JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønn

150 flyplassarbeidere jubler etter dom – får etterbetalt millionbeløp

Arbeidsgiveren kan ikke snike seg unna lønn for opplæring, fastslår Høyesterett. 150 medlemmer i Fellesforbundet får etterbetalt 1,2 millioner kroner.
Klubbleder Petter Stalsberg vant fram med kravet om tarifflønn for den første uka med opplæring.

Klubbleder Petter Stalsberg vant fram med kravet om tarifflønn for den første uka med opplæring.

Tormod Ytrehus

aslak@lomedia.no

Kan arbeidsgiver kreve at nyansatte gjennomfører opplæring og kurs uten å betale lønn? Det var spørsmålet i retten.

Arbeidsgiveren Menzies Aviation, storkonsernet som leverer bakketjenester til blant annet Norwegian på Oslo Lufthavn, ble frifunnet i både forliksrådet og i tingretten i fjor.

I lagmannsretten, derimot, vant LO-advokatene, klubbleder Petter Stalsberg og rundt 150 flyplassarbeidere i Fellesforbundet fram med kravet om tarifflønn for den første uka med kurs og opplæring.

Nå kan de nyansatte se fram til et samlet utbetalingsbeløp på snaut 1,2 millioner kroner. Dommen er nemlig rettskraftig etter at Høyesterett forkastet anken fra Menzies Aviation.

Viktig for arbeidslivet

Etterbetalingen inkluderer lønn og feriepenger på 7.800 kroner pluss renter for hvert medlem.

– Dette er en kjempesak for oss. Hadde vi tapt, ville det ha endret hele det norske arbeidslivet. Da ville det ha vært fritt fram for å ansette folk gratis - uavhengig om man har en tariffavtale, sier Stalsberg til FriFagbevegelse.

Han organiserer flyarbeiderne som blant annet laster og losser bagasje på norske flyplasser.

Klubblederen er for tiden i kontakt med medlemmer som er omfattet av dommen i lagmannsretten. Foreldelsesfristen er på tre år. Så å si alle som har krav på lønn jobber fremdeles i selskapet.

– Det skulle bare mangle at disse medlemmene får gjennomslag for kravene sine. De har ikke fått utbetalt lønnen sin som normalt, sier Stalsberg, som bistår medlemmene med å fylle ut kravbrevene.

Flyr må permittere: – Vi tenker på våre kolleger som mottar varsler, sier tillitsvalgt

Ansatt fra dag én

Tidligere betalte arbeidsgiveren Menzies 2000 kroner for det teoretiske kurset som oppfyller sikkerhetskravene fra Avinor, flyselskapene og arbeidsgiveren.

I 2020 opphørte denne utbetalingen. Klubben i Fellesforbundet har helt siden 2015 krevd tarifflønn under kurset.

Dommen fra Eidsivating lagmannsrett levner ingen tvil:

Arbeidstakerne er ansatt fra og med den dagen kurset starter. Kurstimene må derfor regnes som arbeidstid etter definisjonen i arbeidsmiljøloven. Det er også i tråd med arbeidstakernes krav.

Lagmannsretten presiserer at kravet om ulønnet opplæring fremsto som et tiltak for å spare lønnskostnader.

Arbeidsgiver er forpliktet til å tilby en viss opplæring, ifølge arbeidsmiljøloven, viste retten til. Det er normal praksis i de fleste bransjer at det går med en viss tid til opplæring ved nyansettelser og oppstart av et arbeidsforhold, ifølge retten.

Arbeidsmiljøloven regulerer ikke lønnsplikt, men arbeidsgiver er bundet av Flyoverenskomsten, slik at medlemmene i Fellesforbundet hadde krav på minstelønnssatsene som er fastsatt i tariffavtalen.

– Det er spesielt at arbeidsgiver ikke anser kurstimene som arbeidstid. For nyansatte betyr det å være en hel uke uten inntekt. Selv ikke dagpenger har de krav på da, påpeker Stalsberg.

Betydning for flere

LO-advokat Lars Christian Fjelstad har bistått Stalsberg og Fellesforbundets medlemmer i denne saken. Han mener dommen er viktig for mange andre enn de som begynner i jobb hos Menzies Aviation.

«Dommen presiserer klart og tydelig at det å drive med opplæring til en stilling er en del av forpliktelsene til en arbeidsgiver», skriver Fjeldstad i en e-post til FriFagbevegelse.

Det er første gang en slik sak har vært oppe i lagmannsretten. Ifølge Fjeldstad har Menzies Aviation over tid spart mye penger på å lære opp ansatte.

«Når Høyesterett forkaster anken fra arbeidsgiver, er det etter min oppfatning et tydelig tegn på at Høyesterett fullt ut er enig i lagmannsrettens resultat og domsbegrunnelse», skriver han.

LO-advokaten er for øvrig helt enig med lagmannsretten når det blir presisert at kravet om ulønnet opplæring fremsto som et tiltak for å spare lønnskostnader.

Verken Linn Munthe-Kaas, general manager i Menzies Aviation i Norge, eller midlertidig administrasjonssjef Henrik Otten i selskapet har besvart henvendelsene fra FriFagbevegelse.

Forsikring og stillingsvern

Det er også flere spørsmål som hadde meldt seg dersom den første opplæringsuka ikke hadde vært å regne som et arbeidsforhold, ifølge klubblederen:

Hvilke forsikringer gjelder hvis en nyansatt utsettes for en ulykke og blir ufør?

Hva slags stillingsvern har en nyansatt som blir oppsagt i den perioden?

– Å sette tariffavtalen til side ville ha vært forenlig med et enda mer useriøst arbeidsliv, sier Stalsberg.

– I verste fall kunne utfallet ha blitt en enda lengre opplæringstid uten lønn. Det er alltid noen som vil jobbe gratis i en periode mot å få en fast jobb senere, påpeker han.

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse