JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Er kokken virkelig den viktigste personen om bord?

"Rederiene pøser på med økt arbeidsmengde, og her finnes det ingen begrensninger eller reguleringer", skriver kokkene i dette oppropet til Sjømannsforbundet. Les forbundets tilsvar lengre nede.
MISFORNØYDE KOKKER: "Vi har kniv, oppvaskmaskin, støvsuger og mixmaster, men ellers er ting som letter hverdagen mangelfull", skriver kokkene.

MISFORNØYDE KOKKER: "Vi har kniv, oppvaskmaskin, støvsuger og mixmaster, men ellers er ting som letter hverdagen mangelfull", skriver kokkene.

Hanna Skotheim

Kokkeyrket er et stolt yrke. Det er også et fysisk og til dels mentalt hardt arbeid.

I mange år har kokken hørt han er den viktigste mann om bord. Vi har også hørt forbundet skal engasjere seg. Dessverre må vi konstatere at det er langt fra tanke til handling. Rederiene pøser på med økt arbeidsmengde, og her finnes det ingen begrensninger eller reguleringer for hva som kan kreves. Båtene blir større og større, samtidig som utviklingen i kokkens lønn er et ikkeeksisterende element.

En kokkeutdannelse er like lang som en styrmanns, maskinist og elektriker, noe man ikke skulle tro var tilfelle om man sammenligner lønnen for de forskjellige stillingene.

Kokken kommer uansett nederst på alle lister når det gjelder videreutdanning, nytt utstyr og fritid.

Videreutdanning må kokken selv oppsøke og organisere selv.

Utvidet førstehjelpskurs er i dag et levn fra fortiden, og dette på tross av at kokken er ansvarlig for hospitalet om bord.

Nytt utstyr er nærmest ikke eksisterende. Vi har kniv, oppvaskmaskin, støvsuger og mixmaster, men ellers er ting som letter hverdagen mangelfull eller ikkeeksisterende.

Temperaturlogger i kjøl- og fryserom er det et fåtall av båtene som har.

Scanner til hjelp med varetelling har ingen.

Noen har nettbrett, men ellers er vel det eneste hjelpemidlet den eldste og tregeste pc'en som finnes om bord.

Når det kommer til fritid er kokken alltid den siste til å få fri. En sjelden gang kan vi få fri til frokost når vi har en uke under land, noe mer går ikke da alle andre som også har fri, selvsagt forventer varm mat.

Varetellingene blir tettere og tettere i intervall. Arealet å holde styr på blir større og større, samt flere og strengere krav til renhold. Alt dette øker den daglige belastning for kokken.

Store mengder håndklær og sengetøy som må vaskes er også et tilbakevendende problem.

Ofte må kokken jobbe overtid som følge av den økte arbeidsmengden, og mange rederier akseptere ikke at kokken skriver overtid for det. Om kokken skal klare alt som forventes kommer han ofte i klemme mellom lover, regler og stillingsinstruks.

Så begrepet "viktigste person" om bord, gjør at man sitter igjen med en flau smak i munnen.

I tillegg bør den mentale påkjenningen til kokken vektlegges i mye større grad. Kokken er eneste mann om bord som oftest jobber helt alene.

Isolasjon i opp til 10 timer per dag er en psykisk påkjenning.

Vi kokker har nå kommet opp med en 5-punktsplan som vi ønsker å forhandle frem ved neste hovedforhandling.

Om dere skulle klare å forhandle frem ytterlige forbedringer som følge av ovenstående tekst vil det bli sett på som et ypperlig og tiltrengt initiativ.

1. Vi krever at stillingen "Kokk med Adm." forsvinner. Denne hybridstillingen gjør at mange rederier forsvarer manglende overtidsgodtgjørelse med henvisning til admin-delen. Det er tydelig at rederiene oppfatter admin-delen som dekkende for absolutt ALT. "Kokk med admin" bidrar også til noe folk oppfatter som forskjellsbehandling og utvanning av utdannelse. Det er ingen form for regulering for når du blir ansatt som det ene, eller det andre. Uansett om du er på PSV, områdeberedskap/Stand By eller AHT skal du ha stillingstittel som "Forpleiningssjef" og være lønnet deretter. Forpleiningssjefen vil da ha ansvaret for forpleiningen, administrative oppgaver og forpleiningsassistenten.

2.Arbeidsmengden for Kokken har økt over flere år og det er ikke utsikt til noen endringer der. Vi krever derfor nå å få fast forpleiningsassistent på alle båter. Dette vil lette arbeidsmengden på kokken som da vil kunne konsentrere seg om drift av avdelingen, matlaging og administrativt arbeid. Forpleiningsassistent vil da ha ansvar for renhold og vaskeri og bistå forpleiningssjefen ved behov. Dette vil også lette matrosenes jobb. Behovet for forpleiningsassistent skal slå inn fra 12 POB. Lærlinger og kadetter skal telles med ved beregning av hvor mange personer det er om bord. Det vil også fjerne problemstillingen om rederier som nekter å betale overtidsgodtgjørelse.

3. Ved beordring om ekstra seiling så skal trippeldager gjelde fra dag en, og skal utbetales på første lønningsdag.

4. Det skal være klare rammer for hva som inngår i arbeidsinstruksen til forpleiningspersonellet. Opptelling og kostregnskap skal maximum gjøres en gang i arbeidsperioden ved slutten av turen. Hvis rederiet krever opptelling utenom slutten på tur "kvartalvis, årsslutt"-telling, bortfaller telling på slutten av turen. Forpleiningssjef og forpleiningsassistent skal ha egendefinerte arbeidsoppgaver som skal gjelde i alle rederi.

5. Det bør fastsettes et antall på 25 personer om bord for når passasjertillegget skal skal starte og telle når det er to personer i forpleiningen. Det skal være klare tall på POB for hvor mange det skal være i forpleiningen på større fartøy.

Vi ser frem til tilbakemelding fra dere, samtidig som vi forventer at dere aktivt søker å få etablert kokkeutvalget som ble bestemt nedsatt i forrige hovedforhandling. Presset på politikere må også økes når det gjelder behandling/innføring av norsk lønn på norsk sokkel.

Hilsen kokkene

Svar på leserinnlegg: "Håper engasjementet fortsetter til tariffkonferansen 2024"

Først og fremst vil vi si at vi er helt enig i at kokken nok kan sies å ha en av de viktigste stillingene om bord. Maten og samværet under måltidene om bord er det som mannskapet gleder seg til, og gir et avbrekk i en lang arbeidsdag. Kokken sørger for trivsel, og har et stort ansvar i forhold til at maten forventes å være smakfull, delikat og sunn. Det er strenge krav om hygiene, det er faktisk et sikkerhetsspørsmål.  Kokken må lage mat uansett vær, og det sier seg selv at å stå å koke når det er dårlig vær i Nordsjøen er både fysisk og mentalt tungt.

Forbundet er engasjert i saken som gjelder kokker. Det er avtalt mellom partene å sette ned et partssammensatt utvalg som skal se på kokkestillingen. Vi jobber med å finne en dato som passer for de involverte og satser på å finne et tidspunkt veldig snart. Utvalgsarbeidet skal være ferdig til hovedforhandlingene 2024.

Det blir beskrevet i oppropet at kokkeutdanningen er like lang som en styrmann, maskinist og elektriker. En styrmann eller maskinist har minst 5 års utdanning enten via fagskole eller høyskole, pluss kadett-tid om bord, som regel ett år i et 1:1 avløsningssystem. For å få fagbrev som kokk, kreves det to år på skole og to år i lære. En 2. styrmann klasse 4 med 8 års ansiennitet har i fastlønn (inkludert all overtid og tillegg) en månedslønn på kr 57 183,-. En kokk med administrative oppgaver (kokk adm) har lønn som forpleiningssjef og har med 8 års ansiennitet en månedslønn på kr 56 805,- Eksempelet over er i henhold til gjeldende tariff.

De som opplever at de har mangelfullt eller utdatert utstyr, så er dette noe som må tas opp med skipsledelsen.

Det fremgår videre at de som jobber overtid ikke får kompensert for dette fordi rederiet ikke aksepterer at det føres overtid. Dette er helt uakseptabelt, og må tas videre gjennom tillitsvalgte og forbundet.

Så til 5-punktsplanen som er ønsker til neste hovedforhandling. Krav og forslag til hovedforhandlingene fremmes gjennom tillitsvalgte som legger frem kravene til tariffkonferansene som finner sted i forkant av hovedoppgjøret (høsten 2024). Vi kan derfor ikke kommentere på kravene som fremmes i leserinnlegget. Men det vi kan minne om når det gjelder bemanning, det er overenskomstens § 5.5:

 

Restaurasjonspersonalet

Merknad

Arbeidsgiverne skal i samarbeid med TVU utarbeide kriterier for størrelse på cateringsbesetningen i forhold til ekstra personell om bord og areal for rengjøring. Det samme gjelder cateringsbesetningens størrelse under mobilisering/demobilisering.

Vi registrerer at denne bestemmelsen i overenskomsten i flere rederier ikke er fulgt opp, og anmoder derfor om at det faktisk blir gjennomført, slik at bemanningen i forpleiningen er tilstrekkelig og korrekt til enhver tid. Bemanningens størrelse faller inn under rederiets styringsrett og sjøfartdirktoratets bemanningsoppgave.

Til slutt vil vi rose kokkene som viser stort engasjement for sin gruppe og håper engasjementet fortsetter til tariffkonferansen 2024. Sjømannsforbundet vil gjøre det vi kan for å forbedre arbeidsbetingelsene for dere.

Norsk Sjømannsforbund, tariffavdelingen

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om sjøfolk, havfiskere, maritime ledere og ansatte i maritime yrker.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse