JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Murer Geir Sollie har lagt ned mange dagsverk for å få orden på tjenestepensordninga i firmaet han jobbet i. Med offentlig kontroll av innebetalingene, kunne Sollie og hans kolleger hatt rett til en tjenestepensjon.

Murer Geir Sollie har lagt ned mange dagsverk for å få orden på tjenestepensordninga i firmaet han jobbet i. Med offentlig kontroll av innebetalingene, kunne Sollie og hans kolleger hatt rett til en tjenestepensjon.

Torgny Hasås

Obligatorisk tjenestepensjon:

Murer Geir mistet pensjonsordninga fordi sjefen ikke betalte inn det han skulle

Murer Geir Sollie har brukt mye tid for å rydde opp i pensjonene til seg selv og kollegaene. Han endte opp uten den obligatoriske tjenestepensjonen. Fortsatt har ikke myndighetene løst problemet.29.01.2019
09:29
31.01.2020 13:03

torgny@lomedia.no

I november 2016 fikk Geir Sollie medhold i Trondheim forliksråd om at arbeidsgiveren hans skulle betale ham 33.000 kroner. Sammen med ni andre kolleger hadde Sollie gått til sak mot arbeidsgiveren sin fordi han ikke hadde betalt inn det han skulle i obligatorisk tjenestepensjon. Nå skulle feilen rettes opp.

Dette er snittlønna i 300 yrker

Utmeldt av pensjonsordningen

Sollie er murer og hadde jobbet i samme firma siden 1995. I 2002 ble det opprettet en ytelsesbasert pensjonsordning i firmaet han jobbet i. Året etter ble pensjonsordningen avsluttet, og skulle erstattes med en dårligere pensjonsordning, en innskuddsbasert ordning.

Fra 1. januar 2006 skulle alle bedrifter i privat sektor ha en slik tjenestepensjon. Fordi den er obligatorisk, kalles den obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Bedriften er forpliktet til å betale 2 prosent av lønna over folketrygdas grunnbeløp, 1G (96.883 kroner) inn i pensjonspremie.

Sollie var sikker på at alt var i orden, at pensjonsordningen var på plass. I januar 2012 ble pensjonsordningen overført til et nytt selskap. I oktober 2012 fikk alle ansatte et brev fra forsikringsselskapet. De ansatte var utmeldt fra pensjonsordningen fordi forsikringsselskapet ikke hadde mottatt noen betaling fra bedriften.

De ansatte i 28 av 31 kontrollerte bedrifter fikk ikke tjenestepensjonen de hadde krav på

Detektivarbeid

– Det ble et detektivarbeid å finne ut hva som egentlig hadde skjedd og hva som var betalt inn. Fordi forsikringsavtalen var inngått mellom bedriften og forsikringsselskapet hadde vi ikke uten videre innsyn. Det har blitt bedre nå, nå ligger mer tilgjengelig på nettet, forklarer Sollie.

Det viste seg at bedriften hadde betalt inn altfor lite, og det var ingen som hadde reagert.

Det er Finanstilsynet som har ansvaret for å føre tilsyn med OTP. Men de fører ikke aktivt tilsyn på den måten at de oppsøker bedrifter for å undersøke om bedriften har opprettet en pensjonsordning. Tilsynet reagerer først hvis de får tips om at en bedrift ikke har opprettet en ordning. Da kontakter de bedriften, og ber dem opprette en OTP-ordning. Men de fører ikke noe tilsyn med om bedriften følger loven og betaler inn penger til ordningen.

Brev fra Siv Jensen

Arbeidstilsynet har kontakt med den mest useriøse delen av arbeidsmarkedet. Men dette tilsynet har ikke lov til å undersøke om det er opprettet en OTP-ordning i bedriften.

Stortinget vedtok i april i fjor å be regjeringa utrede om det er mulig å opprette en tilsynsordning med tilhørende sanksjoner som skal sørge for at bedriftene følger opp sin OTP-forpliktelser.

Ingenting skjedde med vedtaket før Arbeiderpartiets Arild Grande stilte spørsmål i Stortinget om hva som hadde skjedde. To uker etter Grandes spørsmål, sendte Finansdepartementet et brev til sine kolleger i Arbeids- og sosialdepartementet for å høre om det var mulig at Arbeidstilsynet kunne kontrollere om bedriftene hadde opprettet OTP.

Mange ansatte blir snytt for pensjon: Arbeidsgiverne må vise at de betaler inn pensjon, krever Vidar Sagmyr

Bør ikke utvides

I brevet ble det understreket at det bare var snakk om bedriftene hadde opprettet OTP, ikke om det hadde skjedd innbetalinger.

«Finansdepartementet (mener) at tilsynet med arbeidsgiveres etterlevelse av plikten til å ha en OTP-ordning ikke bør utvides til å gjelde arbeidsgivernes faktiske innbetalinger i ordningen. Tilsynet bør etter departementets vurdering fremdeles gå ut på å kontrollere om arbeidsgiverforetak oppfyller plikten til å etablere og ha en OTP-ordning», heter det i brevet.

Én av tre har justert lønna

Finansnæringen ønsker at det skal bli størst mulig innbetalinger av tjenestepensjon. Men de opplever at mange bedrifter ikke betaler inn det de skal, som Sollie opplevde med sin arbeidsgiver. Mange bedrifter regulerer heller ikke innbetalingene etter hvert som lønna øker.

Sparebank 1 oppgir til FriFagbevegelse at én av tre bedrifter som har avtale med banken aldri har justert lønnsgrunnlaget i avtalen etter at de inngikk OTP-avtalen. Under halvparten av bedriftene (45 prosent) som har pensjonsavtale har justert lønnsnivået det siste året.

Digitaliseringsministeren

Ved siste regjeringsutvidelse ble Nikolai Astrup utnevnt til ny digitaliseringsminister. Et av regjeringens prestisjeprosjekter når det gjelder digitalisering, heter Digital Samhandling Offentlig – Privat (DSOP). Det er et samarbeid mellom offentlige myndigheter som Skatteetaten, Brønnøysundsregisterene, Nav og Politiet og Finansnæringa.

I dette samarbeidet har Finans Norge foreslått å bruke a-meldingene til å innrapportere OTP-innbetalingene. A-melding er en månedlig melding alle arbeidsgivere har plikt til å sende til Skatteetaten med opplysninger om lønn og innbetalt skatt. Ved å knytte dette a-meldingsskjemaet til innbetalt pensjonspremie er det lett for både arbeidstakere og eventuelle kontrollmyndigheter som Arbeidstilsynet, å undersøke hva som er innbetalt.

Med et slikt system kunne Geir Sollie og kollegaene hans enkelt ha oppdaget at arbeidsgiveren ikke hadde oppfylt sine forpliktelser.

Bedriftene kan spare én milliard på å betale ut riktig tjenestepensjon, ifølge Finans Norge

Partssammensatt utvalg

Da Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad var ferdig med den nye regjeringsplattformen hadde de med et punkt om OTP. Rett nok nevner de ikke ordet OTP, men teksten i plattformen lyder: «Regjeringen vil sette ned et partssammensatt utvalg for å vurdere pensjon fra første krone.»

Innskuddet til OTP er 2 prosent, men det er fire begrensninger. For det første gjelder den bare for arbeidstakere over 20 år, for det andre må stillingsandelen være over 20 prosent, for det tredje at en må være ansatt i minst ett år og for det fjerde at pensjonsopptjeningen gjelder bare for innskudd over 1 G (96.883 kroner).

Tar det politisk

Under tariffoppgjøret i fjor var et av LOs viktigste krav å få tjenestepensjon fra første krone. Arbeidsgiverne var totalt avvisende og LO fikk ikke gjennomslag. Da sa LO at «når vi ikke får gjennomslag i tariffoppgjøret, må vi ta det politisk».

Allerede 19. april i fjor fremmet SV og Arbeiderpartiet et forslag i Stortinget der de ber om at regjeringen sikrer at pensjonsopptjening starter fra første krone man får i lønn. I tillegg foreslo de to partiene at det gis pensjonsopptjening også for arbeidstakere under 20 år og for ansettelser kortere enn 12 måneder.

«Anne» og «Arne»

Fredag 24. september arrangerte finanskomiteen på Stortinget høring om forslaget. En av de som deltok var LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Han illustrerte urettferdigheten i dagens pensjonsssytem med å bruke to eksempler, «Anne» og «Arne».

«Arne» jobber med forsikring og tjener 64.000 kroner i måneden og har sju prosent pensjonsopptjening. Det betyr at hans arbeidsgiver setter av rundt 4.500 kroner i måneden til hans tjenestepensjon.

«Anne» jobber på hotell, med en månedslønn på 30.000 kroner. Med en pensjonsordning uten pensjon fra første krone og med lovens minimumsgrense på to prosent pensjonssparing, setter hennes arbeidsgiver av 5.000 kroner i året.

«Arne» tjener altså dobbelt så mye som «Anne», men han får ti ganger så mye pensjonsopptjening, mener LO.

Stortinget skulle ha behandlet forslaget fra Arbeiderpartiet og SV for lenge siden, men på grunn av regjeringsforhandlingene ble behandlingen utsatt, og komitéens innstilling blir lagt fram tirsdag.

Konkurs og ingen penger

For Geir Sollie spiller det ikke så stor rolle lenger hva Stortinget bestemmer. I mars 2017 gikk selskapet han jobbet i konkurs uten at firmaet hadde betalt det de skulle ifølge Trondheim forliksråd.

– Vi forsøkte å få pant i noen av firmabilene for å ha sikkerhet for det firmaet skyldte oss, men vi var for seint ute, sier Sollie resignert. Han mener at han har brukt minst et par måneds verk for å finne ut av det.

Etter konkursen har han begynt for seg selv som selvstendig murer. Da er han ikke lenger omfattet av loven om obligatorisk tjenestepensjon, men nå er han nøye med å sette av penger på egen hånd til pensjonen.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Følg oss på Facebook

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
29.01.2019
09:29
31.01.2020 13:03Mest lest

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

Ole Palmstrøm

James og Kristoffer får ikke lønn– nå er de utestengt fra jobben

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

Tri Nguyen Dinh

Renholder Grethe har Tourettes og ble sagt opp av ISS: – De ville ha meg ut fra dag én

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Privat

For Daniela (37) har det vært umulig å kjøpe egen bolig. Så kom det en ny ordning

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

Katharina Dale Håkonsen

Elenita har blitt spyttet på og kalt «hore» på jobben i Nav

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

Morten Hansen

Renholder Ellinor og kollegene fikk kutt i nattillegget: – Det er alltid hos oss det skal spares

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Tormod Ytrehus og Grethe Nygaard

Full krangel om vekterlønningene: – Vi må bare registrere at vi har ulik virkelighetsoppfatning

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Alf Ragnar Olsen

Postansatte må sjekkes for hørselsskader: – Svært betenkelig, sier tillitsvalgt

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

Tormod Ytrehus

Adrian organiserte sine rumenske kollegaer og sørget for tariffavtale. Nå er han sagt opp

FIKK IKK MEDHOLD: Den rumenske sjåføren Emilian Tudor Jetzi mente han hadde krav på 1,8 millioner norske kroner i utestående lønn fra norskeide Bring Trucking i Slovakia. Alt han fikk var drøyt 27.000 kroner i manglende feriepenger og en regning på 165.000 for å dekke Bring sine saksomkostninger.

FIKK IKK MEDHOLD: Den rumenske sjåføren Emilian Tudor Jetzi mente han hadde krav på 1,8 millioner norske kroner i utestående lønn fra norskeide Bring Trucking i Slovakia. Alt han fikk var drøyt 27.000 kroner i manglende feriepenger og en regning på 165.000 for å dekke Bring sine saksomkostninger.

Fagbladet 3F

I fem år kjørte Emilian for Bring på slovakisk lønn. Helt greit, har retten nå slått fast

Jan-Erik Østlie

Kristian og Monika er eksperter på å være «usynlige». Nå må de kjempe for å bli sett

Debatt

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Sissel M. Rasmussen

«Det er forferdelig å se på det som utvilsomt må kalles streikebryteri», skriver vekter Joakim

Mats Løvstad

Kontrakter avslører: Wizz Air-piloter kan sies opp på dagen

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

Werner Juvik

Bussjåfør fikk sparken etter mobilbruk, men vant i retten. Vy får flengende kritikk

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Hanna Skotheim

Harald har kjent jaget mot klokka i helsevesenet i 19 år: - Hele systemet har blitt et stemplingsur

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

Anders Hauge-Eltvik

Nav-ansatte Thomas (43): – Jeg følger opp rundt 155 brukere. Det er for mye

Tormod Ytrehus

Nå selger staten unna eierskapet i kontorbygg til svensk eiendomsgigant

JUBEL: De ansatte i B-hallen ved Hydro Husnes kan juble for at produksjonen nå er i gang igjen i hallen.

JUBEL: De ansatte i B-hallen ved Hydro Husnes kan juble for at produksjonen nå er i gang igjen i hallen.

Geir Berntzen/Hydro

Over ti år etter at Hydro stoppet produksjonen, kan de ansatte starte elektrolyseovnene igjen

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Jan-Erik Østlie

Venstresiden ville forlenge AAP-støtten. Regjeringen og Frp sier nei

SKATT: Ansatte i kollektivtransporten må fra 1. januar skatte for frikortet de får fra arbeidsgiver. Finansdepartementet har tenkt å la arbeidsgiverne beregne verdien på fribilletten.

SKATT: Ansatte i kollektivtransporten må fra 1. januar skatte for frikortet de får fra arbeidsgiver. Finansdepartementet har tenkt å la arbeidsgiverne beregne verdien på fribilletten.

Tormod Ytrehus

Slik blir løsningen for skatt på frikort for bussjåfører

I januar fikk Nav-dømte Rune Halseth en uforbeholden unnskyldning fra daværende Nav-sjef Sigrun Vågeng. Nå hevder han setteriksadvokaten i Nav-sakene farer med usannheter i høringen om skandalen i Efta-domstolen.

I januar fikk Nav-dømte Rune Halseth en uforbeholden unnskyldning fra daværende Nav-sjef Sigrun Vågeng. Nå hevder han setteriksadvokaten i Nav-sakene farer med usannheter i høringen om skandalen i Efta-domstolen.

Stian Lysberg Solum / NTB

Nav-dømte beskylder setteriksadvokaten for løgn


Flere saker