JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LANDSMØTET I 2017: Fra en av avstemningene under landsmøtet. Forbundsstyret skal beslutte om andre del av landsmøtet i 2021 kan avvikles fysisk over tre dager til høsten.

LANDSMØTET I 2017: Fra en av avstemningene under landsmøtet. Forbundsstyret skal beslutte om andre del av landsmøtet i 2021 kan avvikles fysisk over tre dager til høsten.

Bo Mathisen

Landsstyret i Skolenes landsforbund (SL):

Skolenes landsforbund kan få nytt navn og ny logo

Landsstyret i SL foreslår at det blir utredet navneendring og utforming av ny logo for forbundet i landsmøteperioden 2021–2025.29.01.2021
08:44
29.01.2021 10:24

sidsel.valum@lomedia.no

Det planlagte landsmøtet til SL 13.–16. april, med fysisk samling på et hotell i Sarpsborg, er avlyst. Det vedtok landsstyret på sin tre dager lange digitale samling 13.–15. januar.

– Vi savner å være sammen når vi har politiske diskusjoner, sa forbundsleder Anne Finborud ved åpningen av landsstyremøtet.

– Vi står i en utfordrende situasjon. Min generasjon har så langt vært ganske skåna for kriser, sa hun og gav honnør til den innsatsen alle medlemmer gjør for å drifte barnehager og skoler landet rundt.

Hun slo også fast at fagbevegelsen og LO har hatt en avgjørende betydning i krisa og at LOs medvirkning har gitt en annen profil på støtteordninger enn hva vi ville hatt ellers.

– Folk søker trygghet ved å organisere seg. Organisasjonsgraden øker. Også SL vokser, sa Anne Finborud.

Ved åpning av landsstyremøtet var medlemstallet til SL 7.570, ifølge andre nestleder og hovedkasserer Chris Gøran Holstad.

• Les også: – Vårens eksamen bør avlyses, sier lærer og tillitsvalgt Jan Erik

Deler opp landsmøtet

– Smitten har akselerert kraftig siden vi hadde møte før jul, poengterte første nestleder Terje Moen, som mente det ikke er noen grunn til å anta at situasjonen endrer seg mye før sommeren.

Han la fram innstillingen fra forbundsstyret om derfor å dele opp landsmøtet, som landsstyret sluttet seg til. Første del, med valg på blant annet ny ledelse, nytt forbundsstyre og nytt landsstyre – og behandling av vedtekter – skal avvikles digitalt 14. april.

Innstillingen fra valgkomiteen legges fram fjorten dager før landsmøtet.

Landsstyret vedtok at både det gamle og det nye landsstyret skal møte på del to av landsmøtet med fulle rettigheter og at det er nåværende landsstyre som skal ha rolle som landsstyre også på del to av landsmøtet. Landsstyret foreslår at landsmøtet i april gir det nye landsstyret fullmakt til å komme med forslag og innstillinger til andre del av landsmøtet til høsten, men at det ikke gis fullmakt til å endre innstillinger gitt av landsstyret i januar.

• Les også: Ungdomsskolelærer Henriette (48) er forbanna: – Det burde hete nødundervisning, ikke skole

Ser an smittesituasjonen

På grunn av den uforutsigbare smitte-situasjonen ville ikke landsstyret fastsette datoer for det SL ønsker skal bli en tre dagers fysisk samling og et utdanningspolitisk verksted til høsten.

Forbundsstyret har fått fullmakt til å fastsette datoer for den fysiske samlingen til andre del av landsmøtet senere. Da skal blant annet tariffpolitisk program og utdanningspolitisk program vedtas. Valg på delegater til LO-kongressen, som er utsatt til 2022, skal skje på andre del av landsmøtet.

Troms og Finnmark

Flere forslag fra fylkeslagene om endringer av vedtekter er en følge av fylkessammenslåinger. I dag er det vedtektsfestet at det skal være et fylkeslag av SL i hvert fylke. Fylkeslagene i de tidligere fylkene Troms og Finnmark har dispensasjon fra vedtektene fram til landsmøtet til å bestå som egne fylkeslag.

– De klarer ikke å serve et så stort geografisk område, sa andre nestleder og leder av organisasjonsutvalget, Chris Gøran Holstad.

Flere stilte seg tvilende til om det er klokt å vedtektsfeste en fortsatt dispensasjon med tanke på at det kan komme ønsker om det samme fra flere tidligere fylkeslag.

– Fristen har gått ut for forslag til endringer av vedtektene, så det kan ikke vedtektsfestes for andre tidligere fylkeslag, sa Geir Allan Stava fra SL Rogaland, som mente det er uproblematisk å gi fortsatt dispensasjon for landsmøteperioden 2021–2025. Mange ser det som en mulighet at fylkessammenslåingen i nord kan bli reversert ved et regjeringsskifte til høsten.

• Les også: Skolenes landsforbund får ikke slippe til ved forhandlingsbordet: – Jeg er kjempeskuffa

For å imøtekomme ønsker fra de to fylkeslagene innstiller landsstyret på å vedtektsfeste at Troms og Finnmark organisasjonsmessig skal anses som separate fylker. Landsstyret innstiller også på å vedtektsfeste at det skal velges to representanter fra hvert fylke til landsstyret. Landsstyret vil dermed øke fra dagens 22 representanter til 27 – medregnet forbundsleder, første- og andre nestleder og at Troms og Finnmark får to representanter hver.

Landsstyret innstiller også på nye regler for representasjon fra fylkeslagene til landsmøtet.

Nytt samepolitisk utvalg

Landsstyret støtter et forslag fra Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund – og innstillingen fra organisasjonsutvalget – om å opprette et nytt, vedtektsfestet samepolitisk utvalg. Landsstyret mener det bør bestå av tre representanter, inkludert en sekretær.

– Hvorfor være så knuslete? sa Sverre Worum til et forslag om at også pensjonsutvalget skal ha tre medlemmer, inkludert sekretær.

Pensjonsutvalget er et rådgivende organ for forbundet. Flere mente det er viktig at utvalget også har yngre medlemmer og ikke bare folk som er pensjonister. Landsstyret innstiller på at utvalget skal bestå av fem representanter, inkludert sekretær.

Sentral vervegruppe

Landsmøtet i 2017 vedtok å nedsette en sentral vervegruppe.

– Vervegruppa har gjort den oppgaven landsmøtet var ute etter og har laget en sentral vervestrategi som vi jobber etter, sa forbundssekretær Mette Johnsen Walker.

– Jeg er skeptisk til om gruppa har den funksjonen vi ønsket. Verving er et løpende arbeid og jeg mener vi har mer utbytte av korrigeringer fra landsmøtet enn fra vervegruppa, sa forbundsleder Anne Finborud, som slo fast at det ikke forelå noe forslag om å vedtektsfeste at forbundet skal ha en sentral vervegruppe.

Navneendring for SL

Foreningen SL Vestland grunnskole har foreslått å endre navnet fra Skolenes landsforbund til Skole- og lærerforbundet. Saken har vært oppe til debatt i både forbundsstyret og landsstyret. Innstillingen fra landsstyret er at landsmøtet gir nytt landsstyre i oppdrag å utrede nytt navn og logo i landsmøteperioden 2021–2025.

Landsstyret vedtok også en rekke innstillinger til endringer i utdanninspolitisk program og tariffpolitisk program, som skal behandles på andre del av landsmøtet.

Brosjyre om vold i skolen

SL Rogaland har fremmet forslag for landsstyret om at SL sentralt skal lage et hefte med retningslinjer for å forebygge og ivareta ansatte i skolen som blir utsatt for vold og trakassering. Landsstyret har vedtatt å oversende saken til forbunds-styret for videre behandling. Utdanningspolitisk utvalg i SL skal etter vedtak i landsstyret utarbeide et helhetlig utkast til utdanningspolitisk program om voksenopplæringa, som også blir tema på andre del av landsmøtet.

Mellomoppgjøret 2021

49,9 prosent av medlemmene i SL deltok i uravstemninga etter fjorårets hovedoppgjør. 64 prosent stemte ja og 36 prosent sa nei.

«Skolenes landsforbund skal stille offensive krav i det kommende tariffoppgjøret», heter det i et vedtak fra landsstyret.

Målet er å ta igjen det etterslepet undervisningsstillingene har hatt siden 2004, som er grundig dokumentert i rapporten fra det partssammensatte utvalget som var en del av grunnlaget for hovedoppgjøret i 2020.

(«Lønnsutvikling for undervisningspersonalet sammenlignet med øvrige ansatte i KS-området»). Rapporten viser at mindrelønnsutviklinga var størst i perioden mellom 2004 og 2009.

«Om nødvendig vil vi også bruke framtidige tariffoppgjør for å oppnå dette målet. Vi vil prioritere de gruppene som har det største etterslepet. Vi går inn for kronetillegg», heter det i vedtaket fra landsstyret.

Forhandlingsutvalget (forbundsstyret) fikk fullmakt til å utforme krav og strategi i tråd med debatten i landsstyret.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
29.01.2021
08:44
29.01.2021 10:24Mest lest

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

Håvard Sæbø

Merethe, Irene og Bjørn sier at jobben på Ikea nesten tok livet av dem: – En brutal verden

 Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Jan-Erik Østlie

Bekymret for Nav-brukere med hemmelig nummer: – Det er her den store fadesen kan ligge

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

Kai Hovden

Tor fikk avslag på yrkesskadesøknad hos Nav og tapte i Trygderetten – så kom kontrabeskjeden

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

Brian Cliff Olguin

Henning (28) er sjanseløs på boligmarkedet: – Det vi har i dag er Willochs arv, sier forsker

Privat

Ryszard har jobba i Norge i 13 år. No står han utan ei krone i inntekt

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Jan-Erik Østlie

– Sylvi Listhaug sender norsk industri rett i fjellveggen, mener Magnus Marsdal

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Ola Tømmerås

LO glad for løsning for dagpendlere fra Sverige og Finland, men etterlyser kompensasjon

Direktør Tor Asak Giæver og personalsjef Mari Ulven Blekkerud sendte ut de første permitteringsvarslene grunnet covid-19.

Direktør Tor Asak Giæver og personalsjef Mari Ulven Blekkerud sendte ut de første permitteringsvarslene grunnet covid-19.

Helge Rønning Birkelund

240 ansatte fikk permitteringsvarsel. Slik klarte bedriften å beholde alle

IKKE LIKE SIKKERT: Nils Ole Morken (f.v.), Glenn Noss og Johannes H. Haugen konstaterer at stemningen blant verkstedarbeiderne i Lodalen er laber. Usikkerhet rundt arbeidssituasjonen har gjort at flere vurderer å bruke kompetansen sin et annet sted.

IKKE LIKE SIKKERT: Nils Ole Morken (f.v.), Glenn Noss og Johannes H. Haugen konstaterer at stemningen blant verkstedarbeiderne i Lodalen er laber. Usikkerhet rundt arbeidssituasjonen har gjort at flere vurderer å bruke kompetansen sin et annet sted.

Morten Hansen

Verkstedarbeiderne i Lodalen vet ikke om jobbene blir flyttet: – Vi har veldig lite vi skulle sagt

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Privat

Vernepleier Laila ble syk av Sverige-pendling: – Du føler deg som en kjeltring

Kommentar

Visst ligger det både populisme, politisk teft og reaktive impulser bak Senterpartiets vekst, skriver Jo Moen Bredeveien.

Visst ligger det både populisme, politisk teft og reaktive impulser bak Senterpartiets vekst, skriver Jo Moen Bredeveien.

Jan-Erik Østlie

«Den tradisjonen Sp skriver seg inn i, har pleid å gi voldsomt kraft i vår politiske historie»

Hans-Christian Gabrielsen på fanemarkeringen mandag: – Selv om det nå er åpnet for at svenske dagpendlere kan komme på jobb i Norge, er ikke dette over, sier LO-lederen.

Hans-Christian Gabrielsen på fanemarkeringen mandag: – Selv om det nå er åpnet for at svenske dagpendlere kan komme på jobb i Norge, er ikke dette over, sier LO-lederen.

Helge Rønning Birkelund

Grensene åpnet for svenske dagpendlere, men månedslønna er tapt inntil norske myndigheter bestemmer noe annet

Kristin Oudmayer har skrever flere bøker om mobbing og utenforskap.

Kristin Oudmayer har skrever flere bøker om mobbing og utenforskap.

Anita Arntzen

Da Kristin fant ut at datteren ble mobbet, kjørte hun rett hjem og ringte læreren: – Det skulle jeg ikke ha gjort mens jeg var så sint

PÅ JOBB PÅ TUR: Guro Vadstein går ofte tur med Buster i Østmarka. Da benytter hun anledningen til å ta flere jobbsamtaler.

PÅ JOBB PÅ TUR: Guro Vadstein går ofte tur med Buster i Østmarka. Da benytter hun anledningen til å ta flere jobbsamtaler.

Katharina Dale Håkonsen

Hjemmekontor-reglene er 20 år gamle. Nå krever LO fornyelse

Jonas Gahr Støre har snakket med mange fagpersoner den siste tiden. Han mener vi må leve med dette lenge ette at siste vaksine er satt.

Jonas Gahr Støre har snakket med mange fagpersoner den siste tiden. Han mener vi må leve med dette lenge ette at siste vaksine er satt.

Jan-Erik Østlie

Støre er bekymret for folkehelsen. Jo mer Ap-lederen snakker med fagfolkene, jo mer uroet blir han

Debatt

Å gå fra straff til hjelp er faglig, etisk og samfunnsøkonomisk riktig, skriver Hanne Glemmestad og Mimmi Kvisvik.

Å gå fra straff til hjelp er faglig, etisk og samfunnsøkonomisk riktig, skriver Hanne Glemmestad og Mimmi Kvisvik.

Jan-Erik Østlie

«Lytt til fakta og forskning, ikke følelser og fordommer», skriver FO-toppene om rusreformen

Håvard Sæbø

Fagforeningsleder melder overgang til arbeidsgiverne

Illustrasjonsfoto fra Møller Bil Kalbakken

Illustrasjonsfoto fra Møller Bil Kalbakken

Erlend Angelo

Bilkonsern gir koronabonus til 4.000 ansatte

PÅ JOBB: Grensependler Karin Stacke er bioingeniør, med høyst viktig kompetanse i koronatider.

PÅ JOBB: Grensependler Karin Stacke er bioingeniør, med høyst viktig kompetanse i koronatider.

Privat

Svenske Karin er lei av kø og kontroll: – Vi behandles som om vi ikke er noe verdt


Flere saker