JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LANDSMØTET I 2017: Fra en av avstemningene under landsmøtet. Forbundsstyret skal beslutte om andre del av landsmøtet i 2021 kan avvikles fysisk over tre dager til høsten.

LANDSMØTET I 2017: Fra en av avstemningene under landsmøtet. Forbundsstyret skal beslutte om andre del av landsmøtet i 2021 kan avvikles fysisk over tre dager til høsten.

Bo Mathisen

Landsstyret i Skolenes landsforbund (SL):

Skolenes landsforbund kan få nytt navn og ny logo

Landsstyret i SL foreslår at det blir utredet navneendring og utforming av ny logo for forbundet i landsmøteperioden 2021–2025.29.01.2021
08:44
29.01.2021 10:24

sidsel.valum@lomedia.no

Det planlagte landsmøtet til SL 13.–16. april, med fysisk samling på et hotell i Sarpsborg, er avlyst. Det vedtok landsstyret på sin tre dager lange digitale samling 13.–15. januar.

– Vi savner å være sammen når vi har politiske diskusjoner, sa forbundsleder Anne Finborud ved åpningen av landsstyremøtet.

– Vi står i en utfordrende situasjon. Min generasjon har så langt vært ganske skåna for kriser, sa hun og gav honnør til den innsatsen alle medlemmer gjør for å drifte barnehager og skoler landet rundt.

Hun slo også fast at fagbevegelsen og LO har hatt en avgjørende betydning i krisa og at LOs medvirkning har gitt en annen profil på støtteordninger enn hva vi ville hatt ellers.

– Folk søker trygghet ved å organisere seg. Organisasjonsgraden øker. Også SL vokser, sa Anne Finborud.

Ved åpning av landsstyremøtet var medlemstallet til SL 7.570, ifølge andre nestleder og hovedkasserer Chris Gøran Holstad.

• Les også: – Vårens eksamen bør avlyses, sier lærer og tillitsvalgt Jan Erik

Deler opp landsmøtet

– Smitten har akselerert kraftig siden vi hadde møte før jul, poengterte første nestleder Terje Moen, som mente det ikke er noen grunn til å anta at situasjonen endrer seg mye før sommeren.

Han la fram innstillingen fra forbundsstyret om derfor å dele opp landsmøtet, som landsstyret sluttet seg til. Første del, med valg på blant annet ny ledelse, nytt forbundsstyre og nytt landsstyre – og behandling av vedtekter – skal avvikles digitalt 14. april.

Innstillingen fra valgkomiteen legges fram fjorten dager før landsmøtet.

Landsstyret vedtok at både det gamle og det nye landsstyret skal møte på del to av landsmøtet med fulle rettigheter og at det er nåværende landsstyre som skal ha rolle som landsstyre også på del to av landsmøtet. Landsstyret foreslår at landsmøtet i april gir det nye landsstyret fullmakt til å komme med forslag og innstillinger til andre del av landsmøtet til høsten, men at det ikke gis fullmakt til å endre innstillinger gitt av landsstyret i januar.

• Les også: Ungdomsskolelærer Henriette (48) er forbanna: – Det burde hete nødundervisning, ikke skole

Ser an smittesituasjonen

På grunn av den uforutsigbare smitte-situasjonen ville ikke landsstyret fastsette datoer for det SL ønsker skal bli en tre dagers fysisk samling og et utdanningspolitisk verksted til høsten.

Forbundsstyret har fått fullmakt til å fastsette datoer for den fysiske samlingen til andre del av landsmøtet senere. Da skal blant annet tariffpolitisk program og utdanningspolitisk program vedtas. Valg på delegater til LO-kongressen, som er utsatt til 2022, skal skje på andre del av landsmøtet.

Troms og Finnmark

Flere forslag fra fylkeslagene om endringer av vedtekter er en følge av fylkessammenslåinger. I dag er det vedtektsfestet at det skal være et fylkeslag av SL i hvert fylke. Fylkeslagene i de tidligere fylkene Troms og Finnmark har dispensasjon fra vedtektene fram til landsmøtet til å bestå som egne fylkeslag.

– De klarer ikke å serve et så stort geografisk område, sa andre nestleder og leder av organisasjonsutvalget, Chris Gøran Holstad.

Flere stilte seg tvilende til om det er klokt å vedtektsfeste en fortsatt dispensasjon med tanke på at det kan komme ønsker om det samme fra flere tidligere fylkeslag.

– Fristen har gått ut for forslag til endringer av vedtektene, så det kan ikke vedtektsfestes for andre tidligere fylkeslag, sa Geir Allan Stava fra SL Rogaland, som mente det er uproblematisk å gi fortsatt dispensasjon for landsmøteperioden 2021–2025. Mange ser det som en mulighet at fylkessammenslåingen i nord kan bli reversert ved et regjeringsskifte til høsten.

• Les også: Skolenes landsforbund får ikke slippe til ved forhandlingsbordet: – Jeg er kjempeskuffa

For å imøtekomme ønsker fra de to fylkeslagene innstiller landsstyret på å vedtektsfeste at Troms og Finnmark organisasjonsmessig skal anses som separate fylker. Landsstyret innstiller også på å vedtektsfeste at det skal velges to representanter fra hvert fylke til landsstyret. Landsstyret vil dermed øke fra dagens 22 representanter til 27 – medregnet forbundsleder, første- og andre nestleder og at Troms og Finnmark får to representanter hver.

Landsstyret innstiller også på nye regler for representasjon fra fylkeslagene til landsmøtet.

Nytt samepolitisk utvalg

Landsstyret støtter et forslag fra Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund – og innstillingen fra organisasjonsutvalget – om å opprette et nytt, vedtektsfestet samepolitisk utvalg. Landsstyret mener det bør bestå av tre representanter, inkludert en sekretær.

– Hvorfor være så knuslete? sa Sverre Worum til et forslag om at også pensjonsutvalget skal ha tre medlemmer, inkludert sekretær.

Pensjonsutvalget er et rådgivende organ for forbundet. Flere mente det er viktig at utvalget også har yngre medlemmer og ikke bare folk som er pensjonister. Landsstyret innstiller på at utvalget skal bestå av fem representanter, inkludert sekretær.

Sentral vervegruppe

Landsmøtet i 2017 vedtok å nedsette en sentral vervegruppe.

– Vervegruppa har gjort den oppgaven landsmøtet var ute etter og har laget en sentral vervestrategi som vi jobber etter, sa forbundssekretær Mette Johnsen Walker.

– Jeg er skeptisk til om gruppa har den funksjonen vi ønsket. Verving er et løpende arbeid og jeg mener vi har mer utbytte av korrigeringer fra landsmøtet enn fra vervegruppa, sa forbundsleder Anne Finborud, som slo fast at det ikke forelå noe forslag om å vedtektsfeste at forbundet skal ha en sentral vervegruppe.

Navneendring for SL

Foreningen SL Vestland grunnskole har foreslått å endre navnet fra Skolenes landsforbund til Skole- og lærerforbundet. Saken har vært oppe til debatt i både forbundsstyret og landsstyret. Innstillingen fra landsstyret er at landsmøtet gir nytt landsstyre i oppdrag å utrede nytt navn og logo i landsmøteperioden 2021–2025.

Landsstyret vedtok også en rekke innstillinger til endringer i utdanninspolitisk program og tariffpolitisk program, som skal behandles på andre del av landsmøtet.

Brosjyre om vold i skolen

SL Rogaland har fremmet forslag for landsstyret om at SL sentralt skal lage et hefte med retningslinjer for å forebygge og ivareta ansatte i skolen som blir utsatt for vold og trakassering. Landsstyret har vedtatt å oversende saken til forbunds-styret for videre behandling. Utdanningspolitisk utvalg i SL skal etter vedtak i landsstyret utarbeide et helhetlig utkast til utdanningspolitisk program om voksenopplæringa, som også blir tema på andre del av landsmøtet.

Mellomoppgjøret 2021

49,9 prosent av medlemmene i SL deltok i uravstemninga etter fjorårets hovedoppgjør. 64 prosent stemte ja og 36 prosent sa nei.

«Skolenes landsforbund skal stille offensive krav i det kommende tariffoppgjøret», heter det i et vedtak fra landsstyret.

Målet er å ta igjen det etterslepet undervisningsstillingene har hatt siden 2004, som er grundig dokumentert i rapporten fra det partssammensatte utvalget som var en del av grunnlaget for hovedoppgjøret i 2020.

(«Lønnsutvikling for undervisningspersonalet sammenlignet med øvrige ansatte i KS-området»). Rapporten viser at mindrelønnsutviklinga var størst i perioden mellom 2004 og 2009.

«Om nødvendig vil vi også bruke framtidige tariffoppgjør for å oppnå dette målet. Vi vil prioritere de gruppene som har det største etterslepet. Vi går inn for kronetillegg», heter det i vedtaket fra landsstyret.

Forhandlingsutvalget (forbundsstyret) fikk fullmakt til å utforme krav og strategi i tråd med debatten i landsstyret.

29.01.2021
08:44
29.01.2021 10:24Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige


Flere saker