JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
MØTES HER: Koronapandemien er årsaken til at andre del av landsmøtet til Skolenes landsforbund ble utsatt. 10.–12. november samles delegater fra hele landet og innbudte gjester her i Sarpsborg.

MØTES HER: Koronapandemien er årsaken til at andre del av landsmøtet til Skolenes landsforbund ble utsatt. 10.–12. november samles delegater fra hele landet og innbudte gjester her i Sarpsborg.

Gisle Oddestad/VG

Landsmøtet 2021:

Landsmøtet i Skolenes landsforbund: Her er de viktigste forslagene

På andre del av landsmøtet til Skolenes landsforbund i Sarpsborg 10.–12. november legges kursen for forbundets politikk de neste fire årene.01.11.2021
09:00
10.11.2021 14:41

Lederen av landsmøtekomiteen, Jeanine Norstad, ønsker alle velkommen til del to av det 10. ordinære landsmøtet til Skolenes landsforbund i Sarpsborg 10.–12. november.

ØNSKER VELKOMMEN: Lederen av landsmøtekomiteen, Jeanine Norstad, ønsker alle velkommen til Sarpsborg.

ØNSKER VELKOMMEN: Lederen av landsmøtekomiteen, Jeanine Norstad, ønsker alle velkommen til Sarpsborg.

Martin Guttormsen Slørdal

Den tidligere fylkeslederen i SL Viken, i dag forbundssekretær, lover innslag med lokale artister fra scenen og hyggelige rammer rundt landsmøtet.

– Jeg ønsker å berømme komiteen for det arbeidet de gjør. Dette var jo egentlig et komitéarbeid som skulle vært ferdig i april. I stedet har arbeidet også gått over i et nytt skoleår. Det har imidlertid aldri vært en negativ kommentar fra noen av dem, enda jeg vet at flere kjenner veldig på at de er mye borte fra jobb. Derfor bruker de også mye av sin fritid på dette. De trenger all ros de kan få. Uten dem hadde det ikke blitt noe landsmøte del to. Jeg er så stolt av den gjengen! sier Jeanine.

Syk i høstferien: Kan rektor bare stryke høstferien min?

Gjester fra inn- og utland

Landsmøtet er forbundets høyeste organ og skal ifølge vedtektene avholdes hvert fjerde år. Det er ventet 83 delegater fra fylkene, pluss forbundsstyret og landsstyret, som har representasjonsrett til landsmøtet. Det er også ventet en rekke gjester fra inn- og utland.

Den nye kunnskapsministeren, Tonje Brenna (34) (Ap), er invitert til å komme og si noen ord om regjeringens politikk for skole og utdanning de neste fire årene. Når dette skrives – under en uke etter at hun ble utnevnt – er det ennå ikke kommet svar på invitasjonen.

Tonje Brenna (Ap) gikk av som fylkesrådsleder i Viken i et ekstraordinært møte i fylkesrådet i Viken samme dag som hun ble utnevnt til kunnskapsminister. Siv Henriette Jacobsen (Ap), tidligere fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken, er konstituert som ny fylkesrådsleder og er blant de inviterte gjestene på landsmøtet.

Tonje Brenna (33) er ny kunnskapsminister: – Et spennende valg, sier Mette Johnsen Walker

Øvrige gjester er representanter fra flere politiske partier, fra andre LO-forbund og andre fagforbund for lærere og andre skoleansatte. LO-sekretær Trude Tinnlund kommer til åpningen av landsmøtet.

Fra Romania er det ventet gjester fra lærerorganisasjonen FSLI, som er den største fagorganisasjonen i landet og som SL har hatt samarbeid med om HMS i barnehager og skoler. Et nytt samarbeid med FSLI er på trappene, men har vært lagt på is på grunn av pandemien.

Partnerskap mot mobbing: Lene vil fjerne forskjeller i skolen: – Elevene må få likt utstyr for å stille på like vilkår

Tariff- og utdanningspolitikken

På landsmøtet skal det vedtas nytt prinsipp- og handlingsprogram for tariffpolitikk og for utdanningspolitikk med en rekke inkomne forslag som landsstyret har levert innstillinger til. Det kan ventes debatt om erfaringene fra vårens mellomoppgjør. Det vakte sterke reaksjoner fra mange at SL valgte ikke å gå til streik, i motsetning til Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag. Var det en feil? Og hva er forventningene til neste års hovedoppgjør og til årets forhandlinger om lærernes arbeidstidsavtale (SFS 2213)? Det vil sikkert landsmøtet mene noe om.

Samepolitikk

Noe som det også kan ventes debatt om, er hva som skal bli oppgaven til det nye samepolitiske utvalget som landsmøtet vedtok å vedtektsfeste i april.

Oslo fylkeslag foreslår tilføyelser til utdanningspolitisk program om at SL skal jobbe for en plikt til kommunene å tilby samiskspråklig barnehagetilbud etter en sterk språkmodell til alle samiske barn hvor foreldrene ønsker det, at retten til samiske læremidler lovfestes, at elever som følger læreplanen i samisk som andrespråk skal få tilbud om opplæring gjennom sterke språkopplæringsmodeller, opprettelse av en tilsynsordning som sikrer kvaliteten i opplæringa, plikt til skoleeier om å informere foreldre om retten til opplæring i og på samisk ved innmelding og regulering av skoleeiers plikt til å sikre kvaliteten ved fjernundervisning.

Dette er forslag utdanningspolitisk utvalg og landsstyret støtter.

Kunnskapsministeren lover lavere barnehagepriser: – Bare å glede seg til budsjettet kommer

Skal SL få nytt navn og logo?

SL Vestland grunnskole har foreslått å endre navnet til forbundet fra Skolenes landsforbund til Skole- og lærerforbundet. Begrunnelsen er at Skolenes landsforbund er et tungt navn og ikke alltid blir gjenkjent som et lærerforbund. Landsstyret tiltrer intensjonen i forslaget og går inn for at landsmøtet gir nytt landsstyre i oppdrag å utrede nytt navn og logo.

Lønns- og arbeidsvilkår

Noen av forslagene til tariffpolitisk program landsmøtet skal ta stilling til, som landsstyret støtter:

Adjunkt med tillegg og lektorer – som har like mange studiepoeng – skal likestilles

Det må være opp til den enkelte lærer om de ønsker stipend eller vikarordning ved videre- og etterutdanning

Barnehagelærere må ha styringsrett på egen ubundet planleggingstid

SL skal kjempe for bedre studiefinansiering gjennom høyere stipend og studielån

Arbeidsforholdene skal legges til rette for tillitsvalgte gjennom at faste frikjøpsordninger bedres

Det skal gis muligheter til å avholde klubbmøter i bunden del av arbeidstid

Fjerning av nedregulering på 0.75 prosent av alderspensjon under utbetaling

Lærerne skal få tilbake en gradvis reduksjon av undervisningsplikten fra 56 år og en ytterligere reduksjon med fem prosent etter 62 år

Utdanningspolitikk

Noen av forslagene til utdanningspolitisk program landsmøtet skal ta stilling til, som utdanningspolitisk utvalg/landsstyret støtter:

SFO skal ikke være en utvidelse av skoledagen

Gratis SFO/AKS

Enhver skole skal ha en rektor med pedagogisk utdannelse og undervisningserfaring

Spesialundervisning skal styrkes og gjøres av personell med spesialpedagogisk kompetanse

1. klasse må få mer leke- og aktivitetstid

Yrkesfaglærere skal ha yrkesfagserfaring og relevant fagbrev/offentlig autorisasjon

Kontaktlærerressurs skal økes på alle trinn

01.11.2021
09:00
10.11.2021 14:41Mest lest

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

Ole Palmstrøm

Innsatt helte kokende olje over fengselsbetjent

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

Jan Erik Østlie

Her er regjeringens forslag til å løse strømkrisa

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

Ole Palmstrøm

Ansatte raser over FHI-kutt: – Dette er takken fra Norge, liksom

Debatt

Nå må du Jonas og flere av de andre på Stortinget våkne og vise handling, skriver Merethe Solberg.

Nå må du Jonas og flere av de andre på Stortinget våkne og vise handling, skriver Merethe Solberg.

Erlend Angelo

«Når Støre går ut med at strømprisene kan bli enda dyrere, da klarer jeg ikke å sitte i ro»

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

Espen Sand

Zara tilbyr kontrakter på seks timer i uka: – Bare tull, sier tidligere butikksjef

Terje Aasland bekrefter at regjeringen vurderer å legge fram forslag på fire tiltak for å dempe strømkrisen. 

Terje Aasland bekrefter at regjeringen vurderer å legge fram forslag på fire tiltak for å dempe strømkrisen. 

Martin Guttormsen Slørdal

Dette er de fire strømtiltakene regjeringen vurderer nå

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Jan-Erik Østlie

LO-lederen advarer mot lettvinte strøm-løsninger

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

STOR UTFORDRING: Regiondirektør Eirik Bergstedt påpeker at innsatte må få psykisk helsehjelp i det omfanget de trenger, og ansatte må sikres en trygg arbeidshverdag.

STOR UTFORDRING: Regiondirektør Eirik Bergstedt påpeker at innsatte må få psykisk helsehjelp i det omfanget de trenger, og ansatte må sikres en trygg arbeidshverdag.

Eirik Dahl Viggen

Sterke reaksjoner etter innsatt helte kokende olje over fengselsbetjent

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

Nina Hanssen

Dersom SAS-pilotene vender tommelen ned i helga, kan det bli ny storstreik

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Lufthansa

Lønnsfest for bakkeansatte i Lufthansa: Enkelte får nesten 60.000 kroner mer i året

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Martin Guttormsen Slørdal

Gerd-Liv Valla kritiserer regjeringen: – Strøm er ikke en vare. Det har den dessverre blitt

Regjeringen har presentert en «kraftfull satsning på havvind» for å øke kraftproduksjonen i Norge. Fra venstre: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). 

Regjeringen har presentert en «kraftfull satsning på havvind» for å øke kraftproduksjonen i Norge. Fra venstre: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). 

Lise Åserud / NTB

Professor om strømstøtte til bedrifter: – Staten skal ikke være en trygdekasse for næringslivet

Kommentar

Håvard Sæbø

«Velgere har grunn til å være skuffet. Strømsjokket har ført til politisk kortslutning»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp


Flere saker