JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen er klare for fire nye år i regjering.

Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen er klare for fire nye år i regjering.

SCANPIX/Berit Roald

Disse sakene splitter fagbevegelsen og den blå-blå regjeringen

Hvordan blir fire nye år med blå politikk? Her er sakene hvor Frp-Høyre-regjeringen og fagbevegelsen er på kollisjonskurs.12.09.2017
07:30
12.09.2017 09:38

sym@lomedia.no

Før valget stilte LO de borgerlige partiene 57 spørsmål om politikken framover. Svarene viser at en fortsatt borgerlig regjering vil sette varige spor på det norske samfunnet:

• Mer privatisering – i jernbanen, offentlig-privat samarbeid i finansiering, bygg og vedlikehold av skole, jernbane og vei, flere private skoler og fortsatt privatisering av velferdstjenester.

• «Ostehøvelkutt» på 0,8 prosent i statlige virksomheter fortsetter.

• Det vil fortsatt være generell adgang til midlertidige ansettelser.

• Kommunereformen og politireformen blir videreført.

• Formueskatten blir ytterligere kuttet.

Navs beskjed til torturoffer: Du finnes ikke i systemet

Privatisert jernbane

Åtte år med en borgerlig regjering vil føre til at norsk jernbane vil være privatisert og oppsplittet for uoverskuelig framtid. På spørsmål fra LO om partiene vil sikre offentlig styring, drift og eierskap til jernbanen, og at privatiseringen stoppes, svarer Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti nei.

Når Norsk Lokomotivmannsforbund spør om de vil bruke vetoretten mot EUs Jernbanepakke IV, svarer også de fire partiene nei.

Jernbanepakken innebærer at Norge pålegges å benytte anbud på togstrekningene og en oppsplitting av NSB som allerede er gjennomført. I oktober/november vil konkurranseutsettingen av persontransporten bli gjennomført med trafikkstart mai 2019.

Mer «offentlig-privat samarbeid»

Offentlig-privat samarbeid, OPS, innebærer at private finansierer, bygger og vedlikeholder offentlige bygg som skoler, jernbane eller veier. Det offentlige «nedbetaler/leier» over en periode på 20 til 30 år. I Norge er så langt tre veiprosjekter gjennomført som OPS. Regjeringspartiene er positive til bruk av OPS for også framtidige prosjekter.

Mer privatisering av offentlige velferdstjenester

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet vil også fortsette med konkurranseutsetting og privatisering av offentlige velferdstjenester.

«For Høyre er ikke det avgjørende hvem som tilbyr tjenester, men kvaliteten og kostnadene for skattebetalerne», skriver Høyre i sitt svar på LOs spørsmål om partiet vil si nei til konkurranseutsetting og privatisering av offentlige velferdstjenester.

Flere private skoler

Tall fra SSB viser at det i 2016 gikk 23.000 elever på private grunnskoler i Norge. Veksten i antall private grunnskoler var på 6,3 prosent fra 2015 til 2016. Denne utviklingen vil trolig fortsette med en borgerlig regjering.

Høyre mener det er viktig at foreldre og elever som ønsker å velge et annet alternativ enn den offentlige skolen skal ha mulighet til det. Fremskrittspartiet slår fast at friskoler og rene privatskoler spiller en viktig og positiv rolle som supplement til den offentlige skolen.

Venstre vil styrke den offentlig fellesskolen, men vil åpne for blant annet private yrkesskoler. Kristelig Folkeparti sier nei til private skoler basert på kommersiell drift, men mener at friskoler basert på alternativ pedagogikk eller religiøst grunnlag, er et viktig alternativ til den offentlige skolen.

Søndagsåpent

Regjeringen har åpnet for at det nå er lovlig å jobbe tre søndager eller helligdager på rad mot tidligere to søndager. Så langt har meningsmålinger vist at motstanden i samfunnet mot søndagsåpne butikker er sterk. Like fullt ønsker både Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre utvidede åpningstider også på søndager.

På sitt svar til LO om mulighetene til søndagsåpne butikker heter det at «Høyre ønsker å tilpasse åpningstidene i handelsnæringen bedre til tiden når forbrukerne ønsker å handle». Fremskrittspartiet har tilsvarende formuleringer. Mens Venstre vil fjerne statlige begrensninger på åpningstidene.

Dette bildet viser at butikken bryter loven, men Nille-sjefen nekter

Ostehøvelkutt fortsetter

I 2015 innførte regjeringen den såkalte ABE-reformen, avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen. Budsjettene til statlige virksomheter har årlig blitt kuttet med mellom opptil 0,8 prosent. Disse ostehøvelkuttene har redusert budsjettene med 6,4 milliarder kroner og vil bli videreført av en borgerlig regjering.

Salg av naturressurser

I valgkampen har det pågått en debatt om salg av norske naturressurser og statlige selskaper som Statnett og Statkraft. Fremskrittspartiet har et overordnet standpunkt om at det er riktig å redusere offentlig eierskap. Venstre vil ikke at staten selger seg ned i Statnett og Statskraft, men er utover det åpen for å redusere eller selge seg ut av «selskaper som det ikke er nødvendige å ha eierandeler i for å sikre strategisk tilgang til norske naturressurser og nødvendig infrastruktur». Høyre ønsker å delprivatisere Statskrafts utenlandsvirksomhet, men vil at selskapets norske vannkraft forblir i offentlig eie. De vil beholde eierandelene i Statoil. Generelt vil Høyre øke det private eierskapet i statlige virksomheter der det er riktig for selskapet og samfunnet.

Usikker allmenngjøring?

Ved å allmenngjøre en tariffavtale lovfestes hele eller deler av en tariffavtale for å hindre sosial dumping og konkurransevridning. Muligheten for å allmenngjøre ble innført med EØS-avtalen i 1994. For LO er ordningen viktig. Og Arbeiderpartiet vil både utvide perioden for et vedtak og gjøre det enklere å fornye vedtak som fungerer.

Fremskrittspartiet er mot allmenngjøring. Venstre ønsker å evaluere ordningen. Mens Høyre skriver til LO at de ikke har tatt stilling til hva de mener om allmenngjøring. Tidligere har Høyre ment at allmenngjøring er en alvorlig inngripen i den frie lønnsdannelsen. Mens Høyres arbeidslivspolitiske talsmann Stefan Heggelund nå sier til LO-Aktuelt/FriFagbevegelse at Høyre støtter allmenngjøringsordningen.

Høyre sier partiet støtter nesten alle Ap-forslag mot sosial dumping. Vår faktasjekk viser noe annet

Usikker AFP?

I 2008 ble det innført en avtalefestet pensjonsordning fra fylte 62 år. Ordningen er et spleiselag mellom partene i arbeidslivet og staten. En evaluering av ordningen skal være klar 15. desember i år. Regjeringen og støttepartiene har forskjellig syn på avtalen. Venstre mener at dagens AFP-ordning er urettferdig og undergraver pensjonsreformen. Fremskrittspartiet mener at AFP-ordningen bør utvides til også dem som ikke er omfattet av en tariffavtale. Kristelig Folkeparti er også åpen for å vurdere AFPs organisering. Og Høyre skriver i sitt svar at dette er en ordning som det i stor grad er opp til partene i arbeidslivet å uforme.

Usikker sykelønn?

I valgkampen avviser Høyre at de vil endre sykelønna. På spørsmål fra LO svarer Høyre at de vil «beholde sykelønna på dagens nivå. Og sette ned et utvalg som skal vurdere sykelønnsordningen». Venstre ønsker å se på ordningen og mener nivået er for høyt.

Både Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet vil beholde sykelønna.

Kilder: Fafos Arbeidslivet.no; partienes svar til LOs 57 spørsmål; partienes hjemmesider og artikler i forskjellige fagblader og på FriFagbevegelse.no.

Meningsmåling: Velgerne bekymrer seg over økte forskjeller

12.09.2017
07:30
12.09.2017 09:38Mest lest

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

Ole Palmstrøm

Innsatt helte kokende olje over fengselsbetjent

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

Jan Erik Østlie

Her er regjeringens forslag til å løse strømkrisa

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

Ole Palmstrøm

Ansatte raser over FHI-kutt: – Dette er takken fra Norge, liksom

Debatt

Nå må du Jonas og flere av de andre på Stortinget våkne og vise handling, skriver Merethe Solberg.

Nå må du Jonas og flere av de andre på Stortinget våkne og vise handling, skriver Merethe Solberg.

Erlend Angelo

«Når Støre går ut med at strømprisene kan bli enda dyrere, da klarer jeg ikke å sitte i ro»

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

Espen Sand

Zara tilbyr kontrakter på seks timer i uka: – Bare tull, sier tidligere butikksjef

Terje Aasland bekrefter at regjeringen vurderer å legge fram forslag på fire tiltak for å dempe strømkrisen. 

Terje Aasland bekrefter at regjeringen vurderer å legge fram forslag på fire tiltak for å dempe strømkrisen. 

Martin Guttormsen Slørdal

Dette er de fire strømtiltakene regjeringen vurderer nå

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Jan-Erik Østlie

LO-lederen advarer mot lettvinte strøm-løsninger

Regjeringen må styre unna lettvinte løsninger for å få bukt med de høye strømprisene, mener Trygve Svensson.

Regjeringen må styre unna lettvinte løsninger for å få bukt med de høye strømprisene, mener Trygve Svensson.

Jan-Erik Østlie

– Folk bør være 1000 ganger mer bekymret for Putin enn for Acer

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

Kommentar

Bedrifter og husholdninger trenger strømhjelp fra statens side, skriver Kjell Werner.

Bedrifter og husholdninger trenger strømhjelp fra statens side, skriver Kjell Werner.

Brian Cliff Olguin

«Strømstøtten må ikke bli så omfattende at vi alle straffes med et rentesjokk»

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

STOR UTFORDRING: Regiondirektør Eirik Bergstedt påpeker at innsatte må få psykisk helsehjelp i det omfanget de trenger, og ansatte må sikres en trygg arbeidshverdag.

STOR UTFORDRING: Regiondirektør Eirik Bergstedt påpeker at innsatte må få psykisk helsehjelp i det omfanget de trenger, og ansatte må sikres en trygg arbeidshverdag.

Eirik Dahl Viggen

Sterke reaksjoner etter innsatt helte kokende olje over fengselsbetjent

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

Nina Hanssen

Dersom SAS-pilotene vender tommelen ned i helga, kan det bli ny storstreik

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Lufthansa

Lønnsfest for bakkeansatte i Lufthansa: Enkelte får nesten 60.000 kroner mer i året

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Martin Guttormsen Slørdal

Gerd-Liv Valla kritiserer regjeringen: – Strøm er ikke en vare. Det har den dessverre blitt

Regjeringen har presentert en «kraftfull satsning på havvind» for å øke kraftproduksjonen i Norge. Fra venstre: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). 

Regjeringen har presentert en «kraftfull satsning på havvind» for å øke kraftproduksjonen i Norge. Fra venstre: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). 

Lise Åserud / NTB

Professor om strømstøtte til bedrifter: – Staten skal ikke være en trygdekasse for næringslivet


Flere saker