JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Læreren har saksøkt kommunen for usaklig oppsigelse. (Illustrasjonsfoto)

Læreren har saksøkt kommunen for usaklig oppsigelse. (Illustrasjonsfoto)

Martin Guttormsen Slørdal

Arbeidsrettssak

Læreren ble 50 prosent ufør. Så ble hun sagt opp av kommunen

Nå møtes partene i retten.22.01.2024
14:09
01.02.2024 11:24

sidsel@lomedia.no

Læreren i 50-årene, som er medlem av Skolenes landsforbund (SL), er lektor med tilleggsutdanning og er i dag femti prosent ufør.

I begynnelsen av januar 2023 mottok hun oppsigelse begrunnet med høyt og hyppig sykefravær over mange år.

Kommunen mener det ikke er mulig å omplassere henne i en 50 prosent deltidsstilling som lærer.

Det bestrider læreren. Hun mener oppsigelsen er usaklig og har saksøkt kommunen. Læreren møter arbeidsgiveren i Helgeland tingrett 30. januar.

Ønsker ikke stå fram

Læreren har vært ansatt ved en ungdomsskole i en kommune i Nordland i 23 år.

I dag er hun femti prosent ufør, og hvis kommunen vinner fram med oppsigelsen i retten, vil det ramme henne hardt, ifølge stevningen til Helgeland tingrett.

Den slår fast at fordi hun er over femti år og 50 prosent ufør, vil hun ha vanskeligheter med å skaffe seg annet arbeid.

I skolen har ikke lykkes i å få en kommentar til saken fra læreren. Prosessfullmektigen hennes er LO-advokat Elisabeth S. Grannes. Hun opplyser at hennes klient ikke ønsker å stå fram med navn og bilde i mediene på grunn av den store belastningen dette innebærer.

Usaklig oppsigelse

Kommunen mener at ansatte må ha minimum 70–80 prosent stilling for å kunne jobbe i grunnskolen i kommunen. Kommunen mener det ikke er mulig å omplassere læreren til en varig redusert 50 prosent deltidsstilling verken ved ungdomsskolen hvor hun er ansatt, eller innenfor hele kommunen.

LO-advokat Elisabeth S. Grannes mener oppsigelsen av læreren er usaklig og må kjennes ugyldig.

«Terskelen for å si opp en ansatt er høy og arbeidsgiver må vise til gode grunner. Arbeidsgiver har bevisbyrden», skriver LO-advokat Elisabeth S. Grannes i sitt sluttinnlegg. Partene i en rettsak sender som regel inn sluttinnlegget før de møtes i retten. 

Læreren har hatt høyt sykefravær over tid, og hun har i perioder hatt fravær på grunn av politiske verv – som ikke er saklig oppsigelsesgrunn.

På oppsigelsestidspunktet har medisinsk fagkyndige vurdert at hennes helsemessige situasjon tilsier at hun kan jobbe i 50 prosent stilling som lærer, noe arbeidsgiveren ifølge advokaten var kjent med.

Viktig for andre i samme situasjon

Skolenes landsforbund (SL) mener den kommende rettssaken vil ta opp prinsipielle spørsmål rundt oppfølging av ansatte som blir delvis uføretrygdede.

– I denne saken mener kommunen at det ikke er plass til en lærer i 50 prosent stilling når den ansatte har fått en uføregrad på 50 prosent. Dette er i strid med både avtaleverk og arbeidsmiljøloven når det gjelder ivaretakelse av den ansatte i kommunal sektor, skriver første nestleder Jon Oddvar Holthe i en epost til I skolen.

Saken er av stor prinsipiell betydning og ikke minst svært viktig for alle som havner i en lignende situasjon på grunn av sykdom, mener Jon Oddvar Holthe, første nestleder i Skolenes landsforbund.

Saken er av stor prinsipiell betydning og ikke minst svært viktig for alle som havner i en lignende situasjon på grunn av sykdom, mener Jon Oddvar Holthe, første nestleder i Skolenes landsforbund.

Hanna Skotheim

SL mener det er svært uheldig om kommunen vinner fram.

– Det betyr i så fall at alle ansatte i kommunal sektor står i fare for å miste jobben, hvis man er så uheldig og blir syk og må redusere stillingen på grunn av uførhet. Denne saken er derfor av stor prinsipiell betydning og ikke minst svært viktig for alle som havner i en lignende situasjon på grunn av sykdom, tilføyer Holthe. 

I skolen har forelagt uttalelsen fra Holthe for kommunens advokat.

– Vi er ikke enige i dette, men vi har ingen ytterligere kommentar. Det er dette som skal belyses i rettssaken, sier advokat Julie B. Falkanger.

Mange ufaglærte og vikarer

LO-advokat Elisabeth S. Grannes bestrider også at det er saklig å stille krav til en 70–80 prosent stillingsstørrelse for å være lærer i grunnskolen.

«Det er betydelige antall faste deltidsansatte i dag i skolesektoren. Det er feil at saksøker har en smalere kompetanseprofil enn det er behov for i en deltidsstilling», skriver advokaten i sluttinnlegget.

Hun viser også til at læreren har vært ansatt i 23 år og at arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven er forpliktet til å tilrettelegge så langt det er mulig for at læreren kan beholde sitt arbeid eller ansettelsesforhold.

Kommunen er også forpliktet til det i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven så lenge det ikke innebærer «en uforholdsmessig byrde», skriver advokaten.

LO-advokaten mener at kommunen ikke har oppfylt sin plikt til å tilrettelegge etter disse bestemmelsene og heller ikke etter IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) når det gjelder å tilby redusert stilling i 50 prosent.

Det er ikke saklig å gå til oppsigelse av fast ansatte lærere med kompetanse som faglærer samtidig som det ansettes ufaglærte i vikariater, kun fordi faglærer må arbeide i deltidsstilling i 50 prosent på grunn av helsemessige forhold, mener LO-advokat Elisabeth S. Grannes.

Det er ikke saklig å gå til oppsigelse av fast ansatte lærere med kompetanse som faglærer samtidig som det ansettes ufaglærte i vikariater, kun fordi faglærer må arbeide i deltidsstilling i 50 prosent på grunn av helsemessige forhold, mener LO-advokat Elisabeth S. Grannes.

Håvard Sæbø

Videre peker hun på at den skolen læreren er ansatt ved, har et betydelig antall ufaglærte lærere som vikarer og midlertidig ansatte gjennom skoleåret.

«Det er ikke saklig å gå til oppsigelse av fast ansatte lærere med kompetanse som faglærer samtidig som det ansettes ufaglærte i vikariater, kun fordi faglærer må arbeide i deltidsstilling i 50 prosent på grunn av helsemessige forhold», skriver LO-advokaten i sluttinnlegget.

I sin påstand ber saksøkeren om at retten kjenner oppsigelsen ugyldig, og at hun frifinnes for et krav fra arbeidsgiveren om at arbeidsforholdet skal opphøre også om oppsigelsen kjennes ugyldig.

Videre er det lagt ned påstand om at kommunen dømmes til å betale læreren erstatning og at kommunen dømmes til å betale lærerens saksomkostninger.

Mener oppsigelsen er saklig begrunnet

Kommunens prosessfullmektig er advokat Julie Bertheussen Falkanger i Arntzen de Besche Advokatfirma.

Kommunen mener oppsigelsen er saklig begrunnet ifølge arbeidsmiljøloven på grunn av langvarig sykefravær.

Ifølge sluttinnlegget til kommunens advokat forelå det opplysninger på oppsigelsestidspunktet som tilsa at læreren er varig ute av stand til å fylle sin stilling i hundre prosent som faglærer.

Kommunens advokat viser til fraværshistorikken og mener «restarbeidsevnen» vil bli utført på en uforutsigbar måte. Ifølge sluttinnlegget tilsier fraværshistorikken at lærerens reelle arbeidsevne som faglærer, med ansvar for klasseromsundervisning, både er ustabil og lavere enn 50 prosent.

Ifølge kommunens advokat har kommunen mottatt flere bekymringsmeldinger og klager fra foreldre og foresatte på grunn av lærerens høye og uforutsigbare sykefravær, samt fra en kontaktlærer for en klasse som læreren var faglærer i.

Ifølge kommunens advokat har kommunen gjennom hele ansettelsesforholdet fulgt opp læreren og tilrettelagt for henne i stor utstrekning.

Videre skriver advokaten i sluttinnlegget at kommunen har hatt tett dialog om hennes sykefravær, forventet arbeidskapasitet framover, arbeidsmuligheter og tilbud om tilrettelegging.

Kommunen mener den har utført sine plikter i sykefraværsperioden ved å gjennomføre flere dialog- og oppfølgingsmøter.

Kommunen nedlegger påstand om at kommunen frifinnes. Dersom oppsigelsen kjennes ugyldig ønsker kommunen at ansettelsesforholdet til læreren likevel skal opphøre fra den dato retten fastsetter og i begge deler legges det ned påstand om at kommunen tilkjennes sakens kostnader.

Rettssaken skulle etter planen begynne i Helgeland tingrett 30. januar. Det var satt av tre dager til saken. Den ble utsatt på grunn av uværet i Nord-Norge. Ny dato er satt til 28. mai.

22.01.2024
14:09
01.02.2024 11:24Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Aker Brygge (arkivfoto)

Aker Brygge (arkivfoto)

Simen Aker Grimsrud

Han ville date en kollega, men fikk nei. Saken endte i retten

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret

BLENDET: Da Emil Kjærvik var seks år så han et uforklarlig, blendende lys på den lyse sommerhimmelen. Siden har han vært fascinert av UFOer og det uforklarlige.

BLENDET: Da Emil Kjærvik var seks år så han et uforklarlig, blendende lys på den lyse sommerhimmelen. Siden har han vært fascinert av UFOer og det uforklarlige.

Håvard Sæbø

Hva var det blennende lyset Emil så? Hittil har ingen kunnet forklare


Flere saker