JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
DISKUTERTE FREMTIDEN: FLT og forbundsleder Ulf Madsen er opptatt av å hente innspill fra forbundets tillitsvalgte rundt om i landet når kursen for fremtiden skal stakes ut. Her er Erik Billy Rehnlund, Betine Grønvold Olsen og Lene Sivertsen godt i gang med gruppearbeid etter Madsens presentasjon.

DISKUTERTE FREMTIDEN: FLT og forbundsleder Ulf Madsen er opptatt av å hente innspill fra forbundets tillitsvalgte rundt om i landet når kursen for fremtiden skal stakes ut. Her er Erik Billy Rehnlund, Betine Grønvold Olsen og Lene Sivertsen godt i gang med gruppearbeid etter Madsens presentasjon.

Kai Hovden

Forbundet for Ledelse og Teknikk:

FLT utfordres av større LO-forbund. Her er tre mulige veier for framtida

Fellesforbundets ønske om én avtale per bedrift for alle ansatte passer svært dårlig for Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT).01.11.2021
13:33
02.11.2021 08:59

kai.hovden@lomedia.no

Denne høsten har ledelsen i Forbundet for Ledelse og Teknikk reist land og strand rundt for å samle innspill til strategiske veivalg for FLT. Kampen mot vertikalisering og rekruttering av nye medlemmer står sentralt.

Bakgrunnen for dette er todelt. For det første handler det om å kjempe mot Fellesforbundets - og kanskje andre LO-forbunds - ønske om vertikal organisering, altså én avtale per bedrift for alle ansatte, eller å utvide omfangsbestemmelsene til også å omfatte funksjonærer.

Dernest står det klart for forbundsleder Ulf Madsen at det ikke er på operatørsiden veksten vil komme i fremtiden, noe også Fellesforbundet nok er smertelig klar over.

Inn på FLTs områder

I forrige hovedoppgjør krevde Fellesforbundet endringer i sine omfangsbestemmelser i Verkstedoverenskomsten. Etter forhandlinger og mekling fikk Fellesforbundet gjennomslag overfor Norsk Industri om endringer som skal gjelde fra tariffrevisjonen 2022. Målet er å også kunne organisere arbeidsledere og funksjonærer innenfor denne overenskomsten, altså medlemmer som allerede hører hjemme i FLT eller i Handel og Kontor.

Siden dette ble kjent høsten 2020, har FLT kjempet for å få endret vedtaket. Man har pekt på at LO, som øverste avtalepart, må gripe inn, og at Fellesforbundet har trådt langt utenfor de stiene man har vært enige om å holde seg til i LO.

– Endringer i omfangsbestemmelsene skal godkjennes av sekretariatet i LO, slo Madsen fast da han møtte tillitsvalgte på regionsamling i Tromsø.

Dette har Fellesforbundet unnlatt å gjøre, ifølge Madsen.

– Det vi frykter, er at også andre vil se sitt snitt til å bryte reglene internt i LO, sa Madsen.

– Vi har krevd, og blitt lovet, at LO og NHO som øverste avtaleparter skal sette seg ned og diskutere dette. Da vi gikk inn i sommeren var beskjeden at «samtalene er i gang», fra NHO. Disse skulle fortsette ut over høsten, og jeg vil bli mektig irritert dersom vi får det samme svaret når vi igjen henvender oss, fortsatte forbundslederen.

Det har vært gitt klar melding fra FLT til NHO om at Norsk Industri må settes på plass.

– De kan ikke selge en vare to ganger til to forskjellige forbund, slo Madsen fast.

Vi har forelagt Fellesforbundet kritikken som FLT og Madsen har fremsatt, og det er forbundssekretær Knut Øygard i Fellesforbundets ledelse som svarer via epost.

– Endringene i omfangsbestemmelsene var en del av tariffoppgjøret i 2020. Vi ser fortsatt fram til et godt samarbeid med FLT, skriver han.

Tidligere sak: To LO-forbund krangler om medlemmene. Slik svarer Fellesforbundet på kritikken

Gedigen utfordring

FLT frykter at store deler av medlemsmassen vil forsvinne ut av LO dersom Fellesforbundets drøm om vertikal organisering oppfylles. Så langt har de altså bare forsøkt seg på Verkstedoverenskomsten, men i FLT ser man dette som første skritt på veien.

Saken fortsetter under bildet.

VERSTE PÅ 70 ÅR: Forbundsleder Ulf Madsen karakteriserer Fellesforbundets seneste angrep som det kraftigste i FLTs 70-årige historie.

VERSTE PÅ 70 ÅR: Forbundsleder Ulf Madsen karakteriserer Fellesforbundets seneste angrep som det kraftigste i FLTs 70-årige historie.

Kai Hovden

– Så mye som én tredel av våre medlemmer er i virksomheter hvor Fellesforbundet er inne. Det er ille nok, men i tillegg kan man jo se for seg at også andre forbund følger denne tanken, sa Madsen.

Han la ikke skjul på at denne saken har ført til både sinne, frustrasjon og sterke følelser i FLT.

– Det har vært krevende for forbundsstyret. Den naturlige reaksjonen på en slik fremgangsmåte som Fellesforbundet har vist, har vært sinne og sterke følelser. Men vi må styres av fornuften, selv om følelsene selvsagt er med, sa Madsen.

Juridiske vurderinger

FLT har gjort en juridisk vurdering av den tariffmessige situasjonen forbundet står i som følge av Fellesforbundets fremferd, ifølge Madsen.

– Den viser at det er LO og NHO som er øverste avtalepart, og som burde gå inn og stoppe dette. Men det vil de ikke, slo forbundslederen fast.

Vurderingen er gjennomført av et eksternt firma, og slår fast at FLT eier sine avtaler.

– Det betyr i praksis at vi kan ta dem med og gå ut av LO, om vi skulle ønske det, forklarte Madsen.

Utfordringen er at det er LO som eier første del av alle avtalene, nemlig Hovedavtalen.

– For oss ser det dessverre ut som om utvidelse av omfangsbestemmelsene blir mer og mer aktuelt. Fellesforbundets seneste angrep er det kraftigste i løpet av våre 70 år som forbund, illustrerte Madsen.

For FLT sentralt oppleves det som om stadig flere operatørforbund i privat sektor mener en utvidelse av omfangsbestemmelsene er eneste farbare vei, men forbundslederen understreket at det kun er LO-kongressen som kan avgjøre dette.

For å gi et bilde på utfordringen FLT står overfor, fortalte Madsen at forbundene som nå snuser på vertikalisering har ti ganger så mange medlemmer.

– LO-kongressen settes sammen på bakgrunn av medlemstall. Det er en utfordring for FLT, sa han.

Tre muligheter

– Valgene vi står overfor fremover, er så store for FLT at de må tas via uravstemning eller på et landsmøte, forklarte Madsen

Forbundet har, via hjelp fra et eksternt konsulentfirma, sett på muligheter for fremtiden. Det handler i all hovedsak om tre alternativer:

– Vi kan velge å kjempe videre som selvstendig forbund i LO, vi kan slå oss sammen med et eksisterende LO-forbund, eller vi kan gå ut av LO, sa Madsen.

I tillegg ligger selvsagt muligheten for en allianse med et eksisterende LO-forbund der, og en tilsvarende løsning på utsiden av LO. Velger man å gå ut, kan man også se på muligheten for å slå seg sammen med et forbund på utsiden.

– Uansett hva som skjer i saken med Fellesforbundet, må FLT jobbe for å styrke seg i fremtiden, sa Madsen.

Kommentar: «En intern kamp mellom Fellesforbundet og FLT vil svekke LOs evne til å rekruttere langtidsutdannete innen tekniske fag»

Må være våkne

Avtalen Fellesforbundet fikk på plass sammen med Norsk Industri i 2020 gjelder ikke før 1. april 2022. Det betyr at inntil da må Fellesforbundet holde seg unna FLTs medlemmer som omfattes av Verkstedoverenskomsten.

– Dette må vi følge svært nøye med på. Fellesforbundet opptrer mange steder som om avtalen allerede er gjeldende, advarte Madsen.

Mer enn halvparten av FLTs medlemmer er ansatt i industrien, og det hører så langt til sjeldenhetene at FLT er den største klubben på bedriften.

– Men det er FLT som øker i industrien, mens det forventes en nedgang på 1,6 prosent ansatte per år totalt i bransjen, påpekte Madsen.

Dagens system fungerer

Forbundslederen var klar på at det horisontale systemet som brukes i dag har fungert godt frem til nå. Han ser ingen grunn til å gå bort fra det horisontale tariffsystemet.

– Det er ikke tvil om at for eksempel arbeidsledere ser det som svært utfordrende å skulle være organisert i samme forbund som operatørene de er satt til å lede. Hva skjer dersom det oppstår en konflikt og begge parter er organisert i samme forbund, hvem blir prioritert? spurte Madsen, og fikk støtte fra flere av deltakerne på konferansen.

Skal man bort fra dagens horisontale system, må FLT finne andre steder å rekruttere medlemmer, ifølge Madsen.

Dette sier LO og NHO om saken

Hvor langt har LO og NHO, som øverste avtaleparter, kommet i samtalene de har lovet FLT? Svarene er noe ulne.

For å få vite mer om hvor i prosessen LO og NHO er, har vi kontaktet dem begge. 

Først spurte vi NHO om hvor langt de er kommet i prosessen, og vi ba dem om en kommentar knyttet til hvordan Norsk Industri har opptrådt. Vi spurte videre om ikke NHO her selger samme vare to ganger, når man åpner for muligheten til at også Fellesforbundet kan organisere arbeidstakere som så langt har hørt hjemme hos FLT eller HK.

Det var også naturlig å spørre NHO om hvordan de vil stille seg til tilsvarende avtaler i fremtiden, og om det er aktuelt for NHO å kreve at Norsk Industri og Fellesforbundet gjør om på avtalen fra forrige hovedoppgjør.

Viktig med god dialog

Det er Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, som svarer via epost.

– Det er naturlig at NHO har dialog med LO om de temaene som kan bli aktuelle for neste års oppgjør, og hvordan vi best fasiliteter forhandlingene, svarer Melsom.

Det tyder altså på at samtalene er i gang, men sier lite om hvor langt man har kommet i prosessen.

Videre sier Melsom at de hos NHO er klar over at det er opparbeidet skillelinjer for hvem som er omfattet av de ulike tariffavtalene i LO.

– Nettopp derfor er det viktig med god dialog, ikke bare med LO, men også med LOs forbund og NHOs landsforeninger, sier Melsom. 

– Vår opplevelse er at dette er en tilnærming vi deler med LO, Fellesforbundet og Norsk Industri, legger hun til. 

Direktøren sier ingenting om hvordan NHO vurderer Norsk Industris fremferd, eller om det vil bli aktuelt å gjøre om på avtalen fra forrige hovedoppgjør.

Enda mer tilknappet

Hos LO har vi vært i kontakt med kommunikasjonsavdelingen, for å få svar på deres syn på mye av det samme. Hvor langt har man kommet i prosessen, hva har LO å si om Fellesforbundets fremgangsmåte i saken, hvordan vil LO sikre seg at slikt ikke skjer igjen, og er det aktuelt for LO å gripe inn i dette konkrete tilfellet? var spørsmålene.

Svaret vi får fra kommunikasjonsrådgiver Geir Solaas Moen er kort og kontant:

– Samtalene er i gang, og mer enn det kan vi egentlig ikke si.

Men målet er å komme til en løsning eller et svar på dette innen hovedoppgjøret neste år, så vi vil følge saken videre.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
01.11.2021
13:33
02.11.2021 08:59Mest lest

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Dette bør du vite om «halv skatt» i desember

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Hanna Skotheim. Innfelt: Leif Martin Kirknes

Nav-ansatte fortviler over regjeringas kutt: – Vil skyve folk over på sosialhjelp, mener Rødts Mimir Kristjánsson

Håvard Sæbø

Mona (19) fortalte ingen at hun søkte på bygg og anlegg

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

Werner Juvik

Nå kan Gry juble for millionutbetaling: – Jeg har nesten ikke ord

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

Colourbox

Arbeidsløse «Per» (55) advarer alle som mistet jobben under korona: Du kan tape den gullkantede AFP-pensjonen

Kommentar

Leif Martin Kirknes

«Politikerne har fått strømsjokk», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Slik vil LO-toppen kutte strømregninga

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Leif Martin Kirknes

Kan en arbeidsgiver trekke deg i lønn, bare for at det står i arbeidsavtalen? Høyesterett avgjør saken snart

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

Håvard Sæbø

AFP-pensjonen kan bli utsatt til 2024. LO-lederen innrømmer at det er komplisert

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

Erelnd Angelo/Ole Palmstrøm/Leif Martin Kirknes

Slik kan strømprisen påvirke lønnsoppgjøret, ifølge forbundslederne

Håvard Sæbø

Tillitsvald fekk skriftleg åtvaring: – Aldri kjekt å bli herja med

Omar Jørgensen

SV, Ap og Sp enige om nytt statsbudsjett: Her er noe av det de ble enige om

Colourbox.com

Det blir likevel feriepenger på dagpenger for arbeidsløse og permitterte

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Jan Inge Haga

Klubbleder Gry jubler for feriepenger på dagpenger: – Vi har ikke så mye fra før av

Colourbox.com

De aller rikeste har en fordel. Derfor øker ulikheten

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

Tri Nguyen Dinh

Utenlandske eiere tok ut 722 millioner kroner i utbytte fra krisestøttede bedrifter

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

Det skal bli vanskeligere å ansette midlertidig. Nå vil regjeringa endre loven

Jan-Erik Østlie

Øker snittprisen på strøm med 10 øre, vil det koste bedriften Stian jobber i 300 millioner mer i året

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

Jan-Erik Østlie

Bedriftene må få korona-støtte for å holde folk i jobb, krever LO

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Coop-ansatte får dårligere betalt for søndagsarbeid enn før


Flere saker