JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Høring i Stortinget om statsbudsjettet

– Nedleggelsene av fengsler framstår som rene sparetiltak, sier NFF-lederen

– Regjeringa i ferd med å demontere, stein for stein, den kriminalomsorgen som mange har kalt verdens beste kriminalomsorg, sa Asle Aase i NFF til medlemmene av justiskomiteen på Stortinget.
KLAR TALE: – Stryk driftsbudsjettene og dropp ABE-kuttene. Det er det vi trenger for å få kriminalomsorgen opp på beina, sier Asle Aase, forbundsleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.

KLAR TALE: – Stryk driftsbudsjettene og dropp ABE-kuttene. Det er det vi trenger for å få kriminalomsorgen opp på beina, sier Asle Aase, forbundsleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.

Anette Karlsen (arkivfoto)

katharina@lomedia.no

Regjeringa har foreslått å legge ned sju åpne fengsel i budsjettet for neste år. Mandag 22. oktober streiket 4 400 medlemmer i to timer mot nedleggelsene.

Onsdag 24. oktober snakket Asle Aase, leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF), direkte til justiskomiteen på Stortinget under høringa om statsbudsjettet.

– Nedleggelsene av fengsler framstår som rene sparetiltak. Regjeringa i ferd med å demontere, stein for stein, den kriminalomsorgen som mange har kalt verdens beste kriminalomsorg, sa Aase.

Dette fengselet kan bli lagt ned. Mandag gikk de ansatte ut i streik

Mange innsatte kan ikke sone med fotlenke

Kriminalomsorgsdirektoratets prognoser viser en overkapasitet på rundt 250 plasser ved lavere sikkerhet. Det er årsaken til at regjeringa vil legge ned åpne fengsel.

Aase er redd for konsekvensene. Ifølge NFF-lederen har kriminalomsorgen en ambisjon om at 10 prosent av plassene skal være ledige for å ta imot varetekstfanger og straffedømte som bryter vilkårene for fotlenkesoning.

– Nedleggelsene vil medføre en underkapasitet på åpne soningsplasser, som igjen vil føre til økt press på andre soningsplasser og lengre soningskø, sa Aase.

NFF er uenig i regjeringas påstand om at innsatte i åpne fengsel kan sone med elektronisk kontroll (EK). 75 prosent av innsatte ved Hof fengsel, 90 prosent av innsatte ved Bruvoll fengsel og 100 prosent av innsatte ved Osterøy fengsel er ikke egnet til EK, ifølge Aase.

Nå frykter han at de kan ende opp i høysikkerhetsfengsel.

– EK brukes som et rent sparetiltak.

NFF: – Kuttene fører til et mer utrygt samfunn

NFF-lederen mener det er en klar sammenheng mellom kriminalomsorgs budsjett og tryggheten i samfunnet.

– Kriminalomsorgen beskytter borgerne når innsatte gjennomfører straffen og tilbakefører straffedømte, så godt det lar seg gjøre, til et lovlydig liv. Kuttene vil føre til et mer utrygt samfunn.

Han legger til at kuttene og nedleggelsen av soningsplasser vil føre til oppsigelser av kompetente ansatte og færre folk på jobb.

Mangler midler til å gjøre jobben sin

LO-sekretær Are Tomasgard deltok også på høringen. Han var opptatt av å se hele justissektoren under ett og mener at soningskøen har sammenheng med antall saker politiet henlegger.

– Dersom køene går ned som en konsekvens av at antall henleggelser øker, er det ingen grunn til å skryte av at soningskøen går ned, sa Tomasgard.

Også politijuristene advarer sterkt mot å legge ned åpne fengselsplasser. Tomasgard etterlyser tall som viser konsekvensen av at politiet, domstolene og kriminalomsorgen mangler midler til å gjøre jobben de er pålagt.

– LO har gjentatte ganger påpekt misforholdet mellom politiske målsetninger og bevilgningene og særlig de uheldige virkningene av ABE-kuttene, sa Tomasgard.

I politidistrikt øst og sørøst ligger rundt 15 000 saker i kø for å bli behandlet, ifølge Asle Aase.

I begynnelsen av desember vedtar Stortinget det endelige statsbudsjettet for 2019.

Les også:

Regjeringen vil legge ned fengselet i Bruvoll og villmarksgruppa til Lars-Petter Viken

Tillitsvalgte kjemper mot nedleggelse av sju fengsel og 162 arbeidsplasser

Debattinnlegg: Regjeringen prioriterer ikke kriminalomsorg i statsbudsjettet for 2019

Kritikken har nådd fram: Regjeringen vil opprette en egen avdeling for de sykeste og farligste fangene

Regjeringa vil legge ned sju fengsel

I budsjettforslaget er følgende åpne fengsel foreslått lagt ned:

• Søndre Vestfold fengsel, Sandefjord avdeling (13 plasser)

• Hassel fengsel (26 plasser)

• Hedmark fengsel, Bruvoll avdeling (70 plasser)

• Nordre Vestfold fengsel, Hof avdeling (109 plasser)

• Bergen fengsel, Osterøy avdeling (31 plasser)

• Arendal fengsel, Kleivgrend avdeling (28 plasser)

• Arendal fengsel, Håvet avdeling (13 plasser)

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i fengsel og friomsorg.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Regjeringa vil legge ned sju fengsel

I budsjettforslaget er følgende åpne fengsel foreslått lagt ned:

• Søndre Vestfold fengsel, Sandefjord avdeling (13 plasser)

• Hassel fengsel (26 plasser)

• Hedmark fengsel, Bruvoll avdeling (70 plasser)

• Nordre Vestfold fengsel, Hof avdeling (109 plasser)

• Bergen fengsel, Osterøy avdeling (31 plasser)

• Arendal fengsel, Kleivgrend avdeling (28 plasser)

• Arendal fengsel, Håvet avdeling (13 plasser)