JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tror regjeringen at disse ungdommene forsvinner i løse lufta, spør Jan Aarskog.

Tror regjeringen at disse ungdommene forsvinner i løse lufta, spør Jan Aarskog.

Helge Skodvin

Statsbudsjettet 2023

Millionkutt i barnevernet er et svik fra venstresiden, mener tillitsvalgt Jan

– Når de nå selv prioriterer, velger de altså å ta fra de aller svakeste.11.10.2022
13:56
11.10.2022 14:23

solfrid.rod@lomedia.no

Færre barn på institusjon gir kutt i statlig barnevern neste år.

I forslaget til neste års statsbudsjett forklarer regjeringen kuttet slik: «Aktiviteten i det statlege barnevernet er lågare enn tidlegare lagt til grunn. Som følgje av færre barn i det statlege barnevernet justerer vi utgiftene ned med om lag 280 millionar kroner.»

Når færre barn og unge blir plassert på institusjon, går også kommunenes utgifter ned, skriver regjeringen.

– Det er ikke reelt. Inntektene har gått ned på grunn av mer utfordrende oppgaver og at institusjonene av den grunn ikke kan ha fullt belegg, sier Jan Aarskog, tillitsvalgt for FO i Bufetat.

Han utdyper: Mange av ungdommene har mer sammensatte problemer enn før. En sårbar ungdom på 13 skal ikke plasseres sammen med utagerende 17-åringer. I praksis betyr det at barnevernsinstitusjoner ikke kan ha fullt belegg til enhver tid.

– Regjeringen handler som om barnevernet var en fabrikk som produserte enheter. Sånn er det jo ikke. Innsatsfaktoren er like stor selv om antall unge i institusjon har gått ned. Dette vet departementet godt, sier Aarskog.

Høy turnover: Fire av ti ansatte i barnevernet vil lete etter ny jobb det neste året: – Det er alvorlig

– Svikter stortingsvedtaket

Han er skuffet over at disse kuttene kommer fra en Ap/Sp-regjering, som har lovet at et stramt budsjett ikke skulle gå utover velferden.

Aarskog minner om et stortingsvedtak fra 2017, der det ble bestemt å redusere antall kommersielle institusjonsplasser til fordel for statlige og ideelle.

– At regjeringen kutter i kjøp av kommersielle plasser er i tråd med det vedtaket. Men det går ikke i hop når de ikke samtidig bevilger mer til statlige og ideelle institusjoner. Hvor skal de bo de ungdommene som nå har plass hos kommersielle?

– Et svik fra venstresiden

Den forrige regjeringens ABE-reform, som handlet om å effektivisere offentlig sektor, fikk hard kritikk fra venstresiden. For det statlige barnevernet innebar reformen årlige kutt på ca. 35 millioner, ifølge Aarskog, altså langt mindre enn det som foreslås nå.

– Venstresiden kritiserte de kuttene nord og ned fordi det ikke var noen politisk prioritering. Når de nå selv prioriterer, velger de altså å ta fra de aller svakeste. Dette er et svik fra venstresiden og nærmest en radbrekking av barnevernet, mener Aarskog.

– Hva blir de praktiske konsekvensene?

– Jeg vet ikke. Kanskje kan vi ikke lenger differensiere mellom ulike typer institusjoner. Kanskje må vi alltid ha fullt belegg. Kanskje kan vi ikke kjøpe enkeltplasser til de som trenger det. Bra barnevern blir det ikke.

Får flere veiledere: Nav-tillitsvalgt Anette om regjeringens «ungdomsløft»: – Høres helt fantastisk ut

Toppe: – Færre barn

Barne- og familieminister Kjersti Toppe stiller ikke til intervju, men kommenterer kritikken fra Aarskog på epost.

Her gjentar hun at behovet for institusjonsplasser har gått ned:

«Behovet til kommunane for institusjonsplassar har gått ned, og derfor blir utgiftene reduserte til plassar. Dermed blir òg finansieringa redusert. I alle sektorar er det slik at finansiering i budsjett må samsvara med det som er det reelle behovet. Så når færre barn treng hjelp frå institusjonsbarnevernet, går utgiftene ned, og dermed må òg finansieringa gå ned», skriver Toppe.

– Barnevernet er et prioritert område for regjeringen, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

– Barnevernet er et prioritert område for regjeringen, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Jan-Erik Østlie

Hun er ikke enig i at regjeringen svikter stortingsvedtaket om å fase ut de kommersielle aktørene til fordel for de ideelle:

«I forslaget til statsbudsjett styrkjer vi barnevernsinstitusjonar som er drivne av ideelle med 10 millionar kroner, noe som òg vil understøtte utfasinga av dei kommersielle. Styrkinga av dei statlege institusjonane i inneverande år vil og få verking i 2023, og nedgangen i behov for plasser vil kunne bidra til å understøtte utfasinga. Eg vil samstundes presisere at det allereie er bevegelse i den retninga vi ønskjer. Delen opphaldsdøgn i kommersielle institusjonar har gått noko ned dei siste åra. Delen statlege har gått opp tilsvarande, og det har òg vore ei lita auke i delen ideelle. Utfasinga av særleg de store kommersielle er høgt prioritert, men i vanskelege tider kan vi ikkje prioritere alt i same budsjettår», heter det i eposten fra Toppe.

Utenforskap: Kvisvik etterlyser tiltak mot fattigdom: – Nå står flere i kø for å få gratis mat

– Et prioritert område

Til Aarskogs uttalelse om at dette budsjettet radbrekker barnevernet, skriver Toppe:

«Nedtrekket i finansieringen er ei følgje av redusert behov for plassar, medan det altså òg ligg inne kvalitetsmessige styrkingar av tilbodet i dette budsjettet. Barnevern er eit prioriterte område for regjeringa, og ein halv milliard kroner blir i budsjettet foreslått overført til det kommunale barnevernet som konsekvens av barnevernsreforma.»

Hun skriver videre at regjeringen gjennom oppvekstreformen prioriterer forebygging og samarbeid mellom barnevern og andre tjenester for barn og unge:

«Budsjettforslaget prioriterer barn og unge med eit meir omfordelande skattesystem, billegare barnehagar, meir middel til skulehelseteneste og helsestasjon, meir trygd til frivillige organisasjonar som arbeider for barn og unge m.m. I tillegg blir det ei styrking av barnetrygda for einslege forsørgarar, ved avvikling av særfrådraget som vil gi meir trygd til einslege forsørgarar som har minst frå før», skriver Toppe.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) styrer Bufetat og er faglig rådgiver for Barne- og familiedepartementet. Direktoratet ønsker ikke å kommentere kuttene i forslaget til statsbudsjett for neste år. «Bufdir forholder seg til det budsjettet vi får og har ingen kommentarer til dette», skriver organisasjonsdirektør Jan Kato Fremstad i en epost til Fontene.

11.10.2022
13:56
11.10.2022 14:23Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

Colourbox.com

33.000 pensjonister taper tusenvis av kroner: – Det holder bare ikke

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent etter selvmord på Bredtveit: – Dette er traumatisk

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

Alf Ragnar Olsen

Bodø-terminalen har skrumpet inn fra 80 til 13 årsverk på to år

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam og vonde følelser for Martine. Nå føler hun at hun kan puste.

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam og vonde følelser for Martine. Nå føler hun at hun kan puste.

Eivind Senneset

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam for Martine. Nå føler hun at hun kan puste

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Ina Libak hørte folk si Nav møtte dem med mistillit. Da hun selv måtte ringe, fikk hun en aha-opplevelse

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Erlend Angelo

Stanser varelevering til Oslo-restaurant: – Ønsker å vise vår støtte til de streikende

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

Leif Martin Kirknes

Geir Ove Kulseth vant en uhyre jevn lederkamp. Her er reaksjonene

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Alf Ragnar Olsen

Da jobben sto i fare, startet Randi på et helt nytt eventyr

SKURRER: – Det høres ikke ­veldig miljøvennlig ut å sende reklamen til Oslo for klarlegging og deretter tilbake hit for omdeling, sier Irene Kvammen på postreklamesenteret i Stavanger.

SKURRER: – Det høres ikke ­veldig miljøvennlig ut å sende reklamen til Oslo for klarlegging og deretter tilbake hit for omdeling, sier Irene Kvammen på postreklamesenteret i Stavanger.

Alf Ragnar Olsen

Irene sin jobb i Posten flyttes til Oslo: – Ikke særlig miljøvennlig


Flere saker