JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Forbundssekretær Gro Losvik (t.v), forbundssekretær Fraser Knox og advokat Karianne Rettedal i Industri Energi mener det strider mot tariffavatlen at Noble Drilling ikke har dekket utgiftene til en tillitsvalgt på heltid.

Forbundssekretær Gro Losvik (t.v), forbundssekretær Fraser Knox og advokat Karianne Rettedal i Industri Energi mener det strider mot tariffavatlen at Noble Drilling ikke har dekket utgiftene til en tillitsvalgt på heltid.

Jan Inge Haga

Tillitsvalgt

Bedriften vil ikke betale lønna til tillitsvalgte Fraser

Fagorganiserte på riggen Noble Lloyd Noble har krav på en frikjøpt tillitsvalgt på heltid, men arbeidsgiver vil ikke betale lønna til Fraser Knox.10.02.2023
11:58
21.02.2023 09:45

tonje@lomedia.no

Det amerikanske selskapet Noble Drilling kom til Norge med en rigg i mars 2021, etter å ha fått oppdrag på norsk sokkel.

LO-forbundet Industri Energi organiserte raskt arbeidere på riggen. Fraser Knox har siden de kom fungert som tillitsvalgt, holdt medlemsmøter og håndtert små og store saker for medlemmene.

– Noble anerkjenner Fraser som den tillitsvalgte, men de vil ikke betale for det. Vil de drive på i Norge, så må de være med å betale for trepartssamarbeidet sånn som alle de andre selskapene, mener forbundssekretær Gro Losvik i Industri Energi.

Forbundet skal møte Noble Drilling Norway i Arbeidsretten i juni for å få avgjort hvem som skal betale lønna til Knox. Selskapet ønsker ikke å kommentere saken mens den er til behandling i Arbeidsretten, oppgir advokat Gunnar Espeland.

Det presiseres at den aktuelle saken startet før Noble ble slått sammen med Maersk Drilling, og selskapet Noble Drilling Norge AS ble etablert i oktober 2022. Les mer om det senere i teksten.

Bistår ansatte

Fraser Knox er ansatt i Industri Energi som forbundssekretær, men har fungert som tillitsvalgt for de 114 medlemmene på den aktuelle riggen. Han forteller at det kan være utfordrende når utenlandske selskaper med utenlandske ansatte kommer inn på norsk sokkel og ingen av partene er kjent med arbeidsmiljøloven eller tariffavtalen.

– De utenlandske oljearbeiderne kommer til Norge og får bedre lønn og bedre turnusordning og er fornøyde. Men det kan være regler som ikke blir fulgt, så jeg undersøker rundt dette når jeg snakker med medlemmer, sier han.

Forbundssekretær Fraser Knox i Industri Energi jobber for å etablere et tillitsvalgt-apparat i Noble Drilling. I mellomtiden fungerer han som tillitsvalgt for de 114 medlemmene.

Forbundssekretær Fraser Knox i Industri Energi jobber for å etablere et tillitsvalgt-apparat i Noble Drilling. I mellomtiden fungerer han som tillitsvalgt for de 114 medlemmene.

Jan Inge Haga

Riggen Noble Lloyd Noble har i skrivende stund kontrakt på norsk sokkel fram til september/oktober, men venter på forlengelse og kan komme til å bli i landet et par år til, ifølge Knox.

– Ingen vil være tillitsvalgt

Mange av de ansatte på riggen Noble Lloyd Noble er briter og nederlendere. Forholdene i oljebransjen på britisk side er svært annerledes enn i Norge, hvor fagforeninger og trepartssamarbeidet står sterkt. Dette er noe Industri Energis advokat Karianne Rettedal kjenner seg igjen i.

– Når det har kommet til utenlandske bedrifter innenfor våre avtaleområder ser vi at både arbeidstakere og bedriftene sliter litt med forståelsen av den norske trepartsmodellen, sier Rettedal.

Industri Energi sier at de fra starten av jobbet med å etablere en lokal klubb i Noble Drilling, men at de ikke har lyktes ennå.

– Folk vegrer seg for å ta de vervene, og det er vanskelig å etablere en god klubb. En av kvalifikasjonskravene for å bli tillitsvalgt er motivasjon og tid og lyst til å lære seg tariffavtalen og arbeidsmiljøloven. Det har det ikke vært her, sier Rettedal.

Advokaten understreker at Industri Energi ikke har noen ønsker om å fungere som en lokal klubb i Noble. De mener det låser forbundets egne ressurser, og at det fungerer bedre for alle parter å støtte opp om en lokal klubb i bedriften.

Ny undersøkelse: To av tre tillitsvalgte trives i vervet

Nobel fusjonerte

Den aktuelle saken startet før Noble ble slått sammen med Maersk Drilling, og selskapet Noble Corporation ble etablert i oktober 2022. Det nye selskapet i Norge fikk navnet Noble Drilling Norge AS. Frode Larsen er hovedtillitsvalgt i Maersk Drilling for Industri Energi og har nå samme rolle i nyopprettede Noble Drilling Norge. Han presiserer at det nyetablerte selskapet i Norge ikke har noe å gjøre med den gamle saken, og at de ikke ønsker å bli assosiert med den.

Riggen Noble Lloyd Noble er for øvrig solgt til Shelf Drilling. Det ble kjent i fjor, og Shelf Drilling opplyser på sine nettsider at riggen skal få navnet Shelf Drilling Barsk.

Rett til tillitsvalgt

Hovedavtalen mellom Norges Rederiforbund og Industri Energi gir rett til en frikjøpt tillitsvalgt på heltid i bedrifter hvor det er mer enn 100 medlemmer. Kravet til Industri Energi er å få dekket lønna til forbundssekretær Fraser Knox.

– Tillitsvalgte i bedrifter får bruke nødvendig tid i arbeidstiden, de beholder sin normale lønn og får dekket utgifter til tillitsmannsapparat, de får kontor, kurs, kontorutstyr med mere, sier Rettedal.

Slik det er nå betaler Industri Energi lønna til Knox, noe forbundet mener er tariffstridig.

Selv om forbundet noen ganger har slitt med å etablere gode klubber i de utenlandske selskapene som kommer inn på sokkelen, opplever de ikke at det er vanskelig å organisere de ansatte.

– Vi har alltid hatt høy organisasjonsgrad i disse utenlandske selskapene. Det har alltid svart seg for dem å være medlemmer og følge tariffavtalene våre, som sikrer lønns- og arbeidsvilkår, velferdsgoder og rettigheter, sier Rettedal.

Forbundssekretær Gro Losvik (t.v), advokat Karianne Rettedal og forbundssekretær Fraser Knox  i Industri Energi skal etter planen møte i Arbeidsretten for å få løst uenigheten rundt hvem som skal betale lønnen til den som fungerer som tillitsvalgt i Noble Drilling.

Forbundssekretær Gro Losvik (t.v), advokat Karianne Rettedal og forbundssekretær Fraser Knox i Industri Energi skal etter planen møte i Arbeidsretten for å få løst uenigheten rundt hvem som skal betale lønnen til den som fungerer som tillitsvalgt i Noble Drilling.

Jan Inge Haga

Partene enige om utfordringen

Industri Energi mener at tariffavtalen slår fast at forbundet sentralt kan opptre som tillitsvalgt, inntil en lokal avdeling er opprettet.

De viser til at det i lønnsoppgjøret i 2006 ble tatt inn en protokolltilførsel i hovedavtalen mellom Norges Rederiforbund og Industri Energi, hvor begge parter erkjente utfordringen med å få etablert et godt tillitsmannsapparat i enkelte bedrifter «med vesentlig utenlandske ansatte».

«Dersom de lokale parter ikke innen rimelig tid (2-3 mnd.) lykkes med å opprette eget tillitsvalgtapparat, slik at den sentrale organisasjon må ivareta det lokale tillitsvalgtapparatets oppgaver, kan NOPEF kreve forhandlinger med bedriften for å få dekket sine kostnader», heter det i protokolltilførselen.

Oljearbeiderforbundet NOPEF er for øvrig forløperen til Industri Energi.

Industri Energi har hatt tre lignende tvistesaker med selskaper i petroleumsnæringen i perioden 2009 til 2012, alle selskapene var fra Storbritannia.

To løste seg i tvisteforhandling med at selskapene innfridde kravet om å dekke utgiftene for at forbundet fungerte som tillitsvalgt. Den tredje saken ble behandlet av Arbeidsretten, og det ble inngått forlik under prosedyrene hvor selskapet etterkom kravet fra Industri Energi.

Advokat Karianne Rettedal har erfaring med at denne type saker pleier å gå smidigere for seg enn det har gjort med Noble Drilling denne gangen.

Advokat Karianne Rettedal har erfaring med at denne type saker pleier å gå smidigere for seg enn det har gjort med Noble Drilling denne gangen.

Jan Inge Haga

Dialog med Rederiforbundet

Da Noble Drillings rigg kom inn på norsk sokkel i mars 2021 hadde de ikke medlem i en arbeidsgiverforening, men hadde en tilslutningsavtale. Det betyr at alt av innhold i hovedavtalen og tariffavtale gjelder.

I oktober 2021 ble Noble Drilling Norway medlem i Norges Rederiforbund.

Saken som skal opp i Arbeidsretten, gjelder for perioden fra de Noble kom til Norge og fram til de ble medlem i Rederiforbundet. Hvem som skal dekke kostnadene for tillitsvalgt etter at Noble ble medlem i arbeidsgiverforeningen, vil Industri Energi forsøke å løse direkte med Norges Rederiforbund.

– Vi har ikke hatt uenighet med Rederiforbundet på dette tidligere, så der tror vi at vi kommer til enighet, sier forbundssekretær Gro Losvik.

Norges Rederiforbund er ikke part i den aktuelle arbeidsrettssaken. De ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, ifølge deres kommunikasjonsdirektør Christine Korme.

Fryktar for fagrørslas framtid: – Redselen er at folk ikkje tør å stille

Opptatt av like vilkår

Industri Energi er opptatt av at norske lover og bestemmelser blir fulgt av alle selskaper på norsk sokkel, slik at ikke bedrifter som ikke betaler nok i lønn får et konkurransefortrinn.

– Vi vil jo alltid være bekymret for at utenlandske selskap ikke inngår tariffavtaler og lar ansatte gå på sitt hjemlands vilkår eller inngår tariffavtaler, men ikke følger tariffavtaler eller arbeidsmiljøloven. Da er det jo sosial dumping, sier advokat Rettedal.

Hun understreker at Industri Energi har et ansvar for å dele kunnskap og informasjon om rettigheter og plikter for å sikre at norske regler følges.

– Det er grunnleggende i fagforeningsarbeidet vårt å etablere størst mulig likhet uavhengig av ansettelsesform, virksomhet og nasjonalitet til arbeidsgiver og arbeidstaker. Da blir det like konkurransevilkår og bedre arbeidsmiljø, sier Rettedal.

Mye lest: Når får du ny lønn? Dette er de viktigste datoene

10.02.2023
11:58
21.02.2023 09:45Mest lest

Arne Birkemo

Avdekket mareritt på Stavanger-restaurant: – Det verste jeg har sett

Tormod Ytrehus

Lønnsoppgjøret 2023 er i gang: Dette krever LO

– Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige, tror LO-lederen.

– Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige, tror LO-lederen.

Leif Martin Kirknes

LO forbereder storstreik: Dette kravet må innfris

Det mangler 100 milliarder kroner for å oppfylle langtidsplanen for Forsvaret, ifølge en fersk rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt.

Det mangler 100 milliarder kroner for å oppfylle langtidsplanen for Forsvaret, ifølge en fersk rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt.

Forsvaret

Forsvaret tapte mot ansatte. Nå skylder de store summer

Herman Bjørnson Hagen

Strømprisen kan bestemmes av staten, mener EØS-ekspert

Leif Martin Kirknes

May-Iren føler seg latterliggjort av ansatt i eget forbund

Frøydis Falch Urbye

Skal du jobbe i påska? Her er rettighetene dine

Det britiske oljeserviceselskapet truer de ansatte med sparken om de streiker for å få tariffavtale. De jobber på et fartøy som gjør arbeid helt sør på Ekofisk-feltet på norsk sokkel.

Det britiske oljeserviceselskapet truer de ansatte med sparken om de streiker for å få tariffavtale. De jobber på et fartøy som gjør arbeid helt sør på Ekofisk-feltet på norsk sokkel.

ARKIVFOTO: ConocoPhillips Company

Oljearbeidere trues med sparken hvis de streiker: – Et gufs fra fortiden

– De færreste går i butikker på påskeaften. De fleste har fri og drar bort. Påskeaften har aldri vært en god salgsdag, sier Nina Hjartøy (t.h.). Henriette Stray Juuhl er enig med kollegaen.

– De færreste går i butikker på påskeaften. De fleste har fri og drar bort. Påskeaften har aldri vært en god salgsdag, sier Nina Hjartøy (t.h.). Henriette Stray Juuhl er enig med kollegaen.

Eivind Senneset

Nina og Henriette kjempet fram fri på påskeaften: – Ledelsen måtte lese seg opp

Jan-Erik Østlie

LO-lederen om regjeringens au pair-nyhet: – En stor seier

Nyvalgt forbundsleder i EL og IT, Geir Ove Kulseth (til venstre), møtte Alf-Tore Albrigsten i Bergen torsdag i forbindelse med vinterkonferansen til Fornybar Norge, arbeidsgiverforeningen der også Helgeland Kraft er medlem. Forbundet stiller seg hundre prosent bak Albrigtsen.

Nyvalgt forbundsleder i EL og IT, Geir Ove Kulseth (til venstre), møtte Alf-Tore Albrigsten i Bergen torsdag i forbindelse med vinterkonferansen til Fornybar Norge, arbeidsgiverforeningen der også Helgeland Kraft er medlem. Forbundet stiller seg hundre prosent bak Albrigtsen.

Ole Hagen

Hovedtillitsvalgt Alf-Tore ble oppsagt. Nå har han hele forbundet i ryggen

Striden rundt tips mellom tilsette og arbeidsgivarar, Fellesforbundet og NHO Reiseliv, har vore lang og vond.

Striden rundt tips mellom tilsette og arbeidsgivarar, Fellesforbundet og NHO Reiseliv, har vore lang og vond.

Tormod Ytrehus

Kan arbeidsgivar forsyne seg av tipsen? No skal saka opp i Høgsterett

Raudt-politikarane Mímir Kristjánsson på Stortinget og Siavash Mobasheri i bystyret i Oslo.

Raudt-politikarane Mímir Kristjánsson på Stortinget og Siavash Mobasheri i bystyret i Oslo.

Tormod Ytrehus

Raudt truar med å ta frå Olivia-restaurantane skjenkebevillinga

LO bidrar til å spre jødehat, mener Torkel Brekke, professor ved OsloMet. – Nei, det gjør vi slett ikke, svarer Liv Tørres, leder av LOs internasjonale avdeling.

LO bidrar til å spre jødehat, mener Torkel Brekke, professor ved OsloMet. – Nei, det gjør vi slett ikke, svarer Liv Tørres, leder av LOs internasjonale avdeling.

CF-Wesenberg/kolonihaven.no og Sissel M. Rasmussen

Professor mener LOs Israel-boikott sprer hat mot jøder

Henrikke Tresselt (49), barnepleier på Rikshospitalet.

Henrikke Tresselt (49), barnepleier på Rikshospitalet.

Jan-Erik Østlie

Henrikke vil bli sykepleier, men 22 års erfaring teller ikke

Personer med flere arbeidsforhold som har søkt om sykepenger, kan ha fått feilaktig avslag, opplyser Nav selv.

Personer med flere arbeidsforhold som har søkt om sykepenger, kan ha fått feilaktig avslag, opplyser Nav selv.

Hanna Skotheim

Nav ber folk om å ta kontakt etter feil om sykepenger

– Den som smiler sist, har vunnet. Så vi vil smile sist, sa streikeleder Thomas Vaughn (nummer tre fra høyre) i sin appell.

– Den som smiler sist, har vunnet. Så vi vil smile sist, sa streikeleder Thomas Vaughn (nummer tre fra høyre) i sin appell.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeiderne streiker for et lønnshopp på 100.000 kroner. Slik vil de ramme bedriften mer

Brian Cliff Olguin

Fagforeningsleder Ole-Jacob mener han har trampa inn i en 30 år gammel konflikt

Partileder Jonas Gahr Støre før sin landsmøtetale i 2021. (Arkiv).

Partileder Jonas Gahr Støre før sin landsmøtetale i 2021. (Arkiv).

Ole Berg-Rusten / POOL / NTB

Kan bli trygdeoppgjør i Arbeiderpartiet

LABBEN: I godt over 18 år har Røhmesmo jobbet på labben i bedriften. Det har gjort at han sluttet med skiftarbeid - et arbeid som ofte henger sammen med helseplager og tidlig avgang.

LABBEN: I godt over 18 år har Røhmesmo jobbet på labben i bedriften. Det har gjort at han sluttet med skiftarbeid - et arbeid som ofte henger sammen med helseplager og tidlig avgang.

Petter Pettersen

Vil ha seniorer som Ole Martin (64) lenger i jobb: – De har en unik kompetanse