JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Płaca, płaca minimalna

Oto nowe stawki płac minimalnych w Norwegii

Ustawowa płaca minimalna uległa podwyższeniu w dziewięciu branżach. Tu znajdziesz pełen wykaz zmian.
Oto nowe stawki płac minimalnych w dziewięciu branżach.

Oto nowe stawki płac minimalnych w dziewięciu branżach.

Brian Cliff Olguin

foreignworkers@lomedia.no

Ustawowa płaca minimalna w dziewięciu branżach uległa podwyższeniu 15-go grudnia 2022.

Ostatnie podwyższenie jest wynikiem układów zbiorowych, w których negocjowaniu biorą udział związki zawodowe.

Płaca minimalna obowiązuje w całej branży, nie tylko w firmach posiadających układy zbiorowe. Dlatego też stosowanie przez pracodawców niższych płac jest nielegalne.

Ma to na celu zapewnienie zagranicznym pracownikom równie dobrych płac i warunków pracy jak Norwegom. Ma to także zapobiec obniżaniu poziomu płac w danych branżach.

Oto branże, które otrzymały nowe płace minimalne:

• Budownictwo

• Sprzątanie

• Hotelarstwo/gastronomia/catering

• Przemysł okrętowy i stoczniowy

• Rolnictwo i ogrodnictwo

• Rybołówstwo i przemysł rybny

• Branża elektryczna

• Drogowy transport towarów

• Transport osobowy

Oto wykaz nowych stawek płac minimalnych oraz innych ustawowych przepisów dotyczących wielu branż:

Uwaga! Jeżeli jesteś objęty układem zbiorowym lub innymi przepisami zapewniającymi lepsze warunki płacy i pracy, należy stosować przepisy zapewniające ci najlepsze warunki.

Przeczytaj także: To najczęstsza miesięczna pensja w Norwegii

1. Budownictwo

Pracownicy, którzy wykonują prace budowlane na budowach, muszą otrzymywać stawkę godzinową w wysokości co najmniej:

Pracownicy wykwalifikowani: 230 NOK (uprzednio 220 NOK)

Robotnik wykwalifikowany posiada świadectwo kwalifikacji lub czeladnicze w zawodzie. Dyplomy zagraniczne zatwierdzone przez Nokut są równoważne z dyplomami norweskimi.

Pracownicy niewykwalifikowani z co najmniej rocznym doświadczeniem w branży: 216 NOK (uprzednio 206,50 NOK)

Pracownicy niewykwalifikowani bez doświadczenia w branży: 207,40 NOK (uprzednio 198,30 NOK)

Pracownicy poniżej 18 roku życia: 139 NOK (uprzednio 132,90 NOK)

W przypadku zadań wymagających zakwaterowania poza domem, pracodawca musi pokryć koszty podróży oraz zapewnić lub pokryć koszty wyżywienia i zakwaterowania zgodnie z umową.

Pracodawca musi również zapewnić niezbędną odzież roboczą i obuwie ochronne dostosowane do pory roku i miejsca pracy.

To znaczy ubrania robocze dostosowane do kobiet i do mężczyzn o ile model unisex nie jest pasuje, ubrania grzejące, ubrania przeciwdeszczowe i rękawice.

2. Sprzątanie

Pracownicy wykonujący sprzątanie i pracujący w prywatnych firmach sprzedających usługi sprzątania, muszą otrzymywać stawkę godzinową co najmniej w wysokości:

204,54 NOK (uprzednio 196,04 NOK)

Poniżej 18 lat: 153,55 NOK (uprzednio 146,27 NOK)

Dodatek między 21:00 a 6:00: 27 NOK (uprzednio 26 NOK)

Za czas podróży pomiędzy zleceniami należy również otrzymać zapłatę o ile firma nie posiada układu zbiorowego, który w części ma zastosowanie ogólne, a zatem zawiera inne ustalenia. Dodatkowe koszty podróży muszą zostać pokryte.

W przypadku zadań wymagających zakwaterowania poza domem, pracodawca musi pokryć koszty podróży i zawrzeć umowę, która przewiduje lub pokrywa wyżywienie i zakwaterowanie.

Pracodawca musi zapewnić niezbędną odzież roboczą i obuwie odpowiednie do stanowiska i wykonywanej pracy.

3. Hotelarstwo, gastronomia, catering i tym podobne

Pracownicy hotelarstwa, gastronomii, cateringu itp. muszą otrzymywać stawkę godzinową w wysokości co najmniej:

Młodzi pracownicy:

• 16 lat: 118,08 NOK (uprzednio 114,08 NOK)

• 17 lat: 127,58 NOK (uprzednio 123,58 NOK)

• 18 lat: 141,84 NOK (uprzednio 137,84 NOK)

Wynagrodzenie dla początkujących powyżej 20 lat / po czterech miesiącach praktyki dla pracowników powyżej 18 lat: 179,94 NOK (uprzednio 175,47 NOK)

4. Przemysł okrętowy i stoczniowy

Pracownicy wykonujący prace produkcyjne, montażowe i instalacyjne w przemyśle okrętowym i stoczniowym muszą otrzymywać stawkę godzinową wynoszącą co najmniej:

• 197,01 NOK dla pracowników wykwalifikowanych (uprzednio 189,39 NOK)

Pracownik wykwalifikowany posiada publicznie zatwierdzone świadectwo kwalifikacji lub czeladnicze w zawodzie lub kompetencje, które w zawodzie, w którym wykonywana jest praca, można formalnie zrównać.

• 188,04 NOK dla pracowników o niepełnych kwalifikacjach (uprzednio 180,87 NOK)

Pracownik ze szczególnym doświadczeniem to osoba, która ma za sobą na tyle dużo praktyki, że potrafi na własną odpowiedzialność obsługiwać maszyny i urządzenia oraz wykonywać inne prace specjalne, niezbędne w produkcji. (Musi mieć ukończone 18 lat).

• 179,17 NOK dla pracowników pomocniczych (uprzednio 172,44 NOK)

Pracownik pomocniczy wykonuje prostszą pracę w produkcji.

Pracownikom, którzy muszą w związku z wykonywaniem zadań służbowych, spędzić noc poza swoim stałym miejscem pracy, przysługuje dodatek godzinowy w wysokości:

• 39,40 NOK dla pracowników wykwalifikowanych (uprzednio 37,88 NOK)

• 37,61 NOK dla pracowników specjalnych (uprzednio 36,17 NOK)

• 35,83 NOK dla pracowników pomocniczych (uprzednio 34,49 NOK)

Dodatki dotyczą również tych, którzy są zatrudnieni na warunkach dojazdu i muszą nocować.

W zakładach pracy z pracą zmianową dodatek za godzinę musi wynosić:

Praca na dwie zmiany (36,5 godziny tygodniowo):

• Brak dodatku za pierwszą zmianę do soboty do godz. 14

• 21,16 NOK za drugą zmianę (uprzednio 20,10 NOK)

• 45,22 NOK po godzinie 14:00 w soboty i w dni przed świętami państwowymi (uprzednio 42,96 NOK)

• 64,83 NOK od 14:00 w Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc i Zielone Świątki (uprzednio 61,58 NOK)

• 32,46 NOK po północy (uprzednio 30,84 NOK).

Praca na trzy zmiany (35,5 godziny tygodniowo):

• Brak dodatku za pierwszą zmianę do soboty do godz. 14

• 21,81 NOK za drugą zmianę (uprzednio 20,72 NOK)

• 32,46 NOK za trzecią zmianę (uprzednio 30,84 NOK)

• 46,53 NOK po godzinie 14:00 w soboty i dni przed świętami (uprzednio 44,20 NOK)

• 66,66 NOK od 14:00 w Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc i Zielone Świątki (uprzednio 63,32 NOK).

W ciągłym systemie trójzmianowym (33,6 godzin tygodniowo):

• Brak dodatku za pierwszą zmianę do soboty do godz. 14.00

• 23,12 NOK za drugą zmianę (uprzednio 21,96 NOK)

• 32,46 NOK za trzecią zmianę (uprzednio 32,57 NOK)

• 49,13 NOK po godzinie 14:00 w soboty i dni przed świętami (uprzednio 46,67 NOK)

• 70,44 NOK od godz. 14:00 w Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc i Zielone Świątki (uprzednio 66,91 NOK).

Jeżeli godziny pracy są krótsze niż zwykle, musisz otrzymać rekompensatę. Jeżeli przejdziesz z pracy 37,5 godzin tygodniowo do pracy:

• 36,5 godzin: Musi otrzymywać 2,74 procent płacy minimalnej

• 35,5 godzin: Musi otrzymywać 5,63 procent płacy minimalnej

• 33,6 godzin: Musi otrzymywać 11,61 procent płacy minimalnej

Dodatek za godziny nadliczbowe musi wynosić 50 procent płacy minimalnej. Za pracę w godzinach nadliczbowych od godz. 21:00 do 6:00 oraz w niedziele i święta, dodatek wynosi 100%.

W przypadku zadań wymagających zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty podróży na terenie Norwegii i zawrzeć umowę, obejmującą lub pokrywającą wyżywienie i zakwaterowanie. Dotyczy to również tych, którzy są zatrudnieni na warunkach dojazdu i muszą nocować.

Pracodawca musi również zapewnić niezbędną odzież ochronną i odzież roboczą. Pracodawca jest w razie potrzeby zobowiązany zapewnić dostosowaną odzież roboczą dla kobiet i mężczyzn – spełniającą wymogi BHP, praktycznie możliwą do zdobycia i zasadną finansowo.

5. Rolnictwo i ogrodnictwo

Pracownicy wykonujący prace rolnicze i ogrodnicze muszą otrzymywać stawkę godzinową w wysokości co najmniej:

Pomoc urlopowa i żniwna:

• Poniżej 18 lat: 114,40 NOK (uprzednio 109,40 NOK)

• powyżej 18 roku życia do 12 tygodni stażu pracy: 134,40 NOK (uprzednio 129,40 NOK)

• Wiek powyżej 18 lat ze stażem pracy od 12 tygodni do 6 miesięcy: 139,90 NOK (uprzednio 134,90 NOK)

• Staż powyżej sześciu miesięcy: Wynagrodzenie jako niewykwalifikowany pracownik stały

Wszystkie praktyki w branży są wliczane do stażu pracy.

Pracownicy stali:

• Pracownicy niewykwalifikowani: 154,30 NOK (uprzednio 149,30 NOK)

• Poniżej 18 lat: 123,90 NOK (uprzednio 118,90 NOK)

• Dodatek dla pracowników wykwalifikowanych: 14 NOK

Pracownicy w hodowli zwierząt i zastępcy w stałych rotacjach muszą otrzymywać dodatek w wysokości 25 procent na godzinę pomiędzy sobotami o 24:00 a niedzielami o 24:00. To samo dotyczy Wigilii, Sylwestra i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

Stażyści posiadający pisemną umowę o staż, muszą otrzymywać 80 proc. stawki dla początkujących stałych pracowników.

Płaca minimalna nie dotyczy pracowników poniżej 16 roku życia i powyżej 70 roku życia. Takie wynagrodzenie musi zostać uzgodnione między pracownikiem, pracodawcą i mężami zaufania lub między pracownikiem a pracodawcą w firmach, w których nie ma mężów zaufania.

6. Rybołówstwo i przemysł rybny

Pracownicy przedsiębiorstw przemysłu rybnego muszą otrzymywać co najmniej stawkę godzinową w wysokości:

Pracownicy wykwalifikowani: 213,78 NOK (uprzednio 205,55 NOK)

Pracownik wykwalifikowany posiada świadectwo kwalifikacji lub czeladnicze lub kompetencje, które można formalnie zrównać w zawodzie, w którym wykonywana jest praca.

Pracownicy produkcyjni: 199,78 NOK (uprzednio 193,55 NOK)

Poniżej 18 roku życia: 80 procent minimalnej stawki wynagrodzenia

Powyżej 17 roku życia, po przepracowaniu w firmie 12 tygodni: Wynagrodzenie jak inni

Młodzież szkolna utrzymuje własny staż pracy w branży.

Dodatek za pracę na dwie zmiany: 20% stawki minimalnego wynagrodzenia

Dodatek za pracę na trzy zmiany: 25% stawki minimalnego wynagrodzenia

7. Branża elektryczna

Pracownicy zajmujący się instalacją, montażem i konserwacją systemów elektrycznych dla automatyki, przetwarzania danych, telekomunikacji itp. muszą otrzymywać stawkę godzinową w wysokości co najmniej:

• 234,14 NOK dla pracowników wykwalifikowanych wykonujących prace kwalifikowane (uprzednio 225,15 NOK)

Pracownik wykwalifikowany posiada publicznie zatwierdzone świadectwo zawodowe, zatwierdzenie z DSB lub równoważne wykształcenie w zawodzie, w którym wykonywana jest praca. Dyplomy zagraniczne zatwierdzone przez Nokut są równoważne z dyplomami norweskimi.

• 205,46 NOK dla pozostałych pracowników (uprzednio 196,47 NOK)

Wynagrodzenie za pracę zmianową:

• Praca na dwie zmiany: 17% płacy minimalnej

• Praca na trzy zmiany: 27,3% stawki godzinowej

Jeżeli godziny pracy są krótsze niż zwykle, musisz otrzymać odszkodowanie. Jeżeli przejdziesz od pracy 37,5 godzin tygodniowo do pracy:

• 36,5 godzin: Powinno się otrzymywać 2,74 procent realnej stawki godzinowej

• 35,5 godziny: Powinno się otrzymywać 5,63 procent realnej stawki godzinowej

• 33,6 godzin: Powinno się otrzymywać 11,61 procent realnej płacy godzinowej

W przypadku zadań wymagających zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, pracodawca musi pokryć koszty podróży oraz zapewnić lub pokryć koszty wyżywienia i zakwaterowania zgodnie z umową.

8. Drogowy transport towarów

Pracownicy, którzy wykonują transport towarów pojazdami o masie całkowitej powyżej 3,5 tony (z wyjątkiem transportu towarów własnych firmy) muszą otrzymywać stawkę godzinową co najmniej w wysokości:

196,50 NOK (uprzednio 185,50 NOK)

Jeżeli jesteś w drodze przez kilka dni, żaden dzień nie zostanie opłacony za mniej niż 7,5 godziny, z wyjątkiem dnia początkowego i końcowego.

Dieta podczas zlecenia transportu z zaplanowanym noclegiem wynosi tyle ile dieta bez odliczenia podatku.

Wynagrodzenie musi być wypłacone nie później niż 20 dnia miesiąca, lub wcześniej o ile jest to dzień wolny od pracy. Dodatki zmienne należy wypłacić w kolejnym miesiącu. Firmy, które zawarły układ zbiorowy z dużym związkiem zawodowym, mogą uzgodnić inny system.

9. Transport osobowy autokarem

Pracownicy, którzy wykonują przewóz osób autokarem lub autobusem, muszą otrzymywać stawkę godzinową w wysokości co najmniej:

194,12 NOK (uprzednio 174,12 NOK)

Pracodawca musi pokryć koszty wyżywienia i zakwaterowania.

Tłumaczenie: Halina Thee

Śledź nas na Facebooku: FriFagbevegelse for foreign workers

Artykuł po angielsku: This is the new minimum wage in Norway

Artykuł po litewski: Naujasis minimalus darbo užmokestis Norvegijoje

Warning

To jest artykuł z Frifagbevegelse, norweskiego portalu informacyjnego o życiu zawodowym i ruchu związkowym.

Na naszej stronie internetowej znajdziesz więcej artykułów, które są istotne dla Polaków pracujących w Norwegii. Piszemy o prawach, ustawach i przepisach dotyczących zagranicznych pracowników w Norwegii.

Czytaj więcej wiadomości tutaj

Annonse
Annonse