JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Det siste halvannet året har 83 av 230 ansatte sluttet. Blant dem Sandrino Arenas Birkeland. Han søkte seg bort fra barnevernet og jobber i dag som prosjektleder i idrettsrådet i Bergen.

Det siste halvannet året har 83 av 230 ansatte sluttet. Blant dem Sandrino Arenas Birkeland. Han søkte seg bort fra barnevernet og jobber i dag som prosjektleder i idrettsrådet i Bergen.

Privat

Sandrino orket ikke mer. Han er én av 83 som har sluttet i barnevernet i Bergen

– Tjenesten har mistet både kompetanse og ryktet sitt.07.07.2023
10:45
10.07.2023 09:47

simen@lomedia.no

I fjor sluttet 47 ansatte i barnevernet i Bergen. Så langt i år har ytterligere 36 sagt opp.

I fjor skrev Fontene og andre medier om krisen i barnevernet i Bergen kommune. To tilsynsrapporter viste alvorlige avvik.

Barnevernsdirektøren gikk av på grunn av kritikken, og byrådslederen beklaget til barna som hadde opplevd et barnevern som ikke fungerte.

Senere på høsten kom byrådet i Bergen med en tiltakspakke for barnevernet. Målet var å beholde og rekruttere folk med kompetanse, og få ned turnoveren.

Tiltakspakka ga blant annet et solid lønnsløft til nyansatte med mastergrad. Disse fikk automatisk ti års ansiennitet. Det skapte bråk blant de mer erfarne ansatte.

– Det er merkelig å bli sidestilt med en som kommer rett fra skolen. Det første tiltaket skulle vært fokusert på de med lengst erfaring. Det er dem det er vanskelig å rekruttere, og det er dem som forsvinner ut om dagen, sa barnevernspedagog Marian.

Klaget på sikkerheten

En av dem som til slutt fikk nok, er barnevernspedagog Sandrino Arenas Birkeland. Han hadde jobbet fire år i barnevernstjenesten i Bergenhus og Årstad da han sa opp.

– Det var rett i etterkant av drapet på Nav-kontoret i samme bydel. Vi var i midlertidige kontorer som ikke var godkjent. Jeg følte ikke at sikkerheten var god nok, sier Birkeland.

Han og kollegene etterspurte flere sikre møterom, men han følte ikke at det ble tatt tak i ting.

Han opplevde også at arbeidsmengden var for stor. Til slutt orket han ikke mer.

– Jeg følte ikke at sikkerheten ble bedre etter Nav-drapet, og jeg ble oppgitt. Jeg hadde også det som nærmest var en protestsykemelding, men jeg følte det ikke ble tatt på alvor, sier Birkeland.

– Følte du deg utrygg på jobb?

– Nei, ikke utrygg, men folk tenkte at det kunne skje her også. Om ikke drap, så basketak og krangler. Vi omgås mange folk som får hjelp av Nav.

Etatsleder Anne-Tove Boga skriver i en epost at barnevernet i Bergenhus og Årstad har jobbet kontinuerlig og systematisk med sikkerhet, og at de nå har flyttet inn i nye lokaler.

Les hele svaret nederst i saken.

Ferdig i barnevernet

Selv om Sandrino Birkeland både likte jobben som saksbehandler og arbeidsmiljøet, ville han til slutt bort.

Nå har samtlige av de sju han jobbet med på sin avdeling også sluttet, ifølge Birkeland.

Han ga seg før tiltakene fra byrådet kom, men Birkeland vet at mange tidligere kolleger har reagert på at nyutdannede ble plassert inn på samme lønnstrinn som mer erfarne ansatte.

– Det gjør at du ikke føler deg verdsatt. Det er selvsagt fint for de som kommer inn, men det gagner ikke de som har vært her lenge i det hele tatt, sier Birkeland.

Barnevernspedagogen tror det vil ta lang tid før Bergen kommune klarer å bygge opp kompetansen tjenesten har mistet de siste årene.

– Barnevernstjenesten i Bergen har mistet både kompetanse og ryktet sitt. Jeg tror ikke barnevernstjenesten får de beste søkerne framover. Det vil ta tid før dette går over, tror Birkeland.

Selv er han ferdig med barnevern. I hvert fall for nå. Birkeland har fått jobb som prosjektleder i idrettsrådet i Bergen.

– Idrett er noe jeg har likt å drive med på fritiden, og jeg har alltid hatt lyst til å jobbe innen idretten. Så dukket denne stillingen opp, og jeg ville bort fra jobben min.

– Ser du for deg å vende tilbake til barnevernet en gang?

– Ikke med de premissene som ligger der nå.

Les også: Etter Nav-drapet i Bergen: 25 ansatte har sluttet hittil i år

Høyt arbeidspress

Hovedtillitsvalgt Ole Mikalsen mener grunnen til at mange slutter i barnevernstjenesten, er sammensatt. Han mener at arbeidspresset er for høyt, og at tiden ikke strekker til.

At de med kortest fartstid ble løftet på lønnsstigen, tror han heller ikke hjelper. Men det hjelper med å rekruttere nye, mener han.

Lønnstillegget var et av flere forslag FO kom med til byrådet i fjor høst. De hovedtillitsvalgte fikk kritikk fra flere medlemmer etterpå.

– Det var en del som syntes det var veldig dumt at de ikke fikk dette lønnstillegget i fjor høst, sier Mikalsen.

Hovedtillitsvalgt Ole Mikalsen.

Hovedtillitsvalgt Ole Mikalsen.

Helge Skodvin

Det endte med at også FO fikk kritikk fra medlemmer for å ha gått med på det.

– Jeg forstår at det var en voldsom skuffelse da dette tillegget kom i fjor høst, og at det ikke traff alle. Jeg tenker at veldig mange ser at vi ikke klarer å løfte alle på en gang, men at vi løfter jevnt og trutt, svarer Mikalsen.

– Hvem sin tur er det neste gang?

– Vi hadde en lang liste med ting vi foreslo i samtaler med arbeidsgiver, og vi fikk gjennomslag for noe av det. Senere kom mentortillegget og et etterlengtet tillegg for avdelingsledere. Det har kommet flere lønnsmidler vår vei det siste trekvart året. For to uker siden fikk de med 16 års ansiennitet et tillegg på lønna si, sier Mikalsen.

Ifølge Mikalsen fikk ansatte med 16 års ansiennitet ved de fire barnevernskontorene i Bergen et lønnstillegg på 15.000 kroner i år.

Jobber med konsulenter

Mikalsen er enig i at det vil ta lang tid å bygge opp kompetansen barnevernstjenesten har mistet.

– Det vil ta flere år. Når vi rekrutterer nye medarbeidere, må de læres opp og få erfaring. Det er det verste med å miste erfarne folk, sier han.

For første gang på mange år, jobber Mikalsen nå med to innleide konsulenter i barnevernstjenesten i Arna og Åsane. Det har sine baksider. Mikalsen trekker fram at de ikke er en del av arbeidsmiljøet og ikke bidrar i særlig grad til å bygge kompetanse.

– Vi får ikke tilført det vi ville fått med en kollega. De har ikke nødvendigvis kunnskap om familiene de møter heller. Konsulentene vi leier inn er flinke folk, men den kunnskapen de opparbeider seg, mister vi når de slutter.

Mye lest: Kari og Anne Sofie gikk ned i lønn etter de fikk tariffavtale

Mange slutter fremdeles

Anne-Tove Boga, fungerende direktør i etat for barn og familie i Bergen kommune, erkjenner at barnevernet har mistet verdifull kompetanse.

«Av de som velger å forlate barnevernet er det både medarbeidere med kort og lang ansiennitet, men det er klart at det er ekstra krevende å miste erfarne medarbeidere i den krevende situasjonen barnevernet i Bergen har stått i den siste tiden», skriver Anne-Tove Boga i en epost.

Tiltakene som byrådet i Bergen kom med i fjor, skulle sikre rekruttering til barnevernstjenesten og skape lavere turnover.

Boga skriver at kommunen jobber intensivt med å gjøre noe med turnoveren i barnevernet, men at det er for tidlig å si at tiltakene har hatt en effekt.

«…fremdeles slutter for mange i barnevernet. For barnevernet er det også krevende at flere av medarbeiderne som slutter har mer kompetanse og erfaring enn det de nyansatte har. Det er derimot gledelig at vi greier å rekruttere nye medarbeidere, slik at stillingene ikke blir ubesatt over lang tid», skriver Boga.

Fungerende etatsdirektør Anne-Tove Boga.

Fungerende etatsdirektør Anne-Tove Boga.

Privat

Hun forteller at barnevernet i Bergenhus og Årstad har jobbet systematisk med sikkerhet for brukere og medarbeidere, blant annet gjennom opplæring, øving og utarbeidelse av prosedyrer.

Barnevernet flyttet nylig inn i nye lokaler i Familiens hus. Lokalene er tilpasset behovene og tjenestene som skal gis der.

«…Det er etablert en lokal sikkerhetsgruppe med deltakere fra alle tjenestene i Familiens hus som jobber aktivt med forebyggende og sikkerhetsfremmende tiltak for alle ansatte og brukere. Fokus på sikkerhet for de ansatte er et kontinuerlig arbeid i alle barnevernstjenestene i Bergen», skriver Boga.

Har satt inn tiltak

«En tidligere ansatt opplever at barnevernstjenesten har mistet sitt rykte og mye kompetanse. Merker dere at det har blitt mindre attraktivt å jobbe i barnevernstjenesten i Bergen?»

«Barnevernet har gode søkere på utlyste stillinger, og det sier oss at det er mange som synes arbeidet er givende og viktig. Samtidig har vi jobbet intensivt med å forbedre oss på flere områder, for å løfte organisasjonen og sikre at flere medarbeidere blir værende i tjenesten».

Boga nevner blant annet at mentorordningen er blitt forsterket og at opplæring av nyansatte er blitt forbedret, og fra høsten skal det testes ut traineestillinger. 

«FO mener arbeidsmengden er for stor. Er kommunen enig i det?»

«Med den høye turnoveren og sykefraværet som har vært i barnevernet i Bergen det siste året, har belastningen på medarbeiderne vært for stor. Når vi sammenligner oss med andre kommuner ser vi at barnevernet i Bergen har god bemanning, med flere støttefunksjoner som blant annet jurister, fagrådgivere og psykologer som nødvendigvis ikke andre kommuner har. I tillegg er det innført strukturer for å sikre samhandling mellom de fire barnevernstjenestene, og for å kunne avlaste hverandre når det trengs …», svarer Boga.

Les også: Stadig flere barnefamilier må stå i matkø: – Noe må skje, sier Mímir Kristjánsson

Hastetiltakene som ble innført i fjor

• Har evaluert og endret rutiner for oppfølging av barn i hjemmeskole.

• Det er satt inn flere ressurser for å gjennomgå funn i diverse rapporter.

• Innført ukentlige møter om avvik i enhetene (tidligere månedlige møter).

• Fagdager med opplæring av nyansatte og erfarne.

• Det er satt av fire timer per uke til drøftingsmøter med enhetsleder, psykolog og jurist tilgjengelig for kontaktperson og avdelingsleder, der saker kan meldes inn til beslutning eller en tverrfaglig drøfting.

• Internopplæring i alle avdelinger med tjenestens jurister om barns rett til medvirkning og barnevernlovens krav om forsvarlighet.

• Økt staben med en juriststilling for å kunne gi tilstrekkelig med veiledning, fagstøtte og opplæring til tjenestens barnevernsfaglig ansatte.

• Enhetsleder har lederoppfølging med hver enkelt avdelingsleder hver annen uke. Styringsverktøy brukes aktivt i disse samtalene.

• Reviderer og oppdaterer felles prosedyre for behandling av bekymringsmeldinger.

Kilde: Bergen kommune

07.07.2023
10:45
10.07.2023 09:47

Hastetiltakene som ble innført i fjor

• Har evaluert og endret rutiner for oppfølging av barn i hjemmeskole.

• Det er satt inn flere ressurser for å gjennomgå funn i diverse rapporter.

• Innført ukentlige møter om avvik i enhetene (tidligere månedlige møter).

• Fagdager med opplæring av nyansatte og erfarne.

• Det er satt av fire timer per uke til drøftingsmøter med enhetsleder, psykolog og jurist tilgjengelig for kontaktperson og avdelingsleder, der saker kan meldes inn til beslutning eller en tverrfaglig drøfting.

• Internopplæring i alle avdelinger med tjenestens jurister om barns rett til medvirkning og barnevernlovens krav om forsvarlighet.

• Økt staben med en juriststilling for å kunne gi tilstrekkelig med veiledning, fagstøtte og opplæring til tjenestens barnevernsfaglig ansatte.

• Enhetsleder har lederoppfølging med hver enkelt avdelingsleder hver annen uke. Styringsverktøy brukes aktivt i disse samtalene.

• Reviderer og oppdaterer felles prosedyre for behandling av bekymringsmeldinger.

Kilde: Bergen kommune
Mest lest

Kronikk

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

Gorm Kallestad / NTB

Mer arbeid lønner seg ikke alltid for familier på trygd

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund i harnisk etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Jeg angrer bittert på at jeg ikke gikk før

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

Jan Inge Haga

30 år var ikke nok: Million-pensjonen holdt på å ryke for Åshild

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

Eirik Dahl Viggen

– Det er summen av alt. Ikke bare å sone med fotlenke, men tapet av jobb og venner

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr for bedriften

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

Ole Martin Wold

LO-medlemmer dropper Ap: – Det siste partiet trenger nå, er stillhet

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

Morten Hansen

Toglederne mistet jobben – nå håper de nordnorsk erfaring er nok

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Martin Guttormsen Slørdal

Mobilbruk på arbeidsplassen: – Før satt vi på pauserommet og prata sammen

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Werner Juvik

Nå kommer kulda: Frida fikser fjernvarmen for 200.000 innbyggere


Flere saker