JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Landsstyret i Skolenes landsforbund (SL) har vedtatt økte satser for pensjonister

Det blir dyrere for pensjonister: – Vi rekrutterer flest over 50 år

Medlemstallet i Skolenes landsforbund (SL) står på stedet hvil og er omtrent det samme som for ett år siden – cirka 7.600. Nestleder og hovedkasserer Bodil Gullseth frykter for økonomien til forbundet hvis pensjonistene fortsatt skal subsidieres med forsikringer som er billigere enn hva de koster SL.
TAPER PÅ PENSJONISTER: Landsstyret vedtok å øke betalingen for forsikringer for pensjonister for å gi forbundet økt økonomisk handlingsrom. I dag betaler ikke pensjonistene de forsikringene deres faktisk koster .

TAPER PÅ PENSJONISTER: Landsstyret vedtok å øke betalingen for forsikringer for pensjonister for å gi forbundet økt økonomisk handlingsrom. I dag betaler ikke pensjonistene de forsikringene deres faktisk koster .

Sidsel Valum

sidsel@lomedia.no

FRYKTER PENSJONISTSMELL: – Hvis vi ikke regulerer blir handlingsrommet vårt mindre, sa andre nestleder og hovedkasserer Bodil Gullseth og viste til at forbundet har et underskudd på over to millioner kroner fordi pensjonistene ikke betaler det forsikringene deres faktisk koster. Hun frykter at underskuddet vil kunne øke faretruende med et økende antall pensjonister.

FRYKTER PENSJONISTSMELL: – Hvis vi ikke regulerer blir handlingsrommet vårt mindre, sa andre nestleder og hovedkasserer Bodil Gullseth og viste til at forbundet har et underskudd på over to millioner kroner fordi pensjonistene ikke betaler det forsikringene deres faktisk koster. Hun frykter at underskuddet vil kunne øke faretruende med et økende antall pensjonister.

Sidsel Valum

Medlemstallet i SL har stagnert og viste også i en periode i 2021 en tilbakegang på 191 medlemmer og er dermed langt fra å oppfylle målsettinga om en medlemsvekst på 500 i inneværende år – som landsstyret stipulerte og la til grunn da det vedtok årsbudsjettet for 2022 i september. Det skjer i samme periode som SL – med økonomisk støtte fra LO – deltar i det treårige prosjektet LO for alle som nå er inne i sitt avslutningsår. Pandemien har gjort at prosjektet – som har som mål å rekruttere flere medlemmer med høyere utdanning – i en periode stoppet helt opp i forbundet inntil ny prosjektsekretær, Asgeir Kabuba Kjeldstad, tiltrådte høsten 2021. Han – med erfaring både som lærer og fra radiovirksomhet – har bidratt til at forbundet på mange måter jobber mer tidsriktig med kommunikasjon gjennom for eksempel webinarer og podkaster i forbundets regi i tillegg til vervetiltak. Men den store tilstrømningen av yngre medlemmer lar vente på seg.

– Vi rekrutterer flest over 50 år, det vil si at vi får en økning i antall pensjonister framover, sa første nestleder Jon Oddvar Holthe da han innledet til debatt om verv­ing under landsstyremøtet på Sørmarka konferansesenter i det som nå er Viken fylke 23.–25. mars.

– Hvordan skal vi sørge for at ikke halvparten av medlemmene våre er pensjon­ister om ti år? var et spørsmål han reiste.

Holthe viste til at forbundet blant annet jobber med ny profil for hjemmesida til SL som landsstyret har avsatt penger til et forprosjekt til i 2022 og som etter planen skal lanseres i 2023.

Forbundssekretær Jeanine Norstad viste til at forbundet i tillegg også har begynt å jobbe på nye måter for å nå yngre medlemmer. Hun viste til at SL det siste året har arrangert flere webinarer med blant annet råd og tips til nye tillitsvalgte og om jobbsøking og jobbintervju for lærerstudenter.

– Vi må ha noe å tilby en ny generasjon som er opptatt av å få noe igjen, sa hun og la til at hun er glad for at SL nå også skal få et nytt datasystem for registrering av medlemmer som ventes å bli et bedre verktøy for forbundskontoret og tillitsvalgte.

Betaler dyrt for pensjonistene

TAPER PÅ PENSJONISTER: Landsstyret vedtok å øke betalingen for forsikringer for pensjonister for å gi forbundet økt økonomisk handlingsrom. I dag betaler ikke pensjonistene de forsikringene deres faktisk koster .

TAPER PÅ PENSJONISTER: Landsstyret vedtok å øke betalingen for forsikringer for pensjonister for å gi forbundet økt økonomisk handlingsrom. I dag betaler ikke pensjonistene de forsikringene deres faktisk koster .

Sidsel Valum

Av de 7632 medlemmene i Skolenes landsforbund (per 23. mars 2022) er over 2000 pensjonister. Ifølge vedtektene (§ 12) er alderspensjonister og uførepensjonister fritatt fra å betale kontingent. Det skjer ikke automatisk, medlemmene må selv melde fra til forbundskontoret om at de blir pensjonister. De betaler deretter et årlig beløp som delvis dekker informasjon, kollektive forsikringer og saks­behandling for pensjonister. Det er lands­styret som ifølge vedtektene fastsetter det årlige beløpet.

– Forsikringspremiene har økt de siste årene uten at forsikringspremiene for alders- og uførepensjonister har blitt endret. Det gir et underskudd på over to millioner kroner, slo andre nestleder og hovedkasserer Bodil Gullseth fast da hun la fram regnskap for 2021 og revidert budsjett for 2022.

I årene som kommer frykter hovedkassereren at utgiftene for pensjonister vil fortsette å øke på grunn av alderssammensetningen blant medlemmene.

– Gjennomsnittsalderen i forbund et stiger. 1965-årgangen var en stund den største aldersgruppa, sa hun og advarte mot at underskuddet som skyldes pensjon­ister vil øke faretruende om ikke forsikringssummen for pensjonister økes.

– Hvis vi ikke regulerer blir handlingsrommet vårt mindre. Per nå er det greit, men det er mange ønsker fra fylkeslagene vi ikke kan innfri, sa hun.

Nye søknadsfrister

SL deler hvert år ut studiestipender som er ment å være bidrag til å gjennomføre et studie og ikke en finansieringsordning. Det er avsatt 100.000 kroner til stipender i vårhalvåret og 100.000 kroner til høsthalvåret. Forbundet vil etter vedtak i landsstyret forenkle prosedyrene for å søke om studiestipend. I vår blir søknadsfristen som tidligere 1. mai. Høsten 2022 blir søknadsfristen 15. oktober og våren 2023 15. mai. Tidligere har søknadsfristene gjort det vanskelig å få utbetalt studie­støtten i riktig økonomiår.

Jubileumsfeiring

Landsstyret har vedtatt å gi forbunds­styret fullmakt til å avsette midler til feiring av at SL i år er 40 år. Det var enighet om at penger som avsettes til feiring skal fordeles til lokale lag og foreninger som ønsker å gjøre litt ekstra stas på sine medlemmer i jubileumsåret.

– Jeg oppfordrer medlemmene til å flagge på den dagen. Mange foreninger i SL er eldre enn forbundet. Det er mye
historie rundt omkring i landet, sa forbundets første forbundsleder, Sverre Worum som mente det kan gi grunnlag for mye interessant historiefortelling i forbindelse med feiringen.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i skolesektoren.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse