Kai Hovden" />

Avtalefestet pensjon

Elsa mistet AFP-pensjonen: – Saken illustrerer en av utfordringene med dagens ordning, sier Hadia Tajik

Elsa Fjelde var skarve tre uker unna kvalifiseringskravet for AFP. Arbeidsminister Hadia Tajik sier regjeringen støtter en omlegging av AFP-ordningen som gir mer forutsigbarhet for arbeidstakerne.
STØTTER OMLEGGING: Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) er klar på at regjeringen vil støtte en omlegging av AFP som gir arbeidstakerne og bedriftene økt forutsigbarhet. Det ville forhindre at flere havner i samme situasjon som Elsa Fjelde som mistet AFP med tre ukers margin.

STØTTER OMLEGGING: Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) er klar på at regjeringen vil støtte en omlegging av AFP som gir arbeidstakerne og bedriftene økt forutsigbarhet. Det ville forhindre at flere havner i samme situasjon som Elsa Fjelde som mistet AFP med tre ukers margin.

kai.hovden@lomedia.no

Etter mer enn 23 år i AFP-bedrifter sto det om tre uker da Elsa Fjelde ville gå av med AFP. Nå må hun stå i jobb i flere år ekstra. Hun valgte å fortelle sin historien for å advare andre mot å havne i samme situasjon.

Les hele historien her: Elsa mistet AFP-millionen med tre ukers margin

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik mener saken illustrerer en av utfordringene med dagens AFP-ordning.

Hun viser til at mange uforskyldt kan miste retten til AFP, selv etter et langt arbeidsliv i AFP-bedrift.

– Jeg vil samtidig presisere at AFP er partenes ordning. LO og NHO har utredet en skisse til en alternativ utforming av AFP-ordningen. Den forsøker å møte noen av utfordringene med dagens AFP, sier Tajik.

Ifølge statsråden står nå LO og NHO overfor krevende forhandlinger.

– De må blant annet komme frem til et bærekraftig forhold mellom ytelsesnivå og inntektene i ordningen.

Tajik kan ikke forskuttere utfallet av den videre prosessen i organisasjonene, men forsikrer at regjeringen støtter en omlegging som gir økt forutsigbarhet for arbeidstakerne og bedriftene.

– Vi er innstilt på å gå i forhandling om statens bidrag til en reformert AFP-ordning når partene er klare for dette, avslutter Tajik.

Løsningen ligger i skissen

Ifølge avdelingsdirektør for pensjon og forsikring i NHO, Kristin Diserud Mildal, ligger løsningen på fremtidens AFP i skissen partene la frem i fjor.

Når det gjelder varsel om at man står i fare for å falle ut av ordningen, er det dessverre ingen mulighet for det, ifølge Mildal i NHO.

– Fellesordningen har ikke informasjon om den enkelte som gjør det mulig å varsle om at ett eller flere av kvalifiseringsvilkårene i regelverket er i ferd med å bli brutt. Fellesordningen mottar først informasjon når personen søker om uttak, og den enkelte har ingen rettighet i ordningen før man fyller kravene på uttakstidspunktet, forklarer hun.

Pass på: Disse AFP-fellene må du unngå

Strenge regler

Mildal er også klar på at kvalifiseringsansvaret ligger hos den enkelte arbeidstaker.

Hva med muligheten for avkortning av AFP ut fra graden av kvalifisering? Er dette noe som har vært diskutert?

– AFP er en kvalifiseringsordning som har strenge regler knyttet til årene før man fyller 62 og årene før uttak. Enten så fyller man kravene og får full ytelse, eller så får man ikke noe. Dagens regelverk kan derfor oppfattes som uforutsigbart og urettferdig. Partene avtalte i oppgjøret 2018 å utrede en reformert AFP der utbetalt pensjon vil ha en bedre sammenheng med tiden man har jobbet i AFP-bedrifter, og en skisse til modell ble lagt frem i mai 2021, svarer Mildal.

LO-lederen: Ny AFP må på plass i denne stortingsperioden

Krever finansiering

Vi ber Mildal om NHOs syn på situasjonen Elsa Fjelde havnet i.

– Vi ser jo klart at det kan oppleves urettferdig å miste en så betydelig pensjonsytelse fordi man ikke var klar over detaljene i et komplisert regelverk. Vi mener løsningen ligger i skissen til en reformert AFP-modell som LO og NHO leverte i fjor vår, sier avdelingsdirektøren.

Hun mener man vil kunne unngå å havne i slike situasjoner i fremtiden dersom den nye modellen kommer på plass.

– AFP-ytelsen vil bli mer forutsigbar og utbetalt til mange flere. Men en slik ordning vil bli dyrere for bedriftene hvis ikke nivået på ytelsene settes ned. For å få en reformert AFP på plass, må både staten, arbeidstakerne og arbeidsgiverne bidra til finansieringen, påpeker Mildal.

Dette er en sak fra

Vi skriver om ledere, ingeniører og teknikere.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse