettighetene?

– Dette er først og fremst beslutningstakerne – med jurister i alle ledd, sitt ansvar. Saker som ikke kan legitimeres innenfor det menneskerettslige handlingsrommet, skal stoppes av beslutningstakerne. Det må faktisk barnevernstjenesten som part i disse sakene kunne stole på, sier Havre.  

– Kan du utdype dette?

– Barnevernet har ikke beslutningskompetanse til å avgjøre at omsorgsovertakelser skal skje, om foreldrene skal fratas foreldreansvaret, eller at fosterforeldre får adoptere mot foreldrenes vilje. Det er i første omgang barneverns- og helsenemnda som har denne kompetansen, og deretter domstolene, i noen tilfeller helt opp til Høyesterett. Det er de som har ansvar for å anvende de menneskerettslige normene korrekt.

– Det har ikke skjedd i disse sakene, påpeker Havre.

Barnevernsnemnda og domstolene har ikke fanget opp de menneskerettslige normene fra domstolen i Strasbourg, som har vært gjeldende norsk lov fra 1999.

– Dette er i all hovedsak min egen fagdisiplin – juristenes ansvar, sier hun.

Annerledes i Nav-skandalen

– Er det ikke da urettferdig at barnevernet må bære omdømmetapet?

– Jo. I barnevernssakene får barnevernet skylden helt klart – og de får skyld for en beslutningskompetanse som de ikke engang har. Det er ikke riktig at de alene skal bære skyld, understreker Havre.

Hun synes det er påfallende at juristene ikke i større grad har tatt på seg ansvar for menneskerettsbruddene.

– I Nav-skandalen, der trygdede ble feilaktig dømt, tok juriststanden i stor grad på seg ansvaret. Det ser ut til å være fraværende på barnevernsfeltet, mener Havre.

– Tar barnevernet på seg for mye av ansvaret?

– Ja, det tror jeg, barnevernet er så vant til å få kritikk og ta imot. Men noen ganger burde de klare å differensiere hva de selv tar ansvar for og hva andre faggrupper og myndigheter må ta ansvar for, sier Havre.

Viktig å reparere

– Er det et poeng å dele ut skyld?

– Det er viktig for å sikre at ansvaret blir tatt alvorlig av alle profesjoner som er involvert i en barnevernssak.

Hvis man ikke ser på rollen som beslutningstakerne har hatt, så vil ikke alt fanges opp, og vi vil da få nye menneskerettsbrudd. Derfor er det viktig at alle profesjoner tar sin del av ansvaret og justerer praksis.

– Går det an å reparere et dårlig omdømme?

– Det må være mulig! Vi er avhengig av et velfungerende system for å beskytte barn. Nå trenger barnevernet ro til å jobbe inn nye retningslinjer i sin praksis.

– Hva anbefaler du ledere i barnevernet å si til sine ansatte for å holde motet oppe?

– Jeg anbefaler dem ikke å legge så mye vekt på antallet saker og domfellelser i EMD. De må huske på at dette dreier seg om systemfeil. Det synes jeg ledere kan vektlegge overfor medarbeidere, sier Havre.

Snu tankegangen

Hun mener barnevernsledere også kan legge vekt på at det er satt inn virkemidler for å heve kvaliteten og at dette arbeidet må få gå sin gang.

Blant annet er barnevernsutdanningene pålagt å øke den juridiske kompetansen. Det er innført en nasjonal eksamen i juss for alle som tar master i barnevern og barnevernsarbeid.

– Det vil kunne bidra til at barnevernet får en bedre forståelse for hva som må dokumenteres, og hvor sterke grunner det må være for å foreta de ulike inngrepene, slik at beslutningstakerne får et riktig grunnlag.

Hun understreker at barnevernet også må fortsette å utvikle tjenestene sine og at de kanskje må snu tankegangen sin: De skal beskytte familielivet – det er en rett både for foreldrene og barnet.

Havre minner også om at det er viktig at barnevernet, med sitt omdømmetap, ikke går for langt i den andre retningen.

– Vi kan ikke havne der at noen barn ikke får den beskyttelsen de trenger og at Norge ikke oppfyller den menneskerettslige plikten etter FNs barnekonvensjon til å gi barn beskyttelse, sier hun.

Man kan reparere omdømme

Peggy Simcic Brønn, professor emeritus ved Institutt for kommunikasjon og kultur på BI legger merke til at barnevernsdommene får sensasjonelle overskrifter i mediene.

Blant annet skrev Dagbladet Gigasmell for norsk barnevern, da de ni fellende dommene kom tirsdag.

– Det er en perfekt storm! Jeg forstår at dette blir et omdømmetap som kan oppleves demotiverende for ansatte i barnevernet, sier Brønn.

– Dette er saker som har pågått i ti år, så «unnskyld» virker å være litt sent, sier Peggy Simcic Brønn.

– Dette er saker som har pågått i ti år, så «unnskyld» virker å være litt sent, sier Peggy Simcic Brønn.

BI

Hun mener det er viktig at de oppmuntres i rollen de har.

– Hvor viktig er det at barnevernet selv sier unnskyld til familiene og barna som er utsatt for menneskerettighetsbrudd?

– Vel, dette er saker som har pågått i ti år, så «unnskyld» virker å være litt sent, sier Brønn.

– Endring må bli synlig

Hun mener det er viktig at det formidles til folk hva slags læring som pågår i etaten.

– Det er viktig at de som har ansvar tar ansvar, diskuterer hva som må endres og så må folk må bli fortalt at praksis endrer seg.

Hun mener det i hovedsak er mulig å reparere et dårlig omdømme, men ikke alltid.

– Det som er viktig for barnevernet er å ikke la media alene definere dem. Derfor er blant annet nyanserte fagartikler og kronikker viktige for å bringe inn flere perspektiver.

– Tar det mange år å endre et omdømme?

– Ja det er ikke gjort i en håndvending. Endringer man gjør må kommuniseres og bli synlige for folk.

Brønn tror også det kan være lurt å bringe inn de negative stemmene, lytte til dem, og lære.

Bakgrunn for saken

• Alle de ni avgjørelsene som kom tirsdag 12. september, konkluderte med at retten til familieliv etter EMK artikkel 8 var brutt. Sakene ble avgjort med forenklet behandling i komité. Denne formen brukes når EMD mener klagene berører spørsmål som allerede er avklart. Ingen av sakene får noen utfyllende begrunnelse.

• De 12 sakene som ble avgjort torsdag 14. september ble også tatt i komité. Samtlige klager ble avvist som grunnløse.

• Det totale antall fellende norske barnevernssaker i EMD er nå oppe i 23.

Kilde: Rett24

15.09.2023
16:04
16.09.2023 12:28

Bakgrunn for saken

• Alle de ni avgjørelsene som kom tirsdag 12. september, konkluderte med at retten til familieliv etter EMK artikkel 8 var brutt. Sakene ble avgjort med forenklet behandling i komité. Denne formen brukes når EMD mener klagene berører spørsmål som allerede er avklart. Ingen av sakene får noen utfyllende begrunnelse.

• De 12 sakene som ble avgjort torsdag 14. september ble også tatt i komité. Samtlige klager ble avvist som grunnløse.

• Det totale antall fellende norske barnevernssaker i EMD er nå oppe i 23.

Kilde: Rett24
Mest lest

Debatt

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

AFP er en urettferdig pensjon. Den er også uforutsigbar

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Jogvan H. Gardar/privat

Sjøfolk kan ha tapt millioner i pensjon. Nå saksøker de rederiet

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

Erlend Tro Klette

Norge skriker etter bussjåfører. Oleksandr har erfaringen, men nektes jobb

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned: – Vi visste overhodet ingenting

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Helge Rønning Birkelund

LO-medlemmene flykter fra Ap. Sjekk fallet og hvor de tar veien

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

Colourbox.com

Nav sløser bort millioner i lokale forhandlinger, mener tillitsvalgte

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Debatt

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Lise Åserud / NTB. Innfelt: skjermdump av frifagbevegelse.no

Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

– Hvis vi fortsatt skal bygge skip i Norge, må noe skje, advarer tillitsvalgte

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

Høyre: – Skjønte at dette kunne være løgn først på fredag

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Postens behandling av sjåførene skaper usikkerhet

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

Jan-Erik Østlie

Stefan blir ofte omringet og filmet når han gjør jobben sin. Frykten er å bli hengt ut


Flere saker