JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KUTTER I SUKSESSFORMEL: Tverretatlig samarbeid og deling av data sørget for at Vlantana ble tatt for transportkriminalitet. Nå vil Støre-regjeringen kutte i bevilgningene til utveksling av data mellom kontrolletatene.Det opprører Fellesforbundet.

KUTTER I SUKSESSFORMEL: Tverretatlig samarbeid og deling av data sørget for at Vlantana ble tatt for transportkriminalitet. Nå vil Støre-regjeringen kutte i bevilgningene til utveksling av data mellom kontrolletatene.Det opprører Fellesforbundet.

Stein Inge Stølen

Fellesforbundet etterlyser budsjettsatsing mot transportkriminalitet

I Hurdalsplattformen skrev Arbeiderpartiet og Senterpartiet at den nye regjeringen skulle styrke arbeidet mot sosial dumping i transportsektoren.12.11.2021
13:40
12.11.2021 13:40

roy@lomedia.no

Det har partiene glemt i sitt tilleggsforslag til nytt statsbudsjett, mener Fellesforbundet.

I tilleggsforslaget til nytt statsbudsjett for 2022 som finansminister Trygve Slagsvold Vedum la fram mandag 8. november står det nemlig at Statens vegvesen får kutt i driftsmidlene med 2,5 millioner kroner sammenlignet med forslaget Erna Solbergs regjering la fram en snau måned tidligere.

Støre-regjeringen foreslår også å kutte 25 prosent av bevilgningene til et tettere samarbeid om data mellom de statlige kontrolletatene fra 20 til 15 millioner kroner. Spesielt et bedre tverretatlige samarbeid for å være bedre i stand til å luke ut de aktørene som bedriver transportkriminalitet er noe en samlet norsk transportbransje har etterlyst, og det var også noe så godt som samtlige partier pekte på at de ville satse på i denne stortingsperioden.

– Merkelig signal

At det nettopp på dette området kommer et såpass stort kutt, sammenlignet med forslaget fra Solberg-regjeringens budsjettforslag, får forbundssekretær i Fellesforbundet, Dag-Einar Sivertsen til å riste på hodet.

– Det er et veldig merkelig signal fra regjeringen når man ser hva partiene sa når de satt i opposisjon, og også når man ser hva de skrev i regjeringserklæringen, sier han.

Sivertsen peker på at allerede i februar neste år, når de nye og strengere europeiske reglene for godstransport på vei, vil man være avhengig av langt flere kontroller av godstransporten på veiene.

– Veitransporten kommer til å øke betydelig framover, og til det trengs det betydelige ressurser og et sterkt offentlig kontrollapparat. Det er ingen tvil om at man kan sette spørsmålstegn ved om det gjenspeiler seg i budsjettet når man kutter på så viktige områder, sier Sivertsen, og savner den styrkingen av kampen mot sosial dumping på veiene som han trodde ville synes i budsjettet.

– Dette er en utflating av viktige tiltak i den kampen som vi forventet ville komme, sier han.

(saken fortsetter under bildet)

KRITISK: - Budsjettforslaget viser ingen styrking av kampen mot sosial dumping i transportsektoren, sier forbundsssekretær i Fellesforbundet, Dag-Einar Sivertsen.

KRITISK: - Budsjettforslaget viser ingen styrking av kampen mot sosial dumping i transportsektoren, sier forbundsssekretær i Fellesforbundet, Dag-Einar Sivertsen.

Erlend Angelo

Vil legge press på de rødgrønne

Forbundssekretæren er heller ikke fornøyd med at bussjåførene fremdeles skal skattlegges for frikort, men understreker at forbundet kommer til å gjøre det de kan for at det endelige statsbudsjettet skal bli bedre enn det som ble lagt fram 8. oktober. Han forteller at forbundet blant annet stiller seg undrende til at det ikke kommer noen økning i budsjettet for å kompensere for bortfall av billettinntekter i kollektivtrafikken.

– Det kan føre til kutt og reduksjon i kollektivtilbudet, og når det kuttes 30 millioner kroner i tilskudd til kollektivtiltak i mindre byområder, sammenlignet med Solberg-regjeringens budsjett vil det ramme kollektivtrafikk i mindre byer og tettsteder, sier han.

Sivertsen er heller ikke fornøyd med kutt på 270 millioner kroner til utbedring og investeringer på riksveier, samt at tilskuddet til tryggere skoleveier på 30 millioner kroner fjernes helt.

– Regjeringa får ikke vedtatt dette budsjettet uten støtte i Stortinget, så vi kommer til å spille på alle de strengene vi kan spille på for at det endelige budsjettet blir bedre enn dette, sier han.

– Betyr det at Fellesforbundet må håpe på SV sin hjelp for å få en styrking av kampen mot sosial dumping på veiene i budsjettet?

– Vi har mange muligheter til å fremme vårt syn, og kommer i første omgang til å presse på både mot Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, sier Dag-Einar Sivertsen.

– Rammer ikke kampen mot sosial dumping

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet, skriver i en epost til Magasinet for fagorganiserte at kuttet bevilgningen til deling av data, i utgangspunktet ikke er knyttet opp mot kontroll og kamp mot sosial dumping.

– For denne regjeringa er det viktig å styrke kampen mot sosial dumping og et useriøst arbeidsliv, så dette kuttet går ikke utover vårt ønske om å bekjempe sosial dumping i transportsektoren. Samarbeidet det er snakk om skal i hovedsak kunne gi gevinster knyttet til bedre planlegging, mer avanserte former for trafikkstyring og påvirkning av trafikal atferd, bedre informasjon til de reisende, mer målrettet drifts- og vedlikeholdsinnsats, grunnlag for forskning samt en hel rekke andre områder for bruk, analyse og innsikt basert på tverrsektorielle datasett, forklarer han.

– Har ikke bedt om mer penger

Nygård forteller også at årsaken til at det ikke er bevilget mer penger til Statens vegvesen i forbindelse med implementeringen av EUs mobilitetspakke 1 i februar neste år, skyldes at Vegvesenet ikke har bedt om penger til det.

– Samferdselsdepartementet jobber i samråd med Statens vegvesen med å implementere de nye reglene om kjøre- og hviletid, fartsskriver og yrkes- og markedsadgang i EUs mobilitetspakke 1 i norsk rett. Forslag til lovendringer har vært på høring. Det jobbes nå med forslag til forskriftsendringer. Statens vegvesens har skissert at gjennomføringen av disse reglene i norsk rett vil innebære økonomiske og administrative konsekvenser for offentlige myndigheter, i form av blant annet nye krav til håndheving og internasjonalt samarbeid. Samtidig vil ny teknologi bidra til å effektivisere kontrollen. Statens vegvesen har ikke spilt inn behov for flere ressurser i budsjettrunden for 2022. Det vil imidlertid bli gjort nærmere vurderinger av behovet for dette i det videre arbeidet, påpeker han.

Når det gjelder frikort for blant annet bussjåfører, sier Nygård at en endring må vurderes i forbindelse med den årlige proposisjonen for skatteopplegget.

– Det er foreløpig ikke tatt stilling til tidspunktet for en slik vurdering, skriver han. 

På spørsmål om regjeringen allerede er i ferd med å se på disse og andre forslag før budsjettet skal vedtas av Stortinget i desember, vil han ikke avsløre noe.

– Forhandlingene om budsjettet skal nå skje i Stortinget, og der har vi en dyktig gruppe som skal jobbe med hele budsjettet, avslutter samferdselsministeren. 

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
12.11.2021
13:40
12.11.2021 13:40Mest lest

PRESSET UT: Wivian Pettersen er glad hun hadde fagforeningen i ryggen da sjefen ville si henne opp.

PRESSET UT: Wivian Pettersen er glad hun hadde fagforeningen i ryggen da sjefen ville si henne opp.

Privat

Wivian (59) trodde møtet skulle handle om lønn, men sjefen ville snakke om oppsigelse

Rønnaug Jarlsbo

Åpnet pasientjournalen til kjærestens ekskone: – Jeg skjønte ikke konsekvensene

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

Merete Jansen

Trakassering på jobb: – Jeg har opplevd et jævla press fra lederne, det har gått på helsa løs

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

Hanna Skotheim

May Lill fortalte om dårlig ledelse på jobben. Det har fått konsekvenser

Glen Musk

Rundt 350 vektere må bytte arbeidsgiver etter at Securitas tapte anbud

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

colourbox.com

Orker du ikke forholde deg til pensjon? Her er en enkel oversikt

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Leif Martin Kirknes

Elektriker ødela armen under strekking av kabel - måtte kjempe om Nav-erstatning

DYRT: Altus Intervention-klubbleder Ulf Tegnér opplever at pensjonistene melder seg ut av Industri Energi, og fikk med seg landsmøtet på at forbundet skal se på et mulig kutt i pensjonistkontingenten.

DYRT: Altus Intervention-klubbleder Ulf Tegnér opplever at pensjonistene melder seg ut av Industri Energi, og fikk med seg landsmøtet på at forbundet skal se på et mulig kutt i pensjonistkontingenten.

Jan-Erik Østlie

Ulf synes det er for dyrt for pensjonistene – snudde landsmøtet

Silje Kirknes Delgado

Det krangles om feriepenger på dagpenger, men hva betyr egentlig dette tillegget?

FOLKEBONUS:  Er du over 17 år og tjener 500.000 kroner eller mindre, vil SV gi deg 1.450 kroner i 2022. Pengene tas fra inntektene på den økte CO₂-avgiften.

FOLKEBONUS: Er du over 17 år og tjener 500.000 kroner eller mindre, vil SV gi deg 1.450 kroner i 2022. Pengene tas fra inntektene på den økte CO₂-avgiften.

Colourbox (illustrasjonsbilde)

SV vil bruke penger fra klimaavgiften til å gi deg en gavesjekk

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Martin Guttormsen Slørdal

Støre informerte ikke LO om løftebrudd på feriepenger

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Barnehagen hadde overskudd på mange millioner hvert år. Nå truer de med at barna ikke får nye leker

SKAL LEVERE: Statsminister Jonas Gahr Støre har store forventninger fra LO-fellesskapet, og han sier de skal levere – men ber om mer tid.

SKAL LEVERE: Statsminister Jonas Gahr Støre har store forventninger fra LO-fellesskapet, og han sier de skal levere – men ber om mer tid.

Ole Palmstrøm

Støre trenger mer tid for å innfri på feriepenger og ABE-kutt: – Vi fikser ikke alt på seks uker

PENSJON: Da Vilde Wessel Ljungberg ble tatt ut i kulturstreiken, måtte hun lære det grunnleggende om pensjon. Da fikk hun seg en vekker.

PENSJON: Da Vilde Wessel Ljungberg ble tatt ut i kulturstreiken, måtte hun lære det grunnleggende om pensjon. Da fikk hun seg en vekker.

Cathrine Kahrs

Vilde (27) visste lite om pensjon. Så skulle hun streike for en bedre ordning

Jan-Erik Østlie

Sjekk hvem som skal sitte i ledelsen til Industri Energi de neste tre årene

Leif Martin Kirknes

LO øker presset på Støre i feriepenge-saken: – En skam om ikke fellesskapet stiller opp

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

Ida Bing

Harald Eia ba seerne innstendig om å fagorganisere seg. Nå får han Nitos hederspris

TARIFF-JUBEL: Christine Lie og Marthe Kaland er tillitsvalde i Norges einaste «Mækker'n» med tariffavtale. No har dei tilsette fleire rettar skrivne ned og fagforeininga og forbundet i ryggen.

TARIFF-JUBEL: Christine Lie og Marthe Kaland er tillitsvalde i Norges einaste «Mækker'n» med tariffavtale. No har dei tilsette fleire rettar skrivne ned og fagforeininga og forbundet i ryggen.

Håvard Sæbø

Christine (22) og Marthe (25) er tillitsvalde i Norges einaste McDonald’s med tariffavtale

Arbeidsminister Hadia Tajiks vurdering er at minstelønnsdirektiv, slik det nå er utformet, ikke er omfattet av EØS-avtalen.

Arbeidsminister Hadia Tajiks vurdering er at minstelønnsdirektiv, slik det nå er utformet, ikke er omfattet av EØS-avtalen.

Håvard Sæbø

Norden sier nei til EUs minstelønn. Norge slipper å innføre dette, hevder Hadia Tajik

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. (Arkivfoto)

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. (Arkivfoto)

Martin Guttormsen Slørdal

Bitter splid i Ap om valget av ny stortingspresident


Flere saker