JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Anders Tøsse

Stråling og el-overfølsomhet

Lærere frykter helseskadelig stråling: Krever at mobilantennene på skoletaket fjernes

Ansatte vurderer å skifte jobb etter at ungdomsskolen fikk tre mobilantenner på taket. Kommunen nekter å fjerne dem.01.02.2023
07:00
17.02.2023 08:58

sidsel@lomedia.no

I august i fjor kom en ansatt til tillitsvalgt Svein Olav Farstad og varslet ifra om helseplager.

Mannen, som er el-overfølsom, hadde begynt å kjenne på et ubehag han ikke hadde hatt før.

– Da han tok kontakt med oss, fant vi ut at tre mobilantenner var kommet opp uten at vi var blitt informert om det, forteller Svein Olav Farstad.

Han jobber som lærer på Eide ungdomsskole og er plasstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) i Hustadvika kommune.

Frykter skadelig stråling

– Det var første arbeidsdag etter ferien. Antennene ble slått på, selv om vi var i streik og ba dem vente til streiken var over fordi partene ikke samhandler under streik, sier Farstad. 

Han understreker at Eide er et landlig område.

– Det er skog og fjell overalt her og så måtte de sette opp dette midt i gryta der det er mest folk. Jeg mener det må gå an å flytte antennene til et mer egnet sted, sier Svein Olav Farstad.

Eide er et tettsted med nær 1450 innbyggere. Ungdomsskolen, flerbrukshallen, barneskolen og kulturskolen ligger innenfor en kort radius fra de tre mobilantennene som har satt sinnene i kok blant ansatte ved ungdomsskolen.

Tre mobilantenner på taket til Eide ungdomsskole har satt sinnene i kok blant ansatte på skolen. De er synlige på bildet og står i kort radius til flere bygninger hvor mange ferdes.Til venstre for skolen er Eidehallen som brukes av mange unge og til høyre synes Eide barneskole. Skjult bak ungdomsskolen ligger Hustadvika kulturskole.

Tre mobilantenner på taket til Eide ungdomsskole har satt sinnene i kok blant ansatte på skolen. De er synlige på bildet og står i kort radius til flere bygninger hvor mange ferdes.Til venstre for skolen er Eidehallen som brukes av mange unge og til høyre synes Eide barneskole. Skjult bak ungdomsskolen ligger Hustadvika kulturskole.

Anders Tøsse

Mobilselskapet Ice satte i 2022 i drift den nye basestasjonen for 4G-mobilnett med antenner som er plassert på taket til Eide ungdomsskole. Det skjedde, etter avtale med kommunen, fordi selskapet mente at det var best egnet sted for innbyggerne i Eide og omegn, går det fram av en orientering fra Hustadvika kommune til ansatte, elever og foreldre datert 31. oktober 2022.

I skolen intervjuer Svein Olav Farstad og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe om saken via Teams. Myklebust Lothe jobber også som lærer ved Eide ungdomsskole.

De forteller at både Telenor og Telia fra før har basestasjoner for 4G i området og at de egentlig ikke ser behovet for enda en mobiloperatør her.

Deres bekymring gjelder at flere ansatte forteller om opplevde helseplager og om frykt for helseplager på sikt på grunn av mobilantennene.

De forteller også at det er ansatte som vurderer å skifte jobb på grunn av dette.

Flere av de ansatte har skrevet avviksmeldinger i kommunens interne kvalitetssystem.

El-overfølsomhet brukes som en betegnelse på symptomer på plager knyttet til elektriske eller magnetiske felt, men det er ikke en anerkjent diagnose i Norge.

– I Sverige er el-overfølsomhet offentlig godkjent som en funksjonsnedsettelse, påpeker Lothe.

Uføretrygd: Nav trodde ikke på Geir. Da unnskyldningen kom, ble han paff

Rektor ønsker ikke å kommentere

Ifølge Svein Olav Farstad var rektor Annelise Hagen ved Eide ungdomsskole negativ til at antennene skulle settes på taket til skolen, men kontrakten med Ice ble likevel undertegnet og verken hun eller kommunen informerte de ansatte om det før de var satt opp og ble oppdaget av ansatte ved skolen i april i fjor.

– Det er noe rektor har beklaget, sier Svein Olav Farstad.

Svein Olav Farstad er lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL).

Svein Olav Farstad er lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL).

Anders Tøsse

På spørsmål fra I skolen om hun kan bekrefte det, svarer rektor Annelise Hagen at hun ikke ønsker å kommentere saken:

«Jeg har ingen kommentarer til denne saken utover det som allerede er formidlet til personalet ved Eide ungdomsskole», skriver hun i en epost. 

Målinger – men ikke i klasserommene

Etter ønske fra de ansatte på Eide ungdomsskole, engasjerte Hustadvika kommune konsulentfirmaet EMF Consult til å utføre målinger av elektromagnetiske felt på Eide ungdomsskole.

Målingene ble utført i skolegården og inne i kontorlokalene 1. september 2022.

Verneombud Stig Rune Myklebust Lothe.

Verneombud Stig Rune Myklebust Lothe.

Anders Tøsse

– Vi ble ikke tatt med på hvor det skulle måles. Jeg traff dem tilfeldig en dag da jeg var ferdig med undervisninga og skulle gå hjem, sier verneombud Stig Rune Myklebust Lothe.

Rapporten konkluderer med at alle målinger på måletidspunktet ligger under gjeldende norske grenseverdier.

På taket hvor antennene befinner seg er det satt opp advarsel om at det kan forekomme at grenseverdiene for elektromagnetiske felt kan overskrides innenfor en avstand av ti meter foran antennene.

I rapporten anbefales det å be Ice om å slå av antennene hvis personer skal oppholde seg der over lengre tid.

– De har ikke målt i klasserommene der vi oppholder oss mest, bare i arbeidsrommene til lærerne og ute på skoleplassen, sier Svein Olav Farstad.

Etter streiken: Lærerlønna fortsatt ikke avgjort – blir bestemt i midten av februar

Møte om antenne-saken

15. desember i fjor var antennesaken tema for et møte hvor ansatte, hovedverneombud, verneombud og plasstillitsvalgt ved Eide ungdomsskole var til stede.

I et referat fra møtet som de ansatte har sendt til kommunen, går det fram at det har vært flere avviksmeldinger fra ansatte som har «følt på et ubehag, og som ble svært bekymret for konsekvensene av strålingseksponeringen både på kort sikt og på lang sikt», står det i referatet.

Det vises til at ansatte oppholder seg mange timer om dagen i lokaler hvor de også er utsatt for stråling fra trådløse nettverk, mobiltelefoner og PC-er og at summen av strålingen over tid skaper frykt.

Ifølge referatet er de ansatte også bekymra for elevene, både de som går på ungdomsskolen og elevene på 1.–7.-skolen Eide barneskole som ligger rett ved siden av ungdomsskolen.

Det påpekes i referatet at barneskolen, ut fra strålingsretningen på antennene, er mer eksponert for stråling fra mobilmastene enn ungdomsskolen er.

Kommuneadvokat Thomas Urdshals i Hustadvika kommune skriver i et svar til ansatte, hovedverneombud, verneombud og plasstillitsvalgt ved Eide ungdomsskole datert 22. desember 2022 til at resultatet av målingene ikke utløser tiltak.

Dette sier Direktoratet for strålevern

Kommuneadvokaten har på bakgrunn av bekymringa til ansatte også bedt Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) vurdere om plasseringen av basestasjonen på Eide ungdomsskole er i samsvar med strålevernforskriftene.

«DSAs vurdering er at mobilteknologi er berettiget, ved at fordelene med teknologien er større enn ulempene strålingen medfører så lenge eksponeringsnivåene er under anbefalte grenseverdier», skriver DSA i sitt svar til kommuneadvokaten datert 16. desember 2022. DSA skriver i brevet at på bakgrunn av de opplysningene de har fått, mener DSA at eksponering av mennesker fra basestasjonen ved Eide ungdomsskole er så lav som god praksis tilsier og på promillenivå av de anbefalte grenseverdiene for allmennheten.

«DSA vurderer dermed at bestemmelsene i strålevernforskriften er fulgt, og vi ser ingen grunn til å følge opp denne saken nærmere fra vår side», heter det i svaret fra DSA.

Dette er ikke nok til å berolige de ansatte og tillitsvalgte ved Eide ungdomsskole. De fortsetter å levere avviksmeldinger fordi de opplever helseplager de mener skyldes stråling fra mobilantennene.

Verdier over anbefalinger fra Europarådet

– Statens grenseverdier er satt veldig høyt. Målingsverdiene i skolegården er høyere enn anbefalingene fra Europarådet. Grenseverdiene Europarådet anbefaler er mye lavere enn statens grensverdier. Vi mener Europarådet er en så stor og seriøs organisasjon at vi må ta dem på alvor, sier verneombud Stig Rune Myklebust Lothe.

Nå har representanter for ansatte sendt bekymringsmelding til DSA.

«Vi mener både av hensyn til de ansatte og elevene ved begge skolene, så må føre-var-prinsippet bli fulgt angående elektromagnetisk stråling, og slike antenner burde aldri vært plassert på en skole i utgangspunktet», skriver de i brevet.

Tillitsvalgte fra Skolenes landsforbund og Utdanningsforbundet ved både barneskolen og ungdomsskolen, Fagforbundet og Norsk Lektorlag ved ungdomsskolen, har sammen med verneombudene ved de to skolene, hovedverneombudet i kommunen og representanter for foreldreutvalgene (FAU) ved begge skolene signert brevet, som er datert 13. januar i år.

De skriver videre at «så lenge ingen kan garantere at slik stråling er trygg», så mener de at monteringen av antennene også strider mot paragraf 112 i Grunnloven som sier at alle har rett til et miljø som sikrer helsa.

De viser også til at bygda Eide som nevnt fra før har basestasjoner for 4G både fra Telenor og Telia. «I lys av dette, mener vi at ulempene med strålingen er langt større enn fordelene med teknologien», skriver de.

Ny vurdering fra Direktoratet for strålevern

Som følge av bekymringsmeldingen fra ansatte, har DSA nå vurdert saken på nytt.

I brev til verneombud Stig Rune Myklebust ved Eide ungdomsskole datert 30. januar fastholder DSA sin tidligere konklusjon om at strålevernforskriften er fulgt.

«Det er helt vanlig å plassere basestesjoner på tak, også skolebygninger. DSA godtar det da det viser seg at en slik eksponering normalt ikke gir høy eksponering», skriver direktoratet i brevet.

DSA avviser at denne type stråling gir langtidseffekter.

Ifølge DSA har strålingen ikke de egenskaper som trengs for å skade celler og arveanlegg ved de nivåene det er snakk om her.

På bakgrunn av den omfattende kunnskapen som finnes om fagfeltet og den svake eksponeringen, mener DSA at føre-var-prinsippet er vel ivaretatt.

Direktoratet for strålevern avviser videre at Europarådets anbefalinger er egnet som dokumentasjon:

«Vi er ikke kjent med at noen fagmiljøer eller myndigheter forholder seg til denne da anbefalingene ikke er vitenskapelig begrunnet», skriver DSA.

«Påstandene og dokumentasjonen i bekymringsmeldingen står i kontrast til det som er konsensus på dette fagfeltet; informasjon fra ICNIRP. WHO, EU og andre anerkjente ekspertgrupper. DSA forholder seg til kvalitetssikret informasjon fra anerkjente faggrupper og miljøer og oppfordrer alle som engasjerer seg på dette fagfeltet å være kildekritiske», skriver direktoratet i svaret på bekymringsmeldingen.

Rettelse 02.02.2023 kl 10.25: I teksten er det tilføyd at også tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet ved både barneskolen og ungdomsskolen signerte bekymringsmeldinga datert 13. januar og presisert at det er tillitsvalgt for Norsk Lektorlag ved Eide ungdomsskole som har signert den.

01.02.2023
07:00
17.02.2023 08:58Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

Colourbox.com

36.000 pensjonister taper tusenvis av kroner: – Det holder bare ikke

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent etter selvmord på Bredtveit: – Dette er traumatisk

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

Alf Ragnar Olsen

Bodø-terminalen har skrumpet inn fra 80 til 13 årsverk på to år

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

Se hvem som skal forhandle om din nye lønn

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Ina hørte folk si Nav møtte dem med mistillit. Når hun selv måtte ringe Nav, fikk hun en aha-opplevelse

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

Selv om drikkevannsnettet er nedslitt og lekker som en sil, gjøres det nesten ingenting med problemet. Ingen mål for å redde drikkevannet er nådd siden 2014.

Selv om drikkevannsnettet er nedslitt og lekker som en sil, gjøres det nesten ingenting med problemet. Ingen mål for å redde drikkevannet er nådd siden 2014.

Bjørn A. Grimstad

Drikkevannet lekker – du kan få gigantregningen

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

Leif Martin Kirknes

Geir Ove Kulseth vant en uhyre jevn lederkamp. Her er reaksjonene

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av

Et lønnstillegg på 3.000 euro for de tyske postansatte ble oppnådd i tolvte time, etter at de DHL-ansatte organisert i fagforbundet Verdi hadde signalisert stor streikevilje og stort engasjement.

Et lønnstillegg på 3.000 euro for de tyske postansatte ble oppnådd i tolvte time, etter at de DHL-ansatte organisert i fagforbundet Verdi hadde signalisert stor streikevilje og stort engasjement.

DHL

Lønnsfest for tyske postansatte – eierne blar opp for å avverge streik

Hovedtillitsvalgt for SL, Svein Olav Farstad (til venstre) og verneombud Stig Rune Lothe er begge selv lærere ved Eid ungdomsskole. Nå ber de på nytt om at basestasjonen med tre mobilantenner på taket til skolen blir fjernet.

Hovedtillitsvalgt for SL, Svein Olav Farstad (til venstre) og verneombud Stig Rune Lothe er begge selv lærere ved Eid ungdomsskole. Nå ber de på nytt om at basestasjonen med tre mobilantenner på taket til skolen blir fjernet.

Anders Tøsse

Lærere frykter stråling: Nå ber de ordføreren om hjelp

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping


Flere saker