JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønnsoppgjøret i grossistbransjen:

Tillitsvalgte kan stoppe overtidsarbeid dersom det ikke blir enighet i lokale forhandlinger

Hele 16 timer på overtid ble Fellesforbundet og Hovedorganisasjonen Virke enige om ny tariffavtale i grossistbransjen. Begge parter jubler.
TRØTTE OG TILFREDSE: Forhandlingslederne Bård Westbye fra Virke (til venstre) og Bjørn Anders Jonassen fra Fellesforbundet kunne rett før klokka 17 lørdag sette signaturene sine på den nye tariffavtalen for grossistbransjen. Da hadde de forhandlet siden onsdag formiddag, og i ett strekk siden fredag klokka 10.

TRØTTE OG TILFREDSE: Forhandlingslederne Bård Westbye fra Virke (til venstre) og Bjørn Anders Jonassen fra Fellesforbundet kunne rett før klokka 17 lørdag sette signaturene sine på den nye tariffavtalen for grossistbransjen. Da hadde de forhandlet siden onsdag formiddag, og i ett strekk siden fredag klokka 10.

Roy Ervin Solstad

roy@lomedia.no

Det var en løsning som satt svært langt inne, for selv om det var satt av tre dager til forhandlinger mellom Fellesforbundet og Hovedorganisasjonen Virke, fortsatte forhandlingene utover både natta, morgenen og ettermiddagen lørdag.

Først rett før klokka 16 kunne en trøtt og sliten forhandlingsleder Bjørn Anders Jonassen komme tilbake til Fellesforbundets delegasjon med beskjed fra motparten om at det svært viktige kravet om sanksjonsmuligheter lokalt, ble innfridd. Det betyr at tillitsvalgte kan stoppe blant annet overtidsarbeid kollektivt på bedriften, dersom det ikke blir ført reelle forhandlinger om lokale tillegg eller man ikke er fornøyd med det lokale oppgjøret. Det bør uansett være mulig å bli nå, for i avtalen er det også avtalt henholdsvis 0,5 prosent og 0,3 prosent i en sentralt avsatt pott til lokale forhandlinger med virkning i 2021 og 2022.

Knut Øygard i Fellesforbundet bekrefter overfor Magasinet for fagorganiserte at krav om lokale sanksjonsmuligheter har vært fremmet to ganger tidligere. Av Grafisk Forbund for snart tjue år siden, og treforedlingsindustrien i år. Ingen av dem fikk gjennomslag for kravet, slik man har fått i tariffavtalen med Virke på grossistoverenskomsten nå.

Slik ble resultatet i frontfaget: 50 øre til alle, mer til lavtlønte

– Har fått ekstremt mye

Det er Jonassen strålende fornøyd med.

– Det er ingen andre avtaler som er i nærheten av dette. Vi har fått ekstremt mye for det vi har bytta inn, sier han.

Innbyttet var en annen utregning av den såkalte februarreguleringa som vil ta utgangspunkt i lønnsstatistikk for varehandel for ansatte omfattet av grossistoverenskomsten, med en gradvis utfasing av uregelmessige tillegg og bonuser som en del av beregningsgrunnlaget fram mot 2021.

Det er også enighet om klare retningslinjer for hvordan det lokale samarbeidet mellom bedrift og klubb.

– Dette vil styrke de lokale klubbene og skape mer aktivitet. I tillegg er det avsatt en pott penger som klubben skal fordele, påpeker han.

Avtalen sier også at det skal etableres et kompetansefond som de organiserte medlemmene kan søke støtte fra til både videreutdanning, påbygging, kurs og fagutdanning.

Hvor stort fondet blir og finansieringen av dette vil bli avklart i mellomoppgjøret til våren, men Jonassen er helt klar på at dette vil være en stor styrke for de organiserte medlemmene.

– Ansatte med kompetanse står langt sterkere enn de uten. Dette er en fremtidsrettet tariffavtale, sa Jonassen.

Avtalen gir også 30 prosent lønnstillegg per time ved forskjøvet arbeidstid, 90 kroner i matpenger og at samtlige ansatte i en bedrift skal ha forskuttering av sykepenger dersom enkeltgrupper av ansatte har det.

Les også: Nå skal flere slippe å vente på Nav for å få sykepenger

Sikrer arbeidsplasser og kompetanse

Forhandlingsleder Bård Westbye i Hovedorganisasjonen Virke var også fornøyd med å komme i mål 16 timer på overtid.

– Jeg fryktet en stund vi skulle slå rekorden fra meklingen i Frontfaget, men denne avtalen er et nybrottsarbeid, smilte en sliten Westbye, og siktet til kompetansefondet som skal etableres.

– I en bransje som er i rask utvikling må medarbeiderne ha riktig kompetanse. Det er ekstremt viktig i denne bransjen, understreket han.

Han er også glad for at det lokale samarbeidet styrkes, og at lønnsgarantiordningen blir justert.

– Vi har aldri vært mot en garantiordning, men den må ikke gjøre at rommet for lokale og sentrale forhandlinger forsvinner. Flere ganger har den spist opp hele eller mer av ramma som var til rådighet, men nå har vi skaffet oss handlingsrom til å gi både sentralt og lokalt, sa Westbye.

Det tror han også vil føre til tryggere arbeidsplasser.

– Tariffavtalen skal være en konkurransefordel, ikke en ulempe. Nå tror jeg den kan sirke arbeidsplasser og styrke organisasjonsgraden også på arbeidsgiversiden, avslutter Bård Westbye.

Oppgjøret omfatter totalt rundt 8000 ansatte.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse