JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidsrettssak

Læreren ble 50 prosent ufør. Så ble hun sagt opp av kommunen

Nå møtes partene i retten.
Læreren har saksøkt kommunen for usaklig oppsigelse. (Illustrasjonsfoto)

Læreren har saksøkt kommunen for usaklig oppsigelse. (Illustrasjonsfoto)

Martin Guttormsen Slørdal

sidsel@lomedia.no

Læreren i 50-årene, som er medlem av Skolenes landsforbund (SL), er lektor med tilleggsutdanning og er i dag femti prosent ufør.

I begynnelsen av januar 2023 mottok hun oppsigelse begrunnet med høyt og hyppig sykefravær over mange år.

Kommunen mener det ikke er mulig å omplassere henne i en 50 prosent deltidsstilling som lærer.

Det bestrider læreren. Hun mener oppsigelsen er usaklig og har saksøkt kommunen. Læreren møter arbeidsgiveren i Helgeland tingrett 30. januar.

Ønsker ikke stå fram

Læreren har vært ansatt ved en ungdomsskole i en kommune i Nordland i 23 år.

I dag er hun femti prosent ufør, og hvis kommunen vinner fram med oppsigelsen i retten, vil det ramme henne hardt, ifølge stevningen til Helgeland tingrett.

Den slår fast at fordi hun er over femti år og 50 prosent ufør, vil hun ha vanskeligheter med å skaffe seg annet arbeid.

I skolen har ikke lykkes i å få en kommentar til saken fra læreren. Prosessfullmektigen hennes er LO-advokat Elisabeth S. Grannes. Hun opplyser at hennes klient ikke ønsker å stå fram med navn og bilde i mediene på grunn av den store belastningen dette innebærer.

Usaklig oppsigelse

Kommunen mener at ansatte må ha minimum 70–80 prosent stilling for å kunne jobbe i grunnskolen i kommunen. Kommunen mener det ikke er mulig å omplassere læreren til en varig redusert 50 prosent deltidsstilling verken ved ungdomsskolen hvor hun er ansatt, eller innenfor hele kommunen.

LO-advokat Elisabeth S. Grannes mener oppsigelsen av læreren er usaklig og må kjennes ugyldig.

«Terskelen for å si opp en ansatt er høy og arbeidsgiver må vise til gode grunner. Arbeidsgiver har bevisbyrden», skriver LO-advokat Elisabeth S. Grannes i sitt sluttinnlegg. Partene i en rettsak sender som regel inn sluttinnlegget før de møtes i retten. 

Læreren har hatt høyt sykefravær over tid, og hun har i perioder hatt fravær på grunn av politiske verv – som ikke er saklig oppsigelsesgrunn.

På oppsigelsestidspunktet har medisinsk fagkyndige vurdert at hennes helsemessige situasjon tilsier at hun kan jobbe i 50 prosent stilling som lærer, noe arbeidsgiveren ifølge advokaten var kjent med.

Viktig for andre i samme situasjon

Skolenes landsforbund (SL) mener den kommende rettssaken vil ta opp prinsipielle spørsmål rundt oppfølging av ansatte som blir delvis uføretrygdede.

– I denne saken mener kommunen at det ikke er plass til en lærer i 50 prosent stilling når den ansatte har fått en uføregrad på 50 prosent. Dette er i strid med både avtaleverk og arbeidsmiljøloven når det gjelder ivaretakelse av den ansatte i kommunal sektor, skriver første nestleder Jon Oddvar Holthe i en epost til I skolen.

Saken er av stor prinsipiell betydning og ikke minst svært viktig for alle som havner i en lignende situasjon på grunn av sykdom, mener Jon Oddvar Holthe, første nestleder i Skolenes landsforbund.

Saken er av stor prinsipiell betydning og ikke minst svært viktig for alle som havner i en lignende situasjon på grunn av sykdom, mener Jon Oddvar Holthe, første nestleder i Skolenes landsforbund.

Hanna Skotheim

SL mener det er svært uheldig om kommunen vinner fram.

– Det betyr i så fall at alle ansatte i kommunal sektor står i fare for å miste jobben, hvis man er så uheldig og blir syk og må redusere stillingen på grunn av uførhet. Denne saken er derfor av stor prinsipiell betydning og ikke minst svært viktig for alle som havner i en lignende situasjon på grunn av sykdom, tilføyer Holthe. 

I skolen har forelagt uttalelsen fra Holthe for kommunens advokat.

– Vi er ikke enige i dette, men vi har ingen ytterligere kommentar. Det er dette som skal belyses i rettssaken, sier advokat Julie B. Falkanger.

Mange ufaglærte og vikarer

LO-advokat Elisabeth S. Grannes bestrider også at det er saklig å stille krav til en 70–80 prosent stillingsstørrelse for å være lærer i grunnskolen.

«Det er betydelige antall faste deltidsansatte i dag i skolesektoren. Det er feil at saksøker har en smalere kompetanseprofil enn det er behov for i en deltidsstilling», skriver advokaten i sluttinnlegget.

Hun viser også til at læreren har vært ansatt i 23 år og at arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven er forpliktet til å tilrettelegge så langt det er mulig for at læreren kan beholde sitt arbeid eller ansettelsesforhold.

Kommunen er også forpliktet til det i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven så lenge det ikke innebærer «en uforholdsmessig byrde», skriver advokaten.

LO-advokaten mener at kommunen ikke har oppfylt sin plikt til å tilrettelegge etter disse bestemmelsene og heller ikke etter IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) når det gjelder å tilby redusert stilling i 50 prosent.

Det er ikke saklig å gå til oppsigelse av fast ansatte lærere med kompetanse som faglærer samtidig som det ansettes ufaglærte i vikariater, kun fordi faglærer må arbeide i deltidsstilling i 50 prosent på grunn av helsemessige forhold, mener LO-advokat Elisabeth S. Grannes.

Det er ikke saklig å gå til oppsigelse av fast ansatte lærere med kompetanse som faglærer samtidig som det ansettes ufaglærte i vikariater, kun fordi faglærer må arbeide i deltidsstilling i 50 prosent på grunn av helsemessige forhold, mener LO-advokat Elisabeth S. Grannes.

Håvard Sæbø

Videre peker hun på at den skolen læreren er ansatt ved, har et betydelig antall ufaglærte lærere som vikarer og midlertidig ansatte gjennom skoleåret.

«Det er ikke saklig å gå til oppsigelse av fast ansatte lærere med kompetanse som faglærer samtidig som det ansettes ufaglærte i vikariater, kun fordi faglærer må arbeide i deltidsstilling i 50 prosent på grunn av helsemessige forhold», skriver LO-advokaten i sluttinnlegget.

I sin påstand ber saksøkeren om at retten kjenner oppsigelsen ugyldig, og at hun frifinnes for et krav fra arbeidsgiveren om at arbeidsforholdet skal opphøre også om oppsigelsen kjennes ugyldig.

Videre er det lagt ned påstand om at kommunen dømmes til å betale læreren erstatning og at kommunen dømmes til å betale lærerens saksomkostninger.

Mener oppsigelsen er saklig begrunnet

Kommunens prosessfullmektig er advokat Julie Bertheussen Falkanger i Arntzen de Besche Advokatfirma.

Kommunen mener oppsigelsen er saklig begrunnet ifølge arbeidsmiljøloven på grunn av langvarig sykefravær.

Ifølge sluttinnlegget til kommunens advokat forelå det opplysninger på oppsigelsestidspunktet som tilsa at læreren er varig ute av stand til å fylle sin stilling i hundre prosent som faglærer.

Kommunens advokat viser til fraværshistorikken og mener «restarbeidsevnen» vil bli utført på en uforutsigbar måte. Ifølge sluttinnlegget tilsier fraværshistorikken at lærerens reelle arbeidsevne som faglærer, med ansvar for klasseromsundervisning, både er ustabil og lavere enn 50 prosent.

Ifølge kommunens advokat har kommunen mottatt flere bekymringsmeldinger og klager fra foreldre og foresatte på grunn av lærerens høye og uforutsigbare sykefravær, samt fra en kontaktlærer for en klasse som læreren var faglærer i.

Ifølge kommunens advokat har kommunen gjennom hele ansettelsesforholdet fulgt opp læreren og tilrettelagt for henne i stor utstrekning.

Videre skriver advokaten i sluttinnlegget at kommunen har hatt tett dialog om hennes sykefravær, forventet arbeidskapasitet framover, arbeidsmuligheter og tilbud om tilrettelegging.

Kommunen mener den har utført sine plikter i sykefraværsperioden ved å gjennomføre flere dialog- og oppfølgingsmøter.

Kommunen nedlegger påstand om at kommunen frifinnes. Dersom oppsigelsen kjennes ugyldig ønsker kommunen at ansettelsesforholdet til læreren likevel skal opphøre fra den dato retten fastsetter og i begge deler legges det ned påstand om at kommunen tilkjennes sakens kostnader.

Rettssaken skulle etter planen begynne i Helgeland tingrett 30. januar. Det var satt av tre dager til saken. Den ble utsatt på grunn av uværet i Nord-Norge. Ny dato er satt til 28. mai.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i skolesektoren.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse