JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

To LO-forbund skal slås sammen. Tillitsvalgte advarer mot hastverk

Forhandlingene mellom Industri Energi og FLT har trukket ut i tid.
BRUK TIDEN: Anders Kjuus og Evelyn Mensi oppfordrer FLTs forhandlingsutvalg til å bruke den tiden som må til i forhandlingene med Industri Energi.

BRUK TIDEN: Anders Kjuus og Evelyn Mensi oppfordrer FLTs forhandlingsutvalg til å bruke den tiden som må til i forhandlingene med Industri Energi.

Kai Hovden

kai.hovden@lomedia.no

De to LO-forbundene FLT og Industri Energi skal etter planen slå seg sammen til ett forbund.

Landsmøtet til Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) ga i november i fjor grønt lys for å gå videre med en sammenslåingsprosess.

Siden har det vært lagt en ambisiøs tidsplan for opprettelsen av et nytt, felles forbund.

Målet er at det nye forbundet skal se dagens lys innen utgangen av året. Men i det siste har arbeidet med sammenslåingen vist seg å ta mer tid enn det som var planlagt.

FLT-tillitsvalgt Anders Kjuus fra Sarpsborg og Evelyn Mensi fra Innlandet er bekymret for at det skal oppstå tidspress i prosessen.

– Jo dårligere forankret du får resultatet, jo mer murring og motstand vil du få. Det bør ikke være ukjent for folk som er vant til organisasjonsarbeid, sier Kjuus.

Les også: Tidsplanen for sammenslåing mellom FLT og Industri Energi er lagt

Forhandlingene forlenges

Den kanskje aller største milepælen, selve forhandlingsresultatet, skulle i utgangspunktet vært klart før sommeren. Streiken i forbindelse med årets mellomoppgjør bidro til å bremse prosessen, og resultatet skulle derfor være klart etter sommeren.

Drøyt et par uker inn i august kom beskjeden om at det trengtes enda mer tid.

Et parallelt forbundsstyremøte for Industri Energi og FLT ble avlyst. FLTs landsrådsmøte i slutten av august ble flyttet, og det ekstraordinære landsmøtet FLT hadde planlagt 22. oktober måtte flyttes.

Landsmøte 11. desember

Før en sammenslåing kan skje, skal det kalles inn til ekstraordinære landsmøter i begge forbundene.

Det er de ekstraordinære landsmøtene som skal ta stilling til om det skal opprettes et nytt forbund eller ikke. Dersom forbundene sier ja, skal det avholdes et felles landsmøte.

I skrivende stund har det ikke kommet nye datoer for FLTs møter, men begge forbund styrer fortsatt mot et sammenslåingslandsmøte 11. desember.

Kan bli LOs tredje største

Industri Energi er LOs fjerde største forbund med om lag 56.000 medlemmer. Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har rundt 22.000 medlemmer og organiserer i hovedsak ledere, ingeniører og tekniske funksjonærer.

Dersom sammenslåingen blir noe av, vil det nye forbundet få 78.000 medlemmer og bli jevnstore med Handel og Kontor (HK).

Et sammenslått FLT og Industri Energi vil dermed konkurrere med HK om posisjonen som LOs tredje største forbund.

Gi klar beskjed

Anders Kjuus er leder av FLTs avdeling 92 i Sarpsborg. Han ble litt i stuss da rundskrivet med utsettelsene dukket opp.

– Ser du på rundskrivet som gikk ut i forbindelse med utsettelsen av landsrådet og det ekstraordinære landsmøtet, synes jeg nok det var litt mer kryptisk enn nødvendig, sier Kjuus.

Kjuus er mest opptatt av at det er en ryddig prosess, og at det blir satt av nok tid til å lufte de sakene det er behov for å lufte før en eventuell sammenslåing.

– Det bør ikke være fare for at det ramler verken skjeletter eller spøkelser ut av skapene når de åpnes etter at prosessen er gjennomført, mener han.

Samtidig har FLT og Industri Energi nok en frist å forholde seg til.

Dersom det nyopprettede forbundet skal spille en rolle når delegatene til neste LO-kongress skal fordeles, må det nye forbundet se dagens lys innen 31. desember i år.

LO-kongressen er LOs øverste organ. Her bestemmer delegatene fra alle LOs forbund hvordan organisasjonen skal utvikles og hva som skal være LOs politikk de neste fire årene.

– Prosessen som pågår vil uansett føre til at Industri Energi og FLT vil være godt omforent før neste kongress, selv om ikke det nye forbundet har sett dagens lys innen desember-fristen. Slik sett ser jeg ikke fristen som kritisk, sier Kjuus.

Forventet utvikling

Evelyn Mensi, nestleder i avdeling 15 i Innlandet, reagerte også da rundskrivet kom.

– Du tenker jo med en gang at her har det dukket opp noen skjær i sjøen. Alt har virket som om det går på skinner, og min opplevelse av Industri Energi til nå har vært at de har vært klare for lengst, sier Mensi.

Samtidig har hun med flere ventet på at det vil spisse seg til, nå som posisjoner skal avklares med mer.

– Noen vil miste verv som følge av en sammenslåing. Vi kan jo ikke ha dobbelt ledelse. Uansett vil det være en interimsperiode, også med tanke på valg, før alt vil fremstå som en felles enhet. Ettersom signalene om sammenslåing er sendt til hele LO-familien, er det bedre at vi får en god prosess, slik at det går smertefritt når forbundene har bestemt seg, sier hun.

Mensi har opplevd tillitsvalgte i Industri Energi som mener mye kan tas etter at sammenslåingen er et faktum. Det er hun ikke enig i.

– Jeg mener dette er en lettvint holdning, sier Mensi.

– Det var også en ganske optimistisk tidsplan som ble lagt i utgangspunktet. Opprettelsen av et nytt, felles forbund er en stor og omfattende jobb. Slik sett er det naturlig at det kreves mer tid, utdyper hun.

Kjuus mener god informasjon er synonymt med godt fagforeningsarbeid.

– Er det uro et sted, vil den dempes så snart folk vet at deres representanter er med i prosessen. Slik er det også her, sier han.

Må være tid til å informere medlemmene

Mensi har stusset over at Industri Energi ikke har offentliggjort sine krav inn i ekteskapet slik FLT har.

Fra FLTs side har det helt fra tidlig i arbeidet vært vist til en åttepunktsliste som må være på plass, dersom det skal bli noen sammenslåing.

Les også: Her er FLTs åtte krav til Industri Energi for en eventuell sammenslåing

– Vi har vært klare på hvilke krav vi har, og våre forutsetninger for å kunne danne et nytt forbund sammen med Industri Energi. Jeg har ikke hørt noe fra den andre siden, og det virker derfor veldig ensidig. Dersom de har tatt for lett på det, vil det nødvendigvis kreves mer tid når man kommer til de mer konkrete avklaringene, sier hun.

Forlengede forhandlinger har også skjøvet på planene om en politisk rundreise i samtlige regioner for å informere om forhandlingsresultatet i forkant av det ekstraordinære landsmøtet.

Mensi er opptatt av at det må være tid nok til å reise rundt og møte de aktive medlemmene som kanskje også kommer til å være delegater på landsmøtet, slik at de kan få stille spørsmål og få mulighet til å tenke skikkelig igjennom prosessen før de stiller på landsmøtet.

Anbefaler å utsette

– Vi er i august nå, og det snart jul. Skal vi få gjort ferdig prosessen, avholdt landsrådsmøte som skal gi råd til forbundsstyret og i tillegg rekke en rundreise, begynner det å bli veldig knapt med tid. Da er det bedre å utsette sammenslåingsprosessen, og si at dette vil komme senere, sier Kjuus.

Samtidig holder forbundene fremdeles på 11. desember som dato for et sammenslåingslandsmøte.

Forhandlingsresultatet må også forankres i organisasjonen, påpeker Mensi.

– Blir det ja på det ekstraordinære landsmøtet, etter at man har fått forankret dette godt i forkant, kan det være en mulighet å ha kort tid mellom FLTs ekstraordinære landsmøte og sammenslåingslandsmøtet, sier hun.

Blir det nei, får forbundene heller bruke bestillingene til sammenslåingslandsmøte til en skilsmissefest, foreslås det rundt bordet.

– Bruk i alle fall nok tid til å få dette til. Et felles dokument, med det vi er enige om til nå, bør være nok til en felles front på neste LO-kongress. Da vil vi unngå tidspress på den endelige sammenslåingen, og kan gjennomføre en god forhandlingsprosess på alle nivåer i forbundet, oppfordrer Kjuus.

– Og sørg for å forankre dette skikkelig, slik at FLTs ekstraordinære landsmøte blir en formalitet, legger Mensi til.

Les også: Forbundene var ofte rasende på hverandre. Nå slår de seg sammen

Forbundet for Ledelse og Teknikk

• Etablert i 1951.

• Organiserer ledere, ingeniører og tekniske funksjonærer.

• Om lag 22.000 medlemmer

• Rundt halvparten av FLTs medlemmer jobber i industrien. Men forbundet har også medlemmer i vekst- og attføringsbedrifter, innenfor byggenæringen, i hotell- og restaurantbransjen og i staten.

Industri Energi

• Industri Energi ble etablert i 2006 da Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund og Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund ble slått sammen.

• LOs fjerde største forbund med om lag 56.000 medlemmer

• Organiserer i hovedsak ansatte i industrien, både innen olje og gass og landindustri. Forbundet organiserer også noen mindre grupper, som ansatte i vaskerier og renserier.

• Organiserer vertikalt, altså blant alle ansatte fra bunn til topp i bedriften.

FLTs åtte krav

1. Minst like gode forutsetninger og tjenestetilbud for medlemmer og ansatte

2. Bevare råderetten over avtaler innenfor nåværende omfangsområder

3. Tilpassede avtaler til medlemsgruppen

4. Bevare funksjonæridentiteten

5. Politisk på venstresiden

6. Ikke økt kontingent

7. Sikre representasjon for påvirkning i allianser

8. Kultur og organisasjon

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ledere, ingeniører og teknikere.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Forbundet for Ledelse og Teknikk

• Etablert i 1951.

• Organiserer ledere, ingeniører og tekniske funksjonærer.

• Om lag 22.000 medlemmer

• Rundt halvparten av FLTs medlemmer jobber i industrien. Men forbundet har også medlemmer i vekst- og attføringsbedrifter, innenfor byggenæringen, i hotell- og restaurantbransjen og i staten.

Industri Energi

• Industri Energi ble etablert i 2006 da Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund og Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund ble slått sammen.

• LOs fjerde største forbund med om lag 56.000 medlemmer

• Organiserer i hovedsak ansatte i industrien, både innen olje og gass og landindustri. Forbundet organiserer også noen mindre grupper, som ansatte i vaskerier og renserier.

• Organiserer vertikalt, altså blant alle ansatte fra bunn til topp i bedriften.

FLTs åtte krav

1. Minst like gode forutsetninger og tjenestetilbud for medlemmer og ansatte

2. Bevare råderetten over avtaler innenfor nåværende omfangsområder

3. Tilpassede avtaler til medlemsgruppen

4. Bevare funksjonæridentiteten

5. Politisk på venstresiden

6. Ikke økt kontingent

7. Sikre representasjon for påvirkning i allianser

8. Kultur og organisasjon