JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Stadig nærmere et nytt LO-forbund

I løpet av september har Forbundet for Ledelse og Teknikk tatt et langt skritt videre i å danne et nytt forbund med Industri Energi.
Forbundsleder Ulf Madsen informerte landsrådet om FLTs gjennomslag i forhandlingene med IE. Han var klar på at forhandlingene nå er avsluttet - det som ble presentert er det samme som et ekstraordinært landsmøte skal ta stilling til.

Forbundsleder Ulf Madsen informerte landsrådet om FLTs gjennomslag i forhandlingene med IE. Han var klar på at forhandlingene nå er avsluttet - det som ble presentert er det samme som et ekstraordinært landsmøte skal ta stilling til.

Kai Hovden

kai.hovden@lomedia.no

Både landsrådet og forbundsstyret i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) gir grønt lys for opprettelsen av et nytt forbund bestående av FLT og Industri Energi.

Det betyr at ballen nå ligger hos Industri Energi.

Større og sterkere

I forbindelse med lønnsoppgjøret i 2020 inngikk Fellesforbundet en avtale med sin motpart i NHO, Norsk industri, om at tariffavtalen kunne omfatte også en del av FLTs medlemsgrunnlag. Dette ble starten på FLTs søken etter en vei videre.

Alternativer både innenfor og utenfor LO ble diskutert, med og uten allianser. Så kom Industri Energi på banen som en mulighet, og arbeidet ble penset over fra alliansebygging til opprettelse av et nytt LO-forbund.

Dersom delegatene på begge forbunds ekstraordinære landsmøter sier ja, og det blir et ja på sammenslåingslandmøtet 11. desember, vil det nye forbundet ha til sammen nærmere 80.000 medlemmer.

– Det nye forbundet vil representere medlemmer og tillitsvalgte i bedrifter som står for mer enn 80 prosent av norsk verdiskaping som går til eksport, sa Ulf Madsen, forbundsleder i FLT, til landsrådet.

– Sammen vil vi fronte tydelige faglige og politiske krav innen industri- og næringslivspolitikk, energipolitikk, verdiskaping, kompetanse, arbeidsliv og velferd. Derfor vil vi bli ett forbund - til det beste for dagens og fremtidens medlemmer og tillitsvalgte – og for deres familier, utdypet han.

For å forankre forhandlingsresultatet er FLTs politiske ledelse i disse dager på en landsomfattende turné i samtlige av forbundets regioner.

17. og 18. november møtes delegatene til ekstraordinært landsmøte for å si endelig ja eller nei til opprettelsen av det nye forbundet.

Industri Energi har sitt ekstraordinære landsmøte 15. og 16. november.

Landsrådet i FLT gikk inn for opprettelsen av et nytt forbund sammen med Industri Energi. Kun én stemte imot.

Landsrådet i FLT gikk inn for opprettelsen av et nytt forbund sammen med Industri Energi. Kun én stemte imot.

Kai Hovden

Gjennomslag på alle punkter

– Vi er i mål med forhandlingene, og fornøyde med resultatet, slo Ulf Madsen fast da han møtte FLTs landsråd.

Han viste til lista med medlemmenes krav i forhandlingene, og som FLT gikk til forhandlingsbordet med:

• Minst like gode forutsetninger og tjenestetilbud for medlemmer og ansatte

• Bevare råderetten over avtaler innenfor nåværende omfangsområder

• Tilpassede avtaler til medlemsgruppen

• Bevare funksjonæridentiteten

• Politisk på venstresiden

• Ikke økt kontingent

• Sikre representasjon for påvirkning i allianser

• Kultur og organisasjon

Ifølge Madsen har FLT oppnådd de nødvendige gjennomslagene på samtlige punkter.

– Politisk på venstresiden ble en liten utfordring, ettersom Industri Energi er partipolitisk uavhengige. Dette mener vi er løst ved at det nye forbundet vil være en del av LO, sa Madsen.

Ingen av forbundene gir pengestøtte til politiske partier, og Madsen forklarte at det politiske punktet i listen har sin bakgrunn i at FLT i starten av prosessen også utredet muligheten for å stå alene eller sammen med et annet forbund utenfor LO.

Bakgrunn: To LO-forbund skal slås sammen. Tillitsvalgte advarer mot hastverk

Ingen ytterligere endringer

Grunnlaget for det nye forbundet er nå ferdig forhandlet, ifølge Ulf Madsen og Merete Jonas, påtroppende forbundsleder i FLT.

– Det jobbes med å ferdigstille sakspapirer for utsendelse. Disse skal endelig behandles i begge forbundene frem mot sammenslåingslandsmøtet 11. desember. Det gjenstår finpuss, men vi forsikrer at det ikke vil bli endringer i grunnlaget, understreket Madsen og Jonas.

Begge uttrykte også en stor takk til både tillitsvalgtapparatet og administrasjonen for innsatsen som er lagt ned igjennom året. Det har utvilsomt vært en krevende prosess, men ved hjelp av god organisering og organisasjonsflyt er det nå kun det ekstraordinære landsmøtet som gjenstår for FLTs del før sammenslåingslandsmøtet.

Ledelse og Teknikk har tidligere beskrevet humper i veien for prosjektet nå på høstparten. Det var behov for mer tid, og via svarene vi fikk fra forbundene, har vi tolket det dit hen at det er Industri Energi som har hatt behov for denne tiden.

At prosessen er godt forankret i FLT, ble også tydelig da landsrådet og forbundsstyret skulle gi henholdsvis sitt råd og sin innstilling.

I landsrådet ble det et klart ja, mot én stemme, mens forbundsstyret enstemmig innstilte på et ja til nytt forbund.

– Det kan nok virke som om ideen om sammenslåing har modnet litt over tid. Vi fikk et tydelig mandat av landsmøtet i 2022 om å videreføre prosessen med Industri Energi. Det har vi nå gjennomført. Det er fortsatt tydelige tilbakemeldinger om at vi er på rett vei, noe behandlingen i landsrådet og forbundsstyret viser, samt en generell oppfatning av ståa der vi har vært så langt på rundreisen, sier Ulf Madsen.

Historien bak: Forbundene var ofte rasende på hverandre. Nå slår de seg sammen

Den politiske ledelsen i FLT er på landsomfattende turné for å fortelle om forhandlingsresultatet med IE. Her informerer påtroppende forbundsleder Merete Jonas medlemmer i Oslo.

Den politiske ledelsen i FLT er på landsomfattende turné for å fortelle om forhandlingsresultatet med IE. Her informerer påtroppende forbundsleder Merete Jonas medlemmer i Oslo.

Kai Hovden

Ny organisering

Industri Energi og FLT har forskjellig oppbygning. Mens FLT i stor grad er basert på regioner og avdelinger, har Industri Energi samarbeidskomiteer.

– Regionene skal styrkes i det nye forbundet, sa Madsen og Jonas.

I tillegg vil avdelinger og klubber få styrket sin egen utvikling med basis i de gjeldende vedtektene. Der det kan være naturlig og formålstjeneslig å slå seg sammen med Industri Energi lokalt, kan de gjøre det, eller velge å fortsette som før.

I tillegg til dagens organisasjonsledd opprettes det fire nye samarbeidskomiteer. Disse er for arbeidsledere, tekniske funksjonærer, for arbeid og inkludering og for de som er organisert i staten.

– Vi vil også opprette et fellesforum for funksjonærer. Dette er et klart svart på kravet om å opprettholde funksjonæridentiteten, forklarte Madsen.

I tiden frem mot det første ordinære landsmøtet i det nye forbundet, som vil finne sted i 2025, skal det gjennomføres en grundig organisasjonsgjennomgang – både ute i forbundet og i administrasjonen.

Frem til 2025 vil FLTs landsråd gå inn som del av det nye forbundet, og de to forbundsstyrene vil bli slått sammen.

Tar vare på gullet

– Tariffavtalene er gullet vårt, slo Merete Jonas fast da hun talte til landrådet.

FLT har gjort et grundig arbeid, også med juridisk bistand utefra, for å sikre at tariffavtalene ikke blir satt i spill som følge av sammenslåingen.

Som en forlengelse av dette har FLT etter- og videreutdanningsordningen, inkludert aksjeselskapet Addisco. Dette er forbeholdt medlemmer med tariffavtale som betaler inn til ordningen, og denne ordningen har man også sikret at videreføres, for de den gjelder, i et eventuelt nytt forbund.

Hva skal forbundet hete?

Mange har vært opptatte av navnet på det nye forbundet. Så langt har partene ikke kommet, men det foreløpige navnet vil være IE-FLT – frem til juni 2024.

– Vi inviterer medlemmer og tillitsvalgte til navnekonkurranse, sier Merete Jonas og Ulf Madsen etter at de to avgjørende møtene er gjennomført.

Og for alle som måtte frykte at Industri Energi, med sitt betydelig større medlemstall, skal kunne bestemme dette alene:

– Slik blir det ikke. Både det sammenslåtte arbeidsutvalget, bestående av samlet politisk ledelse, og det sammenslåtte forbundsstyret skal være enstemmige i denne saken, forsikrer Jonas og Madsen.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ledere, ingeniører og teknikere.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse