JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KRITISK: Fawsi Adem, leder i HK region Øst, mener at en reformert AFP kan skape nye problemer.

KRITISK: Fawsi Adem, leder i HK region Øst, mener at en reformert AFP kan skape nye problemer.

Leif Martin Kirknes

Pensjon

Tillitsvalgt er skeptisk til ny AFP: – Alle vil få mindre enn i dag

Handel og Kontor vil endre AFP-pensjonen slik at flere får den. Men HK-tillitsvalgt Fawsi Adem er skeptisk.11.09.2023
09:52
15.09.2023 09:41

lene.svenning@lomedia.no

LO-forbundene er uenige om hva som bør skje med avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor.

Handel og Kontor (HK) vil reformere AFP i lønnsoppgjøret neste år, men er avhengig av at Fellesforbundet, som organiserer ansatte i industrien, vil gå i spissen for det.

Nå sier Fawsi Adem, leder i HK region Øst, at han deler Fellesforbundets skepsis.

– Så lenge det ikke finnes mer penger til ordningen vil flere få AFP, men alle vil få mindre med en reformert AFP, sier han.

Bakgrunn: Full AFP-krig mellom LO-forbundene

I flere år har LO-forbundene diskutert å endre pensjonsordningen AFP som gjelder arbeidstakere med tariffavtale. Målet med endringene har vært å tette såkalte hull i ordningen.

AFP'en er nemlig sånn at enten så kvalifiserer du til pensjonen den dagen du fyller 62 år, eller så gjør du det ikke. Et hovedkrav er at du har jobbet sju av de siste ni årene i en bedrift med tariffavtale for å få AFP. Arbeidstakere mister retten til AFP hvis de for eksempel blir stående uten arbeid eller blir syke i denne perioden. Det omtales som hull i ordningen.

Fra kvalifisering til opptjening

Allerede under tariffoppgjøret i 2018 ble LO og NHO enige om å utrede en ny AFP-ordning. Utredningen var ferdig først i 2021. Her blir det skissert at AFP skal endres til at du tjener opp AFP-pensjon i løpet av arbeidslivet i stedet for at du kvalifiserer til den.

Det vil bety at langt flere enn i dag vil få AFP. Men for å få full AFP-pensjon, må du kanskje jobbe så lenge som 40 år i en bedrift med tariffavtale. Årsaken er at arbeidsgiverne, som er med på å finansiere ordningen, ikke er interesserte i å bruke mer penger på den.

Treffer best i industrien

Handel og Kontor (HK) vil gjøre om AFP slik at flere kan få glede av den. I en rapport som HK, Arbeidsmandsforbundet og NHO Service og Handel har bestilt fra konsulentbyrået Actecan, pekes det på at få eldre ansatte i servicenæringen og dermed få som får glede av AFP. Hadde arbeidstakere i denne sektoren kunne tjent opp AFP underveis i arbeidslivet, ville flere av dem fått AFP. Dessuten betaler mange bedrifter i servicesektoren inn mye penger til AFP-pensjon uten at deres ansatte kvalifiserer til AFP, resonneres det i rapporten.

– Rapporten viser det vi har antatt. AFP-ordningen treffer folk i industrien, mens mange av våre medlemmer i service ikke når opp. Vi er nødt til å ha en ordning som treffer bedre, sa HK-leder Christopher Beckham til e24.no da rapporten ble lagt fram i august.

Fellesforbundet var kritiske til rapporten.

Fellesforbundet er usikre

HK vil at LO skal stille krav om å reformere AFP i lønnsoppgjøret til våren. Men det er altså Fellesforbundet skeptiske til. Det er fordi det hersker usikkerhet om framtidig finansiering av AFP og hva pensjonsytelsen vil komme til å bli.

Fellesforbundet skal diskutere saken på sitt landsmøte i oktober, men signalene fra den kanten er ikke oppløftende for dem som ønsker å endre AFP.

Forstår Fellesforbundet

Fawsi Adem, leder i HK region Øst, har forståelse for Fellesforbundets innsigelser.

– Det er mye usikkerhet knyttet til finansieringen. Kommer det ikke mer penger inn i AFP-ordningen samtidig som flere skal få rettigheter til den, vil alle få mindre i AFP-pensjon. Flere får, men alle får mindre. Det betyr at folk tvinges til å stå lenger i jobb. Det er det motsatte av det AFP skulle være da den ble opprettet, sier Adem og peker på at AFP i utgangspunktet var en ordning for slitere.

NHO har sagt at de ikke vil bruke mer penger på AFP.

Adem mener at det må gå an å tette hullene i pensjonsordningen uten at arbeidstakere flest taper på det.

– HK er imot at opptjeningstiden skal bli 40 år for å få full AFP, og vi må sørge for at folk som blir uføre også skal få AFP i framtida, sier han.

Mange HK-medlemmer får

Adem mener at det er mange medlemmer i Handel og Kontor som også vil tape på å reformere AFP.

– Sju av de ti største klubbene i vår region er på kontorarbeidsplasser. Her er det mange som kan ta ut AFP i dag, sier han.

– Men er du ikke bekymret for at mange HK-medlemmer i varehandelen ikke får AFP i dag?

– Jo, det er bekymringsfullt. Mange av dem er kvinner og mange blir uføre. Det er hardt arbeid i varehandelen. Men å få flere til å stå lenger i arbeid løses ikke ved å endre AFP, sier han.

Adem mener at selv om mange i varehandelen ikke ser ut til å få AFP, får mange som har vært i bransjen det likevel.

– Det er stor gjennomtrekk i varehandelen. Mange ansatte går over til andre bransjer og får tatt ut AFP.

Regionlederen mener også at om AFP endres til at man tjener opp pensjon, vil det ramme arbeidsinnvandrere som ikke har hele sitt yrkesliv i Norge. De vil aldri kunne få full opptjening. Det samme mener Adem gjelder unge arbeidstakere. Mange starter yrkeskarrieren sin i bedrifter uten tariffavtale og AFP, hevder han.

Må skje til våren

Adem er også redd for å «kaste bort» et lønnsoppgjør på å reformere AFP i stedet for å benytte anledningen til sørge for størst mulig lønnstillegg etter flere år med reallønnsnedgang.

HK-leder Christopher Beckham har imidlertid sagt at AFP bli et tema ved lønnsoppgjøret til våren. For mens Solberg-regjeringen slo fast at de ikke ville bidra med mer penger til ordningen, vil dagens regjering forhandle med partene i arbeidslivet om det. Derfor har HK vært opptatt av å få på plass endringer i ordningen før neste stortingsvalg i 2025, altså før Støre-regjeringen eventuelt må gå av. Det betyr at det må skje senest ved hovedoppgjøret i 2024.

Her er historien om AFP.

Dette er avtalefestet pensjon (AFP)

• En pensjonsordning som er en del av tariffavtalene.

• En livsvarig pensjon som kan tas ut fra 62 år.

• Du må oppfylle visse krav ved fylte 62 år for å kvalifisere til AFP, blant annet må du ha jobbet de siste sju av ni årene i en bedrift med tariffavtale.

• AFP ble opprettet i 1988 og var en tidligpensjon for dem som ikke maktet å stå i arbeid fram til 67 år.

• AFP ble reformert i 2011 som en del av pensjonsreformen og ble gjort om til en livsvarig tilleggspensjon.

• Det pågår en diskusjon om å endre AFP fra å bli en kvalifiseringsordning til en opptjeningsordning.

• Dette gjelder privat sektor. Offentlig sektor har en annerledes AFP som også skal reforhandles. Dermed er interessen for hva som skjer med privat AFP stor i offentlig sektor.

11.09.2023
09:52
15.09.2023 09:41

Dette er avtalefestet pensjon (AFP)

• En pensjonsordning som er en del av tariffavtalene.

• En livsvarig pensjon som kan tas ut fra 62 år.

• Du må oppfylle visse krav ved fylte 62 år for å kvalifisere til AFP, blant annet må du ha jobbet de siste sju av ni årene i en bedrift med tariffavtale.

• AFP ble opprettet i 1988 og var en tidligpensjon for dem som ikke maktet å stå i arbeid fram til 67 år.

• AFP ble reformert i 2011 som en del av pensjonsreformen og ble gjort om til en livsvarig tilleggspensjon.

• Det pågår en diskusjon om å endre AFP fra å bli en kvalifiseringsordning til en opptjeningsordning.

• Dette gjelder privat sektor. Offentlig sektor har en annerledes AFP som også skal reforhandles. Dermed er interessen for hva som skjer med privat AFP stor i offentlig sektor.
Mest lest

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

Martin Guttormsen Slørdal

300 nordmenn venter på erstatning: – Vi mister hus og hjem om det ikke skjer noe

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Jonas Fagereng Jacobsen

Navs klagefrist ble for kort for Roy. Nå kan den bli enda kortere

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Privat

Jørn var lei av å ha dårlig råd. Nå jobber han ekstra og jakter egen mat

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

Tomm Pentz Pedersen

«Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Sjåførene i Posten frykter lavere lønn for samme jobb

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Jan-Erik Østlie

Ap-topp: – Vanlige folk har også to biler, hus og gode liv. Det er ikke alle som strever

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Roy Ervin Solstad

Fagforeningsleder åpner for bankboikott etter renteheving

Petter Sørnæs / Posten

Eldre fikk tilbud om praktisk hjelp fra Posten. Nå kan tjenestene bli landsomfattende

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

Erlend Angelo

Den tradisjonsrike norske familiebedriften skal lære amerikanerne å drikke saft

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet forlater venstresiden: Stor skuffelse i Arbeiderpartiet

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka  «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Jonas Fagereng Jacobsen

Kan Robin fra Oslos vestkant forstå fattigdom?

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

Erik J. Birkeland/Norsk Teknisk Museum

Denne bilen startet Norges eldste bilrute. Nå går det 18 avganger om dagen her

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

Roy Ervin Solstad og Terje Pedersen / NTB

Fagforeningsleder vil ha oppgjør med grådige banker. Nå får han støtte

KAN BLI OPPSAGT: Widerøe mister 80 prosent av bakketjenestene de leverer til SAS. Det vil ramme de ansatte på flyplassene i Trondheim, Stavanger, Bodø, Haugesund, Kristiansund og Ålesund (Illustrasjonsfoto)

KAN BLI OPPSAGT: Widerøe mister 80 prosent av bakketjenestene de leverer til SAS. Det vil ramme de ansatte på flyplassene i Trondheim, Stavanger, Bodø, Haugesund, Kristiansund og Ålesund (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

14 fakta om nedbemanning. Dette må du vite

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

Pressefoto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Hydro

De tillitsvalgte vant fram: Hydro tilpasser klærne til kroppen

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hanna Skotheim

Da døve Hilde ble ansatt, var flere skeptiske

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Evan Vucci / AP / NTB

For første gang stiller en amerikansk president opp for streikende


Flere saker