JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lærere i Bærum fortalte om skammen de følte etter voldsepisoder de ikke håndterte godt. (illustrasjonsfoto)

Lærere i Bærum fortalte om skammen de følte etter voldsepisoder de ikke håndterte godt. (illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Arbeidsmiljø i skolen:

Lærere i Oslo skal få nettkurs i voldshåndtering: – Helt umulig, mener ekspert

Osloskolens planer for å kurse lærere i håndtering av vold holder ikke mål, mener sikkerhetsekspert. Også Arbeidstilsynet er tvilende.29.11.2021
11:41
29.11.2021 18:17

– Forebygging og håndtering av vold og trusler i skolen kan ikke løses gjennom e-læring, bøker og forelesninger alene. Det er helt umulig, sier Pål-Erik Ruud, daglig leder i Verge Opplæring AS.

Dagsavisen har i en rekke saker omtalt økningen av rapporterte voldsepisoder i Osloskolen. Med 29 års erfaring med å kurse lærere og andre skoleansatte i å håndtere utagering og vold fra elever, mener Pål-Erik Ruud å se en klar endring i skolen:

– Mens vold og trusler tidligere hovedsakelig foregikk i skoletilbud for elever med spesielle behov, er utfordringene nå blitt mer anerkjent i vanlige klasserom. Dette har gjort at vi de siste årene har opplevd økt pågang fra skoler og kommuner som vil ha hjelp til å gjøre ansatte mer forberedt på det som kan møte dem – ikke minst etter at kravene til hvordan arbeidsgiver skal beskytte ansatte ble skjerpet i 2017, forteller Pål-Erik Ruud i Verge Opplæring.

verge.no

Også en annen aktør på feltet, HAVA-instituttet, har tidligere meldt om økt pågang fra skolesektoren.

(Nederst i saken kan du lese mer om den aktuelle lovendringen).

Økende vold i Osloskolen: Ansatte blir spyttet på, slått og truet

Står alene

Ifølge Utdanningsetatens egne undersøkelser og tilbakemeldinger til Utdanningsforbundets tillitsvalgte og etatens hovedverneombud, opplever mange ansatte i Osloskolen at de står alene når situasjonene topper seg.

«Det våre medlemmer etterlyser aller mest er hvordan de skal håndtere voldelige og truende elever, og ikke minst raskt få hjelp når situasjoner oppstår» uttalte Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet Oslo til Dagsavisen den 10. november.

Etatshovedverneombud Dag Martin Vikheim har tidligere bekreftet at det per i dag ikke finnes noen konkrete og sentralgitte handlingsplaner der arbeidsgiver angir hvordan vold og trusler fra elever skal møtes av de ansatte i hovedstadsskolen. Ifølge vernetjenesten er dette spesielt kritisk i møte med elever på ungdomstrinnet og i videregående skole, som i størst grad utgjør en reell fare for liv og helse.

Den 4. november skrev Dagsavisen at Utdanningsetaten i Oslo kommune har fått kniven på strupen: Dersom ikke etaten oppfyller Arbeidstilsynets krav om å sikre ansatte i Osloskolen mot vold og trusler på arbeidsplassen innen 15. mars 2022, vil tilsynet gi etaten 20.000 kroner i bot per virkedag.

Etter Arbeidstilsynets tilsynsrunde med Osloskolen i 2019, har Utdanningsetaten søkt om og fått flere fristutsettelser. Før helgen hadde Utdanningsetaten frist på seg til å komme med eventuelle innsigelser på Arbeidstilsynets varsel om tvangsmulkt.

Miljøarbeider i Oslo-skolen: – Mer av slåssingen ute på gata er kommet inn på skolene (sak fra 2017)

Digital kompetansepakke

Som et svar på situasjonen i Osloskolen har direktør for Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen, i Dagsavisen vist til at det over nyttår skal rulles ut en digital kompetansepakke for forebygging og håndtering av vold og trusler i Osloskolen myntet på ledere og ansatte.

Men i et brev fra Arbeidstilsynet til Oslo kommune fra 2. februar i år, som Dagsavisen har fått innsyn i, setter tilsynet spørsmålstegn ved om kursmodulen som er laget for ansatte som står i førstelinje i møte med elevene, vil oppfylle lovens krav og arbeidstilsynets pålegg om opplæring:

«Arbeidstilsynet er i tvil om e-læring i seg selv kan imøtekomme kravet om et praktisk element fullt ut» skriver Arbeidstilsynet, som viser til at begrepet «øvelse» i forskriften krever et praktisk element i opplæringen.

«Slik vi har lagt begrepet til grunn, krever øvelsesbegrepet fysisk, praktisk trening på elementer som virksomheten har avdekket behov for at arbeidstakerne må opparbeide seg konkrete ferdigheter for å mestre», skriver tilsynet videre.

– For å mestre dette trenger ansatte praktisk trening og øvelse på å forebygge og fysisk håndtere ulike situasjoner, som vi kartlegger i forkant. Vi bruker to år på å utdanne våre kursledere, som i tillegg har lang og relevant erfaring. En teoretisk tilnærming er ikke tilstrekkelig for ansatte som er utsatt. Dette er et stort og komplekst fagområde som krever kompetanse og erfaring. De som faktisk må beskytte seg selv eller sine elever, og i verste fall bruke en form for beskyttende makt og tvang som nødrett, nødverge eller omsorgsplikt, må øve for å kunne utføre dette på faglig, etisk og juridisk forsvarlig måte, sier daglig leder Pål-Erik Ruud.

Bærum kommune

Bærum, Drammen og Stavanger er noen av kommunene som har ønsket å gi sine ansatte i skole og SFO kunnskap, ferdigheter og økt trygghet i møte med elevatferd som utfordrer. Opplæringen har hatt et forebyggende fokus med juridisk forankring og refleksjon, og er tilpasset den enkelte skole etter dialog og kartlegging.

Skolesjef i Bærum, Siv Herikstad, forteller at kommunen helt siden regelendringen kom i 2017 har hatt et sterkt fokus på hvordan ansatte i større grad kan trygges i det daglige og ikke minst være forberedt når noe først skjer.

– Vi har en avviks- og forbedringsportal som er det første ansatte møter når de skrur på PC-en sin. Selv leser jeg alle avvik som kommer inn. Gjennom en systematisk analyse av disse avvikene i AMU, oppdaget vi at den største gruppa var unge elever som slo, sparket, lugget og spyttet. Vi fant raskt ut at vi var helt nødt til å få inn spesialkompetanse i arbeidet med å håndtere dette, og ikke minst forebygge at atferden eskalerte når elevene ble eldre. Dette er ikke innenfor en pedagogs kompetansesfære, sier skolesjef Siv Herikstad til Dagsavisen.

Bærum kommune

Hun forteller at alle skole- og SFO-ansatte i Bærum har fått det som kalles for grunnpakken i opplæringen fra Verge Opplæring. I tillegg har et «fyrtårn» ved hver skole gjennomgått en utvidet opplæring. Rundt seg har vedkommende et lite team som også har fått påbygg i forhold til innholdet i grunnpakken.

– En praktisk og konkret tilnærming der alle lærer det samme har vært helt avgjørende. Dette gjør oss mindre sårbare. Du vet aldri helt når og hvor det smeller.

– I tillegg gir det en rød tråd i hvordan vi møter elever med utfordrende atferd uansett hvor de oppholder seg. Dette har skapt et profesjonsfellesskap og en bevisstgjøring der alle løfter i flokk. Gjennom rammeavtalen vi har med Verge kan vi kontakte dem når nye utfordringer oppstår eller vi trenger påfyll. Dette er jo en kontinuerlig prosess der vi fortsatt ikke er i mål, fastslår skolesjefen i Bærum Siv Herikstad.

Lærerskammen

Hun forteller at noe av det første som måtte gjøres i arbeidet med vold og trusler i skolene i Bærum, var det hun kaller «å dra lakenet av spøkelset».

– Da vi kontaktet lærerne oppdaget vi at det var ekstremt skambelagt å bli utsatt for vold og trusler og ikke beherske situasjonen. Mange følte at det var deres skyld. De følte de kom til kort og opplevde seg selv som dårlige lærere, sier Herikstad.

Et stort holdningsarbeid måtte til for å snu tankegangen:

– Vi måtte erkjenne at dette er vanskelig og kjempekrevende for alle involverte, både lærere, barn og foreldre. Vi fant også ut at god relasjonsbygging fra lærerens side løser ikke alt. Denne type elevatferd er vanskelig og sammensatt, fastslår Herikstad.

– Men har ikke dette kostet veldig mye penger? Mange kommuner er dårligere stilt enn dere?

– Enhetskostnaden per elev ligger blant de laveste når vi sammenligner oss med andre kommuner. Dette har vært en klar prioritering der vi opplever å få mye igjen for pengene.

– Mislykkes vi med disse elevene, så mislykkes vi med livene deres. På sikt har det en enorm livs- og samfunnskostnad, sier skolesjef Siv Herikstad i Bærum kommune.

FAKTA

I 2017 kom nytt kapittel (23A) i arbeidsmiljølovens forskrift om utførelse av arbeid. Bestemmelsene skal gi ansatte bedre beskyttelse mot vold og trusler om vold på arbeidsplassen og stiller blant annet krav om at:

Virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler. Risikovurderingen skal ta særlig hensyn til: – arbeidets organisering og tilrettelegging – hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold – alenearbeid – bemanning – utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger – effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak

Arbeidstakerne skal gis nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner

Arbeidstakerne og tillitsvalgte skal ha nødvendig informasjon og kunnskap bl.a. om rutiner som er satt i verk for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner. Disse rutinene skal være skriftlige.

Virksomhetene skal gjennomføre de tiltak som må til, og at ansatte som blir utsatt for vold og trusler blir fulgt opp på en god måte i ettertid

Det forebyggende arbeidet må gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidsmiljøutvalget og skolemiljøutvalget bør også trekkes inn.

Kilde: Utdanningsforbundet

29.11.2021
11:41
29.11.2021 18:17Mest lest

Jonas Gahr Støre og resten av regjeringen får frist til høstens statsbudsjett med å melde tiltak.

Jonas Gahr Støre og resten av regjeringen får frist til høstens statsbudsjett med å melde tiltak.

Jan-Erik Østlie

Nå har LO-forbund fått nok: Gir Støre strøm-frist

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

Ole Palmstrøm

Innsatt helte kokende olje over fengselsbetjent

Kommentar

Märtha Louise må selvsagt få velge den livsledsageren hun vil, men vedkommende står ikke helt fritt til å gjøre hva som helst, skriver Kjell Werner.

Märtha Louise må selvsagt få velge den livsledsageren hun vil, men vedkommende står ikke helt fritt til å gjøre hva som helst, skriver Kjell Werner.

Lise Åserud / NTB

«Durek gjør skam på kongehuset», skriver Kjell Werner

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

Jan Erik Østlie

Her er regjeringens forslag til å løse strømkrisa

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

Ole Palmstrøm

Ansatte raser over FHI-kutt: – Dette er takken fra Norge, liksom

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

Espen Sand

Zara tilbyr kontrakter på seks timer i uka: – Bare tull

PÅ JOBB 15:05: – Jeg pleier alltid å være ute i god tid. Liker å snakke med de på skiftet før mitt, for å få oversikt, sier Vidar Ekeberg på vei inn mot hovedinngangen på Østlandsterminalen

PÅ JOBB 15:05: – Jeg pleier alltid å være ute i god tid. Liker å snakke med de på skiftet før mitt, for å få oversikt, sier Vidar Ekeberg på vei inn mot hovedinngangen på Østlandsterminalen

Alf Ragnar Olsen

Vidar (58) drar på jobb når andre reiser på helgetur: – Man blir litt i utakt med verden

Debatt

Nå må du Jonas og flere av de andre på Stortinget våkne og vise handling, skriver Merethe Solberg.

Nå må du Jonas og flere av de andre på Stortinget våkne og vise handling, skriver Merethe Solberg.

Erlend Angelo

«Når Støre går ut med at strømprisene kan bli enda dyrere, da klarer jeg ikke å sitte i ro»

Forbundsleder Ulf Madsen i FLT (t.v.) og forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi skal meisle ut en samarbeidsavtale mellom sine to forbund.

Forbundsleder Ulf Madsen i FLT (t.v.) og forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi skal meisle ut en samarbeidsavtale mellom sine to forbund.

Kai Hovden

Slår de seg sammen, blir de et av LOs største forbund

– Markedskreftene har tatt over styringen. Som god sosialdemokrat mener jeg det er feil, sier Roar Flåthen.

– Markedskreftene har tatt over styringen. Som god sosialdemokrat mener jeg det er feil, sier Roar Flåthen.

Martin Guttormsen Slørdal

Flåthen: Kraftkrisen er Støres store test som statsminister

Jan-Erik Østlie

LO-lederen advarer mot lettvinte strøm-løsninger

Terje Aasland bekrefter at regjeringen vurderer å legge fram forslag på fire tiltak for å dempe strømkrisen. 

Terje Aasland bekrefter at regjeringen vurderer å legge fram forslag på fire tiltak for å dempe strømkrisen. 

Martin Guttormsen Slørdal

Dette er de fire strømtiltakene regjeringen vurderer nå

Regjeringen må styre unna lettvinte løsninger for å få bukt med de høye strømprisene, mener Trygve Svensson.

Regjeringen må styre unna lettvinte løsninger for å få bukt med de høye strømprisene, mener Trygve Svensson.

Jan-Erik Østlie

– Folk bør være 1000 ganger mer bekymret for Putin enn for Acer

Kommentar

Bedrifter og husholdninger trenger strømhjelp fra statens side, skriver Kjell Werner.

Bedrifter og husholdninger trenger strømhjelp fra statens side, skriver Kjell Werner.

Brian Cliff Olguin

«Strømstøtten må ikke bli så omfattende at vi alle straffes med et rentesjokk»

MED LO I RYGGEN: LO-advokatene Rune Lium (t.v) og Nina Wærnhus representerte Frank Kjetil Olsen og EIvind Helleland i Salten og Lofoten tingrett.

MED LO I RYGGEN: LO-advokatene Rune Lium (t.v) og Nina Wærnhus representerte Frank Kjetil Olsen og EIvind Helleland i Salten og Lofoten tingrett.

Guro Gulstuen Nordhagen

Dommerne mente de hadde en god sak da de saksøkte staten for å få beholde jobben. Retten var uenig

FORTJENER MER: Det var ikke mye hjemmekontor på oss under pandemien. Vi skapte rekordresultatene for Posten og har gjort oss fortjent til rundt 30.000 kroner i tillegg, mener Roar Wiker på Skøyen.

FORTJENER MER: Det var ikke mye hjemmekontor på oss under pandemien. Vi skapte rekordresultatene for Posten og har gjort oss fortjent til rundt 30.000 kroner i tillegg, mener Roar Wiker på Skøyen.

Alf Ragnar Olsen

Roar sa nei til lønnsoppgjøret: – Vi skapte rekordresultater for Posten og fortjener mer

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

Nina Hanssen

Dersom SAS-pilotene vender tommelen ned i helga, kan det bli ny storstreik

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen ser på to ulike varianter av makspris, men at det finnes argumenter mot begge løsningene.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen ser på to ulike varianter av makspris, men at det finnes argumenter mot begge løsningene.

Sissel M. Rasmussen

Støre skeptisk til makspris på strøm

Lufthansa

Lønnsfest for bakkeansatte i Lufthansa: Enkelte får nesten 60.000 kroner mer i året


Flere saker