JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fellesforbundet krever endringer i arbeidsmiljøloven

Vil stoppe «husavtaler» som gir arbeidsgivere rett til økt innleie av arbeidskraft

Fellesforbundet står mot arbeidsgiverne i spørsmålet om «husavtaler» som gir rett til innleie og utvidet arbeidstid.
Norvald Moe (til venstre) og Steinar Krogstad fra Fellesforbundet synes det er bra at Senterpartiet fremmer vedtaket fra forbundets landsmøte i fjor, som forslag på Stortinget.

Norvald Moe (til venstre) og Steinar Krogstad fra Fellesforbundet synes det er bra at Senterpartiet fremmer vedtaket fra forbundets landsmøte i fjor, som forslag på Stortinget.

Torgny Hasås

torgny@lomedia.no

Stadig oftere opplever Fellesforbundet at det dukker opp «tariffavtaler» i bedrifter som verken er organisert eller har fagorganiserte medlemmer. Advokatfirmaer har spesialisert seg på å designe tariffavtaler slik at bedriften kan benytte seg av arbeidsmiljølovens bestemmelser for å få utvidet rett til inn- og utleie av arbeidskraft og avtaler om arbeidstid.

Fellesforbundets landsmøte

Senterpartipolitikerne Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen har fremmet forslag om å omgjøre lovteksten slik at det må en landsomfattende tariffavtale til for å få disse rettighetene. I forslaget er det referert til vedtak fra Fellesforbundets landsmøte for litt over et år siden.

I dag var det høring i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget om forslaget.

Fellesforbundets Steinar Krogstad mente at disse tariffavtalene ikke oppfyller de opprinnelige intensjonene med loven. Han viste til Blaalid-utvalgets innstilling fra 1998 som er grunnlaget for dagens lovgiving. Den beskriver en helt annen virkelighet enn den vi ser i dag. Et av problemene er det Fellesforbundet oppfatter som en uthuling av tariffavtalebegrepet.

Fellesforbundet advarer mot «husavtaler» som gir rett til innleie og utvidet arbeidstid

Støtter Fellesforbundet

Forbundet støtter derfor forslaget fra Senterpartiet om å presisere at det bare er i virksomheter som er bundet av en landsomfattende tariffavtaler hvor en kan inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie.

Krogstad pekte på at det nesten utelukkende er arbeidskraft fra utlandet som er omfattet av tariffavtaler som ikke er landsomfattende. Han mente dette stengte utlendinger ute fra det ordinære organiserte arbeidslivet i Norge.

Fra arbeidsgiversida var NHOs hovedinnvending mot forslaget at det var prematurt. De mente at det var behov for mer kunnskap, og viste til at Arbeids- og sosialdepartementet har gitt et oppdrag til Fafo og Sintef om å utrede spørsmålet. Men understreket at det viktigste for arbeidsgiverne er fleksibilitet.

• SAS bør ikke vinne europamesterskapet i innleie

Bare 3 prosent innleid

Even Hagelien fra NHO Service representerer den delen av bemanningsbransjen som er organisert. Han mente at det var viktig å kunne skille mellom underentreprenør og bemanningsbyråer. Han la fram tall fra komitéen der han mente at innleie skjedde i lite omfang. Han hevdet at bare 3 prosent av arbeidstakerne i byggenæringen var innleid arbeidskraft.

Det var flere av politikerne som reagerte på dette tallet, og han forklarte det med tall fra sine egne medlemsbedrifter. De hadde ca. 6000 årsverk utleid til bygg. Statistisk sentralbyrå oppgir at det er 225 000 ansatte i byggebransjen. Dette gir omtrent 3 prosent.

Hagelien måtte medgi at han ikke hadde tall for de utenlandske innleiebedriftene, men hevdet at de tallen han presenterte var de beste det var mulig å få tak i.

Innleie: Ansatte vant over Norwegian i retten

Nei til veto

Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri reagerte kraftig på forslaget om at tillitsvalgte skulle få veto ved innleie. Han mente at en slik bestemmelse i arbeidsmiljøloven griper inn i partsforholdet.

Han overså at det allerede i dagens bestemmelse står at tillitsvalgte skal ha et avgjørende ord med i laget.

Siri Bergh fra Byggenæringens Landsforening, BNL, fulgte opp NHO-sporet med å si nei til forslaget. Hun mente at det var svært upraktisk at reglene for innleie og midlertidig ansettelser ikke var like. I dag kan de tillitsvalgte i en bedrift være med på å gi adgang til innleie av arbeidskraft, men ikke til utvidet bruk av midlertidig ansettelser.

• Følg oss på Facebook

Særtiltak for byggebransjen

Bergh mente at det var bruk for bransjespesifikke tiltak for byggnæringen og at endringer i arbeidsmiljøloven ikke var svaret på bransjens problemer.

Det var de rødgrønnes dag i høringssalen. Den eneste fra borgerlig side som engasjerte seg i problemstillingen var Steffan Heggelund. Han stilte et oppfølgingsspørsmål til BNL om bransjespesifikke løsninger for byggebransjen.

Og siden høyresida har flertall på Stortinget er det ingen sjanse for at forslaget får flertall og blir vedtatt.

Få nyhetsbrevet vårt

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse