JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO Selvstendig er lansert

Aleris-konsulent Kim Pilgaard: – Det er veldig viktig at LO støtter løsarbeiderne

Det er et stort behov for at LO støtter mer opp om medlemmer som driver egen virksomhet, mener Aleris-konsulent Kim Pilgaard. – Vi må slippe å stå med lua i hånda overfor oppdragsgiveren, sier han.
ETTERLENGTET: Kim Pilgaard er konsulent i Aleris Ungplan & BOI og av dem som saksøkte Aleris gjennom Fagforbundet. Han har klare forventinger til LOs nye satsing.

ETTERLENGTET: Kim Pilgaard er konsulent i Aleris Ungplan & BOI og av dem som saksøkte Aleris gjennom Fagforbundet. Han har klare forventinger til LOs nye satsing.

Ragnhild Heyerdal

ragnhild@lomedia.no

– I dag skriver vi historie sammen, sa LO-lederen i en videohilsen til de som hadde møtt fram på lanseringskonferansen til LO Selvstendig torsdag.

Blant dem som satt på første rad, var Kim Pilgaard.

VIDEO: LO-lederens hilsen til lanseringskonferansen

Pilgaard er en av de 26 konsulentene som gjennom Fagforbundet har saksøkt Aleris Ungplan & BOI for det forbundet mener er grov arbeidsmiljøkriminalitet.

Pilgaard og de andre selvstendig næringsdrivende konsulentene i Aleris mener de reelt sett er å regne som arbeidstakere og krever å få etterbetalt overtidsbetaling, feriepenger og pensjon.

Aleris-saken kan bli valgkampsak, varsler Fagforbundet-sjefen

Urolig over utviklingen

LO Selvstendig er et samarbeidsorgan for LO-forbundene som har medlemmer som driver egen virksomhet. Målet er å styrke lønns- og arbeidsvilkår og det sosiale sikkerhetsnettet rundt selvstendig næringsdrivende i Norge – gjennom medlemsfordeler og gjennom politisk arbeid.

Kim Pilgaard setter stor pris på at LO legger tyngde i arbeidet for «konsulenter» som han.

– Bare det at LO-lederen i samtale med meg sier at «dette skal vi gjøre noe med», det betyr enormt, sier Pilgaard.

Da han for tre år siden leste om planene om å etablere et LO-tilbud til de næringsdrivende, tok Pilgaard, som altså er medlem i Fagforbundet, umiddelbart kontakt med daværende LO-sekretær Renée Rasmussen. Behovet for å ha en arbeidstakerorganisasjon i ryggen er stort, mener 68-åringen. Selv har han vekslet mellom å jobbe som ansatt og næringsdrivende i nesten fire tiår.

– Det er en foruroligende utvikling i bruken av selvstendig næringsdrivende. Det er veldig viktig at LO støtter løsarbeiderne.

Skal man ha en sjanse til å gjøre noe med vilkårene for de mange som jobber for egen regning og risiko, er det nødvendig å ha arbeidstakerorganisasjonene med på laget for å kunne stille makt bak kravene, mener han.

LO frir til selvstendig næringsdrivende

Hjelp i forhandlinger

Med lanseringen av LO Selvstendig har LO styrket sitt juridiske tilbud til selvstendig næringsdrivende. Lars Christian Fjeldstad er ansatt som LO-advokat for å bistå denne gruppen, og fra og med torsdag denne uken kan forbundene benytte seg av en egen vakttelefon for juridiske spørsmål som gjelder nettopp frilanserne og næringsdrivende. Samtidig vil det i løpet av høsten komme pensjonsordninger og flere nye forsikringsprogrammer gjennom LO Favør, som er skreddersydd for dem som er sine egne sjefer.

Pilgaard er glad for det tilbudet som allerede er på plass. Bare det å ha juridisk ekspertise en kan kontakte, er verdifullt, mener han. Samtidig skulle han ønske at LO ville gå enda lenger.

– Jeg tenker for eksempel at vi bør kunne få hjelp til å forhandle kontrakter, slik at kontrakten ikke bare blir et diktat fra oppdragsgiveren. Kanskje kunne vi som næringsdrivende fått med oss en lokal tillitsvalgt i disse forhandlingene? Bare det å være to i et slikt møte gir et helt annet styrkeforhold i forhandlinger.

– Opplevde du kontrakten med Aleris som et diktat fra selskapet?

– Ja, her er det helt tydelig at oppdragsgiver dikterer betingelsene.

– Du forsøkte å forhandle fram en bedre timesats?

– Ja, og tre ganger har jeg fått vite at dersom jeg ikke var tilfreds, kunne jeg finne meg en annen jobb.

Ifølge Pilgaard har timesatsen stått nesten stille i ti år, noe som betyr at han ville hatt en negativ inntektsutvikling hvis han ikke hadde kompensert med å jobbe flere timer. I snitt har han jobbet 204 timer i måneden de siste årene, forteller han.

(Se svar fra Aleris nederst i saken.)

Frivillige og ufrivillige næringsdrivende

– LO skal ha to tanker i hodet på en gang. Noen ønsker friheten til å jobbe for flere arbeidsgivere, andre ønsker det ikke, men blir tvunget inn i en situasjon som selvstendig næringsdrivende. Begge gruppene er velkommen i LO, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

Selv om statistikken viser at antallet næringsdrivende er relativt stabilt i Norge, er mange som frykter en utvikling der flere må drive sin egen «butikk» i stedet for å være ansatt. Det er en bekymring Julie Lødrup deler.

– Men utviklingen i samfunnet er ikke skjebnestyrt. Ved å sikre selvstendig næringsdrivende ordentlige lønns- og arbeidsvilkår, og ved å sikre at det bare er de som skal være selvstendige, som faktisk er selvstendige, så kan vi også bidra til å begrense den utviklingen, sier førstesekretæren.

For LO Selvstendig blir utfordringen både å øke den økonomisk tryggheten og de sosiale rettighetene for de som er og skal være næringsdrivende, og samtidig jobbe mot misbruk av denne yrkeskategorien.

TRENGER NYE POLITISKE LØSNINGER: – Samfunnsmessig løper vi en risiko om en stor gruppe blir stående utenfor det organiserte arbeidslivet, sier LOs førstesekretær, Julie Lødrup. Hun er blant annet opptatt av å sikre de næringsdrivende en bedre pensjon.

TRENGER NYE POLITISKE LØSNINGER: – Samfunnsmessig løper vi en risiko om en stor gruppe blir stående utenfor det organiserte arbeidslivet, sier LOs førstesekretær, Julie Lødrup. Hun er blant annet opptatt av å sikre de næringsdrivende en bedre pensjon.

Tri Nguyen Dinh

– Virksomheter som for alle praktiske formål er arbeidsgivere, skal ansette fast, slår Lødrup fast.

Disse tre tiltakene vil gi økonomisk trygghet til frilanserne, mener Tankesmien Agenda

Vil bli hørt

Kim Pilgaard mener det er potensial for å utvikle LO selvstendig videre, og har en utfordring til førstesekretæren:

– Det er ikke mulighet for tillitsvalgte i den nåværende modell. Det er en mangel. Da blir vi ikke en del av en demokratiske prosessen i organisasjonen. Vi får ingen stemme, og det føler jeg er viktig. Vi må få en mulighet for å bli hørt.

Slik kan du vite om du skal være næringsdrivende eller ansatt

LO Selvstendig

• Et kompetanse- og samarbeidsorgan for LO-forbundene med selvstendig næringsdrivende medlemmer.

• Målet er å utvikle et bedre tilbud til selvstendig næringsdrivende medlemmer. LO Selvstendig skal både jobbe politisk for å sikre de næringsdrivende bedre lønns- og arbeidsvilkår og styrke deres sosiale rettigheter, samt utvikle medlemsfordeler som er tilpasset denne gruppen.

• Det er ansatt en egen jurist i LOs juridiske avdeling som skal bistå forbundene i saker som angår selvstendig næringsdrivende medlemmer.

Nye medlemsfordeler gjennom LO Favør

LO Favør er i gang med å utvikle nye medlemsfordeler tilpasset selvstendig næringsdrivende. Torsdag denne uken ble en egen ansvars- og ulykkesforsikring for bedrifter lansert. Forsikringen dekker økonomisk tap dersom bedriften kommer opp i et erstatningsansvar

– Dette er bare starten, sier Jakob Tveit, som har hovedansvar for LO Favør-programmet i LO.

– Vi har blant annet ønske om å tilby fakturerings- og inkassotjenester, regnskapstjenester, relevante forsikringstilbud og andre fordelsprodukter, sier han.

Ettersom selvstendig næringsdrivende ikke har noen arbeidsgiver som sparer pensjon for dem, ønsker LO Favør også å tilby pensjonsprodukter for denne gruppen.

– Jeg håper vi klarer å lansere et tilbud i løpet av året, sier Tveit.

Aleris: Konsulentene får mer enn fast ansatte

Honoraret som konsulentene fakturerer ligger 20-25 prosent over det man ville fått i timelønn som ansatt, påpeker Svein Arne Rosland, regiondirektør i Aleris Omsorg Norge Region Øst.

– Det er opp til selvstendig næringsdrivende å forhandle om betingelser på egne vegne, og de står selvsagt fritt til å ta med hvem de måtte ønske inn i slike forhandlinger, skriver Rosland i en e-post til LO-Aktuelt.

Han påpeker at selskapet har en standardkontrakt for selvstendig næringsdrivende som er utarbeidet av jurister. Kontrakten revideres jevnlig, og inneholder punkter som dekker ansvarsområdene til konsulenter, samt diskusjon av fast ansettelse, skriver Rosland.

– Det har vært et eget punkt i standardkontrakten ved førstegangssignering innen psykisk omsorg, og i årlige kontraktsoppfølgingssamtaler i flere år. Det er fagkompetansen til den enkelte konsulent som er avgjørende for hvilket honorar som det forhandles om. Pilgaard jobber som konsulent innenfor rammene av en medleverordning. Det innebærer at man jobber døgn, etterfulgt av lengre perioder med fri, og man fakturerer for et timeantall som innebærer både arbeid, hvile og søvn.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

LO Selvstendig

• Et kompetanse- og samarbeidsorgan for LO-forbundene med selvstendig næringsdrivende medlemmer.

• Målet er å utvikle et bedre tilbud til selvstendig næringsdrivende medlemmer. LO Selvstendig skal både jobbe politisk for å sikre de næringsdrivende bedre lønns- og arbeidsvilkår og styrke deres sosiale rettigheter, samt utvikle medlemsfordeler som er tilpasset denne gruppen.

• Det er ansatt en egen jurist i LOs juridiske avdeling som skal bistå forbundene i saker som angår selvstendig næringsdrivende medlemmer.

Nye medlemsfordeler gjennom LO Favør

LO Favør er i gang med å utvikle nye medlemsfordeler tilpasset selvstendig næringsdrivende. Torsdag denne uken ble en egen ansvars- og ulykkesforsikring for bedrifter lansert. Forsikringen dekker økonomisk tap dersom bedriften kommer opp i et erstatningsansvar

– Dette er bare starten, sier Jakob Tveit, som har hovedansvar for LO Favør-programmet i LO.

– Vi har blant annet ønske om å tilby fakturerings- og inkassotjenester, regnskapstjenester, relevante forsikringstilbud og andre fordelsprodukter, sier han.

Ettersom selvstendig næringsdrivende ikke har noen arbeidsgiver som sparer pensjon for dem, ønsker LO Favør også å tilby pensjonsprodukter for denne gruppen.

– Jeg håper vi klarer å lansere et tilbud i løpet av året, sier Tveit.