JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Regjeringen toer sine hender i møte med ledigheten

Regjeringen gjør lite for å motvirke økt arbeidsløshet, samtidig som den forverrer situasjonen for de ledige, mener Fellesforbundets Arve Bakke.
Arve Bakke anklager regjeringen for å være passiv i forhold til lavkonjunkturen i petroleumsbransjene.

Arve Bakke anklager regjeringen for å være passiv i forhold til lavkonjunkturen i petroleumsbransjene.

Håvard Sæbø

eline@lomedia.no

– Ingen politikk for å takle økt ledighet. Det er dommen forbundsleder Arve Bakke feller over Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett og arbeidsmarkedspolitikk.

Han mener regjeringen opererer med for lave tall når den anslår ledigheten for neste år. I kombinasjon med at de etter hans mening passivt godtar en høyere ledighet ved å ikke ta grep mot nedkonjunkturen i petroleumsbransjen, gjør regjeringen situasjonen verre ved ikke å endre permitteringsregelverket. Slik situasjonen er i dag, er permitteringsverktøyet nesten uten verdi for næringslivet, ifølge Bakke. Skal en bedrift permittere i dag, må den lønne de permitterte i 20 dager. Makslengden på permitteringen er 26 uker.

Håpløst permitteringsregelverk

– Å permittere er blitt for dyrt og for kortvarig. Mange bedrifter sier opp sine folk fordi de ikke har råd til å permittere, og mister dermed verdifull kompetanse. Også midler til bedriftsintern opplæring kuttes, sier han.

Bakke anklager Siv Jensen og Erna Solberg for ikke å se menneskene bak tallene. For vilkårene for folk som havner i ledighet blir verre med forslaget til statsbudsjett. Det vakte oppsikt at regjeringen foreslår å ta fra arbeidsløse feriepengeretten. Det betyr at dersom de kommer seg i jobb, har de ingen opptjente feriepenger. Samtidig er de pålagt å ta ferie - uten å ha noe å leve av de ukene.

– Mitt råd til industrien nå er å lete med lys og lykte etter arbeid. Hold på folkene og kompetansen!

Han mener Statoil, som er den suverent største aktøren på markedet, før eller senere blir nødt til å få gjennomført det vedlikeholdsarbeidet de nå utsetter. Da vil det igjen være arbeid å få. Problemet er at dette trolig ligger lenger fram enn de 26 ukene permittering nå er mulig.

– Vi har ingen landindustri som etterspør den kompetansen våre folk har. Så de blir ledige, de fanges ikke opp av arbeidsmarkedet.

For lave tall

Den siste tiden har hundrevis av jobber forsvunnet innen nettopp olje og gass, landets viktigste sektor. Arve Bakke og Fellesforbundet frykter at det vil ryke tusenvis av arbeidsplasser totalt. Bakke er svært kritisk til regjeringens anslag for aktiviteten i næringen. Mens Siv Jensen opererer med et anslag på minus 8 prosent (17 milliarder) neste år, tror Norsk Industri fasit blir 15 prosent. Norges Bank har satt 10 prosent i sine prognoser.

– Ledigheten vil bli større enn regjeringen tror. Da blir det ekstra alvorlig at de ikke har noen annen politikk for dette enn å si at en vekst i økonomien på sikt vil øke sysselsettinga.

Grotesk fordeling

Regjeringa sprøyter 163 milliarder oljekroner inn i statsbudsjettet. Arve Bakke påpeker at driften av AS Norge med dette budsjettet blir enda mer avhengig av olja. Enda verre er fordelingsprofilen på pengene som brukes:

– Groteskt! Det mest ekstreme med det økonomiske opplegget er at det er de aller svakeste som rammes hardest. Å ta feriepengene fra arbeidsløse er bare smålig. Det samme er det å ta sykelønna fra folk med små inntekter. Disse er jo ikke så mange, derfor kan de herses med.

Det er på dette området Bakke har stort tro på at det kan være mulig å få til endringer når Venstre og Kristelig Folkeparti nå skal forhandle med Høyre og Fremskrittspartiet.

– Vi må gjøre hva vi kan for å påvirke til at disse smålighetene fjernes.

Fra arbeid til kapital

Statsbudsjettet i kombinasjon med forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven vil bety en enorm styrking av kapitalen på bekostning av arbeid.

– De endrer Norge nå, gradvis. Det blir et Norge med større forskjeller. Det blir økte skiller mellom fattige og de virkelig rike, mellom landsdeler og mellom yrkesgrupper. Vi får mindre trygghet, mindre trygghet for arbeid, for helse og for pensjon, sier Bakke.

Det store flertallet merker ikke denne kursendringa med en gang. Den kommer snikende, og plutselig står man i en situasjon der det merkes på kroppen,

– Da er det vanskelig å snu.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse