JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Støre mener LOs krav gjør Acer-avtalen mellom Ap og regjeringspartiene bedre

Arbeiderpartiet får innfridd alle de åtte ufravikelige forutsetningene som landsstyret satte for å si ja til EUs energiunion Acer, ifølge Aps partileder.
Jonas Gahr Støre mener ordføreropprøret og fagbevegelsen har gitt en bedre Acer-avtale i Stortinget,

Jonas Gahr Støre mener ordføreropprøret og fagbevegelsen har gitt en bedre Acer-avtale i Stortinget,

Sissel M. Rasmussen

helge@lomedia.no

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener kravene fra fagbevegelsen og partikolleger har vært avgjørende for at en avtale om EUs energiunion Acer er innen rekkevidde i Stortinget.

– Hadde vi ikke fått gjennomslag for de åtte forutsetningene, hadde vi ikke sagt ja til å slutte oss til Energimarkedspakke 3, sier Jonas Gahr Støre til FriFagbevegelse.no.

LO sier nei til EUs energiunion Acer

Kan forlate avtalen

Forrige helg sa tre av fem fylkeslag i Arbeiderpartiet ja til Acer. Flere fylkeslag har årsmøte denne helga. Jonas Gahr Støre gjestet selv Oslo Arbeiderparti fredag kveld. Der kan han føle seg trygg på at det blir et ja-vedtak. Lørdag gjester han årsmøtet i Agder.

Sist onsdag sa landsstyret i Arbeiderpartiet et betinget ja til Energipakke 3 med 31 mot 16 stemmer. Samme dag utsatte stortingsgruppa avgjørelsen i håp om å få ro rundt saken.

Nå er det nært forestående at Arbeiderpartiet, MDG, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet er enige om en avtale i Stortinget.

Tror på bra avtale

Jonas Gahr Støre er glad for fagbevegelsens engasjement.

– Prosessen vi har vært gjennom har vært helt avgjørende for avtalen vi er enige om, og at den vil sikre både kjerneverdier og gode løsninger for norsk industri og lokalsamfunn. Sekretariatet i LO og flere forbund har ikke villet anbefale å gå med på avtalen på bakgrunn av deres informasjon om saken. Avtalen vi nå får i Stortinget svarer ut store deler av uroen og innvendingene. Det viser at vi har tatt dette på største alvor. Engasjementet blant annet fra mange ordførere har hatt betydning, sier Støre.

Absolutte krav

– Hvis vi ikke hadde fått gjennomslag for de ufravikelige forutsetningene som landsstyret satte som betingelser, ville vi ikke gått inn på avtalen med regjeringspartiene og Miljøpartiet De Grønne, poengterer han.

- Vi skal ta inn over oss at mulighetene for utvikling av vår egen industri har hatt for liten plass i norsk kraftpolitikk de siste årene. Den rene kraften er et unikt fortrinn for å skape ny grønn industri. For Arbeiderpartiet er det en prioritet å sette vår egen industri i førersetet, med tilgang på kraft fra Norge, men også med tilgang på kraft i overføring utenfra når det er gunstig. Det har motivert oss i forhandlingene med de andre partiene i Stortinget. Sluttresultatet vil vise at vi har fått avgjørende gjennomslag for god sosialdemokratisk energi- og industripolitikk, sier Støre.

Advarer mot nei

Jonas Gahr Støre mener et nei til Acer vil skape stor usikkerhet for industrien, og frata Norge muligheten til å påvirke et regelverk som uansett vil ha stor betydning for Norge.

– Alle land vi har kraftutveksling med deltar i samarbeidet. Hvis vi får tilstrekkelig med forsikringer bør vi ikke gi denne muligheten fra oss, påpeker Støre.

– Vi har sikret at Acer aldri vil få beslutningsrett for norsk energi og norske kraftressurser. Ingen eksterne organ vil kunne røre med vårt eierskap og vår demokratiske rett til å bestemme utviklingen over våre energiressurser. Politikken skal fortsatt bli til i samspill mellom Stortinget, regjeringen og NVE, sier Støre.

Kraftkablene

Ap-lederen er også opptatt av eierskap til kabler til utlandet:

– Framfor alt har vi sikret gjennomslag for offentlig eierskap til kraftkablene. Det skal ikke bygges nye kabler før det er foretatt en grundig evaluering av dagens kabler. Hvis vi hadde sagt nei til Acer, kan jeg forsikre om at det ville økt sjansen for nye kabler med dagens regjering. Nå har vi sikret forsikringer om at det ikke skal skje, sier Støre.

Ap-lederen mener energisamarbeidet som har eksistert siden midten av 90-tallet har tjent landet godt. Han mener det nordiske samarbeidet har vært en mal for det europeiske samarbeidet. Støre understreker at det er viktig for å nå klimamålene fra Paris, noe Norge skal gjøre sammen med EU-landene.

Få nyhetsbrevet vårt

Bedre vedtak

Støre mener LOs behandling har gjort Aps politikk bedre.

– Jeg respekterer at fagbevegelsen mener vi bør vente med å slutte oss til avtalen. Men jeg står på landsstyrets vedtak. Fagbevegelsens viktigste krav er ivaretatt. Hadde vi ikke fått til det, ville vi ikke gått inn på et ja. Vår oppgave som stortingsgruppe er å vurdere konsekvensene for et nei. Det ville fått konsekvenser for norsk industri, vår energipolitikk, næringslivet og husholdninger, hevder Ap-lederen.

• Følg oss på Facebook

Ap-opprør

Det har vært et opprør i Arbeiderpartiet mot tilknytning til Acer. Denne uroen tar Støre på alvor.

– Men det er et klart flertall i landsstyret som sier ja basert på de åtte ufravikelige kravene. Rundt om i partiet er det folk som sier ja og folk som sier nei. Men de aller fleste er enige i de forutsetningene som vi har fått gjennomslag for, sier Jonas Gahr Støre.

Og han understreker at veien ut av avtalen er åpen.

– Hvis EU utvikler direktiver som strider med de prinsippene som vi har satt opp, skal Norge tre ut av samarbeidet, fastslår Ap-lederen.

Ja eller nei til EUs energiunion?

65.000 i Facebook-gruppe mot EUs energiunion Acer

Arbeiderpartiets forusetninger for Acer-ja:

1. Det skal være nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene.

2. Det offentlige eierskap til norske vannkraftressurser skal ligge fast, og minst to

tredjedeler skal være offentlig eid.

3. Norsk fornybar kraftproduksjon skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i

Norge og til å erstatte fossil energi med fornybar energi.

4. Norske myndigheter skal ha selvstendig kontroll over alle avgjørelser med

betydning for energisikkerheten i Norge, herunder avgjørelser knyttet til

industri og utkobling av kraft.

5. Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren

beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene

som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes.

6. Eventuelle nye kabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

7. Statnett skal eie og drifte alle framtidige mellomlandsforbindelser. Dette skal

inntas i energiloven.

8. Flaskehalsinntektene skal fortsatt kunne benyttes til å redusere nettariffene så

vel som til vedlikehold og utbygging av det norske strømnettet.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Arbeiderpartiets forusetninger for Acer-ja:

1. Det skal være nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene.

2. Det offentlige eierskap til norske vannkraftressurser skal ligge fast, og minst to

tredjedeler skal være offentlig eid.

3. Norsk fornybar kraftproduksjon skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i

Norge og til å erstatte fossil energi med fornybar energi.

4. Norske myndigheter skal ha selvstendig kontroll over alle avgjørelser med

betydning for energisikkerheten i Norge, herunder avgjørelser knyttet til

industri og utkobling av kraft.

5. Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren

beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene

som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes.

6. Eventuelle nye kabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

7. Statnett skal eie og drifte alle framtidige mellomlandsforbindelser. Dette skal

inntas i energiloven.

8. Flaskehalsinntektene skal fortsatt kunne benyttes til å redusere nettariffene så

vel som til vedlikehold og utbygging av det norske strømnettet.