JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ARBEIDSGIVERNE VIL RYDDE I AVTALENE: Tariffavtalene er blitt for omfattende og vanskelig tilgjengelige for de som skal bruke dem, mener NHO og Virke.

ARBEIDSGIVERNE VIL RYDDE I AVTALENE: Tariffavtalene er blitt for omfattende og vanskelig tilgjengelige for de som skal bruke dem, mener NHO og Virke.

Håvard Sæbø

NHO og Virke vil slanke tariffavtalene

Det er behov for å modernisere tariffavtalene, mener arbeidsgiverorganisasjonene NHO og Virke.20.02.2019
14:17
10.04.2019 20:37

ragnhild@lomedia.no

– Vi som arbeidsgiver og interesseorganisasjon skal selge et produkt, og da må vi spørre: Hva er det kunden vil ha? sier Stian Sigurdsen, direktør for politikk og tariff i Virke.

Svaret på det er, ifølge arbeidsgiverorganisasjonene, avtaler som er både slankere og bedre tilpasset morgendagens arbeidsliv.

Her er LOs krav i lønnsoppgjøret

Oppfattes som gammeldagse

Mange av dagens tariffavtaler er blitt til over lang tid. Hver gang partene forhandler, kommer nye bestemmelser til, samtidig som partene ikke er like flinke til å ta bestemmelser ut igjen, hevder Sigurdsen. Resultatet er at tariffavtalene er blitt så omfangsrike at de er blitt vanskelige å finne fram i og vanskelige å forstå, mener han.

Også NHO er bekymret. Tariffavtalene er blitt for omfattende og lite tilgjengelige. Ikke bare er bestemmelsene mange og detaljerte. Språket er også vanskelig å forstå, påpeker Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

– Et spørsmål jeg ofte får, er hva som er forskjellen på en funksjonær og en arbeider. Det er ikke så opplagt for unge arbeidstakere i dag, sier Melsom.

Hun understreker at tariffavtalene spiller en avgjørende rolle i den norske arbeidslivsmodellen. Samtidig mener hun det er et problem at en del bedrifter oppfatter tariffavtalene som avleggs og gammeldags. De omfattende avtalene virker rett og slett avskrekkende på en del bedrifter, hevder NHO-direktøren.

Camilla (25) og Miriam (24) slåss for tariffavtale i Godt Brød. Kampen har vart i over ti måneder

– Må tenke nytt

Sigurdsen viser til en undersøkelse som Fafo gjennomførte i 2018 på oppdrag fra Virke og motparten Handel og Kontor. Tilbakemeldingen fra arbeidsgiverne var at tariffavtalene var vanskelige å forstå, forteller Virke-direktøren. De tillitsvalgte oppga at de i og for seg forsto avtalene. De hadde jo hatt kursing fra sitt forbund.

– Men når en trenger omfattende kursing for å forstå hva tariffavtalene egentlig sier, så mister de noe av sin legitimitet. Derfor mener Virke at det å rydde opp i og slanke avtalene, hadde vært nyttig for begge parter, sier Sigurdsen til LO-Aktuelt.

En gjennomsnittlig norsk virksomhet har ni ansatte, påpeker Sigurdsen. Det betyr at de ansatte jobber tett på sjefen.

– Trenger disse virksomhetene dagens omfattende og detaljerte avtaler, eller trenger de noe annet? Jeg mener at de trenger noe annet.

Det betyr ikke at Virke vil skrote tariffavtalene som sådan, understreker Virke-direktøren. Tariffavtalene er nyttige verktøy for å sikre god samhandling og gode prosesser mellom partene, påpeker han. Men ifølge Virke er det behov for å tenke nytt.

– Kunne vi tenkt oss en modell der hovedorganisasjonene går sammen om å lage rammeavtaler, men der de lokale partene i større grad kan «bygge på» avtalen med lokale tilpasninger – litt som å velge fra en meny? Jeg mener det er noe partene med fordel kunne ha utforsket.

Sjefen mente de ansatte hadde for dårlig lønn. Da ordnet han tariffavtale

En konkurranseulempe

Det er ikke til å stikke under en stol at en del bedrifter er bekymret for kostnadene, påpeker NHOs Nina Melsom. Noen bedrifter frykter at tariffavtalen skal bli en konkurranseulempe.

Særlig er det mange bedrifter som peker på den avtalefestede AFP-pensjonen. I bransjer med lav gjennomsnittsalder, der det er få ansatte som kommer til å nå AFP-alder, blir AFP-en ikke nødvendigvis sett som et ansattgode, men som en ren utgift som bare kommer andre deler av arbeidslivet til gode, påpeker Melsom.

– Det er noe som bekymrer meg, og som vi må ta på alvor. LO og NHO har et felles mål om at vi skal ha attraktive tariffavtaler som bygger opp under det organiserte arbeidslivet, sier Melsom.

Saken fortsetter under bildet.

NHO: – Arbeidslivet er i endring. Det må også tariffpartene ta inn over seg. Vi har for eksempel flere og flere som tar høyere utdanning. Det krever kanskje mer fleksible lønnssystemer, som gir rom for noe mer individuelle vurderinger enn det vi tradisjonelt har hatt i mange sektorer, sier Nina Melsom.

NHO: – Arbeidslivet er i endring. Det må også tariffpartene ta inn over seg. Vi har for eksempel flere og flere som tar høyere utdanning. Det krever kanskje mer fleksible lønnssystemer, som gir rom for noe mer individuelle vurderinger enn det vi tradisjonelt har hatt i mange sektorer, sier Nina Melsom.

NHO

– Propaganda

Peggy Hessen Følsvik, første nestleder i LO, reagerer på uttalelsene fra arbeidsgiverorganisasjonene.

– At NHO og Virke bruker kompleksitet som argument for å skulle forenkle avtalene, har erfaringsmessig vist oss å være et ønske om å svekke rettigheter i avtalene, sier hun.

At tariffavtalene er umoderne, lite fleksible, gammeldagse og vanskelige å forstå, mener hun er en myte.

– Det er propaganda fra arbeidsgiverene som ønsker å svekke avtaleverket på bekostning av økt styringsrett. Det kan selvfølgelig være enkelte bestemmelser som kunne vært skrevet klarere, men det er et resultat av at bestemmelsene blir til under forhandlinger og at man inngår kompromisser en sen kveldstime, sier hun.

Hessen Følsvik påpeker at det er begge parters ansvar at avtalene er forståelige for de som skal bruke dem.

LOs nestleder er enig i at bedrifter med tariffavtale og AFP kan ha dyrere personalkostnader enn bedrifter uten tariffavtale. Men det å ha AFP kan også være et rekrutteringsverktøy, påpeker hun og understreker at AFP er et spleiselag.

– Målet med den nye AFP-ordningen, som vi jobber sammen med NHO og Arbeids- og sosialdepartementet om, er jo nettopp å knytte opptjeningen tettere mot faktisk ansettelsestid i bedrift med tariffavtale. Det mener vi vil bli en tydelig fordel for både ansatte og bedrifter ved å tegne tariffavtaler, sier Hessen Følsvik til LO-Aktuelt.

NHO-sjefen mener 5-prosentkontrakter er uakseptabelt

Begrenser styringsretten

Omtrent hver fjerde medlemsbedrift i Virke har tariffavtale. Sigurdsen vil ikke svare entydig ja eller nei på om Virke ønsker at flere bedrifter skal inngå tariffavtale.

– Vi skulle ønske at tariffavtalene i større grad var tilpasset virksomhetenes behov. Da hadde det vært veldig enkelt å svare ja på det spørsmålet. Tariffavtalene har helt klart en nytteverdi ved at de regulerer samarbeidet mellom partene. Samtidig legger tariffavtalene begrensninger på arbeidsgivers styringsrett og på hvordan en kan drive virksomheten.

– Pleier Virke å anbefale bedrifter å inngå tariffavtale?

– I mange av våre bedrifter er organisasjonsgraden lav. Derfor blir spørsmålet om det er noen å inngå en tariffavtale med. Når det kommer krav om tariffavtale, oppretter Virke dem fortløpende.

Av NHOs medlemsbedrifter har om lag halvparten tariffavtale.

– Ønsker NHO at flere bedrifter skal inngå tariffavtale?

– Tariffavtalene er selve limet i trepartssamarbeidet, og er helt avgjørende for den norske modellen for lønnsfastsettelse. Modellen kjennetegnes ved høyere sysselsetting, lavere arbeidsledighet, bedre integrering av svake grupper og mindre ulikhet i lønn enn lønnsfastsettelse som kun skjer lokalt. Skal denne modellen overleve, må vi ha høy tariffdekning og du må ha parter som er villige til og i stand til å håndtere det ansvaret som modellen gir. Partene har med andre ord et ansvar for å gjøre det så attraktivt som mulig å inngå tariffavtale.

– Var det et ja på spørsmålet?

– Ja, det var det. NHO har et stort innslag av tariffbundne bedrifter, og mange av våre bedrifter ser absolutt verdien av å ha tariffavtaler.

Når en trenger omfattende kursing for å forstå hva tariffavtalene egentlig sier, så mister de noe av sin legitimitet.

Stian Sigurdsen, Virke

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
20.02.2019
14:17
10.04.2019 20:37Mest lest

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

Erlend Angelo

Tommy jobba seg i senk og ble sykmeldt: – Jeg har aldri blitt så dårlig behandla som av Coop

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Privat

– Dette er helt jævlig. Det er kolleger som jeg har jobbet sammen med i ti år. Hva kan jeg si?

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Aslak Bodahl

Charlotte (22) får ikke fikset tennene fordi det er for dyrt: – Ekstremt frustrerende

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

Jan-Erik Østlie

Bunnotering for Ap: – Utrolig hvordan partiet sliter, sier valgforsker

Folketrygda

Illustrasjon

Illustrasjon

Anna Granqvist

To pensjonistforeninger sier nei til stort løft i minstepensjonen, hvis det betyr mindre pensjon til andre grupper

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

Colourbox

Kvinneleg mekanikar fekk to kundar dømt for tafsing, kiling og klaps: – Dommen har sett ein standard

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Werner Juvik

Redningsmannskapet i Gjerdrum var i konstant fare. Her er innsatslederens historie

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Privat

Monica har snart vært permittert ett år: – Det er tøft. Bare å stå opp og vite at ingen har behov for deg

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Privat

Mari fikk besøke sin dødssyke far kun én gang i uka. Da kokte det over for overlegen

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Ida Bing

Harald Eia kurser Ap om Ulikhets-Norge. Her er hans advarsel

Illustrasjon

Illustrasjon

Håvard Sæbø

Rekordhøy arbeidsledighet i Lofoten – henter inn tusener av sesongarbeidere

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

Jan-Erik Østlie

Kun tre av ti LO-medlemmer vil stemme Ap, viser intern måling

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

– Skal regjeringen komme etter med enda nye innrømmelser, bør det være å gi feriepenger på dagpenger

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord rykker ut etter utspill fra fylkesleder: – Støre er Fagforbundets foretrukne statsministerkandidat

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

Jan-Erik Østlie

Over 500 ansatte i Tine kan bli tatt ut i streik

Trygve Slagsvold Vedum for skryt for sitt lederskap av tidligere LO-topp Sture Arntzen.

Trygve Slagsvold Vedum for skryt for sitt lederskap av tidligere LO-topp Sture Arntzen.

Jan-Erik Østlie

Tidligere LO-topp: Ap-ledelsen er så utydelige at Senterpartiet blir folkets parti

Ansatte i Frelsesarmeen er blant dem som blir tatt ut i streik etter at NHO og Fagforbundet ikke kom til enighet i oppgjøret for private behandlingsinstitusjoner.

Ansatte i Frelsesarmeen er blant dem som blir tatt ut i streik etter at NHO og Fagforbundet ikke kom til enighet i oppgjøret for private behandlingsinstitusjoner.

Eirik Dahl Viggen

Streik i private omsorgsbedrifter

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Jan-Erik Østlie

Togrenholdere kjemper for å beholde lønna: – Stjerneeksempel på borgerlig politikk, mener Moxnes

En forhøyet dagpengesats er viktig for å sikre lavtlønte gjennom koronakrisa, ifølge tillitsvalgt Djevat Hisenai.

En forhøyet dagpengesats er viktig for å sikre lavtlønte gjennom koronakrisa, ifølge tillitsvalgt Djevat Hisenai.

Håvard Sæbø

Permittere og ledige får beholde dagpengesatsen: – Nå slipper de å leve under fattigdomsgrensa

Så sent som søndag sa Erna Solbergs regjering at det foreløpig ikke var aktuelt med en forlengelse av ordningen. Nå har de snudd.

Så sent som søndag sa Erna Solbergs regjering at det foreløpig ikke var aktuelt med en forlengelse av ordningen. Nå har de snudd.

Leif Martin Kirknes

Permitteringsordningen forlenges til 1. juli


Flere saker