JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad var klokkeklar i høringen om Arbeidstilsynet.

Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad var klokkeklar i høringen om Arbeidstilsynet.

Helge Rønning Birkelund

Fellesforbundet tordner mot NHO: – Hvis innleiereglene er så vanskelig å håndheve, må en forby hele bemanningsbransjen

NHO ønsker ikke at Arbeidstilsynet skal overvåke de nye innleiebestemmelsene som trådte i kraft fra nyttår. Utspillet provoserer opposisjonen og fagbevegelsen kraftig.01.02.2019
15:48
10.04.2019 20:37

helge@lomedia.no

– Hvis regelverket er så vanskelig og krevende å håndtere, og hvis en ikke ønsker å tilføre Arbeidstilsynet kompetanse og ressurser, må en forby hele bemanningsbransjen, tordnet nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad, under en åpen høring om Arbeidstilsynets rolle i Stortinget.

Det samme mener Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson, Arild Grande.

– Dersom de nye innstrammingene ikke etterleves og bemanningsbransjen prøver seg på triksing for å sno seg unna reglene, vil vi vurdere forbud mot innleie, sier Grande til FriFagbevegelse.

Her er endringene i arbeidsmiljøloven som skal gjøre innleie vanskeligere, punkt for punkt

NHO-signaler

Utbruddet kom etter at NHOs direktør for arbeidsliv, Nina Melsom i samme høring varslet at NHO ikke ønsker at Arbeidstilsynet skal overvåke de nye innleiebestemmelsene som trådte i kraft fra nyttår.

Det vil i praksis bety at hver enkelt innleid arbeidstaker selv må fremme tvistesaken sin for det norske rettssystemet.

Dette synspunktet mener Fellesforbundets Steinar Krogstad og Ap-politiker Arild Grande fullstendig vil ødelegge hele den norske arbeidslivsmodellen.

– Jeg hadde aldri trodd at NHO skulle drive obstruksjon og ren sabotasje mot norsk arbeidsliv. Her mener altså arbeidsgiverne at Arbeidstilsynet ikke skal følge opp arbeidsmiljølovens bestemmelser og sende innleide arbeidstakere til rettssystemet i stedet. Dette er de svakeste av de svake i arbeidslivet. Det er hårreisende, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) til FriFagbevegelse.

Saken fortsetter under bildet.

Per Olaf Lundteigen (Sp) mener holdningen til NHO er hårreisende.

Per Olaf Lundteigen (Sp) mener holdningen til NHO er hårreisende.

Helge Rønning Birkelund

Han poengterer at den mest berørte landsforeningen – Byggenæringens Landsforbund (BNL) – ønsker ryddige forhold og går inn for at Arbeidstilsynet skal kunne følge opp arbeidsmiljøloven.

Også representanter fra JussBuss, Maren Larsen Borgan og Mathias Gravdehaug, advarer mot dette.

– Våre erfaringer tilsier at de som omfattes her er den svakeste parten i arbeidslivet, og at de står veldig svakt. Vi ser på det som et gode hvis Arbeidstilsynet skulle få utvidet kompetanse slik at de kan hjelpe disse uten at de må ty til rettsapparatet, sier Gravdehaug.

– Hvis NHO får det som de vil, kan hele bestemmelsen stå i fare for å viskes ut. Det vil både få økonomiske kostnader og store byrder på de som allerede står svakest i arbeidslivet hvis man skal løse slike tvister i rettsapparatet, mener, mener Arild Grande.

Saken fortsetter under bildet.

Ap-politiker Arild Grande får støtte fra JussBuss representert ved Maren Larsen Borgan og Mathias Gravdehaug.

Ap-politiker Arild Grande får støtte fra JussBuss representert ved Maren Larsen Borgan og Mathias Gravdehaug.

Helge Rønning Birkelund

Tilføre kompetanse

Bakgrunnen for høringen er et representantforslag fra Sp-representantene Per Olaf Lundteigen, Kjersti Toppe, Sigbjørn Gjelsvik og Nils T. Bjørke om en endring av arbeidsmiljøloven slik at Arbeidstilsynet får hjemmel til å håndheve lovbestemmelser om innleie fra bemanningsforetak.

Begrunnelsen for forslaget er å sikre Arbeidstilsynet kompetanse til å føre tilsyn med, gi pålegg om samt treffe enkeltvedtak for å gjennomføre lovbestemmelsen som omhandler innleie fra bemanningsforetak.

I dag har ikke Arbeidstilsynet denne fullmakten etter lovendringen som ble innført 1. januar.

Fellesforbundet hevder allerede å ha avdekket kontraktsvilkår som bryter med de nye kravene til fast ansettelse og forutsigbarhet.

Krogstad forteller om arbeidstakere som ansettes i stillingsgrad helt ned mot fem prosent, som fordeler seg periodevis i løpet av året.

– Vi har varslet NHO Service om at det ikke gir tilstrekkelig forutsigbarhet og at vi oppfordrer arbeidstakerne og tillitsvalgte til å ta en tvist/uenighet på disse avtalene, sier Steinar Krogstad til FriFagbevegelse.

Han påpeker at innleie ved midlertidig behov er knyttet til uforutsett midlertidig behov - men at det ofte skjer ved rene midlertidige behov.

Arbeidsgiver kan videre ansette midlertidig for topper som ikke er sesongavhengige, dersom det dreier seg om kortvarige og uforutsigbare situasjoner.

Nye innleie-regler: – Hvis alle pusher sjefen nå, kan vi endre norsk arbeidsliv

– Vil måtte få kompetanse

– Det er imidlertid ikke anledning til å ansette midlertidig for å avhjelpe generelle eller jevne variasjoner i ordretilgang eller ved usikkerhet om eventuell fremtidig reduksjon i arbeidsmengde, med sikte på omorganisering eller lignende. Grensen mellom sesongvariasjoner og generelle variasjoner i arbeidsmengde kan være vanskelig å trekke. Grensen må vurderes og fastsettes i det enkelte tilfellet. Organiseringen av arbeidet i prosjekter eller enkeltstående oppdrag, vil ikke i seg selv være nok til å begrunne midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven, legger han til.

Krogstad mener det er all grunn til å anta at Arbeidstilsynet får kompetanse til å håndheve de nye bestemmelsene.

Men høringen i Stortinget skaper stor usikkerhet knyttet til nettopp det. Ikke bare arbeidsgivere, men også Høyres arbeidslivspolitiske talsperson, Heidi Nordby Lunde, signaliserte dette under høringen.

Nordby Lunde vil uansett ikke støtte representantforslaget fra Senterparti-politikerne.

– Da tillegger du Arbeidstilsynet en kompetanse som de ikke har i dag. Det er ikke gitt at det er Arbeidstilsynet som skal ha den kompetansen til å gå inn både som tilsyn og dommer. Men det betyr ikke at vi ikke er interessert i problemstillingen. Hvis man allerede nå ser at det er i ferd med å sette seg en uheldig praksis, må vi se på dette, sier Heidi Nordby Lunde til FriFagbevegelse.

Saken fortsetter under bildet.

Heidi Nordby Lunde (H) støtter ikke forslaget.

Heidi Nordby Lunde (H) støtter ikke forslaget.

Helge Rønning Birkelund

– Da må man i tilfelle se om Arbeidstilsynet skal organiseres på en annen måte. Det er fullt legitimt å mene det. Men i utgangspunktet mener det ikke er riktig, legger hun til.

– Men lovbestemmelser må håndheves?

– Det er jeg enig i. Hvis førsteforsvarerne av det norske arbeidslivet allerede nå varsler at det kan sette seg en uheldig praksis, må vi se på dette kjapt. Departementet er allerede i ferd med utrede hvordan dette skal håndheves. Jeg vil avvente denne utredningen før jeg konkluderer, men i utgangspunktet er dette ikke en kompetanse som skal ligge til tilsynet, mener hun.

Stortinget vedtok innstramminger for bemanningsbransjen (05.06.2018)

Slik svarer NHO på påstandene

– Det er ingen tvil om at det er viktig både for bedriftene og arbeidstakerne at innleieregelverket fungerer etter sin hensikt, og at det overholdes, mener direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

– Det gjelder både for de som leverer bemanning og for de som trenger ekstra arbeidskraft. Vi har ingen fasit på hvordan dette skal gjøres i dag. Stortinget har bedt regjeringen utrede spørsmålet, og vi synes Stortinget bør vente på utredningen før man vedtar andre forslag. NHO vil bidra konstruktivt inn i diskusjonen om gode tiltak, og hvilken rolle Arbeidstilsynet skal ha i dette, er en naturlig del av diskusjonen, sier hun til FriFagbevegelse.

– Arbeidstilsynet kan i dag kontrollere enkle, faktiske forhold som for eksempel å klarlegge om det foreligger avtale med tillitsvalgte. Det er imidlertid en juridisk og faktisk krevende oppgave å ta stilling til konkrete uenigheter om hele innleieregelverket. Det krever både grundig avklaring hva som faktisk er situasjonen i det enkelte forhold, og hvordan jussen er, mener hun.

– Denne type oppgaver er det i dag domstolene som utfører. De er best kvalifisert og de har ressursene som skal til for å sikre at begge parters interesser blir ivaretatt. Hvis Arbeidstilsynet skal ha dette ansvaret, krever det ressurser til oppbygging av en helt annen organisasjon, og kan gå ut over andre viktige oppgaver for å sikre et seriøst arbeidsliv. Med andre ord fordrer en eventuell omlegging en grundig vurdering, mener Melsom.

På spørsmål om hva hun mener om Krogstad og Grandes trussel om å jobbe for forbud, har hun følgende kommentar:

– Nå synes jeg alle skal trekke pusten og forholde seg til at både regjeringen, Stortinget og partene er opptatt av å finne den riktige måten å gjøre dette på. Det må vi gjøre innenfor trepartssamarbeidet. Det er å gå litt langt å true med å nedlegge hele bransjen etter at regelverket har virket en knapp måned. Det skaper usikkerhet, både for de som får jobb på denne måten, og for bedriftene som faktisk også løser bemanningsbehov som bedriftene tidvis har. Når det er sagt, er NHO helt enig i at innleieregelverket krever et godt håndhevingsapparat, sier Nina Melsom til FriFagbevegelse.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
01.02.2019
15:48
10.04.2019 20:37Mest lest

Yngvil Mortensen

Ingrid (32) måtte kjempe i seks år for å overbevise Nav

Johan Mathis Gaup

Sven Tomas fikk 50.000 mer i startlønn i hjemkommunen enn nyutdannede i Oslo

Hanna Skotheim

Vernepleier Anne fikk beskjeden: «Får du jobb i Oslo, må du aldri finne på å slutte»

Nav-ansatte Janne Cecilie Thorenfeldt tok arbeidergiveren for retten fordi hun mente at altfor mange kolleger hadde kunnet sjekke helseopplysningene hennes.

Nav-ansatte Janne Cecilie Thorenfeldt tok arbeidergiveren for retten fordi hun mente at altfor mange kolleger hadde kunnet sjekke helseopplysningene hennes.

Ole Palmstrøm

Nav brøt loven overfor egen ansatt: Frikjennes likevel i tingretten

Erlend Angelo

Ekstrapensjonen AFP settes trolig på vent for mange slitere

Erlend Angelo

Baker Bjørn frykter strømprisene kan bety kroken på døra: – Så sint at jeg koker

Hanna Skotheim

Full seier til AAP-aksjonen: Regjeringa skroter karensåret. Her er reaksjonene

Ole Palmstrøm

Oskar (86) blir fulltids pensjonist: – Jeg kan jo ikke jobbe til jeg er 100

Leif Martin Kirknes

Innfører forbud mot bemanningsbransjen i Oslo-området

Robin Olsen er administrerende direktør i Posnord Norge. Han mener manipulering av dokumentasjon er typisk for utenlandske firmaer som kjører i Norge, og at sjåfører derfor ikke mottar den lønna de har krav på. Samtidig utførte utenlandske lastebiler over 19 000 oppdrag i Norge for Postnord i 2021.

Robin Olsen er administrerende direktør i Posnord Norge. Han mener manipulering av dokumentasjon er typisk for utenlandske firmaer som kjører i Norge, og at sjåfører derfor ikke mottar den lønna de har krav på. Samtidig utførte utenlandske lastebiler over 19 000 oppdrag i Norge for Postnord i 2021.

Stein Inge Stølen / Postnord

Postnord-direktøren mener forfalskning av lønnsdokumentasjon er «typisk»

Colourbox.com

Rekordhøye bonuser i 2021, samtidig som Norge var i krise

Strømpriser og pandemi har preget regjeringens 100 første dager. – Jeg er glad og stolt over å lede en regjering som har vist seg så sterk og disiplinert til å jobbe med 100-dagersplanen til tross for dette, sier Jonas Gahr Støre.

Strømpriser og pandemi har preget regjeringens 100 første dager. – Jeg er glad og stolt over å lede en regjering som har vist seg så sterk og disiplinert til å jobbe med 100-dagersplanen til tross for dette, sier Jonas Gahr Støre.

Jan-Erik Østlie

Det har stormet rundt Støre-regjeringen de første 100 dagene. Dette tenker han nå

Tri Nguyen Dinh

Hanne er permittert for tredje gang på to år: – Ingen må tro at det er stas å ha «fri» og få utbetalinger fra Nav

Ole Palmstrøm

100-dagersplanen punkt for punkt: Slik har det gått med løftene fra Ap

Helge Rønning Birkelund

Kim André og Jøran fikk 35 avlysninger på to dager i desember. Siden har de ikke hatt noe å gjøre

Kronikk

Jan-Erik Østlie

«Slik kraftsystemet har virket det siste halve året, kan vi ikke ha det i framtiden», skriver LO-lederen

Glen Musk

Per Einar har åpnet senteret etter femte nedstengning: – Det er både urettferdig og uforutsigbart

Håvard Sæbø

Bedrifter har fått femdoblet strømregningen: Dette mener Norsk Industri-sjefen vi må gjøre nå

Jon Rune Nyheim og Inger Robertsen jobber i kommersielt barnevern, og tjener mye mindre enn det de kunne fått dersom staten sto for driften.

Jon Rune Nyheim og Inger Robertsen jobber i kommersielt barnevern, og tjener mye mindre enn det de kunne fått dersom staten sto for driften.

Ole Martin Wold

Inger og Jon Rune kunne tjent opptil 40.000 kroner mer i staten

Tonje Paulsen Solem

De ansatte har ventet på avgjørelsen i fire måneder. I morgen kan de miste jobben