JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Felles prosjekt for å kartlegge sjøfolks karriereveier

Norsk Sjøoffisersforbund og NHO Sjøfart går sammen om å lage en oversikt over sjøfolk for å sikre tilgangen og fremtiden for den maritime næringen.
SAMARBEID: – Sammen navigerer vi mot en lysere framtid for den norske maritime industrien, sier Evelyn Blom-Dahl (NHO Sjøfart) og Hans Sande (Norsk Sjøoffisersforbund).

SAMARBEID: – Sammen navigerer vi mot en lysere framtid for den norske maritime industrien, sier Evelyn Blom-Dahl (NHO Sjøfart) og Hans Sande (Norsk Sjøoffisersforbund).

NHO/Sissel Rasmussen

– Det norske maritime fellesskapet står samlet og jobber iherdig for å være attraktive for unge talenter. Med økt innsats og samarbeid ser vi nå lysere på fremtiden enn tidligere fryktet. Likevel krever det en systematisk innsats for å sikre tilstrekkelig tilgang på kvalifiserte sjøfolk på kort og lang sikt.

Det sier Evelyn Blom-Dahl (fagsjef næringspolitikk og kompetanse i NHO sjøfart) og Hans Sande (administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund) i en felles pressemelding.

Fenger ungdommen

NSOF har i flere år kartlagt sjøfolks karriereveier, hvor det blant annet dokumenteres hvor viktig operativ maritim kompetanse er for Norges maritime klynge.

NHO Sjøfart har nå utarbeidet en omfattende oversikt over aktive sertifikatinnehavere innen maritim næring, kategorisert etter stillinger, alder og kjønn. Tallene avslører at det er betydelige mengder nytt blod som entrer næringen, tilsvarende dem som nærmer seg pensjonsalder. 

Andelen kvinnelige sjøfolk øker, men det er fortsatt er en utfordring at kun 3-4 prosent kvinner innehar maritime sertifikater. Når man inkluderer catering og renhold, øker tallet til omtrent 7 prosent.

Den maritime næringen tilbyr nå læreplasser til alle som søker en karriere innen de maritime fagene på videregående skole. Antallet søknader til videregående skoler for matroser og skipsmotormekanikere øker betydelig, og det samme gjelder for fagskoler og høyere maritim utdanning.

Kunnskapsbasert

– Statistikk avdekker at mange ansatte i alderen 30-40 år velger å forlate sjøen. Det er derfor nødvendig med mer kunnskap om denne gruppen, og vi hilser NSOFs initiativ om et felles prosjekt for å kartlegge sjøfolks karriereveier både til sjøs og på land velkommen, sier Evelyn Blom-Dahl.

– Norsk Sjøoffisersforbund og NHO Sjøfart er dedikert til å sikre kvalifisert personell i alle kategorier på sjøen, og vi vil fortsette å arbeide hardt for å ivareta de som velger en karriere i vår bransje, understreker Blom-Dahl og Sande.

– Med dette nye tallgrunnlaget er det mulig å arbeide videre med strategier for rekruttering og utdanning. Videre kan det være hensiktsmessig å inkludere havbruk og havvind i NSOFs undersøkelse, da også disse sektorene er avhengige av ungdommer med maritim kompetanse, utdyper Blom-Dahl.

Hans Sande supplerer:

– Erfaringsbasert kompetanse fra sjøen har lenge vært en viktig del av den maritime næringen, og forskning fra Menon Economics har understreket dette flere ganger tidligere. Nå, med støtte fra NSOF og NHO Sjøfart, vil årets rapport gå dypere inn i arbeidsmarkedet for sjøfolk for å forstå hvordan næringen kan sikre tilstrekkelig tilgang på norske sjøfolk. Dette inkluderer en grundig analyse av sjøfolk som nærmer seg pensjonsalder og en vurdering av elever og studenters forventninger til en karriere til sjøs.

– Sammen navigerer vi mot en lysere framtid for den norske maritime industrien. Vi inviterer alle til å bli med på denne spennende reisen og bidra til å forme framtiden for sjøoffiserer og sjøfolk, avslutter Hans Sande.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om sjøfolk, havfiskere, maritime ledere og ansatte i maritime yrker.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse