JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønn

Arbeidsfolk og tillitsvalgte vil ha slutt på bonuser: – Vi er luta lei

Mange ledere cashet inn feite bonuser i fjor. Det truer forhandlingssystemet og tar makt fra fagbevegelsen, mener tillitsvalgte.
Leder av Bilfinger-klubben og Herøya Arbeiderforening, Tor Morten Thorsen, sier at bonuser kun til ledelsen fører til stor irritasjon.

Leder av Bilfinger-klubben og Herøya Arbeiderforening, Tor Morten Thorsen, sier at bonuser kun til ledelsen fører til stor irritasjon.

Sissel M. Rasmussen

trond.elstad@lomedia.no

– Det skaper stor misnøye at ledere skal håve inn millionbeløp. Hvis man først skal ha bonus, må det gis likt kronebeløp til alle ansatte, fra toppen og ned til guttene og jentene på gulvet, sier Eirik Birkeland.

Han er tillitsvalgt i oljegiganten Conoco Phillips, og også leder for samarbeidskomiteen for operatørselskaper i Industri Energi.

Tillitsvalgt Eirik Birkeland i Conoco Philip frykter at bonusutbetalinger er med på å uthule lokale forhandlinger.

Tillitsvalgt Eirik Birkeland i Conoco Philip frykter at bonusutbetalinger er med på å uthule lokale forhandlinger.

Atle Espen Helgesen / Industri Energi

Før mellomoppgjøret i år kom Teknisk beregningsutvalg (TBU) med følgende sjokktall:

210 ledere i olje- og gassbransjen hadde håvet inn i gjennomsnitt 1.050.240 kroner i bonus i 2022. Gjennomsnittlig bonus for disse lederne økte med 90,5 prosent i fjor.

Fagarbeiderne har i snitt pleid å få 8–10 prosent av lønna i bonus, forteller Birkeland.

Gapet i lønn mellom ledere og ansatte vil bare øke ytterligere hvis denne utviklingen fortsetter. Alle ansatte bidrar til gode resultater og skal vite at de er like mye verdt på arbeidsplassen, poengterer han.

Flere tillitsvalgte i Industri Energi er misfornøyde med hvordan bonuser praktiseres i mange bedrifter. Bonusutbetalingene undergraver de lokale forhandlingene og fratar fagbevegelsen makt, påpeker de.

Mye delt: Dette er den vanligste lønna i Norge

Ensidig bonusstyring

Hvis Birkeland kunne velge, ville han ha ønsket at all lønnsutvikling skjedde ved sentrale og lokale forhandlinger.

– En vet aldri hvordan bonusene vil bli seende ut år for år. Bonusene er ensidig styrt av bedriftene. Vi kan ikke ha en utvikling hvor lokale forhandlinger blir uthulet ved at bonus blir gitt uten at fagforeningene har noen som helst innvirkning på fordelingen. Jeg er tilfreds med at LO og Industri Energi tar fatt i utfordringene, og forventer at arbeidsgiverne tar våre motforestillinger på alvor, sier Birkeland.

Vanskelig sak

Leder i fagforeningen til Industri Energi Equinor, Per Martin Labråthen, konstaterer at bonusordninger er et tveegget sverd.

På den ene siden er en del ansatte opptatt av og ønsker bonus. På den andre siden kan lokale forhandlinger komme under press. Han understreker at de er opptatt av at et bonussystem skal være mest mulig rettferdig.

– Vi er ikke kategorisk imot, men det er viktig å være klar over at bonus kan true forhandlingssystemet. Faren er at man på sikt får en lavere lønnsutvikling. Dette vil vi for all del unngå, sier han.

Per Martin Labråthen, leder i fagforeningen til Industri Energi Equinor, er skeptisk til at bonussystemet kan føre til at de får mindre uttelling i lokale forhandlinger.

Per Martin Labråthen, leder i fagforeningen til Industri Energi Equinor, er skeptisk til at bonussystemet kan føre til at de får mindre uttelling i lokale forhandlinger.

Atle Espen Helgesen

Bonusordningen i Equinor er todelt, en for toppledere, og en for ansatte. De ansatte kan oppnå maksimalt 12 prosent av lønna i bonus, men det har aldri skjedd, ikke engang i de siste årene med svært gode resultater, forklarer Labråthen.

– Vi har nok kommet rundt 10 prosent i svært gode år. Kriteriene som legges til grunn er blant annet lønnsomhet, HMS-resultater og fremtidsutsikter.

I årsrapporten til Equinor for 2022 er konsernsjef Anders Opedal oppført med en lønn på 19,6 millioner kroner, hvorav bonus er på 6,53 millioner kroner er. Det tilsvarer 35 prosent av lønna.

Labråthen forteller at fagforeningen mener at ledelsen burde ha en større andel fastlønn, og redusere bonusene.

Mye lest: Kristin jobber gratis 240 timer i året for å få vaktplanen til å gå opp

Krever høyere lønn

Ved Bilfinger Nordics på Herøya i Porsgrunn vil klubben fjerne bonus en gang for alle.

– Bonus griper forstyrrende inn i hele lønnsdannelsen i bedriften. Vi tillitsvalgte og de ansatte er luta lei hele systemet med at ledelsen får bonus, men ikke de ansatte. Men vi taler for døve ører til våre tyske eiere, sier tillitsvalgt Tor Morten Thorsen i Bilifinger-klubben i Herøya Arbeiderforening i Industri Energi.

I august skal klubben i gang med lokale forhandlinger, og de vel 550 medlemmene i Bilfinger i Porsgrunn har store forhåpninger om en solid lønnsøkning.

– Jeg merker at det er en innbitt stemning hos oss nå. Selskapet går godt, og vi er nødt til å få et akseptabelt lønnsoppgjør. Det er de ansatte som skaper verdiene, og vi har fortjent hver krone vi klarer å forhandle oss fram til, poengterer Thorsen.

– Vi har fortjent hver krone vi klarer å forhandle oss fram til, sier klubbleder i Bilfinger, Tor Morten Thorsen.

– Vi har fortjent hver krone vi klarer å forhandle oss fram til, sier klubbleder i Bilfinger, Tor Morten Thorsen.

Sissel M. Rasmussen

Konsernet bestemmer

Thorsen poengterer at det tyske konsernet Bilfinger så langt har vært lite villig til å høre på de tillitsvalgte når det gjelder bonusordningen. I Tyskland har man en annen kultur.

– Vi har sagt klart ifra. Dette er ikke noe som passer inn i norsk arbeidsliv og prosessindustrien. Problemet med bonus er at det er en ensidig belønning fra bedriftens side. Ledelsen bestemmer. Punktum. Det kan lett føre til skjeve utslag og uro blant de ansatte.

Thorsen mener det minner om fagforeningsknusing. Det er derfor han mener lokale forhandlinger er en mye bedre løsning.

– Det er rettferdig. Alle ansatte er like viktige, og får de tilleggene de skal ha innenfor tariffavtalen. Forutsigbarhet er viktig for oss, sier han.

Administrerende direktør i Bilfinger i Norge, Paul Rune Aasrum, svarer kortfattet på påstandene om fagforeningsknusing fra Thorsen.

«Vi i Bilfinger har og har alltid hatt en konstruktiv god dialog med våre tillitsvalgte. Vedrørende bonusordning så er vi en del av et stort globalt tyskbasert selskap, og jeg har ingen videre kommentarer til dette,» skriver han i en e-post.

Debatt: Det er selvsagt ikke en menneskerett å få reise til Syden

Bonuser fører lett til uro blant de ansatte, mener Tor Morten Thorsen i Bilifinger-klubben.

Bonuser fører lett til uro blant de ansatte, mener Tor Morten Thorsen i Bilifinger-klubben.

Sissel M. Rasmussen

Redusere lønnsgapet

– Vi må få kontroll på bonus-bonanzaen, uttalte LO-leder Peggy Hessen Følsvik på LOs representantskap i april

Under årets lønnsoppgjør fikk LO med seg NHO på et arbeid for å få utredet konsekvensene av bonus.

I protokollen fra mellomoppgjøret står det at partene er enige om å innhente mer kunnskap om «omfang og praktisering av bonuser» fram til mellomoppgjøret i 2025.

Andre nestleder i LO, Steinar Krogstad, sier at man kommer til å fortsette å diskutere bonus med arbeidsgiversiden.

Han peker på to aspekter ved bonusordninger.

– Det ene er at bonuser skaper enda større ulikheter i lønn mellom ledelse og ansatte når det er snakk om å gi i prosent. Det er verken bra for arbeidsmiljøet eller samarbeidsklimaet på bedriftene. En skal huske på at også mange små- og mellomstore bedrifter er enige med oss. De verken kan eller vil konkurrere på bonus-karusellen, sier han.

Det andre aspektet er at bonuser blir bestemt av styret i store konsern, og er utenfor tillitsvalgtes kontroll.

– Slik vil vi ikke ha det. Det truer modellen med reelle lokale forhandlinger, og vil føre til et hav av forskjellige tillegg. Kollektive lokale forhandlinger er etter vårt syn det mest rettferdige, og viser at alle arbeidstakere er like mye verdt etter kriterier i tariffavtalene, understreker Steinar Krogstad.

Bonuser truer modellen med reelle lokale forhandlinger, mener LO-nestleder Steinar Krogstad.

Bonuser truer modellen med reelle lokale forhandlinger, mener LO-nestleder Steinar Krogstad.

Sissel M. Rasmussen

Nina Melsom, direktør arbeidsliv i NHO, skriver i en epost at NHO allerede i innledning til lønnsoppgjøret understreket betydningen av at ledere, funksjonærer og høyere utdanningsgrupper får en lønnsutvikling som er på linje med bedriftenes øvrige ansatte.

«Det er riktig at LO i forbindelse med lønnsoppgjøret tok opp det de opplever som utfordringer med økte bonusutbetalinger, og at dette er adressert i riksmeklers protokoll. Partene er enige om at omfang og praktisering av bonuser er noe det vil være nyttig å ha mer kunnskap om», skriver hun.

Bonus

En bonusordning er vanligvis en form for prestasjonslønn, resultatlønn, overskuddsdeling eller akkord. Det finnes både individuelle og kollektive bonusordninger.

Individuelle bonusordninger er bonusordninger som gis basert på den enkeltes arbeidsinnsats.

Kollektive bonusordninger er ordninger som helt eller delvis er avhengig av en arbeidsinnsats på gruppe- eller virksomhetsnivå.

Bilfinger Nordics

En av de ledende industrielle tjenesteleverandørene i Norden.

Selskapet leverer vedlikehold, isolering, stillas og overflatebehandling i tillegg til engineering og prosjekttjenester til prosessindustrien i Norden.

Selskapet har cirka 3500 ansatte i Norge, Sverige og Finland.

Kilde: Bilfinger

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Bonus

En bonusordning er vanligvis en form for prestasjonslønn, resultatlønn, overskuddsdeling eller akkord. Det finnes både individuelle og kollektive bonusordninger.

Individuelle bonusordninger er bonusordninger som gis basert på den enkeltes arbeidsinnsats.

Kollektive bonusordninger er ordninger som helt eller delvis er avhengig av en arbeidsinnsats på gruppe- eller virksomhetsnivå.

Bilfinger Nordics

En av de ledende industrielle tjenesteleverandørene i Norden.

Selskapet leverer vedlikehold, isolering, stillas og overflatebehandling i tillegg til engineering og prosjekttjenester til prosessindustrien i Norden.

Selskapet har cirka 3500 ansatte i Norge, Sverige og Finland.

Kilde: Bilfinger