JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidsrettssak:

Målfrid vant mot kommunen – får erstatning og skal tilbake i full stilling

Miljøterapeut Målfrid Falch-Svendsen er jublende glad. Hun får tilbake 100 prosent stilling og 30.000 kroner i erstatning fra Stavanger kommune.

Privat

sidsel@lomedia.no

– Jeg hadde en god følelse, men kunne ikke være sikker, sier en jublende glad miljøterapeut Målfrid Falch-Svendsen. Hun har vunnet saken mot Stavanger kommune fullt ut. Det slår en enstemmig dom i Sør-Rogaland tingrett fast.

Miljøterapeuten saksøkte kommunen etter at rektoren ved barneskolen Vaulen skole i Stavanger påla henne en endring i stillingen som innebar at hun skulle jobbe 75 prosent med undervisning av barn med særskilte behov og 25 prosent i SFO. Miljøterapeutens stillingsbetegnelse ble endret fra «miljøterapeut 1» til «miljøveileder».

Bakgrunn: Miljøterapeuten sa nei da rektor påla henne å jobbe i SFO. Nå møtes de i retten

Målfrid Falch-Svendsen har utdanning som ergoterapeut og har jobbet i hundre prosent stilling ved skolen i sju år.

Hun møtte arbeidsgiveren i retten i begynnelsen av september.

Enstemmig

– Jeg har ennå ikke lest dommen grundig, men merker meg at den er enstemmig og at Målfrid Falch-Svendsen og Skolenes landsforbund har fått medhold i at hun fikk en endring i sin stilling som ikke er innenfor rektors styringsrett, sier LO-advokat Bjørn Inge Waage. Han har vært prosessfullmektig for miljøterapeuten.

Retten slår i dommen fast at hennes ansettelsesavtale er knyttet til skolen, at hennes arbeid i hovedsak var rettet mot undervisning og da først og fremst tilrettelegging for undervisning. Retten slår i dommen også fast at hun ikke som de miljøveiledere som arbeider både i skolen og SFO har ansettelsesavtale begge steder og at de i motsetning til henne dessuten har søkt på en slik kombinert stilling.

«Retten mener også at det å arbeide i såkalt komprimert stilling, hvor årsverket er fordelt på 39 uker, er vesentlig annerledes enn ordinær arbeidstid i 45 uker», heter det i dommen.

Fraværsgrensa: Skolenes landsforbund ber regjeringen vente med gjeninnføring av fraværsgrensa

Lærernormen kontra stillingsvernet

Rektor mente endringen var innenfor styringsretten og begrunnet stillingsendringen med at skolen ikke oppfyller kravene i lærernormen og at den har fått pålegg fra Statsforvalteren om en plan for å oppfylle den.

«Behovet for omorganisering grunnet lærernormen, fremstår heller ikke å være en samfunnsutvikling som kan tilsidesette oppsigelsesvernet», heter det i dommen. Den viser til en tidligere dom der arbeidsgiver ønsket å legge om vaktordning for hjemmesykepleiere som hadde avtalt seinvakt til en turnus som omfattet både dag- og kveldsvakter, den såkalte Seinvakt-dommen.

Målfrid Falch-Svendsen har som miljøterapeut fulgt lærernes arbeidstidsavtale SFS 2213 og hatt arbeidstid og ferie på linje med øvrig undervisningspersonell ved skolen. Dommen slår fast at det i realiteten har vært avtalt lærervilkår.

Fikk du med deg denne? Lærer Even Amandus Røed (29) er ny på Stortinget

«Etter kommunens endring, kan Falch-Svendsen kun beholde det komprimerte læreråret ved å gå ned i lønn. Retten mener derfor at de endringene kommunen har gjort i Falch-Svendsens stilling, går utover det som kan gjennomføres i kraft av styringsretten», heter det i dommen.

Retten finner det «bevist og naturlig» at saken har vært en belastning for Målfrid Falch-Svendsen, og den viser til at hun måtte arbeide kvelder og helger for å klare å arbeide etter den nye ordningen og ble sykmeldt.

– En seier for Skolenes landsforbund

– Dommen er en viktig seier for oss i forhold til styringsretten. Arbeidsgiver kan ikke uten videre sette ned noen i lønn og samtidig be dem om å jobbe mer. Dette begrunnet skoleeier med lærernormen og brøt en avtale for spesialpedagoger på skolen der Målfrid bidro med sin kunnskap for å ivareta elever som sliter. Ifølge dommen kan heller ikke behovet for omorganisering grunnet lærernormen tilsidesette oppsigelsesvernet. Dette er en viktig seier for styringsretten satt opp mot stillingsvernet, sier første nestleder Jon Oddvar Holthe i Skolenes landsforbund. Han fulgte hele rettssaken over to dager i Stavanger tinghus.

Vurderer anke

– Stavanger kommune tar dommen til etterretning og kommer til å gå igjennom premissene for den nøye og vurdere en eventuell anke, sier kommuneadvokat Silje Kalvik i Stavanger kommune.

Hun har vært prosessfullmektig for Stavanger kommune.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i skolesektoren.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse