JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Anders Tøsse

Stråling og el-overfølsomhet

Lærere frykter helseskadelig stråling: Krever at mobilantennene på skoletaket fjernes

Ansatte vurderer å skifte jobb etter at ungdomsskolen fikk tre mobilantenner på taket. Kommunen nekter å fjerne dem.


01.02.2023
07:00
17.02.2023 08:58

sidsel@lomedia.no

I august i fjor kom en ansatt til tillitsvalgt Svein Olav Farstad og varslet ifra om helseplager.

Mannen, som er el-overfølsom, hadde begynt å kjenne på et ubehag han ikke hadde hatt før.

– Da han tok kontakt med oss, fant vi ut at tre mobilantenner var kommet opp uten at vi var blitt informert om det, forteller Svein Olav Farstad.

Han jobber som lærer på Eide ungdomsskole og er plasstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) i Hustadvika kommune.

Frykter skadelig stråling

– Det var første arbeidsdag etter ferien. Antennene ble slått på, selv om vi var i streik og ba dem vente til streiken var over fordi partene ikke samhandler under streik, sier Farstad. 

Han understreker at Eide er et landlig område.

– Det er skog og fjell overalt her og så måtte de sette opp dette midt i gryta der det er mest folk. Jeg mener det må gå an å flytte antennene til et mer egnet sted, sier Svein Olav Farstad.

Eide er et tettsted med nær 1450 innbyggere. Ungdomsskolen, flerbrukshallen, barneskolen og kulturskolen ligger innenfor en kort radius fra de tre mobilantennene som har satt sinnene i kok blant ansatte ved ungdomsskolen.

Tre mobilantenner på taket til Eide ungdomsskole har satt sinnene i kok blant ansatte på skolen. De er synlige på bildet og står i kort radius til flere bygninger hvor mange ferdes.Til venstre for skolen er Eidehallen som brukes av mange unge og til høyre synes Eide barneskole. Skjult bak ungdomsskolen ligger Hustadvika kulturskole.

Tre mobilantenner på taket til Eide ungdomsskole har satt sinnene i kok blant ansatte på skolen. De er synlige på bildet og står i kort radius til flere bygninger hvor mange ferdes.Til venstre for skolen er Eidehallen som brukes av mange unge og til høyre synes Eide barneskole. Skjult bak ungdomsskolen ligger Hustadvika kulturskole.

Anders Tøsse

Mobilselskapet Ice satte i 2022 i drift den nye basestasjonen for 4G-mobilnett med antenner som er plassert på taket til Eide ungdomsskole. Det skjedde, etter avtale med kommunen, fordi selskapet mente at det var best egnet sted for innbyggerne i Eide og omegn, går det fram av en orientering fra Hustadvika kommune til ansatte, elever og foreldre datert 31. oktober 2022.

I skolen intervjuer Svein Olav Farstad og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe om saken via Teams. Myklebust Lothe jobber også som lærer ved Eide ungdomsskole.

De forteller at både Telenor og Telia fra før har basestasjoner for 4G i området og at de egentlig ikke ser behovet for enda en mobiloperatør her.

Deres bekymring gjelder at flere ansatte forteller om opplevde helseplager og om frykt for helseplager på sikt på grunn av mobilantennene.

De forteller også at det er ansatte som vurderer å skifte jobb på grunn av dette.

Flere av de ansatte har skrevet avviksmeldinger i kommunens interne kvalitetssystem.

El-overfølsomhet brukes som en betegnelse på symptomer på plager knyttet til elektriske eller magnetiske felt, men det er ikke en anerkjent diagnose i Norge.

– I Sverige er el-overfølsomhet offentlig godkjent som en funksjonsnedsettelse, påpeker Lothe.

Uføretrygd: Nav trodde ikke på Geir. Da unnskyldningen kom, ble han paff

Rektor ønsker ikke å kommentere

Ifølge Svein Olav Farstad var rektor Annelise Hagen ved Eide ungdomsskole negativ til at antennene skulle settes på taket til skolen, men kontrakten med Ice ble likevel undertegnet og verken hun eller kommunen informerte de ansatte om det før de var satt opp og ble oppdaget av ansatte ved skolen i april i fjor.

– Det er noe rektor har beklaget, sier Svein Olav Farstad.

Svein Olav Farstad er lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL).

Svein Olav Farstad er lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL).

Anders Tøsse

På spørsmål fra I skolen om hun kan bekrefte det, svarer rektor Annelise Hagen at hun ikke ønsker å kommentere saken:

«Jeg har ingen kommentarer til denne saken utover det som allerede er formidlet til personalet ved Eide ungdomsskole», skriver hun i en epost. 

Målinger – men ikke i klasserommene

Etter ønske fra de ansatte på Eide ungdomsskole, engasjerte Hustadvika kommune konsulentfirmaet EMF Consult til å utføre målinger av elektromagnetiske felt på Eide ungdomsskole.

Målingene ble utført i skolegården og inne i kontorlokalene 1. september 2022.

Verneombud Stig Rune Myklebust Lothe.

Verneombud Stig Rune Myklebust Lothe.

Anders Tøsse

– Vi ble ikke tatt med på hvor det skulle måles. Jeg traff dem tilfeldig en dag da jeg var ferdig med undervisninga og skulle gå hjem, sier verneombud Stig Rune Myklebust Lothe.

Rapporten konkluderer med at alle målinger på måletidspunktet ligger under gjeldende norske grenseverdier.

På taket hvor antennene befinner seg er det satt opp advarsel om at det kan forekomme at grenseverdiene for elektromagnetiske felt kan overskrides innenfor en avstand av ti meter foran antennene.

I rapporten anbefales det å be Ice om å slå av antennene hvis personer skal oppholde seg der over lengre tid.

– De har ikke målt i klasserommene der vi oppholder oss mest, bare i arbeidsrommene til lærerne og ute på skoleplassen, sier Svein Olav Farstad.

Etter streiken: Lærerlønna fortsatt ikke avgjort – blir bestemt i midten av februar

Møte om antenne-saken

15. desember i fjor var antennesaken tema for et møte hvor ansatte, hovedverneombud, verneombud og plasstillitsvalgt ved Eide ungdomsskole var til stede.

I et referat fra møtet som de ansatte har sendt til kommunen, går det fram at det har vært flere avviksmeldinger fra ansatte som har «følt på et ubehag, og som ble svært bekymret for konsekvensene av strålingseksponeringen både på kort sikt og på lang sikt», står det i referatet.

Det vises til at ansatte oppholder seg mange timer om dagen i lokaler hvor de også er utsatt for stråling fra trådløse nettverk, mobiltelefoner og PC-er og at summen av strålingen over tid skaper frykt.

Ifølge referatet er de ansatte også bekymra for elevene, både de som går på ungdomsskolen og elevene på 1.–7.-skolen Eide barneskole som ligger rett ved siden av ungdomsskolen.

Det påpekes i referatet at barneskolen, ut fra strålingsretningen på antennene, er mer eksponert for stråling fra mobilmastene enn ungdomsskolen er.

Kommuneadvokat Thomas Urdshals i Hustadvika kommune skriver i et svar til ansatte, hovedverneombud, verneombud og plasstillitsvalgt ved Eide ungdomsskole datert 22. desember 2022 til at resultatet av målingene ikke utløser tiltak.

Dette sier Direktoratet for strålevern

Kommuneadvokaten har på bakgrunn av bekymringa til ansatte også bedt Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) vurdere om plasseringen av basestasjonen på Eide ungdomsskole er i samsvar med strålevernforskriftene.

«DSAs vurdering er at mobilteknologi er berettiget, ved at fordelene med teknologien er større enn ulempene strålingen medfører så lenge eksponeringsnivåene er under anbefalte grenseverdier», skriver DSA i sitt svar til kommuneadvokaten datert 16. desember 2022. DSA skriver i brevet at på bakgrunn av de opplysningene de har fått, mener DSA at eksponering av mennesker fra basestasjonen ved Eide ungdomsskole er så lav som god praksis tilsier og på promillenivå av de anbefalte grenseverdiene for allmennheten.

«DSA vurderer dermed at bestemmelsene i strålevernforskriften er fulgt, og vi ser ingen grunn til å følge opp denne saken nærmere fra vår side», heter det i svaret fra DSA.

Dette er ikke nok til å berolige de ansatte og tillitsvalgte ved Eide ungdomsskole. De fortsetter å levere avviksmeldinger fordi de opplever helseplager de mener skyldes stråling fra mobilantennene.

Verdier over anbefalinger fra Europarådet

– Statens grenseverdier er satt veldig høyt. Målingsverdiene i skolegården er høyere enn anbefalingene fra Europarådet. Grenseverdiene Europarådet anbefaler er mye lavere enn statens grensverdier. Vi mener Europarådet er en så stor og seriøs organisasjon at vi må ta dem på alvor, sier verneombud Stig Rune Myklebust Lothe.

Nå har representanter for ansatte sendt bekymringsmelding til DSA.

«Vi mener både av hensyn til de ansatte og elevene ved begge skolene, så må føre-var-prinsippet bli fulgt angående elektromagnetisk stråling, og slike antenner burde aldri vært plassert på en skole i utgangspunktet», skriver de i brevet.

Tillitsvalgte fra Skolenes landsforbund og Utdanningsforbundet ved både barneskolen og ungdomsskolen, Fagforbundet og Norsk Lektorlag ved ungdomsskolen, har sammen med verneombudene ved de to skolene, hovedverneombudet i kommunen og representanter for foreldreutvalgene (FAU) ved begge skolene signert brevet, som er datert 13. januar i år.

De skriver videre at «så lenge ingen kan garantere at slik stråling er trygg», så mener de at monteringen av antennene også strider mot paragraf 112 i Grunnloven som sier at alle har rett til et miljø som sikrer helsa.

De viser også til at bygda Eide som nevnt fra før har basestasjoner for 4G både fra Telenor og Telia. «I lys av dette, mener vi at ulempene med strålingen er langt større enn fordelene med teknologien», skriver de.

Ny vurdering fra Direktoratet for strålevern

Som følge av bekymringsmeldingen fra ansatte, har DSA nå vurdert saken på nytt.

I brev til verneombud Stig Rune Myklebust ved Eide ungdomsskole datert 30. januar fastholder DSA sin tidligere konklusjon om at strålevernforskriften er fulgt.

«Det er helt vanlig å plassere basestesjoner på tak, også skolebygninger. DSA godtar det da det viser seg at en slik eksponering normalt ikke gir høy eksponering», skriver direktoratet i brevet.

DSA avviser at denne type stråling gir langtidseffekter.

Ifølge DSA har strålingen ikke de egenskaper som trengs for å skade celler og arveanlegg ved de nivåene det er snakk om her.

På bakgrunn av den omfattende kunnskapen som finnes om fagfeltet og den svake eksponeringen, mener DSA at føre-var-prinsippet er vel ivaretatt.

Direktoratet for strålevern avviser videre at Europarådets anbefalinger er egnet som dokumentasjon:

«Vi er ikke kjent med at noen fagmiljøer eller myndigheter forholder seg til denne da anbefalingene ikke er vitenskapelig begrunnet», skriver DSA.

«Påstandene og dokumentasjonen i bekymringsmeldingen står i kontrast til det som er konsensus på dette fagfeltet; informasjon fra ICNIRP. WHO, EU og andre anerkjente ekspertgrupper. DSA forholder seg til kvalitetssikret informasjon fra anerkjente faggrupper og miljøer og oppfordrer alle som engasjerer seg på dette fagfeltet å være kildekritiske», skriver direktoratet i svaret på bekymringsmeldingen.

Rettelse 02.02.2023 kl 10.25: I teksten er det tilføyd at også tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet ved både barneskolen og ungdomsskolen signerte bekymringsmeldinga datert 13. januar og presisert at det er tillitsvalgt for Norsk Lektorlag ved Eide ungdomsskole som har signert den.

01.02.2023
07:00
17.02.2023 08:58Mest lest

PENSJON: Går du av med pensjon tidlig, vil du få et nytt tillegg. (Illustrasjonsfoto).

PENSJON: Går du av med pensjon tidlig, vil du få et nytt tillegg. (Illustrasjonsfoto).

Anna Granqvist

Ny pensjon: Økes med nesten 30.000 kroner

De to 1969-modellene Tor Rønning og Roger Olsen kan ikke gå av når de blir 62 år. De må vente et halvt år til, mens yngstemann på lageret må vente til han er 65,5 år.

De to 1969-modellene Tor Rønning og Roger Olsen kan ikke gå av når de blir 62 år. De må vente et halvt år til, mens yngstemann på lageret må vente til han er 65,5 år.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

Industriarbeidarane Kjell Kvalen (til venstre) og Joachim Aspelund Linde vil ha betre løn. Det er viktig å få mest mogleg sentralt, for dei lokale forhandlingane gir ofte ikkje så mykje.

Industriarbeidarane Kjell Kvalen (til venstre) og Joachim Aspelund Linde vil ha betre løn. Det er viktig å få mest mogleg sentralt, for dei lokale forhandlingane gir ofte ikkje så mykje.

Erlend Tro Klette

Bedrifta går så det susar, men det vises ikkje på løna til Kjell og Joachim

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Nå har Gro og 49 kolleger jobbet hjemmefra i nesten fire år

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Mange blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

En butikk i Lillestrøm holdt ulovlig søndagsåpent, men skal nå ha rettet opp i forholdet. Illustrasjonsbilde.

En butikk i Lillestrøm holdt ulovlig søndagsåpent, men skal nå ha rettet opp i forholdet. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Politiet stoppet ulovlig søndagshandel

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

Nina Hanssen

Ansatte i Forsvaret: – Det er vår tur nå. Lønna må opp

Debatt

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Uforståelig at ledelsen i LO godtar en økning av pensjonsalderen

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

Håvard Sæbø

– Frustrasjonen hos budene er stor, så vi blir godt mottatt

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Ronja Sagstuen Larsen

Hamid ble lurt av sjefen. Nå skylder han staten 200.000 kroner

– Takk til dere ni som tok denne kampen - med store personlige belastninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

– Takk til dere ni som tok denne kampen - med store personlige belastninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Jan-Erik Østlie

De streiket i nesten ett år. Nå får de tariffavtale og går opp i lønn

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen. Nå må staten ta ansvar

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

LO vil ha en forbedring av alderspensjonen for uføre i årskullene 1954-63, sier nestleder i LO Steinar Krogstad (t.v).

LO vil ha en forbedring av alderspensjonen for uføre i årskullene 1954-63, sier nestleder i LO Steinar Krogstad (t.v).

Brian Cliff Olguin / Sissel M. Rasmussen

LO støtter pensjonistenes uføre-krav. Regjeringa vil ikke svare

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

– NTL har ikke ønsket ei heving av aldersgrensene i staten, sier Kjersti Barsok.

– NTL har ikke ønsket ei heving av aldersgrensene i staten, sier Kjersti Barsok.

Eirik Dahl Viggen

Aldersgrensen for statsansatte heves. Slik reagerer NTL

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

– Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte


Flere saker