JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kan bli nytt storforbund

Her er FLTs åtte krav til Industri Energi for en eventuell sammenslåing

Skal FLT gå videre med planene om å slå seg sammen med Industri Energi? I så fall må åtte krav være oppfylt, krever forbundet.
ÅTTE KRAV: Forbundsleder i FLT, Ulf Madsen, har levert en liste med krav til Industri Energi.

ÅTTE KRAV: Forbundsleder i FLT, Ulf Madsen, har levert en liste med krav til Industri Energi.

Frode Ersfjord / FLT

ragnhild@lomedia.no

19. november starter landsmøtet til Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT). På landsmøtet skal forbundets tillitsvalgte ta stilling til om ledelsen får rødt eller grønt lys til å forhandle med Industri Energi om en sammenslåing av de to forbundene.

I forkant av landsmøtet har de to forbundene sondert terrenget i lang tid allerede. FLT har utredet ulike scenarier, gjort medlemsundersøkelser og laget et «veikart» for framtiden.

Arbeidet har resultert i en liste med åtte overordnede krav som medlemmene mener må være oppfylt for at forbundet skal kunne si ja til en sammenslåing.

Aktuelt: LO kan få et nytt, stort industriforbund. Det startet med en krangel om medlemmer

Dette er de åtte punktene:

1. Minst like gode forutsetninger og tjenestetilbud for medlemmer og ansatte

2. Bevare råderetten over avtaler innenfor nåværende omfangsområder

3. Tilpassede avtaler til medlemsgruppen

4. Bevare funksjonæridentiteten

5. Politisk på venstresiden

6. Ikke økt kontingent

7. Sikre representasjon for påvirkning i allianser

8. Kultur og organisasjon som er gjenkjennbar for FLTs medlemmer

Klubbleder Gard ønsker sammenslåing med FLT velkommen. Men FLT-klubblederen takker nei

Tariffavtalene må videreføres

Disse punktene innebærer blant annet et krav om at tariffavtalene som gjelder for FLTs medlemmer i dag, må videreføres. Det samme gjelder retten til å velge egne tillitsvalgte.

FLT ønsker fortsatt horisontale avtaler, hvor arbeidsledere og funksjonærer er på en annen avtale enn arbeiderne de er satt til å lede. Industri Energi på sin side organiserer ofte vertikalt, altså at alle ansatte i bedriften – fra visegutt til direktør – kan være omfattet av den samme avtalen.

Hvordan disse to skal forenes, kan virke som en nøtt. Forbundsleder i FLT, Ulf Madsen, mener imidlertid det er fullt mulig med horisontale avtaler i et vertikalt forbund, altså at det nye forbundet organiserer fra topp til bunn i bedriften, men at de ansatte er på ulike tariffavtaler.

Dermed kan arbeidslederne ha én avtale og operatørene en annen, men begge gruppene kan være medlem i det samme forbundet.

Uenige: Klubbleder Gard ønsker sammenslåing med FLT velkommen. Men FLT-klubblederen takker nei

Viktige posisjoner

At FLTs medlemmer er representert i viktige fora, er også et sentralt krav. FLT forutsetter at FLT-medlemmer på de ulike avtaleområdene skal være representert i den nye ledelsen og i besluttende organer.

FLT understreker videre at alle ansatte i administrasjonen skal ansettes i nytt forbund, og at utdanningsselskapet Addisco videreføres. Addisco er et medlemstilbud som sørger for svært gode etter- og videreutdanningsmuligheter for medlemmene. FLT krever at det nye forbundet viderefører ordningen med at det bare er medlemmer på tariffavtaler som er med i den såkalte EVU-ordningen, som skal ha tilgang til gratis studier gjennom Addisco.

Positive tilbakemeldinger

Ifølge FLT-leder Ulf Madsen er det ingen av de åtte kravene på listen han ser på som spesielt utfordrende.

– Vi har ikke forhandlet ennå, men det lover veldig godt. Tilbakemeldingene fra Industri Energi er at dette finner vi løsninger på, sier han.

Heller ikke Frode Alfheim vil si så mye om hvilke utfordringer de kan møte på i forhandlingene.

– Jeg skal ikke problematisere det i dag, sier han.

Ett punkt nevner han likevel, og det er FLTs krav om at det nye forbundet skal ha politisk tilhørighet på venstresiden. Industri Energi på sin side har nedfelt at de er et partipolitisk uavhengig forbund, og at forbundet ikke skal yte økonomisk støtte til politiske partier.

– Vi har ikke forhandlet ennå, men vi er jo to LO-forbund som står på fagbevegelsens verdier om frihet, likhet og solidaritet, kommenterer Alfheim diplomatisk.

Vertikale avtaler

Tariffavtaler som gjelder for alle arbeidstakere i en eller flere virksomheter, og som ikke er knyttet til bestemte fag eller yrker.

Horisontale avtaler

Tariffavtaler som gjelder for en gruppe arbeidstakere som er knyttet til bestemte fag eller yrker. For eksempel vil en tariffavtale som bare gjelder for arbeiderne i en bedrift, men ikke funksjonærene, være en horisontal avtale.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Vertikale avtaler

Tariffavtaler som gjelder for alle arbeidstakere i en eller flere virksomheter, og som ikke er knyttet til bestemte fag eller yrker.

Horisontale avtaler

Tariffavtaler som gjelder for en gruppe arbeidstakere som er knyttet til bestemte fag eller yrker. For eksempel vil en tariffavtale som bare gjelder for arbeiderne i en bedrift, men ikke funksjonærene, være en horisontal avtale.