JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
HOLDER KURS I ANTIRASISME: Marita Holmeset-Varpe jobber med Folkehjelpas nye antirasismesatsing.

HOLDER KURS I ANTIRASISME: Marita Holmeset-Varpe jobber med Folkehjelpas nye antirasismesatsing.

Ragnhild Heyerdahl

10 år etter terroren i Norge:

Rasismen finnes mest sannsynlig også på din arbeidsplass, tror Marita i Folkehjelpa

Skal vi få bukt med rasismen i norsk arbeidsliv, må vi først anerkjenne at den finnes, mener Marita Holmeset-Varpe i Norsk Folkehjelp.11.05.2021
09:41
05.07.2021 11:32

ragnhild@lomedia.no

– Rasisme er et tema som mange opplever som litt skummelt eller ubehagelig å snakke om. Mange er redd for å si eller gjøre noe galt, sier Marita Holmeset-Varpe, politisk rådgiver i Norsk Folkehjelp.

Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelse om holdninger til innvandring viser at nordmenn over tid har blitt stadig mer positive til innvandrere. Samtidig har vi fått en polarisering av samfunnsdebatten der de som forfekter rasistisk tankegods har blitt mer ekstreme, og der aksepten for ekstreme ytringer synes å ha blitt større, påpeker Holmeset-Varpe.

I en fersk spørreundersøkelse om ytringsfrihet svarer mer enn hver fjerde av de spurte at det bør være greit å uttrykke rasistiske meninger i offentligheten så lenge det ikke innebærer oppfordring til vold.

LO i Bergen: Fagbevegelsen er for puslete i kampen mot rasisme, mener ungdomstillitsvalgt

Kurs i antirasisme

Arbeidslivet er blant de samfunnsarenaene der personer med minoritetsbakgrunn opplever mest diskriminering. Norsk Folkehjelp har nylig utviklet et kurs i hvordan man kan avdekke og motvirke rasisme. Hittil har Marita Holmeset-Varpe og kollegaene holdt kurs for egne lokallag, men de stiller også som kursholdere for fagbevegelsen, understreker hun.

Nettopp fordi rasisme ofte oppleves som et vanskelig tema, er det mange som ikke vet hvordan de skal gripe det an.

Første bud, understreker Marita Holmeset-Varpe, er å anerkjenne at rasisme finnes, og at det mest sannsynlig også finnes på din arbeidsplass.

Rasismen kan være utilsiktet

Vi har lett for å tenke på rasisme som ord og handlinger som er ment å såre eller skade. Men en rasistisk ytring trenger slett ikke å være vondt ment, hevder Holmeset-Varpe.

Skalaen for hva vi kan kalle «rasisme» spenner bredt, påpeker hun. I ordets smaleste forstand er rasisme holdninger og oppfatninger som deler mennesker inn i ulike «raser» hvor noen hevdes å være mer verdifulle enn andre. Reinspikka rasister i denne betydningen av ordet finnes det imidlertid få av, påpeker Holmeset-Varpe. I dag er det vanlig å definere rasisme mye bredere, og den trenger ikke være tilsiktet. Felles for alle former for rasisme er at enkeltpersoner reduseres til representanter for en gruppe.

– Rasisme er hele skalaen, fra beint ut hatefulle ytringer til ord eller handlinger som kanskje er godt ment, men som likevel kan oppleves stigmatiserende eller sårende, sier rådgiveren og nevner ett eksempel:

– Jeg kan for eksempel få høre: «Det er ikke rart at du er flink; du er jo asiat». Det er ikke vondt ment, men det er en generalisering som baserer seg på hvordan jeg ser ut. Det er slitsomt, sier Holmeset-Varpe.

Dersom man gang på gang opplever å bli utsatt for fordomsfulle eller stigmatiserende holdninger og til stadighet blir minnet om at man er «annerledes», gjør det noe med deg som menneske, påpeker rådgiveren.

– Det kan gjøre at du unngår offentlige steder eller at du ikke uttrykker identiteten din gjennom klær og språk. Dette kan gå ut over helsa til den enkelte, sier hun.

Fikk du med deg denne? Dette er det nye ytre høyre: Høyt utdannet, godt voksen og med god inntekt

Må starte med oss selv

Skal vi klare å få en ordentlig samtale om rasisme, for eksempel på arbeidsplassen, må vi klare å skille mellom person og handlinger. Man kan være et godt menneske og likevel komme med rasistiske ytringer, mener Holmeset-Varpe.

– Og vi må starte med oss selv. Hvilke holdninger har jeg egentlig? Vi har alle bevisste eller ubevisste fordommer. Det er menneskelig å kategorisere og sette folk i bås. Vær ydmyk og lytt til de som har erfaringer med rasisme rundt deg, er hennes anbefaling.

Arbeidsgiver har en lovpålagt plikt til å sørge for at alle ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og til å hindre og forebygge trakassering og diskriminering på arbeidsplassen. Derfor hviler det et stort ansvar på ledelsen i alle virksomheter til å arbeide aktivt mot rasisme.

– Jo tydeligere ledelsen gir beskjed om hva som er akseptabelt på arbeidsplassen, jo flere medarbeidere vil tørre å si ifra når de hører eller ser rasistiske ytringer eller handlinger.

Holmeset-Varpe vil likevel ikke frita den enkelte medarbeider for ansvar.

– Vi har alle et ansvar på jobben. Det er mye større sjanse for at en ansatt slutter å bruke ordet «neger» dersom det kommer fra en god kollega enn dersom det kommer fra ledelsen.

Fagforeningen kan ta standpunkt

Mye av rasismen i det norske samfunnet kommer til uttrykk i helt dagligdagse situasjoner, som i lunsjpausen, ved kaffemaskinen eller på bussen på vei til jobb. Å si ifra når vi opplever at andre kommer med rasistiske vitser eller stigmatiserende utsagn, kan føles ubehagelig. Ingen har lyst til å lage dårlig stemning. Likevel er noe vi må øve oss på, mener rådgiveren.

– Vi må tåle å stå i det ubehaget. Jo flere som tør å si ifra, jo mindre blir aksepten for slike ytringer.

Holmeset-Varpe mener også fagforeningen på den enkelte arbeidsplass bør ta et aktivt og tydelig standpunkt mot rasisme. Noen ganger kan det være fornuftig å alliere seg med medarbeidere som nyter stor tillit og er godt likt på arbeidsplassen, og som kan gå foran som et godt eksempel, påpeker hun.

En del av det forebyggende arbeidet er å snakke om hvordan man vil ha det; hva som er greit å ytre og hva som ikke er greit.

– Er rasistiske vitser eller skjellsord ok så lenge ingen minoriteter faktisk hører og kan bli støtt av det? Hva når det kommer en kunde eller en ny kollega som har minoritetsbakgrunn? spør Holmeset-Varpe.

Ap-hatet: Hvorfor er hatet mot Arbeiderpartiet så sterkt? Se forskerens forklaring

Systematisk arbeid mot rasisme

Rasisme er noe det kan jobbes systematisk med på arbeidsplassen, og det trenger slett ikke å koste mye penger, understreker rådgiveren. Norsk Folkehjelp oppfordrer til å starte med en kartlegging. Her kan en enkelt spørre om de ansattes egne erfaringer: Har de opplevd rasisme eller diskriminering i jobbsammenheng selv, har de sett andre bli utsatt for det, eller har de grepet inn for å imøtegå rasistiske ytringer eller handlinger på arbeidsplassen?

Etter kartleggingen må det lages en handlingsplan, og ledelsen må sørge for at det settes av tid og ressurser til å følge opp arbeidet. Dette er klassisk prosjektarbeid som må forankres i organisasjonen, påpeker Holmeset-Varpe.

– I noen tilfeller vil bedriften trenge ekstern bistand med det videre arbeidet. Men det viktigste er at en lytter og tar innover seg erfaringer og råd fra de som selv har opplevd rasisme, sier hun.

Ofte kan virksomheten ha nytte av dialogmøter eller dialogbaserte kurs, gjerne i små grupper, mener hun. Norsk Folkehjelps antirasisme-kurs starter med å bevisstgjøre deltakerne på hvilke antakelser og fordommer de selv sitter med og hvordan disse kan bli oppfattet av dem rundt. Videre øver deltakerne på å ta til motmæle når en opplever noe som ikke er greit, og på selv å ta imot tilbakemeldinger om at en har sagt eller gjort noe som kan virke støtende.

Hva sier styringsdokumentene?

Norsk Folkehjelp utfordrer tillitsvalgte til å ta en aktiv rolle ved å etterspørre handlingsplaner og tiltak fra ledelsen. Et godt sted å starte kan dessuten være virksomhetens styrende dokumenter, enten det dreier seg om virksomhetens verdigrunnlag, vedtekter, etiske retningslinjer, visjon, personalhåndbok eller lignende. Gjennomtenkte formuleringer om antirasisme og inkludering i virksomhetens styringsdokumenter, kan gi en god plattform for det konkrete arbeidet på arbeidsplassen, mener Holmeset-Varpe.

Er du usikker på hvordan du skal gripe saken an, søk gjerne råd hos din lokale fagforening eller avdeling, avslutter hun.

Rasisme i arbeidslivet

En forskningsstudie gjennomført i Bergen viste nylig hvordan rasisme fortsatt er et problem som rammer mange med minoritetsbakgrunn. I undersøkelsen ble personer med minoritetsbakgrunn spurt om hvordan de blir møtt av offentlige myndigheter, som arbeidssøkere eller på boligmarkedet.

40 prosent av de spurte svarte at de hadde opplevd diskriminering i jobbsøkerprosesser, og 25 prosent hadde opplevd forskjellsbehandling på boligmarkedet. Ifølge rapporten, som er skrevet av Vista Analyse og forskningsinstituttet Kifo, er arbeidslivet den samfunnsarenaen der flest opplever diskriminering. Dette gjelder særlig i forbindelse med jobbsøking og ansettelser, fastslår studien.

11.05.2021
09:41
05.07.2021 11:32Mest lest

Butikken utlyste fire stillinger på 20 prosent. Da slo Grethe alarm

ORDNA FORHOLD: Med tariffavtale fikk Lars Hansen bedre lønn og ulempetillegg for å jobbe kvelder og helger.

ORDNA FORHOLD: Med tariffavtale fikk Lars Hansen bedre lønn og ulempetillegg for å jobbe kvelder og helger.

Brian Cliff Olguin

Lars ble tilbudt 100.000 kroner i bonus, men sa nei. Han angrer ikke

UTSLITTE: – Arbeidspresset har bare økt og økt, og pakkene er blitt flere og tyngre. Men det er folk som har det verre enn meg. Noen kommer hjem helt utslitt, og klarer ingenting, sier Vigdis Pedersen. Nå ser hun frem til å gå av med pensjon til sommeren.

UTSLITTE: – Arbeidspresset har bare økt og økt, og pakkene er blitt flere og tyngre. Men det er folk som har det verre enn meg. Noen kommer hjem helt utslitt, og klarer ingenting, sier Vigdis Pedersen. Nå ser hun frem til å gå av med pensjon til sommeren.

Alf Ragnar Olsen

Vigdis har jobba i Posten siden 1981. Nå blir hun sett på som en byrde

 Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen forteller at karensåret har ført

 Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen forteller at karensåret har ført

Nanna Aanes Wolden

Regjeringen skroter «året uten penger» for syke og skadde som ikke er ferdig avklart i Nav

LEI AV Å BLI LURT: Sylwester Niznik sier han må sjekke alt, og kjempe for seg selv.  Han skulle gjerne byttet ut jobben i bemanningsbyrå med fast jobb hos en stor entreprenør.  

LEI AV Å BLI LURT: Sylwester Niznik sier han må sjekke alt, og kjempe for seg selv. Han skulle gjerne byttet ut jobben i bemanningsbyrå med fast jobb hos en stor entreprenør.  

Håvard Sæbø

Sylwester (34) vet bare når han har ferie, ikke om han skal jobbe i morgen eller neste uke

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

Nina Hanssen

Arnett og Eddie soner i «norsk» fengsel i USA. De mener livet har forandret seg helt

– Dagens pensjonssystem rammer dem med de tyngste jobbene, fastslår NNN-leder Anne Berit Aker Hansen.

– Dagens pensjonssystem rammer dem med de tyngste jobbene, fastslår NNN-leder Anne Berit Aker Hansen.

Helge Rønning Birkelund

Folk med de tyngste jobbene har ikke råd til å gå av med pensjon, mener forbundsleder

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

Werner Juvik

Gunnar så to kollegaer bli drept av en brannstifter med hagle. Det tok sju år før han fikk hjelp

Ifølge valgforsker Johannes Bergh har Ap og Sp mistet oppslutning mye raskere enn det som er vanlig etter et regjeringsskifte.

Ifølge valgforsker Johannes Bergh har Ap og Sp mistet oppslutning mye raskere enn det som er vanlig etter et regjeringsskifte.

Tri Nguyen Dinh

Ny måling: Velgerne svikter de rødgrønne – flertallet ryker

KLUBBLEDER. Kim Olav Johansen er klubbleder for EL og IT Forbundet ved el- og automasjonsavdelinga ved Norske Skogs fabrikk i Skogn.

KLUBBLEDER. Kim Olav Johansen er klubbleder for EL og IT Forbundet ved el- og automasjonsavdelinga ved Norske Skogs fabrikk i Skogn.

Knut Viggen

Nestleder i elektriker-fagforening risikerer å få sparken i Norske Skog

NY LØNN: Økt kjøpekraft var et hovedkrav da forhandlingene startet for over 3 200 industriarbeidere. Bildet er tatt hos Trelleborg Offshore.

NY LØNN: Økt kjøpekraft var et hovedkrav da forhandlingene startet for over 3 200 industriarbeidere. Bildet er tatt hos Trelleborg Offshore.

Arkivfoto: Tonje Paulsen Solem

Her er den nye lønna til industriarbeiderne

Rentenivået vil påvirke alle som har boliglån. Her er et knippe boliger på Grefsen i Oslo

Rentenivået vil påvirke alle som har boliglån. Her er et knippe boliger på Grefsen i Oslo

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Revidert nasjonalbudsjett: Slik påvirker det lommeboken

Krister Sørbø, VG/NTB

Ut mot lønninger i næringslivet: – Grådigheten nærmer seg et nivå vi ikke har sett før

Pål Lønseth, sjef for Økokrim, viser til flere eksempler der flyktninger arbeider svart.

Pål Lønseth, sjef for Økokrim, viser til flere eksempler der flyktninger arbeider svart.

Guro Gulstuen Nordhagen

Ukrainske flyktninger havner i kriminelle nettverk når de skal skaffe seg jobb, frykter politiet

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Hanna Skotheim

Etter 40 år i barnevernet gikk Solfrid til lokalavisa og slo alarm. Så sa hun opp jobben

Kommentar

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil ikke love økte bostøtte.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil ikke love økte bostøtte.

Leif Martin Kirknes

«Det er på høy tid å forbedre ordningen med bostøtte»

OLJESERVICE: Forhandlingene for oljeserviceansatte starter i dag. Blant dem er de ansatte ved Aker Solutions i Ågotnes. Bildet er fra Aker Solutions i Egersund, og er kun en illustrasjon.

OLJESERVICE: Forhandlingene for oljeserviceansatte starter i dag. Blant dem er de ansatte ved Aker Solutions i Ågotnes. Bildet er fra Aker Solutions i Egersund, og er kun en illustrasjon.

Arkivfoto: Erlend Angelo

Brudd i forhandlingene for flere tusen oljearbeidere

Debatt

Nå må LO svare på om det er greit at utdanningsgruppene i staten sakker akterut, for sjette lønnsoppgjør på rad, skriver Guro Elisabeth Lind.

Nå må LO svare på om det er greit at utdanningsgruppene i staten sakker akterut, for sjette lønnsoppgjør på rad, skriver Guro Elisabeth Lind.

Ole Palmstrøm

«Fortjener ikke utdanningsgruppene i staten et lønnsløft, LO?»

LYNGEN-GJENG I TROMSØ: Unge fra Lyngen har fast treffpunkt i Tromsø gjennom Aktiv Lyngen. Sindre Nyseth (foran). Bak fra venstre: Oddbjørn Strand, Runar Strand, Anna Wangemert og Mathias Lind. Bak står Thomas Wedege som er fast ansatt i prosjektet på sjuende året.

LYNGEN-GJENG I TROMSØ: Unge fra Lyngen har fast treffpunkt i Tromsø gjennom Aktiv Lyngen. Sindre Nyseth (foran). Bak fra venstre: Oddbjørn Strand, Runar Strand, Anna Wangemert og Mathias Lind. Bak står Thomas Wedege som er fast ansatt i prosjektet på sjuende året.

Kari Kløvstad

Nær halvparten av elevene droppet ut av videregående – så snudde kommunen trenden

KRAV OG MOTKRAV: Sånn så det ut da Handel og Kontor og NHO møttes til forhandlinger om Standardoverenskomsten mandag formiddag.

KRAV OG MOTKRAV: Sånn så det ut da Handel og Kontor og NHO møttes til forhandlinger om Standardoverenskomsten mandag formiddag.

André Kjernsli

Her er den nye lønna til kontoransatte


Flere saker