JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kirsti Bergstø, nestleder i SV

Kirsti Bergstø, nestleder i SV

André Kjernsli

Jernbane:

Et flertall på Stortinget vil slå sammen Vy og Flytoget. Men vil de kreve at regjeringen gjør det?

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (A) blir presset fra Stortinget i spørsmålet om jernbanetildelingen på Østlandet.09.09.2022
11:27
09.09.2022 11:27

helge@lomedia.no

Etter det FriFagbevegelse erfarer skal det være politisk flertall på Stortinget for å slå sammen Vy og Flytoget. Problemet er bare at det ikke er sedvane for at Stortinget griper inn i slike spørsmål. Stortinget bruker å overlate slike spørsmål til regjeringen.

Stortinget kan likevel sende et tydelig signal til regjeringen: Ved første mulig anledning har SV nemlig varslet at partiet vil fremme et forslag til Stortinget om at Vy skal tildeles begge togstrekningene på Østlandet. Alternativt at Vy og Flytoget blir slått sammen.

– Må instruere

SV mener regjeringen allerede nå må instruere Jernbanedirektoratet om dette og avslutte forhandlingene med Flytoget.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har ikke signalisert noen helomvending, men heller ikke lukket døren for dette.

SVs fungerende leder, Kirsti Bergstø, er likevel klar i sin tale:

– Det er ikke for sent å dra i nødbremsen. Regjeringen har absolutt tid og mulighet til å gripe inn i tråd med Hurdalsplattfomen, som sier nei til en oppsplitting av jernbanen.

– Oppsplitting

Bergstø er ikke imponert over regjeringens grep i forhold til den forrige regjeringens jernbanepolitikk.

– Det regjeringen har gjort er å ta bort anbud og erstatte det med direktetildeling. Man har ikke åpnet for privatisering, men foreslår likevel en oppsplitting. Det er en lite effektiv måte å drive jernbane på. Nå må regjeringen ta til vettet, sier Kirsti Bergstø til FriFagbevegelse.

Senterpartiet

Også Senterpartiet er svært kritiske til Jernbanedirektoratets forslag om å dele jernbanen på Østlandet mellom to selskaper, Vy og Flytoget.

– Prosessen skjer i Jernbanedirektoratet. Men det er politisk styring av direktoratet, poengterer lederen av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Erling Sande.

En eventuell sammenslåing av Vy og Flytoget vil han ikke kommentere på nåværende tidspunkt, men sier at «man jobber med saken». Men etter det FriFagbevegelse erfarer, skal det være en «samordnet» oppfatning av spørsmålet på rødgrønn side i politikken.

– Å dele jernbanen på Østlandet mellom to selskaper går mot Hurdalsplattformen. Dette virker som et grep som heller kan ta oss lenger vekk fra de målene som er satt i Hurdalsplattformen, uttalte han til FriFagbevegelse tidligere i uka.

Politisk storm

Det har også stormet i fagbevegelsen over nyheten om at Jernbanedirektoratet skal forhandle med Flytoget om å kjøre regiontog rundt Oslo. Det førte blant annet til et oppvaskmøte i Samarbeidskomiteen mellom Ap og LO hvor lederne i Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund fikk møte statsminister Jonas Gahr Støre og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sist mandag.

Arbeiderpartiet

Etter det FriFagbevegelse erfarer, er det en stor utålmodighet i Arbeiderpartiets stortingsgruppe om å gjennomføre en mer helhetlig organisering av den norske jernbanen. Noe som vil innebære et selskap som har all persontrafikk på Østlandet.

Samferdselspolitiker for Arbeiderpartiet på Stortinget, Nils Kristen Sandtrøen, har også stilt et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård om saken.

Der spør han hvordan statsråden stiller seg til en bredere gjennomgang av jernbanesektoren enn det som allerede er varslet, slik at Vy og Flytoget også blir vurdert med sikte på en mer helhetlig og oversiktlig organisering.

På godt norsk, spør han om det er aktuelt å slå sammen Vy og Flytoget.

Kostet 500 millioner

Sandtrøen viser til at samferdselsministeren 6. juli varslet, i tråd med Hurdalserklæringen, oppstart av en gjennomgang av jernbanens organisering og selskapsstruktur.

Han er glad for at denne gjennomgangen nå er i gang, og at statsråden vil gå offensivt til verks for å se på hvordan fellesskapets styring av sektoren kan forbedres og hvordan jernbanens drift og vedlikehold kan organiseres på en mer helhetlig og oversiktlig måte.

Samtidig mener han at Hurdalserklæringen åpner for at denne kan favne bredere enn den varslede gjennomgangen av drifts- og vedlikeholdsselskap i sektoren.

– Blant annet kan det inkludere en gjennomgang av våre statseide persontogselskap, mener Sandtrøen.

Bedre utnyttelse

I tillegg til det prinsipielle, kan en sammenslåing av NSB og Flytoget ha en stor praktisk betydning for de reisende rundt Oslo-tunnelen.

Da kan man lettere utnytte kapasiteten på en bedre måte ved at passasjerer kan gå av Flytoget for eksempel på Lillestrøm stasjon.

– Det kan de ikke i dag, påpeker Sandtrøen.

Det samme er Kirsti Bergstø inne på.

– Det er kapasitetsproblem på strekningen til Flytoget i dag. Flytoget kjører med mer eller mindre tomme tog, mens Vy på samme strekning kjører veldig fulle tog, påpeker Bergstø.

Færre selskaper

Regjeringserklæringen slår fast en målsetting om at gjennomgangen skal føre til færre selskap, for å sikre en enklere hverdag for de reisende slik at jernbanen kan øke sin konkurransekraft opp mot andre transportformer.

– Pengene som den forrige høyreregjeringen har brukt på unødvendige administrasjonskostnader på jernbanen og stadig mer byråkrati bør heller komme reisende, fellesskapet og verdiskapingen til gode, mener Sandtrøen og viser til en oversikt laget for fagorganisasjonen Delta jernbane.

Den viser at de samlede kostnadene ved konkurranseutsetting og privatiseringspolitikk for jernbanedriften kan ha kostet skattebetalerne og fellesskapet så mye som 500 millioner kroner ekstra i året netto.

– Det er den samlede og helhetlige i økonomien i drift, vedlikehold, organisering og administrasjonskostnader som er det sentrale. Derfor er denne gjennomgangen for en mer oversiktlig organisering av jernbanesektoren viktig, mener Nils Kristen Sandtrøen.

– Ingen betydning

Nestleder i LO, Steinar Krogstad, bekrefter at LO jobber intenst for å få endret prosessen hvor Jernbanedirektoratet forhandler med Flytoget om den største pakka for Østlandet.

– Det innebærer en oppsplitting av jernbanen. Det er vi ikke tjent med, sier Steinar Krogstad til FriFagbevegelse.

Han mener en sammenslåing av Vy og Flytoget eventuelt ligger litt mer fram i tid, men at tildelingen av de to østlandspakkene uansett kan ses uavhengig av det.

– Sammenslåing står ikke på dagsorden i dag, selv om det er praktisk mulig. Det som er viktig nå, er å samordne ressursene vi har innenfor jernbaneområdet. Vi må se på stordriftsfordelene og hvilke konsekvenser det får med to selskap som eventuelt skal betjene landets største jernbaneområde. Med to selskap vil vi få overføring av ansettelsesforhold, virksomhetsoverdragelse og kanskje økt bruk av deltid og tilkallingsvakter. Og mindre fleksibel bruk av mannskap. En aktør vil være veldig mye mer robust, mener Steinar Krogstad.

Han tror en bedre utnyttelse av linjen gjennom Oslo-tunnelen er mulig uten å endre ansvarsområdet til Vy og Flytoget. Det vil også være fullt mulig med en sammenslåing av de to selskapene senere, uavhengig av hvem som får anbudet denne gang.

09.09.2022
11:27
09.09.2022 11:27Mest lest

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Tipset Arne fikk av en kollega, var verdt over en million kroner i pensjon

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Gro fikk valget mellom sluttpakke, fem timers pendling eller hjemmekontor for alltid

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Mange blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

Debatt

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Uforståelig at ledelsen i LO godtar en økning av pensjonsalderen

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

Nina Hanssen

Ansatte i Forsvaret: – Det er vår tur nå. Lønna må opp

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

– Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Colourbox

Hjemmekontor på heltid ga symptomer på depresjon og angst

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Ronja Sagstuen Larsen

Hamid ble lurt av sjefen. Nå skylder han staten 200.000 kroner

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

Håvard Sæbø

Foodora-ansatte vil ha budene fra konkurrenten inn i fagforeninga

LANG HISTORIE: Én time bruker Isak Mydske på å forklare hele fagbevegelsen. Men mest LO, da.

LANG HISTORIE: Én time bruker Isak Mydske på å forklare hele fagbevegelsen. Men mest LO, da.

Herman Bjørnson Hagen

Isak (20) er sjokkert over hvor lite folk vet om rettighetene sine

MED STOLPESKO: Åslaug Haga har vært både energiminister og partileder, nå er hun leder i Fornybar Norge og framsnakker det grønne skiftet.

MED STOLPESKO: Åslaug Haga har vært både energiminister og partileder, nå er hun leder i Fornybar Norge og framsnakker det grønne skiftet.

Leif Martin Kirknes

Her henger Åslaug Haga (64) i strømstolpen: – Dette er jo et yrke for framtida

Viktoriia Berezovchuk vasker håret til en kunde i Ellas Salong.

Viktoriia Berezovchuk vasker håret til en kunde i Ellas Salong.

Helge Rønning Birkelund

Slik kommer ukrainske Viktoriia (32) seg ut i det norske arbeidslivet


Flere saker