JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Rettigheter i arbeidslivet

Kan sjefen sende deg hjem fra jobb hvis det blir regn?

Jo, sjefen din kan send deg hjem. Men det betyr ikke at du står uten rettigheter.
– Hvis vakta er avtalt og den blir avlyst, da skal den ansatte ha lønn for den avtalte arbeidstiden, sier Sindre Hornnes, ungdomsrådgiver i LO.

– Hvis vakta er avtalt og den blir avlyst, da skal den ansatte ha lønn for den avtalte arbeidstiden, sier Sindre Hornnes, ungdomsrådgiver i LO.

Stian Lysberg Solum / NTB

martin@lomedia.no

Studenter og unge mennesker er på vei til en sommerjobb i disse dager. Når sola skinner over uteserveringen, øker også arbeidsmengden for de ansatte. Da kan arbeidsgiver få behov for ekstra arbeidskraft.

Men kan arbeidsgiver be deg om å komme på jobb når sola skinner?

Begrepene tilkallingsvikar, ringevikar og solvakter brukes om hverandre. Poenget er det samme; at du får mulighet til å jobbe når det er behov for ekstra arbeidskraft.

Det er ikke ulovlig, sier Beate Karlsen, i Arbeidstilsynets svartjeneste. Det er ingen egne regler i arbeidsmiljøloven som regulerer det som kalles for «solvakter», sier hun.

– Det viktigste er hva arbeidsavtalen din sier, den skal være tydelig på hva som er dine plikter og rettigheter overfor arbeidsgiver. Den som er ekstrahjelp, må derfor lese arbeidsavtalen godt slik at de ikke signerer på noe de er uenig i, påpeker Karlsen.

Ulike problemstillinger med solvakter

Sindre Hornnes er ungdomsrådgiver i LO. Nå som LOs sommerpatrulje er i gang, regner han med at det vil dukke opp spørsmål fra tilkallingsvikarer i serveringsbransjen når de besøker arbeidsplasser.

 Sindre Hornnes, ungdomsrådgiver i LO.

Sindre Hornnes, ungdomsrådgiver i LO.

Leif Martin Kirknes

Hornnes sier at det finnes to ulike problemstillinger knyttet til det som kalles solvakter. Den ene er når arbeidstaker blir oppringt og tilbudt å jobbe samme dag, fordi det plutselig er behov for mer arbeidskraft.

– Arbeidstaker skal stå fritt til å takke ja eller nei til vakta, sier Hornnes.

Arbeidstilsynet mener det bør stå i arbeidskontrakten at du kan takke nei når du blir spurt, selv om loven sier at du kan takke nei og at det ikke skal få konsekvenser for arbeidsforholdet.

Det andre, som sommerpatruljen møter på, er når arbeidsgiver avtaler at arbeidstaker skal komme på jobb om noen dager, fordi det er meldt godt vær og det blir mye å gjøre.

Så kommer regnet, og du får beskjed om at det ikke er behov likevel. Du får heller ikke lønn for timene du skulle ha jobbet.

– Det er ulovlig å gjøre det på den måten. En avtale er en avtale, og den er bindende mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Hvis vakta er avtalt og den blir avlyst, da skal den ansatte ha lønn for den avtalte arbeidstiden, sier ungdomsrådsgiveren.

Kontakt sommerpatruljen

Hvis en ekstrahjelp opplever dette og ikke får betalt, mener Hornnes at arbeidstakeren bør legge fram lønnskrav til arbeidsgiver. Han skjønner godt at det kan være skummelt å ta den kampen alene som ung i arbeidslivet.

– Hvis du opplever noe slikt, så sier vi at du bør kontakte LOs sommerpatrulje for rettledning. Det er også fornuftig for alle å melde deg inn i en fagforening slik at du ikke står alene, sier Sindre Hornnes.

Nye krav til arbeidskontrakten

Beate Karlsen i Arbeidstilsynet sier at arbeidskontrakten til en ekstrahjelp skal være forutsigbar.

– Rådet vårt er at du må vite hva du skriver under på. De som kontakter oss, er ofte ikke klar over det, sier hun.

Fra 1. juli 2024 gjelder nye krav til hva arbeidskontrakten skal inneholde. Dette skal gjøre kontraktene mer forutsigbare.

Spørsmål og svar om tilkallingsvikarer

Har jeg krav på å få jobbe et visst antall timer eller dager?

Nei, en tilkallingsvikar har ikke krav på få jobbe i noe bestemt omfang.

Kan jeg si nei til en vakt?

Ja, det kan du. Arbeidsgiver kan ikke pålegge deg å jobbe. Men har du allerede sagt ja til en vakt, er dette bindende, og du må komme på jobb til avtalt tid (med mindre du blir syk, selvfølgelig).

Kan arbeidsgiver ombestemme seg og si at jeg ikke trenger å komme likevel?

Ja, arbeidsgiver kan ombestemme seg. Men når du og arbeidsgiver har blitt enige om at du skulle jobbe en eller flere vakter, så er dette en bindende avtale for begge parter.

Arbeidsgiver kan altså si at du ikke trenger å komme. Men hvis du er satt opp på en vaktliste på forhånd, eller har blitt spurt om å jobbe og takket ja til det, så har arbeidsgiver plikt til å betale deg lønn for den avtalte vakta, selv om du får beskjed om at du ikke trenger å møte. Unntaket er dersom det er tariffavtale på arbeidsplassen og det er åpning for dette.

Kan jeg bli sendt hjem fra en vakt dersom det er lite å gjøre?

Ja, arbeidsgiver kan sende deg hjem, men da skal du som hovedregel ha betalt for den avtalte arbeidstiden. Det vil si at dersom det var avtalt at du skulle jobbe fra klokka 08.00 til 15.30, så skal du ha betalt for disse timene, selv om du får gå hjem klokka 14.

Noen ganger kan det imidlertid stå i arbeidsavtalen at arbeidsgiver på visse vilkår kan endre vaktene uten at du får betaling. Sjekk hva som står i arbeidskontrakten.

Dersom det er tariffavtale på arbeidsplassen kan det også være noen spesielle vilkår. Spør den tillitsvalgte om dette.

Hva hvis jeg blir syk?

Dersom du har jobbet hos arbeidsgiveren i to måneder eller mer, kan du bruke egenmelding. For å få rett på sykepenger må du ha vært ansatt i minst fire uker.

Har du det, gjelder følgende: Hvis du allerede har avtalt å komme på jobb denne dagen, har du rett på sykepenger.

Men dersom det ikke er gjort noen avtale om jobb på forhånd, og arbeidsgiver ringer og spør om du kan komme, vil du ikke ha krav på sykepenger om du må takke nei på grunn av sykdom.

Kan arbeidsgiver bare slutte å gi meg flere vakter?

Ja, det følger med det å være ansatt som tilkallingsvikar. Arbeidsgiver har ingen plikt til å tilby deg vakter, og som tilkallingsvikar har du heller ingen plikt til å takke ja til vakter.

Det vil dermed ikke være noen oppsigelsestid i en slik avtale, og arbeidsforholdet kan i praksis ta slutt på dagen, dersom en av partene skulle ønske det.

Men er du satt opp med vakter i en vaktplan og har takket ja til disse, så har du rett på å arbeide de avtalte vaktene. Dersom arbeidsgiver går med på det, kan du selvsagt inngå en avtale om å slutte på et tidligere tidspunkt, og dermed si fra deg avtalte vakter.

Kilde: Arbeidstilsynet

Hovedregel er fast stilling

Hovedregelen i arbeidslivet er at arbeidstakere skal ansettes i fast stilling.

Fra 1. januar 2019 ble arbeidsmiljøloven strammet inn, slik at det ikke lenger er lov å ansette noen fast i såkalte nullprosentkontrakter, altså arbeidskontrakter uten noen fastsatt stillingsprosent.

Loven åpner opp for at arbeidsgiver på gitte grunnlag kan inngå midlertidige arbeidsavtaler når arbeidet er av midlertidig karakter. Et eksempel på arbeid av midlertidig karakter, er arbeidsplasser som har sesongmessige svingninger som for eksempel uteservering på sommeren.

Flere burde hatt en stillingsprosent

Som tilkallingsvikar kan du altså bli tilkalt ved behov for mer arbeidskraft, og dette anses som et midlertidig arbeidsforhold.

LOs sommerpatrulje har tidligere uttalt at flertallet av tilkallingsvikarer de møter, burde hatt en stillingsprosent i bunn.

Ragnhild Bø Raugland, advokat i Juristforbundet, skriver om arbeidsavtalen i en artikkel på deres hjemmeside.

Der skriver hun at i en arbeidsavtale bør det fremgå om den er fast eller midlertidig, og hvor stor stillingsprosent som er avtalt. Det er ikke uvanlig at dette er presisert til en bestemt ukedag, og med et bestemt antall timer per gang, skriver Raugland.

Kilder: Arbeidstilsynet, Juristen, Arbeidsmiljøloven, LO

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse