JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Selskapet vil ikke betale lønna til Fraser som tillitsvalgt

På oljeriggen Noble Lloyd Noble har det vært konflikt rundt frikjøp av tillitsvalgt på heltid. Arbeidsgiver vil ikke betale lønna til Fraser Knox. Retten ga ingen parter fullt medhold
For forbundssekretær Gro Losvik (t.v.), forbundssekretær Fraser Knox og advokat Karianne Rettedal har det vært viktig å få en avklaring på hvem som skal betale for tillitsvalgtarbeidet i Nobel Drilling Norway.

For forbundssekretær Gro Losvik (t.v.), forbundssekretær Fraser Knox og advokat Karianne Rettedal har det vært viktig å få en avklaring på hvem som skal betale for tillitsvalgtarbeidet i Nobel Drilling Norway.

Jan Inge Haga

tonje@lomedia.no

Det amerikanske selskapet Noble Drilling Norway kom til Norge med en rigg i mars 2021, etter å ha fått oppdrag på norsk sokkel.

Industri Energi mener at de har forsøkt å etablere en klubb på riggen Nobel Lloyd Nobel uten hell.

– Særlig i selskap med utenlandske eiere ser vi at ansatte opplever at det ikke er karrierefremmende å påta seg verv. Språk og regelverkskompetanse er andre utfordringer, sier advokat Karianne Rettedal i Industri Energi i en pressemelding.

Nobel Drilling Norway er for orden skyld ikke samme enhet som Noble Drilling Norge. Sistnevnte er nå operativ på norsk sokkel, og het tidligere Maersk Drilling før oppkjøpet.

Viser til hovedavtalen

Riggen «Nobel Lloyd Nobel» kom til Hanøytangen i mars 2021, og siden da har forbundssekretær Fraser Knox i Industri Energi fungert som tillitsvalgt.

Industri Energi har over 100 medlemmer i virksomheten og har dermed etter Hovedavtalens bestemmelser rett på en frikjøpt tillitsvalgt på heltid.

– De utenlandske oljearbeiderne kommer til Norge og får bedre lønn og bedre turnusordning og er fornøyde. Men det kan være regler som ikke blir fulgt, så jeg undersøker rundt dette når jeg snakker med medlemmer, sa Knox til Magasinet Industri Energi før saken i Arbeidsretten.

Jan Inge Haga

Industri Energi har hevdet at Nobel Drilling Norway via en protokolltilførsel til Hovedavtalen i 2006, er forpliktet til å dekke kostnadene når de ikke får til å etablere en lokal klubb. 

Forbundet har satte inn en vikar for Knox og argumenterte for at riggselskapet burde betale lønna til Knox. Arbeidsretten har tatt stilling til perioden før Nobel Drilling Norway ble medlem i Norsk Rederiforbund.

Selskapet har argumentert for at de ikke var bundet av protokolltilførselen til Hovedavtalen, og at det ikke forelå en tilslutningsavtale med Industri Energi. En tilslutningsavtale innebærer at alt av innhold i hovedavtalen og tariffavtale gjelder.

Forbundet vil gjenoppta forhandlinger

Arbeidsretten mener i sin dom avgitt den 19. juni at Industri Energi hadde rett til reelle forhandlinger om dekking av kostnader – fra og med 2021 – og mener at Industri Energi har lagt tilstrekkelig innsats i å forsøke å etablere lokal tillitsvalgtapparat.

Arbeidsretten er enige med forbundet om at Nobel Drilling Norway er forpliktet til å «medvirke til å finne løsninger som innebærer at vilkåret om kostnadsdekning og fungerende tillitsvalgtapparat oppfylles».

Men retten er ikke enige i kostnadskravet fra forbundet, som er at drillingsselskapet skal dekke den ordinære lønna til Knox.

«Ut fra opplysningene i saken synes partene ikke å ha gjennomført reelle forhandlinger om kostnadsdekningen etter mars/april 2021. På den ene siden kan Industri Energi – slik saksøkte har påpekt – ikke forskuttere kostnadsdekningen», står det i Arbeidsrettens dom.

Industri Energi mener likevel at de fikk flere viktige avklaringer fra retten og vil gjenoppta forhandlingene om kostnadene knyttet til lønna til Knox.

– Ingen av partene fikk medhold i sine påstander. Premissene henger ikke helt naturlig sammen med slutningen. Arbeidsretten har slått fast viktige prinsipper som vi anførte, men gir oss ikke materielt medhold, sier Rettedal i pressemeldingen.

Nå forbereder de seg til nye forhandlinger om fordeling av kostnader for tillitsvalgtsarbeidet for medlemmene på riggen Nobel Lloyd Nobel.

Nå forbereder de seg til nye forhandlinger om fordeling av kostnader for tillitsvalgtsarbeidet for medlemmene på riggen Nobel Lloyd Nobel.

Jan Inge Haga

Nobel tar dommen til etterretning

Noble Drilling Norway AS tar dommen i Arbeidsretten til etterretning og har ingen ytterligere kommentarer. Det skriver deres advokat, Gunnar Espeland i en epost.

Industri Energi opplyser at de nå vil gå i dialog med Noble Drilling Norway om veien videre.

I oktober 2021 ble Noble Drilling Norway medlem i Norges Rederiforbund. Den aktuelle saken i Arbeidsretten handlet om kostnadene til tillitsvalgte før selskapet ble medlem i Rederifobundet.

Industri Energi opplyser at de også vil gjenoppta dialog med Rederiforbundet og gå til ordinær tvistebehandling hvis Norges Rederiforbund ikke er enige med dem i saken.

Riggen Noble Lloyd Noble er for øvrig solgt til Shelf Drilling. Det ble kjent i fjor, og Shelf Drilling opplyser på sine nettsider at riggen skal få navnet Shelf Drilling Barsk.

Opptatt av like vilkår

Industri Energi er opptatt av at norske lover og bestemmelser blir fulgt av alle selskaper på norsk sokkel, slik at ikke bedrifter som ikke betaler nok i lønn får et konkurransefortrinn.

– Vi vil jo alltid være bekymret for at utenlandske selskap ikke inngår tariffavtaler og lar ansatte gå på sitt hjemlands vilkår eller inngår tariffavtaler, men ikke følger dem eller arbeidsmiljøloven. Da er det jo sosial dumping, sa advokat Rettedal før saken i Arbeidsretten.

Hun understrekte at Industri Energi, som fagforbund, har et ansvar for å dele kunnskap og informasjon om rettigheter og plikter for å sikre at norske regler følges.

– Det er grunnleggende i fagforeningsarbeidet vårt å etablere størst mulig likhet uavhengig av ansettelsesform, virksomhet og nasjonalitet til arbeidsgiver og arbeidstaker. Da blir det like konkurransevilkår og bedre arbeidsmiljø, sier Rettedal.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i olje-, gass- og landindustri.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse