Katharina Dale Håkonsen" />

Pensjon

Butikkansatte fikk i snitt 9.720 kroner i pensjon. Sjefene fikk flere millioner

Ikke nok med at sjefene i varehandelen og i andre bedrifter hvor det jobber mange HK-medlemmer har millionlønninger, bonus og frynsegoder. De har også fete pensjonsavtaler.28.05.2022
06:00
30.05.2022 10:06

katharina@lomedia.no

yngvil@lomedia.no

5,9 millioner kroner er det beløpet Coop Norge hadde i pensjonsutgifter til konsernsjef Geir Inge Stokke i 2020. Norgesgruppen måtte også ut med et betydelig beløp til konsernsjefen. Runar Hollevik fikk 3,4 millioner kroner inn på pensjonskontoen sin, viser tall fra årsregnskapene for 2020.

HK-Nytt og FriFagbevegelse har gått gjennom de siste tilgjengelige årsrapportene til bedrifter hvor det jobber mange HK-medlemmer for å finne ut hva selskapene hadde i utgifter til pensjonssparing til sjefene i 2020.

83 prosent i pensjon

At pensjon er utsatt lønn, er det mye som tyder på at bedriftstoppene har skjønt. Sju av 22 sjefer hadde over en million kroner i pensjonssparing i 2020.

Det er et langt, langt hopp til butikkansattes pensjonssparing. Arbeidstakere i varehandelen hadde i gjennomsnitt 2,4 prosent av lønna si i pensjonssparing, viser en pensjonsrapport fra analysebyrået Actecan fra 2019.

I kroner og øre blir det 9.720 kroner i gjennomsnitt i pensjonssparing i året. (Se regnestykke i svart boks på side 18).

Coop Norge-sjefen Geir Inge Stokke fikk en mye høyere prosentsats. Med en årslønn på 7,1 millioner kroner utgjør 5,9 millioner i pensjon hele 83 prosent av årslønna.

Årsaken til den høye pensjonsutgiften til konsernsjefen skyldes «en forsikringsteknisk avsetning i regnskapet til en fremtidig pensjonsforpliktelse som eventuelt vil utbetales over flere tiår», ifølge kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge. Han understreker at disse utgiftene ikke kan sammenlignes med innskuddspremien som gjelder alle ansatte.

Grunnen til det høye beløpet i avsetning i pensjon til Stokke er at folketrygden bidrar med sparing på lønninger opp til 7,1 G (tilsvarer 791.489 kroner). For lønninger høyere enn 12 G (om lag 1,3 millioner) kan arbeidsgivere lage egne pensjonsavtaler, ifølge Kristiansen.

– For Stokke blir det årlig satt av midler til å betjene hans fremtidige pensjon på et nivå som er representativt for ledere innen privat sektor. Han har også avtalefestet at han må gå av ved 64 år, skriver Kristiansen til HK-Nytt.

Stokkes (56) pensjonsavtale ble inngått i 2018, og konsernets pensjonsutgifter til ham varierer fra år til år.

Debatt: «Toppledere som mangler magemål»

HK: urettferdighet satt i system

HK-leder Christopher Beckham kaller det store gapet mellom pensjonen til butikkmedarbeidere og konsernsjefene for urettferdighet satt i system.

– Jeg blir egentlig ganske forbannet og utrolig oppgitt. Toppene har fantastisk gode pensjoner og så lar de sine egne ansatte ha minimumspensjon, sier Beckham til HK-Nytt.

LIKHET FOR ALLE: – Hvorfor kan ikke alle ansatte i Norgesgruppen eller Coop ha den samme pensjonsordning? spør Christopher Beckham.

LIKHET FOR ALLE: – Hvorfor kan ikke alle ansatte i Norgesgruppen eller Coop ha den samme pensjonsordning? spør Christopher Beckham.

Brian Cliff Olguin

I Norgesgruppen har alle ansatte 3 prosent i pensjon av all lønn opp til 7,1 G. Pensjonsordningene i dagligvarekjeden Coop Norge varierer. Butikkmedarbeidere er ansatt i ulike samvirkelag som igjen eier Coop Norge. I flere av samvirkelagene som HK-Nytt har vært i kontakt med betaler arbeidsgiveren inn 2 prosent i pensjon og så betaler den ansatte selv ytterligere 2 prosent.

– Det er for dårlig. Hvordan kan en forsvare at de ansatte bare har 2 eller 3 prosent når en selv har flere millioner i pensjon? spør Beckham.

– Sjefene kunne hatt den samme ordningen som de ansatte istedenfor gullkantede pensjonsavtaler. Arbeids­giverne burde øke innskuddet til alle arbeidstakerne, sier han.

Pensjon be-står i hovedsak av alderspensjon fra folketrygden og obli­gatorisk tjenestepensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. I tillegg har flere arbeidsplasser en tariffavtale med avtalefestet pensjon (AFP) hvor ansatte kan ta ut pensjon fra 62 år. Men bare 30 prosent av medlemmene i HK har en AFP-ordning, ifølge Beckham.

Han forteller at dagens pensjonsordning rammer dem som allerede har lite: kvinner i deltidsstillinger med lave lønninger.

HK-Nytt har sendt Beckhams påstander om urettferdighet satt i system til kommunikasjonsansvarlig i begge matvarekjedene, men ingen av dem ønsker å kommentere det ytterligere. Men Stein Rømmerud, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen, forklarer hvorfor konsernet måtte ut med 3,4 millioner i pensjonssparing til Runar Hollevik slik:

– Pensjonsavtalen til konsernsjefen inngår i den totale kompensasjonspakken som selskapet tilbyr toppleder. Denne avtalen fastsettes av styret og reflekterer hva markedet er villig til å lønne denne type stillinger, skriver Rømmerud.

HK vil øke prosentsatsen

Landsmøtet til HK har vedtatt at pensjonsutbetalingene burde være to tredjedeler av tidligere lønn. Har du en årslønn på 450.000 kroner når du blir pensjonist, burde du få utbetalt nærmere 300.000 kroner i året i pensjon.

– Når du har jobbet et helt arbeidsliv, skal du ha en pensjon du kan å leve av. Det er årsaken til at landsmøtet til HK har sagt at satsen på 2 prosent må heves, sier HK-lederen.

Han vil ikke tallfeste hvor stor økningen bør være.

Det er to veier å gå for å endre pensjonen: Enten gjennom forhandlinger av tariffavtalene eller ved å endre lovverket. Forandres loven, vil de nye prosentsatsene gjelde for alle arbeidstakere i Norge. Kommer partene i arbeidslivet fram til en ny løsning, påvirker det bare medlemmene med tariffavtale.

– Jeg tror nok at lovgiver må komme på banen, sier HK-lederen.

Dette får sjefene i pensjon

Hydro: Hilde Merete Aasheim

Pensjon: 2.236.000 kroner

Norwegian Air Shuttle: Jacob Schram

Pensjon: 86.000 kroner

Sparebank Gruppen 1: Sigurd Aune

Pensjon: 622.000 kroner

Tine: Gunnar Hovland

Pensjon: 1.867.497 kroner

Nortuna: Anne Marit Panengstuen

Pensjon: 803.000 kroner

Obos: Daniel Kjørberg Siraj

Pensjon: 1.688.000 kroner

Felleskjøpet Agri: John Arne Ulvan

Pensjon: 1.877.000 kroner

Vinmonopolet: Elisabeth Hunter

Pensjon: 185.000 kroner

Norges Råfisklag: Svein Ove Haugland

Pensjon: 309.000 kroner

Circle K Norge: Norgessjef Sverre Rosén

Pensjon: 400.000 kroner

Elkjøp Norge: Fredrik Tønnesen

Pensjon: 101.000 kroner

Sparebank 1 SR-Bank:

Administrerende direktør Arne Austreid

Pensjon: 1.745.000 kroner

Optimera: Endre Fløystad/Erik Tønnesen*1

Pensjon: 208.000 kroner

Brødrene Dahl: Asbjørn Vennebo

Pensjon: 885.000 kroner

XXL: Pål Wibe

Pensjon: 66.000 kroner

Ikea Norge: Clare Rodgers

Pensjon: 74.000 kroner

Sparebank 1 SMN: Jan-Frode Janson

Pensjon: 871.000 kroner

Amedia: Are Stokstad/Anders Møller Opdahl*2

Pensjon: 423.000 kroner

Meny: Vegard Kjuus

Pensjon: 547.311 kroner

Beløpene viser hva konsernene hadde i utgifter til pensjon til toppsjefene i 2020.

*1 Fløystad var administrerende direktør fram til 1.8.2020, da Erik Tønnesen tok over. Beløpet viser Optimeras pensjonsutgifter til begge sjefene.

*2 Stokstad gikk av med pensjon 09.07.2020 og da tok Anders Møller Opdahl over. Beløpet viser Amedias pensjonsutgifter til begge sjefene.

Gjennomsnittlig pensjonsinnskudd i ulike HK-bransjer

Detaljhandel 2,4 prosent

Tjenesteyting 2,8 prosent

Medlemsorganisasjoner 4,9 prosent

Lufttransport 5,5 prosent

Finans og forsikring 5,8 prosent

Kilde: Actecans rapport Innskuddspensjon i ulike næringer fra 2019

9.720

Dette var den gjennomsnittligpensjonsinnbetaling for en butikkmedarbeider i 2020.

Hvordan kom vi fram til det beløpet?

Butikkansatte har 2,4 prosent i innskuddspensjon. Med en gjennomsnittlig årslønn på 405.000 kroner blir det 9.720 kroner.

Kilder: SSB og Actecan

Jeg blir egentlig ganske forbannet og utrolig oppgitt.

HK-leder Christopher Beckham

28.05.2022
06:00
30.05.2022 10:06

Dette får sjefene i pensjon

Hydro: Hilde Merete Aasheim

Pensjon: 2.236.000 kroner

Norwegian Air Shuttle: Jacob Schram

Pensjon: 86.000 kroner

Sparebank Gruppen 1: Sigurd Aune

Pensjon: 622.000 kroner

Tine: Gunnar Hovland

Pensjon: 1.867.497 kroner

Nortuna: Anne Marit Panengstuen

Pensjon: 803.000 kroner

Obos: Daniel Kjørberg Siraj

Pensjon: 1.688.000 kroner

Felleskjøpet Agri: John Arne Ulvan

Pensjon: 1.877.000 kroner

Vinmonopolet: Elisabeth Hunter

Pensjon: 185.000 kroner

Norges Råfisklag: Svein Ove Haugland

Pensjon: 309.000 kroner

Circle K Norge: Norgessjef Sverre Rosén

Pensjon: 400.000 kroner

Elkjøp Norge: Fredrik Tønnesen

Pensjon: 101.000 kroner

Sparebank 1 SR-Bank:

Administrerende direktør Arne Austreid

Pensjon: 1.745.000 kroner

Optimera: Endre Fløystad/Erik Tønnesen*1

Pensjon: 208.000 kroner

Brødrene Dahl: Asbjørn Vennebo

Pensjon: 885.000 kroner

XXL: Pål Wibe

Pensjon: 66.000 kroner

Ikea Norge: Clare Rodgers

Pensjon: 74.000 kroner

Sparebank 1 SMN: Jan-Frode Janson

Pensjon: 871.000 kroner

Amedia: Are Stokstad/Anders Møller Opdahl*2

Pensjon: 423.000 kroner

Meny: Vegard Kjuus

Pensjon: 547.311 kroner

Beløpene viser hva konsernene hadde i utgifter til pensjon til toppsjefene i 2020.

*1 Fløystad var administrerende direktør fram til 1.8.2020, da Erik Tønnesen tok over. Beløpet viser Optimeras pensjonsutgifter til begge sjefene.

*2 Stokstad gikk av med pensjon 09.07.2020 og da tok Anders Møller Opdahl over. Beløpet viser Amedias pensjonsutgifter til begge sjefene.

Gjennomsnittlig pensjonsinnskudd i ulike HK-bransjer

Detaljhandel 2,4 prosent

Tjenesteyting 2,8 prosent

Medlemsorganisasjoner 4,9 prosent

Lufttransport 5,5 prosent

Finans og forsikring 5,8 prosent

Kilde: Actecans rapport Innskuddspensjon i ulike næringer fra 2019

9.720

Dette var den gjennomsnittligpensjonsinnbetaling for en butikkmedarbeider i 2020.

Hvordan kom vi fram til det beløpet?

Butikkansatte har 2,4 prosent i innskuddspensjon. Med en gjennomsnittlig årslønn på 405.000 kroner blir det 9.720 kroner.

Kilder: SSB og Actecan
Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

500 Ringnes-arbeidere sto klare til å streike. Da satte LO foten ned

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Tipset Arne fikk av en kollega, var verdt over en million kroner i pensjon

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

Erling Slyngstad-Hægeland

Badeklubb på jobb: – Gøy at vi kan møtes uten klær

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

Gruvearbeidere: – Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Erlend Angelo

LO fortsetter å vokse: – Dette er gledelige tall

Illustrasjonsbilde: Marianne Hjertstedt på Sunnaas sykehus erfarer at det ikke er noen sosionomtjeneste i kommunene å henvise pasientene til når de reiser hjem.

Illustrasjonsbilde: Marianne Hjertstedt på Sunnaas sykehus erfarer at det ikke er noen sosionomtjeneste i kommunene å henvise pasientene til når de reiser hjem.

Frøydis Falch Urbye

Når pasientene skrives ut fra sykehuset, har Marianne sjelden noen å henvise dem til

Viktoriia Berezovchuk vasker håret til en kunde i Ellas Salong.

Viktoriia Berezovchuk vasker håret til en kunde i Ellas Salong.

Helge Rønning Birkelund

Slik kommer ukrainske Viktoriia (32) seg ut i det norske arbeidslivet


Flere saker