JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidsmiljøloven

Flere ansatte i skoler og barnehager vil nå bli smittet, mener Skolenes landsforbund

Arbeidstilsynet har sviktet ansatte i skoler og barnehager, er beskjeden fra forbundet.
Forbundsleder Mette Johnsen Walker i Skolenes landsforbund (SL)

Forbundsleder Mette Johnsen Walker i Skolenes landsforbund (SL)

Jan-Erik Østlie

sidsel@lomedia.no

Skolenes landsforbund (SL) mener at grønt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringa og gult nivå i barnehager og grunnskoler vil føre til at flere ansatte blir smittet.

Forbundsstyret i SL vedtok fredag en uttalelse om at ansatte i skoler og barnehager verken har hatt et trygt fysisk eller psykisk arbeidsmiljø i pandemien, noe som ifølge SL er brudd på arbeidsmiljøloven.

– Oss bekjent er det ikke gjort noen som helst selvstendige vurderinger fra Arbeidstilsynet om arbeidsmiljøet til ansatte i skoler og barnehager under pandemien, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Det er lokale myndigheter som nå skal avgjøre nivået etter trafikklysmodellen for skoler og barnehager ut fra smittesituasjonen.

– Det er viktig at lokale myndigheter tar partene med på jevnlige drøftingsmøter for å få oppdatert kunnskap om det lokale smittetrykket og at partene i skoler og barnehager kan komme med innspill på vegne av våre medlemmer, sier Mette Johnsen Walker.

Dette svarer Arbeidstilsynet

På forespørsel om en kommentar fra Arbeidstilsynet, svarer direktør Monica Seem i Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk følgende via epost:

«Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Det gjelder også for arbeidsmiljøet i barnehager og skoler under pandemien. Arbeidstilsynet kan ikke vurdere arbeidsmiljøet for undervisningssektoren under ett. En vurdering av om arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig må gjøres for den enkelte arbeidsplass, for grupper av arbeidstakere og i noen tilfeller for den enkelte arbeidstaker (for eksempel for arbeidstakere i risikogrupper)».

Seem påpeker at det Arbeidstilsynets oppgave blant annet er å kontrollere at arbeidsgiver har kartlagt, risikovurdert og iverksatt tiltak. Videre svarer hun at Arbeidstilsynets oppgave under koronapandemien er eventuelt å kontrollere at:

• Arbeidsgiver iverksetter smitteverntiltak på den enkelte skole eller i den enkelte barnehage på grunnlag av helsemyndighetenes krav, jf. covid-19 forskriften § 14b [1]

• Har iverksatt eventuelle spesifikke tiltak utover helsemyndighetenes krav basert på risikovurderinger ved den enkelte skole eller i den enkelte barnehage

• Har tilrettelagt for den enkelte arbeidstaker, for eksempel dersom arbeidstaker tilhører en risikogruppe

• Har sikret at arbeidstakerne har fått informasjon og opplæring for å ivareta smittevern

• Har rutiner som sikrer at eventuelle brudd på smitteverntiltak blir avdekket og rettet opp 

«Punkt to i opplistingen over inkluderer også andre forhold enn tiltak for å hindre smittespredning. Det kan for eksempel være behov for tiltak for å redusere arbeidstakers redsel for å bli smittet eller tiltak for å redusere arbeidspress på grunn høyt sykefravær,» skriver Seem. 

Arbeidstilsynet viser til at helsemyndighetene opplyser at:

• Omikron gir redusert risiko for sykehusinnleggelse

• Det er ikke vesentlig høyere smitterisiko for ansatte i barnehager og skoler enn for resten av befolkningen. Når det gjelder smitte fra barn til lærer/ansatt, er det cirka 0,3 prosent av nærkontakter som smittes. Dette har vært konstant gjennom pandemien

• Vaksineringsgraden er høy, 2 av 3 over 45 år i befolkningen har fått sin oppfriskningsdose (tredje dose), som vil bidra til økt beskyttelse

• 40 prosent av ansatte i barnehager og skoler har nå fått oppfriskningsdosen. I løpet av denne uken vil 65 prosent av fullvaksinerte ha fått oppfriskningsdose eller tilbud om den vaksinerte i yrkesaktiv alder blir sjelden alvorlig syke.

• Risiko for sykehusinnleggelse er svært lav for vaksinerte under 65 år

• Nesten 9 av 10 av elever i videregående skole har fått vaksinedose nummer 2

Dette er de nye koronatiltakene i skoler og barnehager

Regjeringen varslet på en pressekonferanse torsdag at det blir slutt på undervisning på rødt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen. Det innføres grønt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen, melder NTB. Regjeringen opphever det nasjonale kravet om gult nivå i skoler og barnehager, men anbefaler å beholde nivået der smittenivået tilsier det. Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk, heter det i regjeringens nye tiltak.

Kommunene skal justere tiltaksnivået etter den lokale smittesituasjonen.

– Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå, fastslår regjeringen. Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen, heter det i tiltakene som regjeringen kom med torsdag kveld.

Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå, påpekes det.

Gult nivå i grunnskoler, grønt i videregående

Barnehagene og skolene opp til ungdomsskolenivå fortsetter på gult nivå i Oslo, mens hovedstadens videregåendeelever får gå over til grønt nivå.

Regjeringen har nå bedt kommunene om selv å vurdere den lokale smittesituasjonen og tilpasse tiltakene deretter. Det er en god beslutning og et ansvar som Oslo kommune er beredt til å ta, sier byråd Sunniva Holmås Eidsvoll for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune til NTB.

– Beslutningen vi nå har gjort, er basert på vurderinger av den lokale smittesituasjonen og faglige vurderinger knyttet til tiltaksnivå i skolen. Vi vil bruke neste uke på å se på helheten av konsekvensene i de nye nasjonale anbefalingene og smittesituasjonen i Oslo og vil deretter foreta nye vurderinger av tiltaksnivå i grunnskoler og barnehage, sier hun.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i skolesektoren.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Dette er de nye koronatiltakene i skoler og barnehager

Regjeringen varslet på en pressekonferanse torsdag at det blir slutt på undervisning på rødt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen. Det innføres grønt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen, melder NTB. Regjeringen opphever det nasjonale kravet om gult nivå i skoler og barnehager, men anbefaler å beholde nivået der smittenivået tilsier det. Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk, heter det i regjeringens nye tiltak.

Kommunene skal justere tiltaksnivået etter den lokale smittesituasjonen.

– Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå, fastslår regjeringen. Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen, heter det i tiltakene som regjeringen kom med torsdag kveld.

Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå, påpekes det.

Gult nivå i grunnskoler, grønt i videregående

Barnehagene og skolene opp til ungdomsskolenivå fortsetter på gult nivå i Oslo, mens hovedstadens videregåendeelever får gå over til grønt nivå.

Regjeringen har nå bedt kommunene om selv å vurdere den lokale smittesituasjonen og tilpasse tiltakene deretter. Det er en god beslutning og et ansvar som Oslo kommune er beredt til å ta, sier byråd Sunniva Holmås Eidsvoll for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune til NTB.

– Beslutningen vi nå har gjort, er basert på vurderinger av den lokale smittesituasjonen og faglige vurderinger knyttet til tiltaksnivå i skolen. Vi vil bruke neste uke på å se på helheten av konsekvensene i de nye nasjonale anbefalingene og smittesituasjonen i Oslo og vil deretter foreta nye vurderinger av tiltaksnivå i grunnskoler og barnehage, sier hun.