JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KORONAKULL: I Tyskland diskuteres det om elever som er rammet av pandemien skal få et ekstra skoleår.

KORONAKULL: I Tyskland diskuteres det om elever som er rammet av pandemien skal få et ekstra skoleår.

Colourbox.com

Vårens eksamener er avlyst. Bør koronakullene få ekstra skoleår?

– Et valg mellom to onder, sier professor Sigrid Blömeke om å avlyse eksamen

Sigrid Blömeke ledet eksamensgruppa som leverte sin sluttrapport til Guri Melby (V) i fjor sommer med råd om endringer i eksamensordningssystemet for fag i Fagfornyelsen.08.02.2021
07:16
11.02.2021 12:23

sidsel@lomedia.no

(Artikkelen er oppdatert.)

Det andre koronakullet i løpet av pandemien nærmer seg avgangseksamen. I fjor ble eksamener avlyst og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) har bestemt seg for at også årets eksamener skal avlyses. Det gjelder først og fremst sentralgitte skriftlige eksamener for tiende trinn på ungdomsskolen og Vg3.(Se faktaboks under.)

LEDET EKSAMENSGRUPPA: Sigrid Blömeke er professor og senterleder for Cemo (Centre for Educational Measurement) ved det utdanningsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo.

LEDET EKSAMENSGRUPPA: Sigrid Blömeke er professor og senterleder for Cemo (Centre for Educational Measurement) ved det utdanningsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo.

Universitetet i Oslo

– Det er en utrolig vanskelig avgjørelse å ta. Det finnes så mange argumenter for å avlyse eksamen – men samtidig finnes det argumenter imot. Jeg er glad jeg ikke er politiker som må ta den avgjørelsen, sier Sigrid Blömeke, som er professor og senterleder for Cemo (Centre for Educational Measurement) ved det utdanningsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo.

Hun ledet den sentrale eksamensgruppa som Kunnskapsdepartementet (KD) nedsatte i september 2018 for å bistå Utdanningsdirektoratet (Udir) i arbeidet med å utrede et helhetlig eksamensordningssystem for fagene som omfattes av Fagfornyelsen. Eksamensgruppa leverte sin sluttrapport til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i juni i fjor. Noen av forslagene har allerede ført til endringer i vurderingsforskriften og eksamensordningen.

Valget mellom to onder

FriFagbevegelse intervjuer Sigrid Blömeke via internett på Teams.

– Jeg ville nok sagt at eksamen er viktig for å gi en ekstern vurdering uavhengig av lokale forhold. Men nå med korona ser vi ganske tydelig at disse lokale forholdene har vært så ulike. Det gjelder også det elevene har heime. Alt dette er så ulikt at det kanskje ikke er rettferdig at alle elever skal ha samme eksamen, sier hun.

Alternativet er at det er standpunktkarakterer satt av læreren som skal gjelde på vitnemålet. Det er heller ikke bare greit, mener Blömeke.

– Vi så i fjor at hvis vi ikke har eksamen, går karakterene opp og det kan også skje nå i år. Hvis en elev med vitnemål fra i forfjor skal konkurrere med de elevene som nå får bedre karakterer, da føles det veldig urettferdig. Å avlyse eksamen betyr at elevene ikke får en ekstern vurdering. Jeg synes det blir som et valg som man på engelsk sier er mellom «evil» og «devil», sier hun.

Ungdomsskolelærer Henriette (48) er forbanna: – Det burde hete nødundervisning, ikke skole

Er justering av vitnemålet en løsning?

– Jeg er bekymret for at uten en ekstern vurdering, så veit vi faktisk at karakterene går opp – fordi lærerne er litt snillere mot sine elever som de tar ekstra hensyn til nå. Jeg forstår alt dette og det er kanskje også det riktige å gjøre – å ta hensyn til den vanskelige situasjonen de står inne i nå. Men jeg synes ikke vi må glemme de elevene som har et vitnemål fra i forfjor og som nå skal søke om en studieplass og konkurrere mot de to koronakullene som på papiret har bedre karakterer, men som kanskje ikke har helt det samme kunnskapsnivået. Jeg synes det er en sak vi må tenke på. Ellers så synes jeg det er mange argumenter for å avlyse eksamen.

– Ser du noen løsning på det problemet?

– Det finnes generelle løsninger, men jeg veit allerede i forkant at også de har sine ulemper. I enkelttilfeller kan man for eksempel – det er bare en tanke, en teori – men man kunne se på forskjellene mellom kullene og justere opp vitnemålet til dem som tidligere har tatt eksamen. Men det passer ikke til alle elever, det er en løsning som kanskje gjennomsnittlig sett er bra, men i enkelttilfeller kan også det slå skjevt ut. Men, det er kanskje bedre enn ingen ting. Det er kanskje en idé å tenke over.

Nye eksamensordninger innført i fjor

Som så mye annet, ble også rapporten Sigrid Blömeke ledet arbeidet med berørt av pandemien.

– Vi hadde satt datoen til 15. april og skulle ha pressekonferanse da, men så kom sjokket med korona og alt ble stengt ned. Da måtte vi utsette leveringen av rapporten, sier hun.

– Påvirket det deres arbeid og vurderinger i sluttrapporten?

– Nei, vi var nesten i mål. Det som måtte gjøres til sist var slike ting som språksjekk, layout og siste godkjenning. På den tida var vi heldigvis ferdig – jeg er så glad for det må jeg si – for vi hadde jo fysiske møter hver måned og det var så viktig. Vi var en stor gruppe med så mange mennesker og ulike syn på et tema. Hvis vi skulle hatt møter på Zoom eller Teams, da ville vi mista muligheten til å ha en reell diskusjon, synes jeg.

– Dere ble ferdige tidsnok til at KD innførte noen endringer i vurderingsforskriften og eksamensordningen før Fagfornyelsen ble innført høsten 2020.

– Ja, det gikk akkurat. Høringen til departementet om vurderings- og eksamensformer gikk stort sett parallelt med innspurten til rapporten, så de rakk å endre forskriften.

– Hadde du forventet større endringer enn det som kom?

– På det tidspunktet, nei. Det hadde jeg faktisk ikke, for vi foreslo ganske mange endringer og noen av dem også større. Men vi var også litt forsiktige og anbefalte ofte at de skulle prøves ut først. Derfor tenker jeg at det er ganske klokt ikke å forhaste seg. Nei, jeg var ikke overrasket over at de tok de mindre endringene først.

Et av forslagene til eksamensgruppa er at standpunktkarakteren skal overstyre eksamenskarakteren dersom eleven stryker på eksamen men har bestått i standpunkt, i motsetning til før. Dette har ikke departementet tatt stilling til ennå.

KD har varslet flere endringer og utprøvinger i eksamensordningen i forbindelse med en ny stortingsmelding om videregående utdanning våren 2021 der departementet vil å komme med forslag til endringer når det gjelder eksamen.

Pandemien kan gi muligheter

– Kan pandemien være en åpning for å prøve ut ting dere foreslår?

– I denne unntakssituasjonen må man kanskje tenke utafor boksen. Rapporten fra eksamensgruppa gjelder ganske tydelig i en situasjon som er mye mer normal og ikke så rar som den er nå. Kanskje kan vi bruke denne tida til å gjøre mer utprøving, hvis eksamen blir avlyst. For eksempel av alt dette vi har foreslått rundt utprøving av digitalisering. Hvis eksamen blir avlyst, har man vunnet litt tid til å gjøre slike studier og utprøvinger.

– Du er senterleder ved Cemo. Jobber dere med temaer som er knyttet til pandemien nå? Blir pandemien og hvordan den påvirker skolen tema for forskning dere gjør?

– Ja, det tror jeg faktisk. Men det kommer ikke til å gi resultater veldig kjapt, sier Sigrid Blömeke. Hun legger til:

– Et spørsmål som virkelig bekymrer oss er at forskjellene mellom barn med ulik familiebakgrunn kan øke på grunn av pandemien. Vi vil helt sikkert i all forskning vi gjør de neste årene alltid sjekke for dette og se etter om ulikhetene øker som følge av pandemien. Vi har en veldig sterk hypotese om det, og vi har også fått resultater fra andre land som peker mot det.

– Tror du det tyder på at de koronakullene vi snakker om nå, vil bli fulgt med lupe av forskerne i årene som kommer?

– Ja, det kan jeg faktisk tenke meg. De kommer sikkert ikke til å like det. Det blir litt som med det kullet som hadde det første Pisa-sjokket i 2001. De sa i etterkant at de følte det som om de satt i et laboratorium fordi alle prøvde å finne ut hva som var galt med dem. Det er mulig det samme vil skje med disse to kullene. I så fall må vi være litt forsiktige, men det er også viktig for oss å lære om det som skjedde for å forbedre ting i framtida.

Skolenes landsforbund kan få nytt navn og ny logo

Hvordan kompensere tapt opplæring?

– Tror du det kan gjøre at de får et spesielt sikkerhetsnett i forhold til sine rettigheter til å få en fullverdig opplæring og utdanning?

– Ja, det er kanskje mulig, det er et godt peng. Forskere påpeker at hvis vi finner ulikheter med negative utfall og det blir pekt på så får de kanskje mer oppmerksomhet i form av andre typer opplæring, som tilleggsopplæring, for å kompensere det de har tapt i fjor og i år. Det er kanskje et positivt utfall av all den oppmerksomheten de vil få, sier Sigrid Blömeke.

Professoren og senterlederen ved universitetet kommer opprinnelig fra Tyskland. Hun legger til:

– Jeg følger litt med i debatten i Tyskland. Der diskuteres det nå om elevene skal ta hele året på nytt, slik at alle elever som har blitt rammet av pandemien får forlenget skoleløpet og at det gis ekstra støtte fra lånekassen og utvidet støtte til familiene. De har ikke kommet så langt i den diskusjonen, men noen har tatt det opp både fra politikernes side, fra fagorganisasjonene og fra elevorganisasjonen. Det er begynt en drøfting av om noe må gjøres. Det vil ha store konsekvenser – ikke bare fordi det blir dyrt. Og det er kanskje ikke alle elever eller familier som ønsker det. Det er et veldig stort inngrep. Diskusjonen har starta men de har ikke landa i det hele tatt.

Lærer jobber ti timer for mye i uka når skolen er på rødt nivå: – Dette er rovdrift

Eksamen i endring

• Kunnskapsdepartementet (KD) nedsatte i september 2018 den sentrale eksamensgruppa som fikk i mandat å bistå Utdanningsdirektoratet (Udir) i arbeidet med å utrede et helhetlig eksamensordningssystem for fagene som omfattes av Fagfornyelsen.

• Sigrid Blömeke har ledet eksamensgruppa. Hun er professor og senterleder ved Cemo (Centre for Educational Measurement) ved det utdanningsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo.

• Gruppa har hatt representanter fra Udir, universiteter og høyskoler, Elevorganisasjonen (Agathe Waage), Norsk Lektorlag (Rita Helgesen), Skolelederforbundet (Stig Johannessen), Utdanningsforbundet (Martin Minken) og Skolenes landsforbund (Mette Johnes Walker).

• Eksamensgruppa leverte to delrapporter, den første i desember 2018 med fakta om eksamen og sluttvurdering i Norge (kunnskapsgrunnlaget) og den andre i mai 2019 med forslag til endringer i eksamensordningen. I juni 2020 kom sluttrapporten med forslag til endringer på lang sikt.

• Eksamensutvalget foreslår blant annet å droppe dagens trekkordning og la eleven bestemme innenfor tydelige rammer. Utvalget drøfter blant annet en modell der alle kommer opp i fag som norsk og matte, men at elever selv kan velge innenfor kjernefagene.

• I januar 2020 sendte KD en rekke forslag til endringer i vurderings- og eksamensformer på høring og mottok over 2000 innspill.

• I juli 2020 innførte KD noen endringer i eksamensordningen og vurderingsforskriften. I tråd med et prinsipp i Fagfornyelsen om at vurderingsordningen skal være tilpasset faget og ikke omvendt, vil KD ha samme eksamensform både på ungdomsskolen og i videregående skole.

• KD vil fortsatt gjøre forsøk med blant annet eksamen i praktisk-estetiske fag, nye eksamensformer og karakter i orden og oppførsel – noe av det høringssvarene i stor grad har vært delte på.

• Våren 2021 legger regjeringen fram stortingsmeldinga om videregående opplæring. KD har varslet at den blant annet vil komme med forslag til endring i forholdet mellom eksamen og standpunktkarakter og kravene til å bestå et fag, endringer i trekkordningen og endring i krav til realkompetansevurdering.

Avlyste eksamener våren 2021

Eksamener på ungdomsskoler og videregående skoler som avlyses:

• Alle skriftlige eksamener avlyses.

• Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses.

• Muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.

• Muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.

• Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen.

• Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021 gjennomfører eksamen sammen med privatistene.

• Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen, i settes i uke 23.

• Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22.

• Det ses på muligheter for å organisere en annen type ekstern vurdering for elever som ikke får eksamen.

Kilde: Regjeringen og Utdanningsdirektoratet.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
08.02.2021
07:16
11.02.2021 12:23Mest lest

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Dette bør du vite om «halv skatt» i desember

Håvard Sæbø

Mona (19) fortalte ingen at hun søkte på bygg og anlegg

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Hanna Skotheim. Innfelt: Leif Martin Kirknes

Nav-ansatte fortviler over regjeringas kutt: – Vil skyve folk over på sosialhjelp, mener Rødts Mimir Kristjánsson

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

Werner Juvik

Nå kan Gry juble for millionutbetaling: – Jeg har nesten ikke ord

Leif Martin Kirknes

Slik vil LO-toppen kutte strømregninga

Håvard Sæbø

Tillitsvald fekk skriftleg åtvaring: – Aldri kjekt å bli herja med

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

Håvard Sæbø

AFP-pensjonen kan bli utsatt til 2024. LO-lederen innrømmer at det er komplisert

Omar Jørgensen

SV, Ap og Sp enige om nytt statsbudsjett: Her er noe av det de ble enige om

Colourbox.com

Det blir likevel feriepenger på dagpenger for arbeidsløse og permitterte

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Leif Martin Kirknes

Kan en arbeidsgiver trekke deg i lønn, bare for at det står i arbeidsavtalen? Høyesterett avgjør saken snart

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Jan Inge Haga

Klubbleder Gry jubler for feriepenger på dagpenger: – Vi har ikke så mye fra før av

Colourbox.com

De aller rikeste har en fordel. Derfor øker ulikheten

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

Tri Nguyen Dinh

Utenlandske eiere tok ut 722 millioner kroner i utbytte fra krisestøttede bedrifter

Jan-Erik Østlie

Øker snittprisen på strøm med 10 øre, vil det koste bedriften Stian jobber i 300 millioner mer i året

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Coop-ansatte får dårligere betalt for søndagsarbeid enn før

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

Erelnd Angelo/Ole Palmstrøm/Leif Martin Kirknes

Slik kan strømprisen påvirke lønnsoppgjøret, ifølge forbundslederne

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

Morten Hansen

Jernbaneansatte kan juble: Nå stopper Støre anbudskonkurransen på drift og vedlikehold

AVVISTE ANKEN: Omsorgsarbeiderne gikk til sak mot Stendi (tidligere Aleris) for ulovlige arbeidsforhold. Nå har også Høyesterett sagt sitt.

AVVISTE ANKEN: Omsorgsarbeiderne gikk til sak mot Stendi (tidligere Aleris) for ulovlige arbeidsforhold. Nå har også Høyesterett sagt sitt.

Leif Martin Kirknes

Høyesterett avviser anken fra Stendi: Nå får omsorgsarbeiderne millionerstatning

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

Ole Palmstrøm

Som anleggsarbeider så Bjørn ofte kollegaer i krise. Felles for dem var at de ikke skjønte det selv

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Jan-Erik Østlie

Alle får pensjon fra første krone neste år, ifølge Tajik


Flere saker