JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Redusert arbeidstid

Oljearbeider ville jobbe mindre for å være med fireåringen sin – havnet i strid med arbeidsgiver

Skal tiden du er disponibel for arbeidsgiveren din regnes som arbeidstid eller ikke? Det prinsipielt viktige spørsmålet skal nå opp i Høyesterett.

Archer (illustrasjon)

petter@lomedia.no

Vi er i september 2020. En oljearbeider i Schlumberger Norge AS søker om å få redusert stillingen sin til 92,29 prosent. Grunnen er at han på dette tidspunktet hadde et barn på fire år og venta et barn til i november.

Den reduserte arbeidstida bedriften ga ham innebar at timene som han skal være disponibel ikke regnes som arbeidstid, men kun timene han faktisk blir satt i arbeid.

Det godtok ikke oljearbeideren. Han og Industri Energi mener også disponibelperioden må regnes som arbeidstid.

FriFagbevegelse har snakket med oljearbeideren, men han ønsker ikke stå fram med navn på nåværende tidspunkt.

Avgjørende definisjon

Ifølge Arbeidsmiljøloven har du rett til redusert arbeidstid blant annet hvis du har viktige velferdsgrunner. I tillegg må det være mulig å få til uten for store ulemper for bedriften.

For Industri Energi-medlemmet i oljeservicebedriften er det her snakk om omsorgsansvar for barn under 10 år.

Begge parter er enige om at medlemmet har rett til å få redusert arbeidstid, og at det er mulig å gjennomføre for bedriften. Uenigheten dreier som om hva «arbeidstid» innebærer.

Svaret på det har vært avgjørende for utfallet i rettsbehandlinga i tingretten og lagmannsretten.

Disponibel for arbeidsgiver

Oljearbeiderens yrkestittel er EC Spesialist, der oppgavene hans består i montering, demontering og operering av utstyr.

Han jobber på en disponibelplan. Det vil si at han ikke er tilknytta noen fast plattform, men reiser ut dit det er behov etter ordre fra arbeidsgiveren.

Normalt sett er det planen 19-16-19-23 som gjelder for hans stilling. Det betyr 19 dager som disponibel – 16 dager friperiode – 19 dager som disponibel – 23 dager friperiode.

I løpet av dagene som disponibel kan han bli sendt forskjellige steder på jobb, men han kan maksimalt være 14 dager i strekk ute på havet på jobb.

Én tredel av perioden arbeideren har vært ute skal avspaseres, før han blir sendt ut på nytt.

Oljearbeidere: Equinor bortviste Erlend fra jobben i fire år. Nå er han tilbake i krana

– Ikke en reell reduksjon

Bedriften mener det kun er de dagene og timene du er sendt ut på jobb som skal regnes som arbeidstid, og ikke de resterende dagene av disponibelperioden du må være tilgjengelig for arbeidsgiveren.

De vil derfor redusere årsverket innenfor den opprinnelige planen. Altså sørger for færre dager ute totalt, men ikke antall dager han må være disponibel.

Oljearbeideren og forbundet er uenige i den tolkninga, blant annet siden du uansett er tilgjengelig og forplikta til å være disponibel for arbeidsgiveren.

– En slik reduksjon i årsverket er ikke nok til å dekke hans behov. Han ville fortsatt ikke få forutsigbarhet for arbeidsperioder eller en reell reduksjon i arbeidstid, skriver forbundet i en Facebook-post.

Han vil derfor over i en annen disponibelordning der du er disponibel i 19 dager, så 23 dager fri, før du igjen er 19 dager disponibel.

På den måten får han redusert disponibeldager på samme måte som årsverket allerede er redusert med.

Prinsipielt viktig

Tingretten var enige med oljearbeideren og LO-forbundet, mens lagmannsretten mente det motsatte. I den enstemmige dommen begrunner lagmannsretten det blant annet med:

«Selv om X [oljearbeiderens navn (red.anm.)] må være klar for å reise offshore når arbeidsgiver ber om det, er det på det rene at han kun befinner seg på arbeidsstedet og utfører arbeidsoppgaver og plikter etter sitt arbeidsforhold de dagene han faktisk er offshore. De øvrige dagene i disponibelplanen kan X fritt benytte til private interesser, herunder være tilgjengelig for sin familie mv.»

Siden Schlumberger fikk medhold i Gulating lagmannsrett, anket Industri Energi dommen.

I mars bestemte Høyesterett at de skal behandle anken. Saken er satt opp til behandling 10. og 11. oktober i år.

– Saken har stor betydning for alle arbeidstakere som arbeider i disponibelordninger. De skal ha samme rett til reell redusert arbeidstid som andre arbeidstakere, skriver de.

FriFagbevegelse.no har forsøkt få en kommentar fra Schlumberger til saken, men ikke fått svar.

Utdrag av Arbeidsmiljøloven § 10–2 (4)

Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

Når avtalt periode med redusert arbeidstid er over, har arbeidstaker rett til å gå tilbake til tidligere arbeidstid.

Kilde: Arbeidstilsynet

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i olje-, gass- og landindustri.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Utdrag av Arbeidsmiljøloven § 10–2 (4)

Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

Når avtalt periode med redusert arbeidstid er over, har arbeidstaker rett til å gå tilbake til tidligere arbeidstid.

Kilde: Arbeidstilsynet